Search:

Type: Posts; User: Bùi Phước Thới

Page 1 of 12 1 2 3 4

Search: Search took 2.57 seconds.

 1. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 98

  Phg729

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 98

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 2. Ư KIẾN VỀ BẦU CỬ của CĐ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC Ca

  Re: Fw: Ý kiến về bầu cử của CĐNVQG cùa Bắc Cali
  Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
  Thân gửi các anh chị em,
  Tôi đă nghe, xem qua 2 buổi phỏng vấn ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh...
 3. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 95

  (Phg977)

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 95

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 4. THƯ MỜI DỰ TẾT HỌP MĂT của KHU HỘI CTNCT BẮC CALIFORNIA

  KHU HỘI CỰU TNCT BẮC CALIFORNIA (Phg701)
  THƯ MỜI
  Kính gửi
  - Qúy vị lănh đạo tinh thần các Tôn giáo
  - Quư Niên Trưởng, Qúy Thành Viên hội đoàn Quân Dân Cán...
 5. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 93

  Phg695

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 93

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 6. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 91

  Phg682

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 91
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu t́nh...
 7. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 90

  Phg681

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến
  tuần lễ thứ 90

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  -...
 8. Cáo lỗii: chỉnh lại cho đúng (BPT)

  Vào link đúng mới xem được h́nh ảnh tuần qua:

  http://vietlist.u/SUB_congdong/congdong1801031612.shtml - VIETLIST.US
 9. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 88

  Phg674

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 88

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  - Để thắp...
 10. San Jose,: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 87

  Phg672

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1712242038.shtml

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 87


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  -...
 11. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 86

  Phg646

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 86

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  - Để thắp...
 12. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 85

  Phg642


  http://vietlist.us/SUB_ CongDong/congdong1712111759. shtml  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 85
  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng...
 13. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83

  VIETLIST.US  Phg631

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
 14. San Jose: THƯ MỜI Tham Dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền tại Việt Nam, năm 2017

  Phg629

  San Jose, November 25th, 2017.

  Thư Mời
  Tham dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền Tại Việt Nam, năm 2017.

  Trân trong kính mời tất cả QUƯ VỊ trong email list đến dự Lễ Khai...
 15. THƯ MỜI Tham Dự Tất Niên Năm 2017 củ Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  Phg623

  KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS OF NORTHERN CALIFORNIA
  ...
 16. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 82

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1711202234.shtml


  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 82

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để...
 17. Nhận Xét và Ư Kiến của Huỳnh Phong, Ban Giám Sát CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, tại Buổi Hội Thảo

  Phg607
  Nội dung HUỲNH PHONG phát biểu ư kiến đề nghị tại cuộc Hội Thảo do BS Trần Công Luyện tổ chức ngày 12 tháng 11/2017:

  Tôi dự Buổi Họp Cộng Đồng nầy là buổi họp thứ ba:
  Trong Buổi Họp, mọi...
 18. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California

  Ref. Thu moi
  Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


  From:
  "Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net>

  THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN T̀NH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC...
 19. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 80 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 80  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước. ...
 20. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 76 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  Phg557

  Kính thưa quí vị!
  Tại Quốc nội LM Nguyễn văn Lư đă gửi Tâm thư vạch trần những âm mưu bán nước và cướp nước của bọn Cộng sản và kêu gọi toàn Quốc Dân Việt đứng lên chống bọn Tầu...
 21. THU MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM của Khu Hội CTNCT/San Jose, Bắc Ca

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONER OF NORTHERN CALIFORNIA ...
 22. San Jose: THƯ MỜI biểu t́nh, thắp nến lần thứ 74

  Phg543
  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 74

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

  -...
 23. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 73 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  Phg533

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 73


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước. ...
 24. THÔNG BÁO của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Hợp nhất Bắc California

  Phg529

  THÔNG BÁO
  Kính gửi toàn thể Quư Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà Bắc California
  Qua buổi họp ngày 26 tháng 8 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam đă thành lập Ủy Ban để tổ chức bầu...
 25. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72

  Phg527

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72
  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

  -...
Results 1 to 25 of 277
Page 1 of 12 1 2 3 4