Gia hạn hoạt động giàn khoan ở Băi Tư Chính, Việt Nam tiếp tục ‘bất tuân’ Trung Quốc?

Printable View