Poll Results

View Poll Results: B́nh chọn tên mới cho diễn đàn

Voters
49.

This poll will close on 22-01-2017 at 02:03 PM

  • Ư Dân

    35 71.43%
  • Dân Ư

    14 28.57%