Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  18-09-2020, 07:09 PM
  Ông William Barr tiết lộ nội t́nh Hollywood và Disney quỳ gối trước ĐCSTC https://vietmania.blogspot.com/2020/07/ong-william-barr-tiet-lo-noi-tinh.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ong-william-barr-ti-et-lo-noi-t-inh.html MONDAY, JULY 20, 2020 Ông William Barr tiết lộ nội t́nh...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 07:28 PM
  KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC http://vietmania.blogspot.com/2019/10/khuon-vang-thuoc-ngoc-nguoi-xua-day-tam.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/khuon-vang-thu-oc-ngoc-httpvietmania.html Thursday, October 17, 2019 KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC Người xưa dạy: Tâm c̣n bất thiện, phong thủy vô ích,...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 09:06 AM
  Palestine sẽ được lập quốc gia. Họ sẽ được hỗ trợ tiền bạc.. Trong quá khứ họ nhất định không công nhận Do thái được quyền tồn tại. Dân Do thái đã bị dồn tới chân tường, họ phải chiến đấu cho sự sống còn. Ai cập là nước nhìn ra lẽ này nên công nhận Do...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-09-2020, 06:27 AM
  Cám ơn t/v Ba Búa đã hỏi thăm. Tôi không có tin gì mới về bà Nguyễn thị Kim Ngân.. Rất tiếc. À anh có coi những video của "King Channel" của Ngụy Vũ chưa? Ngày nào cũng có Video mới. Thí dụ: THE KING CHANNEL - 09/16/2020 - HOÀ B̀NH là ĐIỀU RẤT KHÓ - CHIẾN TRANH SẼ TÀN...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-09-2020, 04:52 PM
  Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào https://www.luatkhoa.org/2020/08/dai-hoi-dang-nha-nguoi-ta-dien-ra-nhu-the-nao/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ai-hoi-ang-nh-ngu-oi-ta-dien-ra-nhu-n.html Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào Published 2 weeks ago on 28/08/2020...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-09-2020, 07:00 PM
  Dù là đảng viên hay không, người dân đang phải trả hàng ngh́n tỷ đồng cho các Đại Hội Đảng https://www.luatkhoa.org/2020/05/du-la-dang-vien-hay-khong-nguoi-dan-dang-phai-tra-hang-nghin-ty-dong-cho-cac-dai-hoi-dang/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/du-la-ang-vi-en-hay-khong-ngu-oi-d-ang.html...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-09-2020, 07:22 PM
  V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án? https://www.luatkhoa.org/2020/09/vi-sao-cac-chinh-quyen-doc-tai-van-can-toa-an/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/vi-sao-cac-chinh-quy-en-oc-t-ai-v-can-t.html V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án? Published 2 days ago on 07/09/2020...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-09-2020, 07:43 PM
  Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất để trở nên thịnh vượng https://www.luatkhoa.org/2019/03/khi-dan-chu-khong-con-la-con-duong-duy-nhat-de-tro-nen-thinh-vuong/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/khi-d-ch-u-kh-ong-con-la-con-u-ong-duy.html Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-09-2020, 05:00 PM
  TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ. http://baodong00.blogspot.com/2020/08/troi-cao-co-mat-toi-tin-co-thuong-e.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/tr-oi-cao-c-o-m-at.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-09-2020, 05:29 PM
  Bí mật nhà nước http://baodong00.blogspot.com/2019/06/bi-mat-nha-nuoc-nguyen-thi-co-may.html https://nuoc#nha.blogspot.com/2020/09/bi-mat-nha-nuoc-httpbaodong00.html Bí mật nhà nước (Nguyễn thị Cỏ May) Ở thời đại tin học thế hệ 5 mà vẫn tồn tại những bất thường,...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  10-09-2020, 05:16 PM
  NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM https://vietmania.blogspot.com/2020/07/nguoi-tu-tram-nam-toai-khanh-trich.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ngu-oi-tu-tram-nam-httpsvietmania.html THURSDAY, JULY 23, 2020 NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM (Một cách mới để sống lâu. Phần tôi quá già, hiến thân không...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-09-2020, 05:21 PM
  D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN KHÚC https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/05/19/dong-duong-tu-uan-khuc-soi-ngoc/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/dong-duong-t-u-uan-kh-uc.html Bài quà dài (gấp ba lần cho phép), phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  08-09-2020, 07:31 PM
  NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/08/01/nuoc-my-dai-loan-co-ke-hoach-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/nu-oc-my-ai-loan-c-o-k-e-hoach.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên NƯỚC MỸ ĐẠI...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-09-2020, 07:27 PM
  TRẬN ĐÓI NĂM ẤT DẬU: 19/8/1945 http://baodong00.blogspot.com/2020/08/tran-oi-nam-at-dau-gs-pham-cao-duong.html#more https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/tran-oi-nam-at-dau-1981945-httpbaodong00.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TRẬN ĐÓI...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-09-2020, 04:54 PM
  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin ( 8/8): Phần lớn các loài xuất hiện ở cùng một thời điểm https://www.ntdvn.com/khoa-hoc/nhung-diem-so-ho-trong-thuyet-tien-hoa-cua-darwin-phan-8-phan-lon-cac-loai-xuat-hien-o-cung-mot-thoi-diem-3090.html...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  05-09-2020, 07:17 PM
  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (7/8): Trái đất tṛn, nhưng thuyết về tổ tiên chung th́ sai https://www.ntdvn.com/khoa-hoc/nhung-diem-so-ho-trong-thuyet-tien-hoa-cua-darwin-phan-7-trai-dat-tron-nhung-thuyet-ve-to-tien-chung-thi-sai-2984.html...
  154 replies | 18402 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  04-09-2020, 04:56 PM
  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (6/8): Mô h́nh “cây phả hệ” không đúng https://www.ntdvn.com/khoa-hoc/nhung-diem-so-ho-trong-thuyet-tien-hoa-cua-darwin-phan-6-mo-hinh-cay-pha-he-khong-dung-2924.html...
  154 replies | 18402 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,459
Posts Per Day
0.87
General Information
Last Activity
18-09-2020 07:11 PM
Join Date
18-02-2016