Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  19-05-2019, 07:43 PM
  Tiếng nước tôi (17/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/10/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-4-dan.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1719-httpphu-tran.html Oct 16, 2014 Tiếng nước tôi : Văn học dân gian (4.2) / Dân ca / Trung Bộ ./. 4. Dân ca 4.1 Dân ca Bắc Bộ
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-05-2019, 08:10 PM
  Tiếng nước tôi (16/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/09/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-4-dan.html http://phu-tran.blogspot.com/2014/09/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-4-dan.html Sep 16, 2014 Tiếng nước tôi: Văn-học dân-gian (4.1) / Dân ca / Bắc Bộ 4. Dân ca Chúng ta đă xem qua...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-05-2019, 07:55 PM
  Tiếng nước tôi (15/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/07/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-3-ca-dao.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1519-httpphu-tran.html Jul 26, 2014 Tiếng nước tôi: Văn-học dân-gian (3) / Ca dao 3. Ca Dao
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-05-2019, 11:41 PM
  Tiếng nước tôi (14/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/06/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-2-tuc.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1419-httpphu-tran.html Jun 26, 2014 Tiếng nước tôi: Văn-học dân-gian (2) / Tục-ngữ 2. Tục –ngữ
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-05-2019, 08:11 PM
  Giải Ảo Thời Sự 190514 - Phần 1: Thuật quỷ biển của Trung Hoa Giải Ảo Thời Sự 190514 - Phần 2: Thà thương chiến c̣n hơn tử chiến!
  1 replies | 132 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-05-2019, 08:05 PM
  Tiếng nước tôi (13/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/05/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-1-thanh.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1319-httpphu-tran.html May 27, 2014 Tiếng nước tôi: Văn-học dân gian (1) / Thành ngữ Thiết nghĩ dân-tộc Việt-Nam yêu ngôn-ngữ...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-05-2019, 09:01 PM
  Tiếng nước tôi (12/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/02/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-choi-chu-4-noi.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1219-httpphu-tran.html Feb 26, 2014 Tiếng nước tôi: Chơi chữ (4) / Nói lái 0. Chơi chữ là ǵ?
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-05-2019, 07:31 PM
  Tiếng nước tôi (11/19) http://phu-tran.blogspot.com/2014/01/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-choi-chu-3.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1119-httpphu-tran.html Jan 22, 2014 Tiếng nước tôi: Chơi chữ (3) / Ngữ pháp và Đối đáp 0. Chơi chữ là ǵ? 1. Chơi chữ dựa trên ngữ âm
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-05-2019, 05:24 PM
  Tiếng nước tôi(10/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/12/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-choi-chu-2.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-1019-httpphu-tran.html Dec 18, 2013 Tiếng nước tôi: Chơi chữ (2) / Ngữ nghĩa 0. Chơi chữ là ǵ?
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-05-2019, 08:11 PM
  Tiếng nước tôi (9/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/11/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-choi-chu-1.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-919-httpphu-tran.html Nov 14, 2013 Tiếng nước tôi: Chơi chữ (1) / Ngữ âm Ngôn ngữ là phương tiện trao đổi tin tức, ư nghĩ, t́nh cảm...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  10-05-2019, 07:15 PM
  Tiếng nước tôi (8/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/08/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-tu-vung.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-819-httpphu-tran.html Aug 21, 2013 Tiếng nước tôi: Từ vựng Từ-vựng là cái vốn chữ, kho từ-vựng của một người là tập hợp các từ trong một...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-05-2019, 07:51 PM
  Tiếng nước tôi (7/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/07/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-nhung-loi-chinh.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-719-httpphu-tran.html Jul 18, 2013 Tiếng nước tôi: Chính tả (2) / Những lỗi chính tả khác Tháng trước, chúng ta đă xem qua cách bỏ dâu...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  08-05-2019, 07:43 PM
  Tiếng nước tôi (6/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/06/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-chinh-ta-dau-hoi.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-619-httpphu-tran.html Jun 19, 2013 Tiếng nước tôi: Chính tả (1) / Dấu hỏi-Dấu ngă Chữ viết hiện nay của người Việt là chữ viết ghi...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  07-05-2019, 05:48 PM
  Tiếng nước tôi (5/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/05/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-thanh-ieu.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-519-httpphu-tran.html May 23, 2013 Tiếng nước tôi: Thanh-điệu Tiếng Việt chúng ta, lên xuống, trầm bổng, mỗi câu nói là một khúc nhạc,...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  06-05-2019, 08:29 PM
  Tiếng nước tôi (4/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-tu-on-tu-kep.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-419-httpphu-tran.html Apr 16, 2013 Tiếng nước tôi: Từ đơn-Từ kép Trong tiếng Việt (cũng như tiếng Trung Hoa, tiếng Thái, tiếng...
  568 replies | 46841 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  05-05-2019, 07:42 PM
  Tiếng nước tôi (3/19) http://phu-tran.blogspot.com/2013/03/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-chu-viet-co.html https://nuocnha.blogspot.com/2019/05/tieng-nuoc-toi-319-httpphu-tran.html Mar 17, 2013 Tiếng nước tôi: Chữ Việt cổ Dân tộc ta trước khi nội thuộc nước Tàu, có thứ chữ riêng để viết tiếng Nam...
  568 replies | 46841 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
921
Posts Per Day
0.78
General Information
Last Activity
19-05-2019 07:51 PM
Join Date
18-02-2016