Reply to Thread

Post a reply to the thread: Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Tù Nhân Lương Tâm

Your Message

Viết bằng chữ trong ô trống kết quả của ba mươi trừ mười

 

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Rate Thread

You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.

Topic Review (Newest First)

 • 28-12-2016, 01:40 AM
  TuDochoVietNam

  Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Tù Nhân Lương Tâm

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
  The Vietnamese American Community of the USA
  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
  Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com
  Email: cdvnhk@gmail.com, md46usa@gmail.com


  Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Tù Nhân Lương Tâm

  Kính thưa Quư vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ,

  Kính thưa Quư Vị Mạnh Thường Quân của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khởi xướng.

  Trong phiên hội định kỳ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đêm 22 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đă duyệt xét Bản Báo Cáo Chi Tiêu trong thời gian qua của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam.

  Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm đă được sử dụng đứng đắn theo các chỉ tiêu do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ấn định. Chúng ta đă bắt đầu tập trung được nổ lực yễm trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam.
  V́ lư do an ninh cho các Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam, chúng tôi không thể chuyển gởi rộng răi đến quư vị Bản Chi Thu chi tiết.
  Tuy vậy quư vị Mạnh Thường Quân đă đóng góp cho Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam trong thời gian qua có thể liên lạc với Thủ Quỹ là ông Châu Chương Thành, Email: ChauT@cadmus.com, để nhận được một copy của Bản Chi Thu chi tiết này.
  Tưởng cũng cần nhắc lại Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam được Cộng Đồng
  Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khởi xướng thành lập, từ tháng 11 năm 2014, và được điều hành bởi Ban Điều Hợp gồm có 5 người :

  Ông Đỗ Văn Phúc, Austin Texas, Email: md46usa@yahoo.com
  Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Bắc California, Email: nnt9009@gmail.com
  Ông Nguyễn Kính Luân, FtWorth Texas, Email: lkn7843@yahoo.com
  Ông Châu Chưong Thành, Richmond, Virginia, Email: ChauT@cadmus.com
  Ông Nguyễn Văn Tần, Fairfax Vỉginia, Email: CDVNHK@gmail.com

  Vào cuối năm 2016 số tiền tồn quỹ của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam là ($840.00.) Con số này chưa chính xác. Chờ anh Thành xem lại.

  Trước nhu cầu yễm trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam vào cuối năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trong thỉnh cầu quư vị loan báo lời kêu gọi rộng răi trong các cộng đồng điạ phương đế chúng tôi được các Mạnh Thường Quân tiếp tục đóng góp để có ngân khoản giúp đỡ các Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán năm Đinh Đậu 2017.

  Mọi đóng góp, xin liên lạc với ông Châu Chương Thành, Email: ChauT@cadmus.com, và địa chỉ: Châu Chương Thành, 607 Coalbrook Dr. Richmond VA 23114.
  (Xin quư vị gửi Email thông báo đến các thành viên Ban Điều Hợp ghi trên).
  Sự quan tâm và tiếp tay của quư vị không những sẽ là những niềm an ủi cho các Tù Nhân Chính Trị và
  Lương Tâm tại Việt Nam mà c̣n là niềm an ủi cho các thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đang thi hành công tác này.

  Chân thành cám ơn quư vi.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •