Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  23-10-2020, 05:36 PM
  Xin đừng nhắc tới tôi nữa. Ông so sách quả cam và quả táo.
  599 replies | 68325 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-10-2020, 05:28 PM
  Những nhà sản xuất dược phẩm sử dụng những bệnh nhân nghèo nhất ra sao? http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/xahoi/nhungnhasanxuatduocpham.htm https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-ung-nh-s-xuat-duoc-pham-su-dung.html Những nhà sản xuất dược phẩm sử dụng những bệnh nhân nghèo nhất...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-10-2020, 05:41 PM
  Tôi có giới thiệu trang YouTube của Nguỵ Vũ nói về việc này. Anh nói không cần coi. Tôi chịu thua. Giáo hoàng hiện tại LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TÓI NAY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI Ư . Ông theo chủ trương toàn cầu hoá: Mọi người trên trái đất ai muốn ỏ đâu th́ ở -> Biên giơi quốc gia = 0
  599 replies | 68325 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-10-2020, 05:31 PM
  Tôi là… người khác http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/vanhoa/toilanguoikhac.htm https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/toi-la-ngu-oi-kh-ac-httpwww.html Tôi là… người khác . KENNEDALE, Texas (NV) – Tất cả những di dân từ mọi phương trời, khi đến Mỹ, đều lần lượt được đổ vào cái được...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-10-2020, 05:44 PM
  https://twitter.com/i/status/1317238200612626432
  599 replies | 68325 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-10-2020, 05:40 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 4 và hết) https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-song-nhung-canh-cua-gio-ky-4-va-het-my-dang-thay-ngua-giua-dong-my-va-viet-cong-dang-tao-mot-the-luc-ly-khai-moi-dai-dien-dau-tranh-hai-ngoai-chong-nha-nuo/...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  20-10-2020, 04:52 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 3/4) https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-song-nhung-canh-cua-gio-ky-3-quoc-noi-bai-tu-chinh-chong-tau-hay-pho-tau/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-ung-c-anh-c-ua-gi-o-y-3-4-httpswww.html TS PHAN VĂN SONG: Những Cánh Cửa Gió (kỳ 3) Quốc Nội: Băi Tư Chính …...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-10-2020, 05:47 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 2/4): https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-song-nhung-canh-cua-gio-ky-2-tu-hai-ngoai-den-quoc-noi/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-ung-c-anh-c-ua-gi-o-k-y-2-4-httpswww.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên TS PHAN...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-10-2020, 05:48 PM
  Những Cánh Cửa Gió (kỳ 1/4) https://www.vietthuc.org/ts-phan-van-songnhung-canh-cua-gio-ky-1-tu-hai-ngoai-chong-ac-khong-chong-cong-den-quoc-noi-tranh-chap-chu-quyen-bai-tu-chinh-nhung-cam-dan-bieu-tinh-chong-tau-cong/...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 05:49 PM
  Undelivered absentee ballots found in dumpster in Kentucky https://apnews.com/article/louisville-kentucky-voting-2020-a9b7e2f33a94ec269b31f0e9e88b5d70 More than 100 absentee ballots bound for Louisville voters found in dumpster...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 05:19 PM
  Về Ngoại https://danlambaovn.blogspot.com/2020/09/ve-ngoai.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/ve-ngoai-httpsdanlambaovn.html Về Ngoại < A > S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Người ta bảo sông có khúc, người có lúc. Thế mà, khúc đời nào của Việt Kiều Cambodia cũng nhiêu...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-10-2020, 02:35 AM
  2020 Voting experience https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/voting-experience-hi-friends-i.html 2020 Voting experience Hi Friends, I originally wrote my experience in Vietnamese for my Vietnamese friends. Recently, I received an article about voting, which give me the idea of sharing my...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  16-10-2020, 05:54 PM
  LẠI NÓI VỀ THUẾ https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/10/10/lai-noi-ve-thue-vu-linh-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/l-ai-n-oi-v-e-thue-httpsbaovecovang2012.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên LẠI NÓI VỀ THUẾ (Vũ...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-10-2020, 04:48 PM
  FAKE NEWS THUẾ! https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/10/07/fake-news-thue-vu-linh-dien-dan-trai-chieu/ https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/fake-news-thu-e-httpsbaovecovang2012.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn trên FAKE NEWS THUẾ! (Vũ...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-10-2020, 06:28 PM
  Những virus vô h́nh đáng sợ hơn Covid giúp ĐCSTC hủy hoại nhân loại https://www.ntdvn.com/van-hoa/nhung-virus-vo-hinh-nguy-hiem-hon-covid-giup-dcstq-huy-hoai-nhan-loai-68569.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/nh-u-ng-virusvo-hinh-ang-s-o-h-o-n.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-10-2020, 05:22 PM
  T́m lại huy hoàng: Con người là tinh hoa của Đất Trời https://www.ntdvn.com/van-hoa/tim-lai-huy-hoang-con-nguoi-la-tinh-hoa-cua-dat-troi-66660.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/tim-l-i-huyhoang-con-ng-uo-i-la-tinh.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-10-2020, 07:13 PM
  Virus Vũ Hán: Chuông nguyện hồn ai https://www.ntdvn.com/van-hoa/virus-vu-han-chuong-nguyen-hon-ai-65461.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/virus-v-u-hanchuong-nguy-e-n-h-o-n-ai.html Để t́m ra vắc xin cho virus Vũ Hán, tiên đan diệu dược chính là lời giải về virus ĐCSTC và mục đích...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-10-2020, 07:26 PM
  Bí mật thâm hiểm nhất ĐCSTC che giấu suốt 100 năm https://www.ntdvn.com/van-hoa/bi-mat-tham-hiem-nhat-dcstq-che-giau-suot-100-nam-66657.html https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/bi-m-t-tham-hi-e-m-nh-at-cstc-che-gia-u.html Bài quà dài, phải cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn...
  193 replies | 27349 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  09-10-2020, 07:13 PM
  Đại Dịch và Dịch Đại (Trần Trung Chính) http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2020/5/28/-i-d-c-h-v-d-c-h-i-trn-trung-chnh https://nuocnha.blogspot.com/2020/10/ai-dich-v-d-ich-ai-tran-trung-ch-inh.html Đại Dịch và Dịch Đại (Trần Trung Chính) May 28, 2020 Những biến động của thế giới...
  193 replies | 27349 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
1,499
Posts Per Day
0.88
General Information
Last Activity
23-10-2020 05:36 PM
Join Date
18-02-2016