Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  19-10-2020, 05:47 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 2/4): https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-song-nhung-canh-cua-gio-ky-2-tu-hai-ngoai-den-quoc-noi/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-ung-c-anh-c-ua-gi-o-k-y-2-4-httpswww.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TS PHAN...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-10-2020, 05:48 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 1/4) https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-songnhung-canh-cua-gio-ky-1-tu-hai-ngoai-chong-ac-khong-chong-cong-den-quoc-noi-tranh-chap-chu-quyen-bai-tu-chinh-nhung-cam-dan-bieu-tinh-chong-tau-cong/...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 05:49 PM
  Undelivered absentee ballots found in dumpster in Kentucky https://apnews.com/article/louisville-kentucky-voting-2020-a9b7e2f33a94ec269b31f0e9e88b5d70 More than 100 absentee ballots bound for Louisville voters found in dumpster...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 05:19 PM
  Về Ngoại https://danlambaovn.blogspot.com/2020/09/ve-ngoai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/ve-ngoai-httpsdanlambaovn.html Về Ngoại < A > S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Người ta bảo sông có khúc, người có lúc. Thế mà, khúc đời nào của Việt Kiều Cambodia cũng nhiêu...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 02:35 AM
  2020 Voting experience https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/voting-experience-hi-friends-i.html 2020 Voting experience Hi Friends, I originally wrote my experience in Vietnamese for my Vietnamese friends. Recently, I received an article about voting, which give me the idea of sharing my...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-10-2020, 05:54 PM
  LẠI NÓI VỀ THUẾ https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/10/10/lai-noi-ve-thue-vu-linh-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/l-ai-n-oi-v-e-thue-httpsbaovecovang2012.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên LẠI NÓI VỀ THUẾ (Vũ...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-10-2020, 04:48 PM
  FAKE NEWS THUẾ! https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/10/07/fake-news-thue-vu-linh-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/fake-news-thu-e-httpsbaovecovang2012.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên FAKE NEWS THUẾ! (Vũ...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-10-2020, 06:28 PM
  Những virus vô h́nh đáng sợ hơn Covid giúp ĐCSTC hủy hoại nhân loại https://www.ntdvn.com/van-hoa/nhung-virus-vo-hinh-nguy-hiem-hon-covid-giup-dcstq-huy-hoai-nhan-loai-68569.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-u-ng-virusvo-hinh-ang-s-o-h-o-n.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-10-2020, 05:22 PM
  T́m lại huy hoàng: Con người là tinh hoa của Đất Trời https://www.ntdvn.com/van-hoa/tim-lai-huy-hoang-con-nguoi-la-tinh-hoa-cua-dat-troi-66660.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/tim-l-i-huyhoang-con-ng-uo-i-la-tinh.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-10-2020, 07:13 PM
  Virus Vũ Hán: Chuông nguyện hồn ai https://www.ntdvn.com/van-hoa/virus-vu-han-chuong-nguyen-hon-ai-65461.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/virus-v-u-hanchuong-nguy-e-n-h-o-n-ai.html Để t́m ra vắc xin cho virus Vũ Hán, tiên đan diệu dược chính là lời giải về virus ĐCSTC và mục đích...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-10-2020, 07:26 PM
  Bí mật thâm hiểm nhất ĐCSTC che giấu suốt 100 năm https://www.ntdvn.com/van-hoa/bi-mat-tham-hiem-nhat-dcstq-che-giau-suot-100-nam-66657.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/bi-m-t-tham-hi-e-m-nh-at-cstc-che-gia-u.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-10-2020, 07:13 PM
  Đại Dịch và Dịch Đại (Trần Trung Chính) http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2020/5/28/-i-d-c-h-v-d-c-h-i-trn-trung-chnh https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/ai-dich-v-d-ich-ai-tran-trung-ch-inh.html Đại Dịch và Dịch Đại (Trần Trung Chính) May 28, 2020 Những biến động của thế giới...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  08-10-2020, 07:11 PM
  THỰC DÂN, PHONG KIẾN, ĐỘC TÀI VÀ LOÀI KHỈ https://baovecovang2012.wordpress.com/2016/05/13/thuc-dan-phong-kien-doc-tai-va-loai-khi-thong-bien-tien-sinh/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/th-uc-d-phongki-en-oc-t-ai-valoai-kh-i.html THỰC DÂN, PHONG KIẾN, ĐỘC TÀI VÀ LOÀI KHỈ (Thông Biện Tiên...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-10-2020, 05:25 PM
  Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh? https://aihuubienhoa.com/p125a2886/6/dau-la-noi-duy-nhat-nguoi-viet-nam-khong-bi-khinh-khanh-hung https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/au-la-noi-duy-nh-at-nguoi-viet-nam-kh.html Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh? Khánh Hưng...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-10-2020, 07:08 PM
  Bầu Tổng Thống Kiểu Mỹ - Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết http://www.dslamvien.com/2020/09/ben-tach-tra-bau-tong-thong-kieu-my.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/b-u-t-o-ng-th-o-ng-ki-e-u-m-y-nh-ung-ie.html Bên Tách Trà: Bầu Tổng Thống Kiểu Mỹ - Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết ...
  189 replies | 26144 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  05-10-2020, 05:21 PM
  NHỮNG BÀI HỌC BIẾT HAY THẾ MÀ VẪN KHÓ "HÀNH" http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2020/9/12/nhng-bi-hc-bit-hay-th-m-vn-kh-hnh-khuyt-danh-st https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-ung-b-ai-h-oc-biet-hay-m-v-kh-o-hanh.html NHỮNG BÀI HỌC BIẾT HAY THẾ MÀ VẪN KHÓ "HÀNH" (Khuyết Danh St)...
  189 replies | 26144 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,492
Posts Per Day
0.88
General Information
Last Activity
19-10-2020 05:48 PM
Join Date
18-02-2016