PDA

View Full Version : T́m Người Thân 1. Nhắn tin: Nhờ quư Anh Chi giúp đỡ- Chúng tôi cần liên lạc với Anh NGUYỄN BÁ ĐẠT, cựu tù cải tạo của VGCS, cựu phó tỉnh trưởng VN
 2. T́m bạn
 3. T́m cha: Thiếu Tá Ninh Huy Tôn, mất tích tại trại tù (cải tạo) Yên Bái, Bắc Việt năm 1977
 4. T́m thân nhân tử sĩ Nguyễn An Khang , SQ 68/144681
 5. T́m thân nhân của bác Trần Khắc Hiếu, tù cải tạo qua đời tại Sơn La, tây bắc Việt Nam
 6. Các bạn học Huỳnh Khuơng Ninh năm 1964 - 1969
 7. T́m Thân Nhân Mất Tích
 8. T́m anh ruột bị mất tích tại khu vực Tân Phú Trung, Củ Chi
 9. T́m Đại Úy Trần Ngọc Duệ / Sĩ Quan Tiểu Khu Sóc Trăng .
 10. T́m người bạn thân tên Lê văn Nh́, cấp bậc đại úy
 11. Xin Giúp T́m Tin Tức Tử Sĩ Thiếu Uư T́nh Báo Đào Quốc Hiệp
 12. T́m bạn
 13. Nhờ thông báo thân nhân đại tá NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
 14. T́m Cựu Đại Úy Lă Văn Toàn
 15. Muốn T́m Thiếu Tá " Tù Cải Tạo " Trần Thái Ḥa , trại 4 , Yên Bái
 16. T́m chú Trần Thái Ḥa, v/v: Mộ thân phụ - Thiếu Tá Nguyễn Văn Bảy.
 17. Hài cốt Ông Đỗ Văn Quang và một bộ của người lính vô danh
 18. T́m bạn tên Huỳnh Lê Quang, học Đại Học Bách Khoa TP HCM khoa cơ khí Ô tô Động lực 1984
 19. T́m bạn tù cải tạo tên là LA VAN HOANH
 20. T́m người thân tên HUỲNH KHẮC BỬU, HUỲNH KHẮC CUNG
 21. T́m bạn tên PHạm NGọC Hải học trương Nguyên an ninh Q10 nhà ở gần công viên Dại hàn Xin gọi THANG VU 630 890 8270 THANKS
 22. Xin nhờ chuyển để t́m thân nhân.Nguyễn KIm Thoa
 23. T́m thân nhân tên Phạm Minh Quang
 24. T́m bạn thân tên PHẠM THÚY NHI
 25. tìm bạn:
 26. Nhắn tin t́m Cha: Tô văn Giảng , trước 75 làm việc tại Air Việt Nam , văn pḥng đặt tại số 116 Nguyễn Huệ , Sài G̣n
 27. T́m mộ người thân
 28. T́m anh Trần Phi Bàng tại ÚC
 29. Lan (Thủ Đức) t́m chị Tâm, chồng tên là Cần
 30. T́m bạn Nguyẽn thu Cúc
 31. Cần t́m Trung tá Vũ Hữu San HQ4 Trần Khánh Dư
 32. Tỉm thân nhân của Nguyễn Vĩnh Lân - Tử sỹ VNCH
 33. T́m chiến hửu từng trốn trại ở Phước Long
 34. T́m em bị mất tích Nguyễn Văn Minh
 35. T́m bác sĩ Trần Công Bảo, SĐ25BB
 36. T́m thân nhân của hài cốt một tử sĩ BĐQ ở Quảng Ngăi
 37. T́m Cha
 38. T́m Cha là Nguyễn Văn Khương (Nguyên SQ/KQ/QLVNCH)
 39. T́m con gái lai Mỹ Việt
 40. T́m chồng mất tích: Trung uư Lưu Lập Trung, khoá 6/68/SQTB Thủ Đức
 41. CẦN T̀M BẠN LÀ TT1/TX LÊ VĂN NHUNG (1970-1972 HQ 231)
 42. T́m thân nhân 5 người lính (tử sĩ) VNCH
 43. T̀M MẸ