Reply to Thread

Post a reply to the thread: "Lực Lượng Cứu Quốc" (LLCQ) sẽ tổ chức 2 buổi Tiếp Tân tại Úc Châu

Your Message

Viết bằng số trong ô trống kết quả của hai trăm cộng tám mươi tám

 

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Rate Thread

You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.

Topic Review (Newest First)

 • 29-03-2018, 07:06 AM
  Sydney

  "Lực Lượng Cứu Quốc" (LLCQ) sẽ tổ chức 2 buổi Tiếp Tân tại Úc Châu  "Lực Lượng Cứu Quốc" (LLCQ) sẽ tổ chức 2 buổi Tiếp Tân tại Úc Châu.

  SYDNEY: NHÀ THỜ QUỐC TỔ, 187 The Horsley Drive, Fairfield East, NSW 2165, lúc 3 giờ chiều CHỦ NHẬT, 1/4/2018.

  MELBOURNE: ĐỀN THỜ QUỐC TỔ, 90 Knight Avenue, Sunshine North, VIC 3020, lúc 2 giờ chiều CHỦ NHẬT, 8/4/2018.

  Ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội đồng điều hợp Trung ương sẽ có mặt trong hai buổi Tiếp Tân này để cập nhật những tin tức hoạt động của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi DLSN, đă được thành lập cách đây 7 năm, đến quư đồng hương tại Úc.

  * Kính mong Quư Vị quảng bá cho hai chương tŕnh đến đồng hương tại Úc.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •