Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  06-06-2020, 07:39 PM
  Cậu bé Ấn Độ tiên tri về đại dịch toàn cầu http://vietmania.blogspot.c om/2020/05/cau-be-o-tien-tri-ve-ai-dich-toan-cau.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/c-au-b-e-o-ti-en-tri-v-e-ai-dich-to-c.html SATURDAY, MAY 30, 2020 Cậu bé Ấn Độ tiên tri về đại dịch toàn cầu: Tháng 12 xảy ra...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-06-2020, 07:30 PM
  Cảm ơn t/v Hiếu Thiện giúp đỡ một tay.
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-06-2020, 12:27 AM
  Tôi đăng bài "Hai chữ “Cuồng Trump” và vấn nạn “cuồng v́ chống Trump” chỉ muốn người Việt hiểu rõ thân phận nhỏ nhoi trong sinh hoạt của chính trường Hoa-kỳ. Khi tôi đưa ra bằng cớ ngược lại thì người đối thoại nói không thèm coi. Như vậy đòi hỏi đối thoại làm gì? ...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  05-06-2020, 07:14 PM
  Ngài Thẩm Phán https://nguoiphuongnam52.blogspot.com/2020/05/ngai-tham-phan.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/ngai-tham-phan-httpsnguoiphuongnam52.html Tuesday, May 12, 2020 Ngài Thẩm Phán Hình minh họa
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-06-2020, 07:27 PM
  Hai chữ “Cuồng Trump” và vấn nạn “cuồng v́ chống Trump” http://vietmania.blogspot.c om/2019/07/hai-chu-cuong-trump-va-van-nan-cuong-vi.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/hai-ch-u-cuong-trump-v-v-nan-cuong-v-i.html MONDAY, JULY 15, 2019 Hai chữ “Cuồng Trump” và vấn nạn “cuồng v́...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  03-06-2020, 07:12 PM
  Virus (4/4) : Không phải Corona, ĐCS Trung Quốc mới là virus huỷ diệt nhân loại https://www.ntdvn.com/van-hoa/khong-phai-corona-dcs-trung-quoc-moi-la-virus-huy-diet-nhan-loai-26313.html https://nuoc#nha.blogspot.co m/2020/06/virus-4-4-kh-ong-ph-ai-corona-cs-trung.html Bài quà dài, phải...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  02-06-2020, 07:32 PM
  Virus (3/4): Cuộc thanh lọc của những giá trị https://www.ntdvn.com/bai-chon-loc/virus-boc-tran-vacxin-thuc-tinh-ky-2-cuoc-thanh-loc-cua-nhung-gia-tri-20502.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/virus-3-4-cuoc-thanh-loc-cuanhung-gi-tr.html Thiên tai, dịch bệnh là lời cảnh tỉnh để con...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  01-06-2020, 05:09 PM
  Virus (2/4): Đại tự nhiên muốn sắp đặt lại trật tự? https://www.ntdvn.com/van-hoa/virus-boc-tran-vac-xin-thuc-tinh-ky-1-dai-tu-nhien-muon-thong-qua-con-virus-sap-dat-lai-trat-tu-19991.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/06/virus-2-4-ai-tu-nhi-en-mu-on-sap-at-lai.html Hiện đại không phải...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  31-05-2020, 05:07 PM
  Virus: Kỳ 1/4: Vũ trụ đang gửi cho ta thông điệp ǵ thông qua thiên họa? https://www.ntdvn.com/van-hoa/vu-tru-dang-gui-cho-ta-thong-diep-gi-thong-qua-thien-hoa-11726.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/virus-vu-tru-ang-gui-cho-ta-th-ong-i-ep.html Thuận theo Thiên lư là sự đảm bảo...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  30-05-2020, 05:06 PM
  Sự Giàu Nghèo http://www.nongnghiephaingoai.com/2019/03/31/su-giau-ngheo-tran-van-giang/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/s-u-gi-au-ngheo-httpwww.html Sự Giàu Nghèo – Trần Văn Giang Nghèo – Giàu
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  29-05-2020, 05:26 PM
  Toàn cầu hoá (P3): Không có ĐCSTQ, thế giới sẽ thịnh vượng thái b́nh https://www.ntdvn.com/van-hoa/toan-cau-hoa-p-3-khong-co-dcstq-the-gioi-se-thinh-vuong-thai-binh-31538.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/toan-c-au-ho-p3-khong-cocstq-th-e-gioi.html Bài quà dài, phải cắt bớt...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  28-05-2020, 04:43 PM
  Toàn cầu hoá (P2): Thế giới ‘bơm máu' cho ĐCSTQ https://www.ntdvn.com/van-hoa/toan-cau-hoa-p2-trung-quoc-nen-kinh-te-dua-tren-an-cuop-va-bit-mieng-31446.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/toan-c-au-ho-p2-th-e-gioi-bom-m-aucho.html ĐCSTQ dùng lợi ích kinh tế ép các quốc gia im lặng...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  27-05-2020, 07:58 PM
  Toàn cầu hoá (P1, 2, 3 ) http://catbuicarolineth.blogspot.com/2020/04/uong-thu-va-bai-viet-toan-cau-hoa-p1-2.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/to-c-au-ho-13-chieu-bai-cstq-am-muu-ba.html mercredi 22 avril 2020 Đường Thư và bài viết Toàn cầu hoá (P1, 2, 3 ): Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  26-05-2020, 05:07 PM
  Hy vọng không ai sẽ bị mất tiền. http://catbuicarolineth.blogspot.com/2020/04/hy-vong-khong-ai-se-bi-mat-tien.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/hy-v-ong-kh-ong-ai-s-e-bi-mat-tien.html jeudi 23 avril 2020 Hy vọng không ai sẽ bị mất tiền. Kính gửi quư anh chị một bản tin về tiền...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  25-05-2020, 05:18 PM
  Memorial Day: May 25, 2020 https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/memorial-day-may-25-2020-hom-nay-o-que.html Hôm nay ở quê hương thứ 2 của tôi là Memorial Day: ngày Thương tiếc công lao của con dân Hoa Kỳ đă hy sinh cho đất nước này. Tôi chỉ là Mỹ giấy, không sao quên được nguồn gốc của...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-05-2020, 04:54 PM
  Chuyện t́nh đẹp như mơ của Hoàng tử xứ Bhutan và cô bé 7 tuổi http://vietmania.blogspot.com/2020/03/chuyen-tinh-ep-nhu-mo-cua-hoang-tu-xu.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/chuy-en-t-inh-ep-nhu-mo-cua-ho-ang-t-u.html SUNDAY, MARCH 1, 2020 Chuyện t́nh đẹp như mơ của Hoàng tử xứ...
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-05-2020, 10:33 PM
  32 replies | 1579 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-05-2020, 05:13 PM
  Kaizen – Cải Tiến Liên Tục, Liên Tục… http://baodong00.blogspot.com/2020/02/kaizen-cai-tien-lien-tuc-lien-tuc-mai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/05/kaizen-c-ai-tien-li-en-t-uc-li-en-t-uc.html Kaizen – Cải Tiến Liên Tục, Liên Tục… (Mai Thanh Truyết) Kai • zen - / ˈKīzən / - Một...
  32 replies | 1579 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,347
Posts Per Day
0.86
General Information
Last Activity
06-06-2020 07:39 PM
Join Date
18-02-2016