Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  19-01-2023, 04:29 AM
  Đài Kiểm-soát Không-lưu cao nhất Thế-giới https://simpleflying.com/tallest-air-traffic-control-towers/ https://nuocnha.blogspot.com/2023/01/ai-ki-e-m-soat-kh-o-ng-luu-cao-nh-t-th.html Đài Kiểm-soát Không-lưu cao nhất Thế-giới BY SIMPLE FLYING STAFF UPDATED OCT 20, 2022 Tất cả...
  772 replies | 370786 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-01-2023, 11:32 PM
  Hệ-thống trung-tâm của Cơ-quan Hàng-không Dân-sự Hoa-kỳ trong việc gây ra sự rối-loạn hàng-không? https://www.cbsnews.com/news/faa-notam-definition-outage-notice-to-air-missions/ https://nuocnha.blogspot.com/2023/01/h-e-th-o-ng-trung-t-m-cu-co-quan-hang.html Hệ-thống trung-tâm...
  772 replies | 370786 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-01-2023, 11:18 PM
  Sự Thất bại của nền Hàng-Không Hoa-Kỳ https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGrbvKqpRmsMmrq gFHDrhNJrhXt http://nuocnha.blogspot.com/2023/01/s-u-th-t-b-i-c-u-n-e-n-hang-kh-o-ng-hoa_9.html Need To Know US Flight Fiasco: Sự Thất bại của nền Hàng-Không Hoa-Kỳ FAA...
  772 replies | 370786 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
2,065
Posts Per Day
0.81
General Information
Last Activity
25-01-2023 08:50 AM
Join Date
18-02-2016