Reply to Thread

Post a reply to the thread: The Trump's Presidency: 2016-2020 (The Man, the Myth & the Master of Public Sentiment)

Your Message

Viết bằng chữ trong ô trống kết quả của bốn cộng hai

 

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

 • 19-10-2018, 11:54 AM
  Prophet

  Red Tsunami

  Mark Taylor thông báo cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới Thiên Chúa sẽ làm Red Tsunami c̣n Blue wave sẽ thành blue drift. Phe Trump sẽ thắng đậm trong cuộc bầu cử sắp tới.

 • 18-10-2018, 08:40 AM
  Sig Sauer
  Hôm nay bên Quora vô t́nh đọc được bài viết của 1 người Tàu trong chủ đề: Tại sao người Nam Hàn chỉ trích sự thống nhất của VN? https://www.quora.com/Why-do-Koreans...-reunification
  Bài viết phản ảnh cái nh́n của người ngoại cuộc về cuộc chiến này. Đây là một người Tàu, có thể là từ TQ, nhưng t́m hiểu lịch sử VN khá kỹ. Bài viết rất hay. Đám VC con bỏ chạy hết. Không thằng nào vô đối chất với các đồng chí TQ khi họ nói về VN.


  Here, a Chinese man who wants to speak the reality. I disagree with Vietnamese communist apologists there, I will take my answer seriously

  So, why did they criticize? When I was in the United States, I met various Vietnamese overseas, from Los Angeles. They both depicted this  The first thing I asked was, why did they still depict this flag, because Vietnam had become one again. They said they agree, but Vietnam was reunited to be enforced into Communist liars and, slavery. Furthermore, it destroyed all Vietnam

  I had a little surprise, but indeed before 1975, Saigon was more prosperous than whole North Vietnam. That was why I had always asked, how strong is the divisions between Vietnamese, until I realized…

  The North Vietnamese had destroyed the South not by military, but, by economic war. North Vietnam was poor exactly, but it waged war against South Vietnam by draining the South’s economy. Unfortunately, South Vietnam was incapable to hold their economic development like South Korea, and the North invaded. They won, because they destroyed South Vietnam’s economy, not because they were stronger. North Vietnam was close to North Korea, though

  That’s why I feel very sorry for them. Hence, the reunification was not what they want - they of course support reunification, but not for the Northern Communists.

  The other shameless thing the Vietnamese Communist apologists can say, is depicting South Korea as “lapdog” and “criminal” while most Vietnamese go to South Korea for works, seeking jobs. What’s wrong? If you dislike South Korea, why do you come there? Because you shamelessly can’t accept reality that you were poor and now still poor thanks for your Communist Party.

  Listen Vietnamese neighbor, I am not against Vietnam, but the reality is reality. You apologists won by lies, and still by lies. Even VCP is still lying to the world, but in fact, you sold resources, you sold your people, for your own sake. You don’t work for your country. And you disrespect your country’s rich history. Tran Hung Dao, Ly Thuong Kiet, all these heroes of Vietnam… but now replaced for Communist’s favors. What a shame.

  I do read Vietnam’s history, I like Vietnam too. I also hold no grudge. I am Chinese. I just want to tell Vietnamese to respect your own country’s pride. But now it is manipulated for VCP and impose to keep VCP like an eternal group while it oppresses its own people.

  Let’s remember, Vietnam is like this….
  ..not this..  That’s what I want to tell

  Back on Vietnam War, like I said, by destroying South Vietnam’s infrastructure, it helped North Vietnam to win. But after that, the VCP became a criminal group, criminal bandits. And it is still like that. Even now it still puts them above whole Vietnamese people and Vietnam. That’s why

  I don’t know what do Koreans think, but on my perspective, I also criticize that “reunification” - not because China feared a reunification - but because of communist apologists’ ignorance bliss they try to tell

  If you are trying to tell I am against Vietnam, then again, I am not against Vietnam, but I am against the Communist Party of Vietnam. This is what I want to respond to anyone who thinks I sympathize to Southern seperatists - I just tell the truth

  Remember, life is equal and equity. You can deny today, but you will be judged tomorrow. Remember “God knows, sky knows, I know, you know, why do you say nobody know?” - everything will be decided. Who sows the wind shall reap the whirlwind!
 • 11-10-2018, 01:57 PM
  Sig Sauer
  Chính trị Mỹ với chính trị Việt
  October 10, 2018 0213

  Thứ bảy 6/10/2018 vừa qua cánh bảo thủ Mỹ vượt qua sóng gió tạo thành tích mới khi Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 chấp nhận ông Brett Kavanaugh vào vai tṛ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.
  Như vậy 5 trong số 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nay thuộc thuộc cánh bảo thủ, v́ thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và cấu trúc xă hội Mỹ.
  C̣n ở Việt Nam, đảng Cộng sản loan báo “100 phần 100” đại biểu tại Hội nghị Trung ương 8 đă “tín nhiệm giới thiệu” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đưa ra Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước.
  Cả hai đều có liên quan chặt chẽ đến Hiến Pháp và đều có những điều đáng để t́m hiểu.
  V́ sao gọi là bảo thủ Mỹ
  Tối cao Pháp Viện là cơ quan có quyền lực cao nhất của Hoa Kỳ, giữ quyền quyết định các tranh tụng về luật liên bang và luật xuyên tiểu bang.
  Đồng thời có thẩm quyền giải thích Hiến pháp, tuyên bố các đạo luật liên bang, đạo luật tiểu bang là vi hiến, hoặc tuyên bố các hoạt động của hành pháp liên bang và tiểu bang là vi hiến.
  Thẩm phán Tối cao Pháp Viện gồm chín người được bổ nhiệm trọn đời bởi Tổng Thống và được phê chuẩn bởi Thượng viện.
  Các thẩm phán giải thích Hiến Pháp và các đạo luật theo nghĩa gốc ban đầu tạo ra chính nó được xem là theo khuynh hướng bảo thủ.
  C̣n các thẩm phán giải thích ư nghĩa của Hiến Pháp theo hoàn cảnh, theo thời gian hoặc theo các tài liệu chứng cứ xung quanh việc ban hành một đạo luật được xem là theo khuynh hướng tự do cá nhân.
  Cánh bảo thủ muốn duy tŕ một xă hội truyền thống chống lại những người theo chủ nghĩa tự do cá nhân đang được nhiều người trẻ thuộc đảng Dân Chủ ủng hộ.
  Ông Kavanaugh là thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ, phục vụ tại Ṭa Phúc thẩm Washington, DC từ năm 2006 tới nay nên khi Tổng Thống Trump bổ nhiệm đă gặp rất nhiều chống đối.
  Việc ông Kavanaugh gia nhập Tối Cao Pháp Viện làm nghiêng cán cân Tối Cao Pháp Viện với tỷ lệ 5-4 về phía những thẩm phán bảo thủ.
  V́ thế nhiều vấn đề đang gây tranh căi như quyền phá thai, quyền hôn nhân đồng tính, quyền nhập cư, quyền chuyển giới tham gia quân đội Mỹ… nay phía bảo thủ có nhiều cơ hội để thắng thế hơn.
  Thậm chí nhiều đạo luật đă thông qua nhưng c̣n nhiều tranh căi nay có thể sẽ được mang ra xét lại.
  Và khi một đạo luật liên bang được Tối Cao Pháp Viện thông qua đương nhiên sẽ áp dụng cho tất cả các tiểu bang.
  Nhiều ư kiến cho rằng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ luôn bị “chính trị hóa” theo quyết định đảng chính trị đang thắng thế.
  4 lư do tạo thành khuyết điểm kể trên là (1) thẩm phán do Tổng thống bổ nhiệm; (2) chỉ cần quá bán Thượng viện đồng thuận với Tổng Thống; (3) nhiệm kỳ cho các thẩm phán là trọn đời; và (4) mọi quyết định của Tối Cao Pháp Viện chỉ cần quá bán đồng thuận.
  Muốn thay đổi Tối Cao Pháp Viện cần thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ một điều gần như không thể xảy ra.
  Việt Nam ngày nay …
  Khác với ở Mỹ, cánh bảo thủ tại Việt Nam bảo vệ chủ nghĩa xă hội, nếu có thay đổi tạm thời th́ phải lấy mô h́nh thể chế của Trung cộng làm định hướng.
  Trên danh nghĩa Quốc Hội là cơ quan quyền lực tối cao, không ai có quyền kiểm soát hoạt động của Quốc hội, phủ quyết các đạo luật, các quyết định của Quốc hội.
  Trên thực tế, quyền lực tối cao thuộc về Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng biểu quyết theo thủ tục và Quốc Hội luật hóa quyết định Bộ Chính Trị.
  Tư Pháp, Lập Pháp, Hành Pháp, Mặt Trận, Báo Chí, Toàn Xă Hội… đều do Bộ Chính Trị quyết định.
  Quyết định Bộ Chính Trị “vi hiến” hay không là điều không cần phải bàn tới v́ Hiến Pháp chỉ là h́nh thức.
  Bởi thế mới có việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa nắm tổ chức đảng, vừa nắm quân đội, lại vừa nắm công an, trong “t́nh huống” hiện nay phải nắm luôn vai tṛ Chủ tịch Nước.
  Hội nghị Trung ương 8 c̣n quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm luôn hai tiểu ban là Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Trưởng Tiểu ban Nhân sự.
  Dường như đảng Cộng sản nay không c̣n ai có đủ tài, đủ đức, đủ lư luận để bảo vệ chủ nghĩa xă hội nên ít nhất 6 chức vụ quan trọng phải trao cho ông Trọng đă 74 tuổi đời.
  Việt Nam Cộng Ḥa khi xưa…
  Trong hoàn cảnh chiến tranh Hiến pháp Việt Nam Cộng Ḥa khi xưa quy định thẩm phán cho Tối cao Pháp viện có nhiệm kỳ sáu năm, luân phiên mỗi ba năm bầu lại 6 người.
  Ứng cử viên thẩm phán phải là (1) công dân Việt Nam; (2) 10 năm thâm niên làm chánh án, biện lư, hoặc luật sư; (3) không có quá khứ chống chính phủ hoặc hoạt động thân cộng; và (4) nếu là phái nam th́ phải hợp lệ quân dịch.
  Các ứng cử viên được Luật sư đoàn, Công tố đoàn và Thẩm phán đoàn cứu xét. Mỗi Đoàn chọn 50 hội viên, tổng cộng là 150 người xem xét danh sách ứng cử viên, bàn thảo và chọn lấy 30 người để tŕnh lên Quốc hội.
  Quốc hội sẽ bỏ phiếu chọn 6 người rồi chuyển sang Phủ Tổng thống phê chuẩn.
  Những quyết định của Tối cao Pháp Viện như tuyên bố một đạo luật bất hợp hiến hoặc giải tán một chánh đảng phải hội đủ đa số ba phần tư (3/4) tổng số Thẩm phán Tối cao Pháp Viện đồng thuận.
  Vụ án Dân biểu Trần Ngọc Châu bị bắt vào tháng 2/1970 v́ tội liên lạc với một gián điệp cộng sản Bắc Việt là một vụ án điển h́nh cho thấy cách làm việc của Tối Cao Pháp Viện.
  Khi ông Châu bị bắt với bằng chứng được quay phim, việc trước tiên là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu kêu gọi Hạ viện truất bỏ đặc quyền miễn tố của Dân biểu Châu.
  Hạ viện chấp thuận và thông qua với 102/135 phiếu thuận.
  Do trước khi được bầu làm Dân biểu, ông Châu là Trung tá Quân đội nên ông được trả về Quân Đội và Ṭa án Quân sự tuyên án ông Châu 20 năm tù.
  Thượng viện đệ đơn lên Tối cao Pháp viện để xét lại vụ án v́ cho là “bất hợp hiến”.
  Ṭa Tối cao Pháp viện xem xét và tuyên bố việc truất bỏ đặc quyền miễn tố của Hạ viện là bất hợp hiến v́ Hạ viện chỉ bỏ phiếu kín mà không mang ra Quốc Hội tranh luận công khai.
  Ṭa Tối cao Pháp viện c̣n tuyên bố ṭa án quân sự chỉ có quyền trên giới quân nhân tại ngũ, ông Châu phạm luật khi đang là dân sự, nên ṭa án quân sự không có quyền tuyên án ông Châu.
  Ṭa Tối Cao Pháp Viện quyết định thả ông Châu, nhưng Bộ Quốc pḥng viện cớ an ninh quốc gia nên vẫn giam Châu đợi ngày tái xét.
  Vào tháng 1-1973, ông Châu được trao trả như tù binh cho phía Bắc Việt, nhưng ông Châu cương quyết không chịu theo cộng sản và Trưởng uỷ ban tù binh Bắc Việt không nhận ông Châu.
  Đến tháng 6-1974, ông Châu được chính quyền miền Nam trả tự do.
  Sau 30/4/1975, ông Châu bị cộng sản bắt tù “cải tạo” 3 năm v́ tội là cựu Trung Tá và cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Ḥa.
  Khi được thả ông cùng gia đ́nh vượt biên sang Mỹ và hiện đang sống tại Los Angeles.
  Trong hoàn cảnh chiến tranh vụ án cho thấy Tối Cao Pháp Viện quyết định theo đúng Hiến Pháp và luật pháp Việt Nam Cộng Ḥa. Một bài học đáng được ghi nhận.
  Tổng Thống Trump liên tục thắng thế
  Chỉ chưa đầy 2 năm tại chức ông đă bổ nhiệm được 2 thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện mang lại nhiều lợi thế cho ông về tư pháp cũng như về chính trị.
  Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với tỷ lệ 4,1%, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống chỉ c̣n 3,7% trong tháng 9, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969.
  Kinh tế phát triển tạo niềm tin của người tiêu dùng, niềm tin cho doanh nghiệp và niềm tin cho thị trường chứng khoán liên tục gia tăng đạt những mức kỷ lục mới.
  Các hiệp định thương mại lần lượt được Tổng thống Trump thương lượng lại với các nước, như Nam Hàn, Mexico, Canada, EU, Nhật, Ấn,… đang mang lại nhiều lợi ích hơn cho nước Mỹ.
  Bắc Hàn ngừng thử hỏa tiễn, vào bàn đàm phán, và hôm qua 8/10/2018 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo ông Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các phái đoàn quốc tế vào thanh tra các điểm thử hạt nhân và hỏa tiễn.
  Khủng bố quốc tế mất khả năng ngóc đầu dậy.
  Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và cả Âu Châu đồng ư tăng ngân sách Quốc Pḥng chia sẻ gánh nặng Quân Sự với Mỹ.
  Đồng thời, Mỹ đă tạo dựng một liên minh nhiều quốc gia bao vây quân sự Trung cộng tại Biển Đông.
  Với Trung cộng ngoài việc trừng phạt thương măi, việc trừng phạt tài chính đang được mở ra.
  Hoa Kỳ cho đóng băng tài sản tại Mỹ của quan chức cấp cao và doanh nghiệp nhà nước có liên quan đến mua bán vũ khí với Nga. Đồng thời giới hạn chính phủ các nước đồng minh thương măi, doanh nghiệp hoặc cá nhân giao thương với Trung cộng. Và có thể cấm Trung cộng sử dụng đồng Mỹ Kim trong các giao dịch ngoại hối.
  Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc Tổng Thống Trump công khai kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chống lại chủ nghĩa xă hội và những khổ nạn mà chủ nghĩa xă hội mang đến cho con người.
  Lời kêu gọi của ông Trump không chỉ nhắm đến các quốc gia như Venezuela, Trung cộng, Việt Nam,… mà c̣n nhắm đến khuynh hướng xă hội chủ nghĩa thuộc cánh tả của đảng Dân Chủ đang được giới trẻ Mỹ ủng hộ.
  Những ngày sắp tới ông Trump và đảng Cộng Ḥa sẽ phải nỗ lực thêm để trong kỳ bầu cử tháng tới có thể giữ được các ghế ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện để tiếp tục điều hành quốc gia trong thế mạnh.
  Nh́n chung Mỹ là quốc gia dân chủ nên sinh hoạt chính trị lúc nào cũng sôi nổi, những chính trị gia lúc nào cũng phải năng nổ để liên tục chiến thắng, để được quyền tiếp tục điều hành đất nước.
  Trở lại với Việt Nam…
  Cũng chỉ hơn 2 năm từ ngày Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ cuộc chơi th́ t́nh trạng “chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị” càng ngày càng trở nên thảm khốc.
  Chính trị Việt Nam ở cấp tối cao lọt vào “t́nh huống” vô cùng bế tắc, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải nhận lănh 6 chức vụ mà chức vụ nào cũng đều rất quan trọng không ai có thể thay thế được.
  Các quốc gia cộng sản, trong đó có cộng sản Việt Nam, đang là điểm nhắm của Tổng Thống Trump.
  Chính trị nước Mỹ v́ thế đều ảnh hưởng đến chính trị thế giới và ảnh hưởng mạnh đến chính trị Việt Nam.
  Thắng lợi của ông Trump đồng thời cũng là thắng lợi của người dân tại các quốc gia cộng sản.
  Cơ hội để Việt Nam có tự do dân chủ mỗi lúc một rơ hơn, đ̣i hỏi người Việt cả trong lẫn ngoài nước nỗ lực hơn đẩy mạnh tiến tŕnh dân chủ hóa Việt Nam.
  Theo Việt Nam Thời Báo.


  Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 10:00

  1. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 10:00
  2. Đài Á Châu Tự Do - 6:30
  3. Đài Tiếng Nói Nước Pháp 14:00
  4. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 8:00
  5. Đài Á Châu Tự Do - 21:00
  6. Đài Tiếng Nói Nước Pháp 15:00
  7. Đài Tiếng Việt NHK Japan
  8. SBS Việt Ngữ
  9. Việt Nam Hải Ngoại Radio
  10. Tiếng Nước Tôi Radio
  11. Little Saigon Radio
  12. Nationwide Viet Radio
  13. Radio Saigon


  Source: Đất Việt
  Datviet.com
 • 08-10-2018, 10:47 AM
  Dê Húc Càn

  Binh sĩ sợ ông Thượng Sĩ hơn ông Nghị Sĩ .

  Quote Originally Posted by Giang Vo View Post
  Cho em xin hỏi ngoài lề một tí:
  Trước 1975 ở Thượng Viện chỉ gọi là Nghị Sỹ chứ không phải là Thượng Nghị Sỹ, phải không ạ?
  Nếu bạn không đùa th́ tôi xin thưa chỉ có danh từ kép Thượng Nghị Viện chứ không có Thượng Nghị Sĩ . Tuy nhiên vẫn có chữ Thượng Sĩ . Binh sĩ sợ ông Thượng Sĩ hơn ông Nghị Sĩ .

  OK ?
 • 08-10-2018, 07:34 AM
  khách
  Quote Originally Posted by Sig Sauer View Post
  Người ta thường nói "Chính trị và Kinh tế là hai mặt của 1 đồng tiền" cho nên mỗi lần có bầu cử, dân Wall Street đều binh bài rất kỹ. Họ đặt ra những giả thuyết ai thắng ai bại và fine tune nó từng ngày--dựa theo tin tức mới nhất. Nhà Bank nào cũng có những quân sư quạt mo mà nghề chính của tụi nó là phân tích các chính sách của TT, Quốc Hội, và Central Banks để làm sao đặt tiền cho đúng hướng hầu maximize tiền lời. Kỳ bầu cử sắp tới đây cũng không ngoại lệ. In fact, nó c̣n dữ dội hơn những lần trước nhiều. Năm 2016 cũng thế, nhưng hầu như ai cũng sai, kể các mấy chú "Khổng Minh" trên các trading desks của nhà banks. Kỳ đó, ai cũng đặt tiền vào lá bài Clinton cho nên khi NGAY LÚC đếm phiếu (electoral votes) th́ chỉ số chứng khoán giao động mỗi lần cả 100 điểm. Tôi nhớ rất rỏ đêm ấy khi những lá phiếu từ các tiểu bang miền Đông được đếm và số phiếu cho Trump tăng từ từ th́ đó cũng là lúc chỉ số thị trường được mua bán qua thị trường Singapore và Tokyo của Nhật có lúc xuống gần 1000 điểm (*)

  Nhắc lại sự kiện này để cho người đọc biết là bầu cử của Mỹ được dân ăn thua trên các sàn chứng khoán thế giới xem từng phiếu một. Hôm nay cũng không ngoại lệ. C̣n 1 tháng nữa là biết ai thắng ai thua. Trong kỳ này người ta tiên đoán rằng đảng DC sẽ lấy được Hạ Viện với sát xuất là 65%, nhưng Thượng Viện th́ không. Ngược lại, sát xuất mà CH lấy luôn Hạ Viện như họ đă làm vào năm 2016 chỉ có 20-25% thôi. Dựa vào các con số % này mà người ta đặt tiền. Trong hai trường hợp này, nếu CH hên mà gom trọn cả lưỡng viện th́ sao? Nếu như vậy th́ dân chống Trump, chống Kavanaugh chắc chắn sẽ xuống đường kiểu như cuối năm 2016 khi Trump thắng. Bảo đảm sẽ có mấy chú lôi banner ra viết NOT MY SENATORS/CONGRESSMEN/WOMEN hay có thể viết rằng NOT MY SUPREME COURT JUSTICE v...v....Các đồng chí Liberals thường chơi chiêu này lắm. DC thua là đồng nghĩa với chuyện Trump có thể làm mưa làm gió. V́ đấy có thể là trong lịch sử gần 400 năm của Mỹ, CH nắm hết tất cả, từ SC cho đến lưỡng viện.

  TTCK sẽ bốc mạnh. Dân capitalist không mong ǵ hơn có 1 TT cho tụi nó quậy thả giản. Thằng nào muốn khoan dầu ở đâu cứ tự nhiên. EPA hay Climate controls khỉ ǵ đó hehehe...cho nó đi bán muối hết. Actually, phần lớn các chính sách của EPA này Trump quăng gần hết vào thùng rác rồi. (Love my president). Có thể nói rằng những DE-REGULATIONS về mọi mặt sẽ tiếp tục. Viễn ảnh Trump bị truất phế cũng sẽ đi theo bác Hồ luôn. Trump hết sợ và chắc chắn sẽ đẩy mạnh những chính sách của ḿnh bạo hơn nữa. Trên phương diện xă hội, đây là một cái tát tay khá mạnh vào đảng DC. Nó cho người ta thấy rỏ rằng dân Mỹ thật sự không ghét Trump hay chính sách của Trump như một số đ/c Liberals từng rêu rao. Cái gọi là "blue wave" (**) thật ra không có. Hào khí của những người thuộc đảng DC đang ước mơ thành TT qua các chiêu bài chống Trump như Kamala Harris của CA, hay Cory Booker của NJ cũng sẽ x́ như bong bóng. Sát xuất này hiện thời được các quân sư quạt mo trên Wall Street tiên đoán là 20-25%. Tuy nhiên, con số này sẽ thay đổi tùy theo những phản ứng về Kavanaugh trong những ngày sắp tới (***)

  Viễn ảnh thứ hai của cuộc bầu cử này là DC thắng. Trong tổng số dân biểu của Hạ Viện (435 h́nh như là thế) th́ người ta tiên đoán rằng 206 sẽ là DC và 189 là CH. 40 c̣n lại th́ chưa rỏ. Nếu sự việc này xảy ra đúng như vậy th́ phe DC tuy là số đông, nhưng không phải là đông đến mức có thể áp đảo CH trên mọi phương diện. Điều mà người ta sợ và thường thấy khi DC nắm số đông của Hạ Viện và TT là người của đảng đối lập là sự chống đối vô cớ của đảng DC. Mở ngoặc ra để nói rỏ chỗ này. Khi 1 đảng nào trở thành số đông th́ các committee thường có chairman/woman là người của đảng nắm số đông. Thí dụ, nhưng kỳ vừa qua của Kavanaugh. Người chủ tịch Ủy Ban Judiciary Committe Chuck Grassley (CH) sẽ người đảng Dân Chủ thay thế. Với cương vị chủ tịch, người này có thể favors những điều kiện thuận lợi cho đảng ḿnh. Cứ nh́n cung cách Grassley từ chối những đề nghị của các thành viên trong Ủy ban này khi họ đặt câu hỏi hay điều kiện tra vấn Kavanaugh th́ THIÊN VỊ thấy rỏ. Trong trường hợp này v́ Trump là 1) TT của CH và QUAN TRỌNG HƠN là 2) Trump là kẻ "tử thù" của đám liberals. Làm TT CH không phải là xấu, nhưng riêng Trump th́ "ân oán giang hồ" khá nhiều nên các hào kiệt vỏ lâm của CHÍNH PHÁI sẽ v́ chính khí của vỏ lâm mà hỏi tội Trump. Trump sẽ khá chật vật trong việc đẩy các chính sách của ḿnh. Đó là chưa kể việc Mueller investigation. Đó có thể là tuyệt chiêu dứt điểm Ma Đầu này. Nhưng cũng xin nói thêm rằng, giống như các Ma Đầu trong Vỏ Lâm, Trump không dể bị dứt điểm đơn giản v́ Mueller investigation khi Thượng Viện vẫn là CH. Người ta không nghĩ DC có thể nắm Thượng Viện. Nếu đúng như thế, và cho rằng DC nắm luôn đi, th́ con số Thượng Nghị Sĩ cần thiết để điểm vào yếu huyệt (truất phế) của Trump là 75 người, hay 75%. DC dù có lấy luôn TV, họ cũng không thể nào nắm được đến con số đó. Thành ra, Ma Đầu Donald có thể bị thương, nhưng chắc chắn không chết.

  Dưới giả thuyết này th́ kinh tế Mỹ sẽ chậm lại, TTCK cũng thế, con số thất nghiệp sẽ tăng, và số bond yield (10-yr) sẽ xuống lại. Thị Trường Nhà có lẽ sẽ hồi phục. Hồi phục v́ phân lời của Mortgage sẽ xuống. Tuy nhiên, quan trọng hơn là các institutional investors sẽ chuyển số tiền lớn đang nằm trong stocks qua những assets nào mà họ cho là safe hơn stocks và ít nhạy cảm (less sensitive) với kinh tế, phân lời, và các chính sách của Trump. Nếu nh́n dĩ văng để đoán tương lai th́ bài học techstock crash 20 năm về trước có thể được xem lại hôm nay. Stock không hẳn là crash, nhưng dừng lại, và nhà rất có thể sẽ hồi phục ít nhiều.


  (*) Cái này gọi là overnight futures market
  (**) Blue = Dân Chủ; blue wave ư nói làn sóng dân chủ sẽ thắng lớn trong kỳ bầu cử này.
  (***) Trong cuộc bầu SC vừa qua, các cố vấn chính trị của Trump khuyên Trump theo Kavanaugh tới cùng v́ Kavanaugh là điểm nóng để chọc giận các cử tri Cộng Ḥa đi bầu vào mùa Midterm Election này. Trump tính bỏ Kavanaugh sau khi nghe bà Ford kể chuyện. Nhưng các cố vấn của Trump biết lợi dụng thời cơ để xài Kavanaugh như môt con bài để tăng số người đi bầu vào tháng 11 này. Thậm chí, cố vấn chính trị của Trump c̣n dạy cho Kavanaugh các đóng kịch sao cho thật EMOTIONAL hầu chọc giận các cử tri CH. Kavanaugh ngồi trong pḥng riêng nghe Ford testifies. Cố Vấn của Trump ngồi kế bên, bày mưu tính kế. Đó là tại sao Kavanaugh ra tấn công các TNS DC một cách vũ bảo.
  Thị trường nhà là function của phân lời, đặt biệt là chỉ số bond yield 10 năm. Tôi đă trả lời câu hỏi của anh trong phần bài viết bên trên. Hy vọng giúp được ít nhiều.
  Một bài viết suất sắc. Cám ơn bạn thật nhiều.
 • 08-10-2018, 04:59 AM
  Sig Sauer
  Quote Originally Posted by BlackHole View Post
  Trong bản tin mà tôi đọc (nhớ mang máng trên US Today th́ phải, bây giờ t́m lại không ra) nói rằng lúc mà Obama bắt đầu chấp chính (01/2009) th́ tỉ lệ thất nghiệp ở mức trên 10%, chính xác là 10.3) cao kỷ lục trong suốt 26 năm và khi Obama rời ghế (01/ 2017) th́ chỉ c̣n khoảng 4.5~5%. Khi Obama nhậm chức Mỹ đang mất khoảng 800.000 việc làm mỗi tháng. Quốc hội và Tổng thống Mỹ thông qua nhiều biện pháp kích thích kinh tế, giảm thuế để kích thích doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng áp dụng các biện pháp can thiệp bất thường để hỗ trợ kinh tế.
  T́nh h́nh tuyển dụng đi lên từ từ. Đến tháng 5.2014, Mỹ lấy lại được gần 9 triệu việc làm từng biến mất giữa giai đoạn suy thoái. Tuyển dụng tăng vọt từ thời điểm trên. 2014 và 2015 từng được gọi là hai năm tăng trưởng việc làm cao nhất tại Mỹ kể từ năm 1999 và mức độ này vẫn đang tiếp tục suy giảm khi Trump ngồi vào ghế tonton. V́ vậy họ đă kết luận Trump thừa hưởng thành quả của Obama.
  Không ai chối cải hoàn cảnh của Obama khi nhậm chức, mà cũng không ai chối cải được những ǵ the FED giúp Obama. Nhưng cái mà người ta không chấp nhận đây là thành quả của Obama là v́ thật sự Obama không hiểu cách kích thích ḷng tin của người khác. Mấy cái chính sách của Obama đó ai làm không được? Tại sao người ta không hỏi lại những cây kinh tế gạo cội như Paul Vocker nhảy ra giúp Obama vào giai đoạn đầu hầu như bỏ đi hết trong ṿng 1 năm. Làm vua phải biết nắm tướng; làm tướng phải biết nắm quân. Obama là vua, nhưng không biết nắm tướng. Lúc đó nước Mỹ suy thoái nặng. Ai yêu nước cũng đều muốn nhảy ra cứu. Làm free giờ họ cũng làm. Nhưng Obama không biết chỉ huy.

  Chuyện kinh tế phục hồi dưới thời Obama là chuyện hiển nhiên. Cái ǵ rớt quá th́ phải lên lại thôi, nhưng quan trọng hơn là cái ĐÀ nhảy đó là bao nhiêu? Người ta gọi đó là MOMENTUM. Anh chỉ có momentum khi mọi người chung sức nhảy vào giúp một tay. Muốn cho người ta giúp 1 tay, anh phải tạo ḷng tin cho người ta. Dân Business là dân chú trọng vào đồng tiền bỏ ra. Tiền bỏ ra mà CHƯA CHẮC lấy về được ai dám bỏ. Muốn cho người ta bỏ th́ phải có chính sách CHÍNH XÁC. Chứ không phải có 1 chính sách cho có, rồi cá nhân th́ lo mấy cái chuyện social lẫm cẩm. Obama có nhiều chính sách lắm, nhưng không cái nào TẠO L̉NG TIN cho những thằng có tiền. Ngược lại, Obama cũng có rất nhiều chính sách xă hội tạo ḷng tin tuyệt đối cho những minorities như Mỹ Đen, Mễ, gay, lesbians, transgenders. Tại sao bây giờ dân Liberals vẫn c̣n nhớ Obama, nhưng dân capitalists ghét Obama ra mặt? Đơn giản v́ Obama, mặc dầu có chính sách, nhưng không thực tâm đeo đuổi nó. Tối ngày cứ Climate Controls, Social Injustices, Obamacare lung tung. Tôi nói thật dân capitalist chả thằng nào care về Climate Controls, hay social injustices đâu. Điều quan trọng là tiền và khả năng làm tiền mà thôi. Tạo cho tụi nó 1 môi trường để làm ăn, rồi để nó tự làm đi. Anh sẽ thấy. Miệng th́ kêu người ta làm ăn, nhưng tối ngày lo đi đặt mấy cái luật vớ vẩn để cứu thiên nhiên, g̣ bó business. Thiên nhiên ai cần cứu? Thực tế là tiền trong túi thôi. Chủ nghĩa tư bản là thế đó. Đó là tại sao thiên hạ ghét, rồi gọi Obama là Commie.

  C̣n nói về job huh? Jobs Obama tạo ra là job ǵ? 1 thằng nhóc flip burgers ở McDonals cũng là 1 cái job vậy so với 1 PhD CS của Stanford ra. Thời Obama tạo ra job ǵ? Tại sao người ta thường ví rằng cái job market của thời Obama là JOBLESS RECOVERY? Tại v́ jobs mà mất v́ vụ nhà rớt là jobs thơm, job thiệt. Jobs lên lại của Obama là job flipping burgers. C̣n bây giờ tại sao người ta khen Trump job recovery? Tại v́ bây giờ job 100K không thiếu. 1 cái job IT trong nhà bank vào thời Obama trả chừng 150-180K. Bây giờ là 280K tính theo bonus. Hỏi thử coi ai là người thật sự tạo ra jobs.

  Muốn nói về regulations dưới thời Obama th́ tôi nói cho nghe. Ông biết cái gọi là Dodd-Frank Act không? Sau vụ nhà rớt, Obama với Quốc Hội thời đó ra đạo luật gọi là Dodd-Frank act. Dodd là ai tôi không biết, nhưng Frank th́ tôi biết. Frank là họ; tên là Barney. Cha nội này hồi thời Bush lên TV là ầm ỉ về việc tại sao không tạo điêu kiện cho Mỹ Đen và dân nghèo mua nhà. Frank là một trong những người quyền lực nhất Quốc Hội vào thời đó. Bush hạ điều lệ mua nhà xuống mức tối đa, xong rồi khoe là dưới thời của ḿnh số % người Mỹ có nhà là cao nhất. Bush và Frank tự khen nhau. Đùng 1 cái 2008 hit. Frank trở mặt, chê là Bush chơi bạo cho dân nghèo mua nhà lung tung. Rồi để được tái cử, Frank bài tṛ đặt luật g̣ bó các nhà banks. 1 trong 3 nhà banks lớn nhất của Mỹ mà tôi đang làm, hằng năm bỏ ra ít ǵ cũng 2 tỷ. Yeah 2 tỷ để lo giấy tờ TÀO LAO theo luật của Dodd-Frank này. Obama là người kư đạo luật đó. Jamie Dimon CEO của JPM (1 trong 3 nhà banks lớn nhất) đă bao nhiêu lần tŕnh trước Quốc Hội là đạo luật Dodd Frank là một đạo luật sai. Nó kềm kẹp làm cho nhà bank không phát triển được. Banks mà không phát triển th́ giá stocks nó không lên. Giá stocks không lên th́ nó đâu dám có những chương tŕnh vay mượn rộng rải cho các small business trong kinh tế. Kinh tế Mỹ sống v́ nhờ Small Business. 75% của kinh tế Mỹ là do small business mà ra. Banks không cho vay v́ sợ th́ kinh tế lên kiểu nào, trừ mấy cái job lẩm cẩm. Bank là tiền; tiền là máu của kinh tế. Obama bóp chặt nó như vậy rồi hỏi tại sao là kinh tế ḿnh không phát triển. Jobs th́ toàn là dân làm ở Taco Bells hay McDonald.

  Bài viết hơi dài, và tôi cũng không muốn nói thêm về người đă cứu Obama, nhưng Obama chơi t́nh ăn chén đá bát. Obama mà phục hồi kinh tế khỉ ǵ.

  Ngược lại, Trump lên là dẹp mấy cái ngớ ngẫn đó ngay:

  Bank Deregulation Bill Passed...
 • 08-10-2018, 03:38 AM
  BlackHole
  Quote Originally Posted by Sig Sauer View Post
  . . .

  Người ta làm TT gần nữa nhiệm kỳ. Ngày ra tranh cử, thiên hạ cho là thằng điên. Đánh chú 3 chạy te tua thiên hạ cũng cho là khùng. Chỉ số thất nghiệp xuống đến mức có thể đi vào lịch sử th́ lôi đồng chí gà mái Obama ra tranh công. Nói chuyện kiểu đó khó mà không chửi thề lắm đó nhe...
  Trong bản tin mà tôi đọc (nhớ mang máng trên US Today th́ phải, bây giờ t́m lại không ra) nói rằng lúc mà Obama bắt đầu chấp chính (01/2009) th́ tỉ lệ thất nghiệp ở mức trên 10%, chính xác là 10.3) cao kỷ lục trong suốt 26 năm và khi Obama rời ghế (01/ 2017) th́ chỉ c̣n khoảng 4.5~5%. Khi Obama nhậm chức Mỹ đang mất khoảng 800.000 việc làm mỗi tháng. Quốc hội và Tổng thống Mỹ thông qua nhiều biện pháp kích thích kinh tế, giảm thuế để kích thích doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng áp dụng các biện pháp can thiệp bất thường để hỗ trợ kinh tế.
  T́nh h́nh tuyển dụng đi lên từ từ. Đến tháng 5.2014, Mỹ lấy lại được gần 9 triệu việc làm từng biến mất giữa giai đoạn suy thoái. Tuyển dụng tăng vọt từ thời điểm trên. 2014 và 2015 từng được gọi là hai năm tăng trưởng việc làm cao nhất tại Mỹ kể từ năm 1999 và mức độ này vẫn đang tiếp tục suy giảm khi Trump ngồi vào ghế tonton. V́ vậy họ đă kết luận Trump thừa hưởng thành quả của Obama.
 • 08-10-2018, 03:22 AM
  Sig Sauer
  Tiếp tục...

  Rallying the Republicans
  The moment of maximum danger, that hour after Dr. Blasey’s testimony on Sept. 27, sent a panic through Republican circles. Some in the White House and on Capitol Hill began privately speculating about when Judge Kavanaugh might withdraw. Dr. Blasey appeared so human, so guileless, so believable that even Mr. Trump called her “very credible.”

  But Judge Kavanaugh’s angry outburst rallied Republicans. He went so far in expressing rage that he blamed the allegations on a plot to take “revenge on behalf of the Clintons” and he sharply challenged two of the Democratic senators about their own drinking. During a break, Mr. McGahn told him he had to dial it back and strike a calmer tone. When he returned to the committee room, Judge Kavanaugh moderated his anger and apologized to one of the senators.


  When Mr. Durbin asked Judge Kavanaugh to turn around and ask Mr. McGahn to request an F.B.I. investigation into the charges against him, Mr. Graham erupted in a ferocious, finger-wagging lecture. Other Republican senators began channeling their inner Trump and lashing out on Judge Kavanaugh’s behalf as well.

  Republican senators met that night just off the Capitol Rotunda. Ms. Collins said she would find it hard to vote yes without a sworn statement from Judge Kavanaugh’s friend Mark Judge denying that he saw what Dr. Blasey described. Aides to Senator Charles E. Grassley of Iowa, the Judiciary chairman, got a fresh statement from Mr. Judge within three hours to satisfy her.

  The next morning, Senator Jeff Flake, Republican of Arizona, announced that he would vote for Judge Kavanaugh in committee, only to change course after being confronted on an elevator by women who told him they were victims of sexual assault. Ms. Collins and another undecided Republican, Lisa Murkowski of Alaska, were already talking by phone when Mr. Flake called them from a committee anteroom asking if they would back him in demanding a one-week F.B.I. inquiry.

  Later that day, the three joined other Republican senators in Mr. McConnell’s office to discuss what the F.B.I. investigation should look like. The three undecided Republicans settled on four people they wanted to hear from: Ms. Ramirez, Mr. Judge and two others identified by Dr. Blasey as being elsewhere in the house at the time she was allegedly assaulted.

  That night Mr. Graham went to dinner at Cafe Berlin with Ms. Collins, Mr. Flake and Ms. Murkowski. They discussed whether a limited F.B.I. investigation might assuage them.

  The list of four witnesses they selected, however, later struck Democrats as so constrained that they demanded a more expansive investigation. In the end, the F.B.I. interviewed 10 people, but not many others Democrats recommended.


  The Final Decisions
  Ms. Murkowski was struggling with what to do. She asked the committee staff to question Judge Kavanaugh’s friends about their understanding of terms from his yearbook like “boofing” and “Devil’s Triangle” to see if they matched his.

  “It was hard reconciling my heart and my head this week,” she said later. “It has just been long. I haven’t gotten a lot of sleep. I haven’t eaten very well. I’m not a junk food person.”

  Among those she heard from was Mr. Bush, who while no fan of Mr. Trump’s intervened nonetheless on behalf of his former aide, Judge Kavanaugh. The former president also called Ms. Collins three times as well as Mr. Flake and other Republicans.

  If Mr. Flake was moved by the protesters, though, other Republicans were not. Some like Mr. McConnell and Mr. Graham got their backs up.

  Image

  A television screen showed Senator Susan Collins, Republican of Maine, explaining her decision to vote for Judge Kavanaugh.CreditGabriella Demczuk for The New York Times
  “The tactics that were used completely backfired,” said Mr. McConnell. “Harassing members at their homes, crowding the halls with people acting horribly, the effort to humiliate us really helped me unify my conference. So I want to thank these clowns for all the help they provided.”

  Less helpful may have been Mr. Trump’s decision to mock Dr. Blasey during a rally in Mississippi on Tuesday night, mimicking her telling senators she did not recall certain details about the alleged assault. Aides and senators had been urging him not to attack her directly for fear of alienating the very undecided senators he needed, and, indeed, Mr. Flake, Ms. Murkowski and Ms. Collins all condemned his remarks. But White House aides insisted that the president’s outburst fortified Republicans.

  ADVERTISEMENT


  After the F.B.I. delivered results of its inquiry to the Senate, Ms. Collins and Ms. Murkowski holed up in the secure room on Thursday poring through the confidential material. Ms. Collins spent nearly five hours reading all of the interview summaries and reams of raw material from the F.B.I.’s tip line. Ms. Murkowski returned to the secure room as late as 10:30 at night to go through it again, after meeting earlier in the day with sexual assault survivors.

  On Friday, the Senate gathered to take its procedural vote to move toward final confirmation. This was the moment of truth. Ms. Murkowski voted against Judge Kavanaugh, saying he was not the right man at this time for the Supreme Court. Mr. Flake voted yes.

  Mr. McConnell and Mr. Cornyn were having lunch in the Senate Dining Room during a break when Ms. Collins came in. They invited her to join them and she disclosed that she too would vote yes on final confirmation. She later delivered a 45-minute floor speech explaining that the allegations simply were not corroborated.

  Mr. Grassley, the committee chairman, was in tears and retreated to a cloakroom to collect himself. So were many others, but theirs were tears of anger and frustration, many of them women who thought their voices had not been heard.

  The final vote came on an overcast Saturday afternoon. The suspense was gone, but the emotion was not. Right after the final tally was read by Vice President Mike Pence, presiding in his role as president of the Senate, a woman yelled from the gallery: “This is a stain on American history. Do you understand that?”

  One level down, off the floor of the Senate, Mr. McGahn and White House aides assembled in the vice president’s office. Aides to Mr. Grassley and Mr. McConnell gathered in the leader’s suite for a celebratory toast.

  When Mr. Pence walked down the long marble steps toward his motorcade, hundreds of protesters, framed by the Supreme Court in the background, chanted, “Vote them out!”

  Justice Kavanaugh will report to work in the building behind them this week, his fate settled but the battle still not settled at all.

  Correction: October 6, 2018
  A previous version of this article misstated when Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, had dinner with three Republican senators who were undecided on Judge Brett M. Kavanaugh’s confirmation. The dinner was Friday, Sept. 28, not Thursday, Sept. 27.

  Michael S. Schmidt contributed reporting from Washington, and Maggie Haberman and Jim Rutenberg from New York.
 • 08-10-2018, 03:22 AM
  Sig Sauer

  Show How You Feel, Kavanaugh Was Told, and a Nomination Was Saved

  Quote Originally Posted by Sig Sauer View Post
  (***) Trong cuộc bầu SC vừa qua, các cố vấn chính trị của Trump khuyên Trump theo Kavanaugh tới cùng v́ Kavanaugh là điểm nóng để chọc giận các cử tri Cộng Ḥa đi bầu vào mùa Midterm Election này. Trump tính bỏ Kavanaugh sau khi nghe bà Ford kể chuyện. Nhưng các cố vấn của Trump biết lợi dụng thời cơ để xài Kavanaugh như môt con bài để tăng số người đi bầu vào tháng 11 này. Thậm chí, cố vấn chính trị của Trump c̣n dạy cho Kavanaugh các đóng kịch sao cho thật EMOTIONAL hầu chọc giận các cử tri CH. Kavanaugh ngồi trong pḥng riêng nghe Ford testifies. Cố Vấn của Trump ngồi kế bên, bày mưu tính kế. Đó là tại sao Kavanaugh ra tấn công các TNS DC một cách vũ bảo.
  Dưới đây là bài viết của tờ NY Times kể lại lúc Kavanaugh ngồi trong pḥng kín nghe Ford kể chuyện xưa và cố vấn của the White House binh bài cho Kavanaugh diễn kịch. NY Times cần phải trả tiền họ mới cho đọc nên tôi copy & paste về cho ai thích t́m hiểu thêm. ĐỌC ĐỂ HIỂU CHÍNH TRỊ NÓ DƠ NHƯ THẾ NÀO!!!

  Show How You Feel, Kavanaugh Was Told, and a Nomination Was Saved  By Peter Baker and Nicholas Fandos
  Oct. 6, 2018

  WASHINGTON — Judge Brett M. Kavanaugh sat in the anteroom of Room 216 in the Hart Senate Office Building, a sterile, living-room-like space with a couch and a couple of armchairs and a large television on the wall. His chances of joining the Supreme Court seemed to be vanishing. “Disaster,” read the text message from one Republican.

  Christine Blasey Ford had just finished testifying that he had tried to force himself on her as a teenager, and nearly everyone in both camps found her credible, sincere and sympathetic. President Trump called Senator Mitch McConnell, the Republican leader, and they agreed she was impressive. “We’re only at halftime,” Mr. McConnell said, trying to be reassuring.

  Mr. Trump thought it was time to bring in the F.B.I. to investigate, as many opponents of Judge Kavanaugh had urged, but when he called the Hart Building, Donald F. McGahn II, his White House counsel, refused to take the call. Instead, Mr. McGahn cleared the room and sat down with Judge Kavanaugh and his wife, Ashley Kavanaugh. The only way to save his nomination, Mr. McGahn said, was to show the senators how he really felt, to channel his outrage and indignation at the charges he had denied.

  Judge Kavanaugh did not need convincing. He was brimming with rage and resentment, so when he went before the Senate Judiciary Committee, he did not hold back. His fire-and-fury performance — “you have replaced ‘advice and consent’ with search and destroy” — suddenly turned the tables. While Democrats thought he went too far, demoralized Republicans were emboldened again. In their war room, White House aides watching on television cheered and pumped their fists.

  The 90-day battle to install Judge Kavanaugh on the Supreme Court that ended on Saturday with a razor-thin 50-to-48 vote proved to be the most dramatic confirmation fight in a quarter-century, a showdown of epic proportions that tested a president, drove a wedge through the Senate, gripped the nation, touched off emotional protests and exposed the dark corners of America’s struggle with sex and power.

  At stake was nothing less than all three branches of government. In replacing Justice Anthony M. Kennedy, for years the Supreme Court’s swing vote, Judge Kavanaugh will almost surely move the high court to the right. A backlash among Democratic voters, however, may move Congress to the left in midterm elections just four weeks away. And Mr. Trump’s ability to legislate in the last two years of his term will depend on the outcome.

  This account of the fight, assembled through interviews with White House officials, senators of both parties, staff members, lawyers and others involved, some of whom did not want to be identified describing private moments, showed that the nomination nearly unraveled at multiple junctures along the way.

  At one point, a dubious Mr. Trump asked Mr. McConnell if Senate Republicans were really committed to seeing it through. Mr. McConnell said absolutely yes.

  “I’m stronger than mule piss” on this guy, he answered.

  But the Republican determination despite the charges left raw feelings that will not dissipate soon. “They are just blasting through one rule and one tradition after another,” said Senator Richard J. Durbin of Illinois, the Democratic whip. “If that does not change, it is going to be hard to repair the institutional damage here.”

  Wariness of ‘a Bush Guy’
  Mr. Trump was not especially enthusiastic about making Judge Kavanaugh his second Supreme Court nominee in the first place. The judge’s prior service as a White House aide to President George W. Bush made him suspect to Mr. Trump, who did not relish the idea of “a Bush guy” as his choice. Indeed, Mr. McConnell had warned against Judge Kavanaugh because of his paper trail, viewing other candidates as more easily confirmed.

  Aides, led by Mr. McGahn, convinced Mr. Trump that Judge Kavanaugh would be the choice that would best suit the conservative movement, whose support has meant so much to the president. But they anticipated that this fight would be nastier, more brutal and more partisan than the one last year for Justice Neil M. Gorsuch because the direction of the court would be at stake.

  As a result, aides told the president that he had to be fully invested in his selection and take a personal stake in his success. That was why even after the formal interview, they arranged for Mr. Trump to have a second meeting with Judge Kavanaugh, this one including their wives for nearly two hours in the White House residence the night before the announcement in July.

  The White House set up a larger operation than it did for Justice Gorsuch, opening a war room on the fourth floor of the Eisenhower Executive Office Building with 11 lawyers and a couple of communications specialists aided by a team of lawyers at the Justice Department. They treated it as if it were a campaign, lining up more than 600 supportive statements and placing more than 200 op-ed pieces, not just in national newspapers but in those from key states like Maine, Arizona, Alaska and West Virginia. Outside groups on both sides aired millions of dollars worth of advertising.

  Mr. McGahn, who is stepping down after this nomination, devoted much of his time to the battle, talking with Mr. McConnell nearly every day and calling another half dozen senators most days. He and his team decided early on to hitch their wagon to Mr. McConnell, at times intentionally walling themselves off from the president and the White House.

  They conducted more than a half-dozen mock hearings, including one that ran for more than 12 hours, to prepare Judge Kavanaugh for the real thing. The first set of hearings proved tough, as Democrats raised questions about his candor on everything from Roe v. Wade to stolen Democratic memos, but the nomination seemed on track.

  The emergence of Dr. Blasey late in the process, however, upended their plans. A psychology professor in California, Dr. Blasey, 51, told The Washington Post that at a small party in the early 1980s, a drunken Mr. Kavanaugh pinned her to a bed, groped her, tried to remove her clothing and covered her mouth when she screamed.

  When White House aides raised the issue with Judge Kavanaugh, he adamantly denied it and told them he did not even remember her. The situation grew worse a week later when The New Yorker published an interview with Deborah Ramirez, 53, a Yale University classmate who said he once exposed his genitals to her at a dormitory party. He denied that too.

  At the White House, the mood was dark. For 24 hours, discouraged officials wondered whether the nomination was sunk. They were encouraged that The New York Times reported that it had interviewed several dozen people and could find no one with firsthand knowledge about the Yale incident and that Ms. Ramirez had told some classmates she could not be certain Judge Kavanaugh was the one who had exposed himself.

  Mr. Trump talked with Mr. McGahn and they agreed that Judge Kavanaugh had to personally confront the charges immediately before support eroded among Republicans. They did what had never been done in a Supreme Court confirmation and put him on television to be interviewed, choosing Mr. Trump’s favorite network, Fox News.

  Judge Kavanaugh, joined by his wife, seemed flat and mechanical as he retreated to the same talking points denying the allegations. Mr. Trump, who styles himself a master of television, thought his nominee came across as weak. Getting the clip of him denying the charges into the media spin cycle was important, but it was not enough.

  Aides insisted that Mr. Trump never considered dumping Judge Kavanaugh. “This is a president that refuses to pull the rip cord and parachute down when the naysayers and critics tell him you can’t do it, that won’t work, it’s destined to failure,” said Kellyanne Conway, his counselor. “He’s determined to stick with Plan A. He never had a Plan B with Kavanaugh.”

  Mr. McConnell said that the issue of pulling Judge Kavanaugh came up but that he was never concerned that Mr. Trump would withdraw the nomination. “No, we talked about it,” he said. “These issues are very controversial. We had numerous conversations about it through the course of time, but he hung in there.”

  ‘This Was a Turning Point’
  The tide seemed to turn, oddly enough, when a third woman emerged with even more extreme allegations. Michael Avenatti, a brash and media savvy California lawyer who has been careening from one Trump administration brush fire to another, produced a statement from a woman alleging that Judge Kavanaugh in high school attended parties where women were gang raped. The woman, Julie Swetnick, said she was herself gang raped at one such party, though not by the judge.

  Senator Charles E. Schumer of New York, the Democratic leader, rushed to the floor to insist that “Judge Kavanaugh should withdraw from consideration.”

  Senator Susan Collins of Maine, a key swing Republican, was so troubled that she took a copy of Ms. Swetnick’s statement, highlighted and marked up, to a meeting of Republican committee chairmen. Senator John Cornyn of Texas went through it point by point with her to debunk it.

  The Republican senators got into a lengthy conversation about Mr. Avenatti and how he could not be trusted and concluded that Ms. Swetnick’s claims did not add up. Why would she as a college student repeatedly go to high school parties where young women were gang raped? No one came forward to corroborate the allegation, and news reports surfaced about past lawsuits in which Ms. Swetnick’s truthfulness was questioned.

  “This was a turning point,” said Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina. “That allegation was so over the top, it created a moment that was scary, quite frankly. But that moment was quickly replaced by disgust.”

  The involvement of Mr. Avenatti, who represents Stephanie Clifford, the former porn star known as Stormy Daniels, particularly galvanized Republicans, reinforcing the idea that the allegations against Judge Kavanaugh were a political setup. One Republican congressional official called Mr. Avenatti’s involvement “manna from heaven.” From the other side, a Democratic congressional official called it “massively unhelpful.”

  Mr. Durbin agreed that he “looked at it with a degree of skepticism,” but he said that the notion that Mr. Avenatti tipped the scale was “wishful thinking” by Republicans who were bent on confirming Judge Kavanaugh at all costs.

  In an interview on Friday, Mr. Avenatti rejected the idea that his involvement was a factor. “It’s a bunch of nonsense that somehow I had anything to do with the end result here being negative,” he said. He credited Ms. Swetnick’s story with forcing Republicans to request an abbreviated F.B.I. investigation. “If it would have just been Dr. Ford,” he said, “I don’t think the investigation takes place.”

  Sign up for The Campaign Reporter

  Hey, I’m Alex Burns, a politics correspondent for The Times. I’ll give you the latest reporting and intel on the midterms and take your questions from the campaign trail.
 • 08-10-2018, 03:13 AM
  BlackHole
  Quote Originally Posted by Giang Vo View Post
  Cho em xin hỏi ngoài lề một tí:
  Trước 1975 ở Thượng Viện chỉ gọi là Nghị Sỹ chứ không phải là Thượng Nghị Sỹ, phải không ạ?
  Nghị sĩ được gọi chung cho cả hai thành viên của lưỡng viện QH. Muốn gọi nghị sĩ cho cả thành viên của 2 viện cũng được nhưng các Thượng nghị sĩ thích người khác gọi ḿnh với chức danh đầy đủ để phân biệt với Hạ nghị sĩ (c̣n gọi là Dân Biểu), đương nhiên, v́ quyền lực của TV lớn hơn HV.
This thread has more than 10 replies. Click here to review the whole thread.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •