Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  02-04-2020, 05:07 PM
  Hiểu? Chết Liền! https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/hieu-chet-lien-chu-tat-tien.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/hi-eu-chet-lien-httpsnguoiphuongnam52.html Saturday, March 7, 2020 Hiểu? Chết Liền! - Chu Tất Tiến Từ hồi mà “đất nước thay da, đổi thịt; đỏ thắm một...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-04-2020, 08:10 PM
  Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/03/ban-tinh-ca-cua-mot-nguoi-ti-nan-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/04/b-t-inh-ca-c-ua-mot-nguoi-ti-nan.html Thursday, March 19, 2020 Bản T́nh Ca Của Một Người Tị Nạn - Nguyễn Văn Luận Hai năm...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-03-2020, 08:35 PM
  Cựu Bộ đội Hồi chánh định cư Diện H.O. http://vietmania.blogspot.com/2019/04/cuu-bo-oi-hoi-chanh-inh-cu-dien-nang.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/c-uu-bo-oi-hoi-ch-anh-inh-cu-dien-h.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên Wednesday, April...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 07:56 PM
  Thế giới ngày càng tồi tệ hơn sau cái chết của Việt Nam Cộng Ḥa http://vietmania.blogspot.com/2019/04/the-gioi-ngay-cang-toi-te-hon-sau-cai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/th-e-gioi-ng-ay-cang-t-oi-te-hon-sau-c.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-03-2020, 08:41 AM
  https://danlambaovn.blogspot.com/2020/03/may-moi-thu-vi-rut-covid-19-trong-vong.html (Đây là chủ trương: MADE IN AMERICA) Tỏi nhớ có đọc đâu đó lời khuyên sau: Không thảo luận về hai chủ đề: 1/ Tôn giáo, 2/ Chính tri. Hậu quả không bao giờ chấm dứt. Người nào giữ...
  131 replies | 9537 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:44 PM
  Mới có thử nghiệm mới, chỉ cần VÀI PHÚT là có kết quả. Trước đây mất mấy ngày. Hơn nữa còn không có đủ. Đã sảy ra trường hợp người bị bệnh mà không thử nghiệm được. Đây là vi-rút bây giờ mới có. các nhà khoa học cần một thời gian để tìm ra cách thử.
  131 replies | 9537 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-03-2020, 09:34 PM
  MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG http://vietmania.blogspot.com/2019/10/mot-bai-hoc-cay-ang-ls-le-uc-minh-viet.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/m-ot-b-ai-h-oc-cay-ang-httpvietmania.html Thursday, October 31, 2019 MỘT BÀI HỌC CAY ĐẮNG Ls Lê Đức Minh/ Việt Luận
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-03-2020, 08:20 PM
  Những vụ tham nhũng trong các dự án nợ ODA của Nhật http://vietmania.blogspot.com/2019/07/nhung-vu-tham-nhung-trong-cac-du-no-oda.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/nh-ung-vu-tham-nhungtrong-c-acd-u-n-o.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-03-2020, 08:05 PM
  Corona và Con Đường Tơ Lụa mới http://vietmania.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-uong-to-lua-moi-nguyen.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/corona-va-con-u-ong-to-lua-moi.html Thursday, March 19, 2020 Corona và Con Đường Tơ Lụa mới Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao)
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-03-2020, 07:34 PM
  VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS http://vietmania.blogspot.com/2019/03/voice-voi-bach-tuoc-cs-huu-nguyen-c-ung.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/voice-voi-b-ch-tu-o-c-cs-httpvietmania.html Saturday, March 9, 2019 VOICE – Ṿi Bạch Tuộc CS (Mai Khôi, Mẹ Nấm có phải là những thí dụ...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-03-2020, 07:45 AM
  Livestream Lễ An Táng Danh Ca Thái Thanh https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/videos/872845553203337/
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  25-03-2020, 07:15 PM
  KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA http://vietmania.blogspot.com/2019/03/ke-thu-trong-hang-ngu-chung-ta-bai-viet.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/k-e-th-u-tronghang-ngu-chung-ta.html Sunday, March 17, 2019 KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA Charles Krauthammer (/ˈkraʊthæmər/; March...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-03-2020, 07:29 PM
  LÀ KHÁCH LẠ, NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG M̀NH ! http://vietmania.blogspot.com/2019/10/la-khach-la-ngay-tren-que-huong-minh.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/la-khach-l-ngay-tr-en-que-huongminh.html Wednesday, October 16, 2019 LÀ KHÁCH LẠ, NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG M̀NH !
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-03-2020, 08:27 PM
  Cháy nhà ra…mặt Hội đồng http://vietmania.blogspot.com/2020/03/chay-nha-ramat-hoi-ong-tac-gia-canh-co.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/chay-nha-ram-at-hoi-ong-httpvietmania.html Sunday, March 15, 2020 Cháy nhà ra…mặt Hội đồng Tác giả : Cánh C̣ Nguồn: rfavietnam
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-03-2020, 08:21 PM
  10 mẫu truyện ngắn, 10 bài học lớn http://vietmania.blogspot.com/2020/03/10-mau-truyen-ngan-10-bai-hoc-lon-1.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/10-m-au-truyen-ngan-10-b-ai-h-oc-lon.html Thursday, March 19, 2020 10 mẫu truyện ngắn, 10 bài học lớn 1. Mẩu chuyện số 1
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-03-2020, 07:43 PM
  ĐCSTQ đă phát động Thế chiến thứ 3 từ lâu http://vietmania.blogspot.com/2019/12/robert-spalding-cstq-phat-ong-chien-th https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/cstq-phat-ong-chien-thu-3-tu-l-au.html Tuesday, December 24, 2019 Robert Spalding: ĐCSTQ đă phát động Thế chiến thứ 3 từ lâu Trí Đạt...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-03-2020, 07:33 PM
  Cách Trung Cộng khai thác kẽ hở trong luật quốc tế để hùng bá ở Đông Á http://vietmania.blogspot.com/2019/02/cach-trung-cong-khai-thac-ke-ho-trong.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/cach-trung-c-ong-khai-th-ack-e-ho.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  895 replies | 103506 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-03-2020, 07:46 PM
  Con Sư-Tử Đă Thức!!! http://vietmania.blogspot.com/2020/03/con-su-tu-thuc-cach-ay-200-nam-1816.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/03/con-su-t-u-th-uc-httpvietmania.html Friday, March 6, 2020 Con Sư-Tử Đă Thức!!!
  895 replies | 103506 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,255
Posts Per Day
0.83
General Information
Last Activity
02-04-2020 10:17 PM
Join Date
18-02-2016