Tab Content
 • nguoi gia's Avatar
  25-02-2018, 10:00 PM
  Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_B%E1%B A%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7 n_th%E1%BB%A9_ba https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Chinese_domination_of_Vi etnam https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_domination_chin oise_du_Vi%C3%AAt_Nam...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-02-2018, 09:27 PM
  Cách nay đúng 157 năm, quân Pháp đánh chiếm đại đồn Chí Ḥa ở Gia-Định của Việt-Nam https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 24 tháng 02, 1861 • 1861 – Chiến tranh Pháp-Đại Nam: Bắt đầu trận Đại đồn Chí Ḥa tại Gia Định giữa quân Pháp và...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  24-02-2018, 01:54 PM
  Tôi nhớ có được video sau trong mục "nói với bạn trẻ sinh sau 75". Ai đó chỉ có phần TTQ, ngồi rồi người khác tưới xăng. Nếu TTQ tự thiêu đúng nghĩa, phải tự mình bước khỏi xe, tự tưới xăng, tự châm lửa. Câu hỏi là tại sao không có đoạn này? ...
  31 replies | 603 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-02-2018, 09:17 PM
  Cách nay đúng 71 năm, tố chức tiêu chuẩn quốc tế ISO được khai sinh https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 23 tháng 02, 1947 • 1947 – Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế được thành lập nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn về quyền sở hữu, công...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  23-02-2018, 04:00 AM
  Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_hai https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Chinese_domination_of_Vietnam https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_domination_chinoise_du_Vi%C3%AAt_Nam...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  22-02-2018, 05:06 AM
  Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t https://en.wikipedia.org/wiki/First_Chinese_domination_of_Vietnam https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_domination_chinoise_du_Vi%C3%AAt_Nam...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  21-02-2018, 09:50 PM
  Lịch sử ngắn gọn Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất (ngắn gọn: Bắc thuộc lần 1) trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39, dưới sự cai trị của phong kiến Trung Quốc. Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai (ngắn gọn: Bắc thuộc lần 2) trong lịch sử Việt Nam kéo dài...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-02-2018, 11:40 PM
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 19 tháng 02, 1965 • 1965 – Tướng Lâm Văn Phát và Đại tá Phạm Ngọc Thảo tiến hành đảo chính bất thành tại Việt Nam Cộng ḥa. Lâm Văn Phát: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_V%C4%83n_Ph%C3%A1t...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  19-02-2018, 01:51 AM
  Cách nay đúng 71 năm, quân cộng sản núp dưới danh Việt-Minh rút khỏi Hà-Nội, để Pháp chiếm. Mở đầu cho chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất! https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 18 tháng 02, 1947 • 1947 – Chiến tranh Đông Dương:...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-02-2018, 11:00 PM
  Đúng là "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Cám ơn t/v Tran Truong. Tôi không ngờ tới chuyện này.
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  18-02-2018, 05:41 AM
  Cách nay đúng 159 năm, Pháp đánh thành Gia- định https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 17 tháng 02, 1859 • 1859 – Chiến tranh Pháp-Đại Nam: Quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, và tiến hành phá hủy thành một thời gian sau đó. ...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  17-02-2018, 09:00 AM
  Hôm nay là Tết Mậu Tuất 2018. Cũng ngày này 229 năm trước nhân Tết Kỷ Dậu 1789; https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n %C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_1 https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87 https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87 ...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-02-2018, 08:41 PM
  Đền Quán Thánh https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Qu%C3%A1n_Th%C3%A1nh https://en.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1n_Th%C3%A1nh_Temple https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Quan_Thanh Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lư Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  15-02-2018, 01:26 AM
  Nhà thờ chính ṭa Đức Bà Sài G̣n https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_t%C3%B2a_%C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%A0_S%C3%A0i_G%C3%B2n https://en.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_Cathedral_Basilica_of_Saigon https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Sa%C3%AFgon ...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  14-02-2018, 11:19 PM
  Xin phụ với t/v Tran Truong. Trang nhà dưới có thêm mấy bức h́nh của những người trong cuộc. http://nuocnha.blogspot.com/2018/02/ve-chinh-phu-cua-bao-ai-va-tran-trong.html
  2719 replies | 425689 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-02-2018, 09:52 PM
  Số phận tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường sau biến cố Mậu Thân 1968 tại Huế
  2 replies | 181 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-02-2018, 08:43 PM
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 13 tháng 02, 1913 • 1913 – Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 tuyên bố Tây Tạng độc lập từ Trung Quốc, Tây Tạng trở thành chính thể độc lập thực tế từ đó cho đến năm 1951. ...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-02-2018, 08:21 AM
  Không muốn viết nhiều nữa. Với nhận định sau mà có người c̣n chưa tin, đ̣i thử ADN cái xác ở Ba-đ́nh. Việc này chỉ có thể làm khi không c̣n CS trên quê hương!!! https://nuocnha.blogspot.com/2016/07/gian-iep-ho-quang-ong-vai-ho-chi-minh.html
  34 replies | 1274 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  13-02-2018, 04:38 AM
  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_2 Ngày 12 tháng 02, 1812 • 1912 – Long Dụ hoàng thái hậu lấy danh nghĩa Thái hậu ban bố "Thoái vị chiếu thư", Phổ Nghi thoái vị, kết thúc triều Thanh. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Thanh ...
  75 replies | 3173 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  12-02-2018, 08:05 AM
  Tôi nghĩ có lẽ thảm hoạ bắt nguồn từ việc họ chấp nhận quan điểm "Đấu tranh giai cấp". Khi theo hướng này th́ những người cùng gịng máu tổ tiên nhưng khác giai cấp cũng bị coi là kẻ thù!!! Những người thuộc phe KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP nhưng cùng giai cấp cũng có thể coi là anh em = đồng chí!!! Hậu quả...
  770 replies | 81029 view(s)
 • nguoi gia's Avatar
  11-02-2018, 08:34 PM
  Trận Bạch Đằng Thứ 3 (1288) https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4% 90%E1%BA%B1ng_(1288) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_B%E1%BA%A1ch_%C4%90% E1%BA%B1ng_(1288) https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Bach_Dang_(1288) Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 là chiến...
  75 replies | 3173 view(s)
No More Results
About nguoi gia

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
418
Posts Per Day
0.57
General Information
Last Activity
25-02-2018 10:02 PM
Join Date
18-02-2016