Search:

Type: Posts; User: Bùi Phước Thới

Page 1 of 11 1 2 3 4

Search: Search took 0.81 seconds.

 1. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83

  VIETLIST.US  Phg631

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
 2. San Jose: THƯ MỜI Tham Dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền tại Việt Nam, năm 2017

  Phg629

  San Jose, November 25th, 2017.

  Thư Mời
  Tham dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền Tại Việt Nam, năm 2017.

  Trân trong kính mời tất cả QUƯ VỊ trong email list đến dự Lễ Khai...
 3. THƯ MỜI Tham Dự Tất Niên Năm 2017 củ Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  Phg623

  KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS OF NORTHERN CALIFORNIA
  ...
 4. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 82

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1711202234.shtml


  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 82

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để...
 5. Nhận Xét và Ư Kiến của Huỳnh Phong, Ban Giám Sát CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, tại Buổi Hội Thảo

  Phg607
  Nội dung HUỲNH PHONG phát biểu ư kiến đề nghị tại cuộc Hội Thảo do BS Trần Công Luyện tổ chức ngày 12 tháng 11/2017:

  Tôi dự Buổi Họp Cộng Đồng nầy là buổi họp thứ ba:
  Trong Buổi Họp, mọi...
 6. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California

  Ref. Thu moi
  Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


  From:
  "Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net>

  THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN T̀NH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC...
 7. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 80 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 80  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước. ...
 8. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 76 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  Phg557

  Kính thưa quí vị!
  Tại Quốc nội LM Nguyễn văn Lư đă gửi Tâm thư vạch trần những âm mưu bán nước và cướp nước của bọn Cộng sản và kêu gọi toàn Quốc Dân Việt đứng lên chống bọn Tầu...
 9. THU MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM của Khu Hội CTNCT/San Jose, Bắc Ca

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONER OF NORTHERN CALIFORNIA ...
 10. San Jose: THƯ MỜI biểu t́nh, thắp nến lần thứ 74

  Phg543
  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 74

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

  -...
 11. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu t́nh lần thứ 73 của Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

  Phg533

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 73


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước. ...
 12. THÔNG BÁO của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Hợp nhất Bắc California

  Phg529

  THÔNG BÁO
  Kính gửi toàn thể Quư Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà Bắc California
  Qua buổi họp ngày 26 tháng 8 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam đă thành lập Ủy Ban để tổ chức bầu...
 13. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72

  Phg527

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72
  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

  -...
 14. ĐỀ NGHỊ mở lại mục ủng hộ Diễn Đàn

  Thưa Quư Vị trong BĐH/Diễn Đàn,
  Thời gian dài đă qua, Diễn Đàn đă giúp nhiều cho sinh hoạt CĐ/Hải Ngoại.
  Cho nên, có nhiều người muốn ủng hô tài chánh cho Diễn Đàn.
  Đề nghị mở lại mục ủng hộ...
 15. THƯ MỜI Tham dự Hội Thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhứt của Ủy Ban Vận Động HN/CĐ

  (Phg489)

  THƯ MỜI

  Tham dự hội thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhất

  Kính Gửi:

  -Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo.
  - Qúy tổ chức đoàn thể.
 16. THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN BÁO HIẾU của Khu Hội Cựu Tù Nhân CT Bắc California

  Khu Hội Cựu Tù Nhân ChínhTrị Bắc California
  111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112


  THƯ MỜI

  Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 17. TÂM THƯ Số 2 của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

  Phg467
  TÂM THƯ Số 2

  của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng
  VMD Mail Box 201, 2647 Senter Rd., San...
 18. THÔNG BÁO MỜI HỌP của Ban Đại Diện CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA.

  Phg432

  THÔNG BÁO MỜI HỌP
  Kính gửi : Quư vị Đại Diện các Tôn Gíáo.
  Quư vị Trưởng Thượng,Thân Hào,Nhân sĩ.
  Quư vị Đại Diện Các Hội Đoàn ,...
 19. TÂM THƯ của UBVĐ Hợp Nhất Cộng Đồng Người Việt TNCS Bắc CA

  Phg426

  Tâm Thư

  Của Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

  Kính Thưa:
  - Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo.
  - Quư bậc trưởng thượng. - Quư tổ chức đoàn thể.
  - Quư vị thân hào nhân sĩ và...
 20. BẢN LÊN TIẾNG của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng (BLT ngày 21/4/2017, để tham khảo)

  Phg425

  Bản Lên Tiếng
  Của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng
  Kính Thưa:
  - Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo.
  - Quư tổ chức đoàn thể.
  - Quư vị thân hào nhân sĩ và đồng hương.

  Ngày...
 21. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Họp Báo của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Người Việt TNCS Bắc Ca.

  Phg424

  Thư Mời

  Tham dự buổi họp báo Của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

  Kính Gửi: - Qúy vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo. - Qúy tổ chức đoàn thể. - Qúy vị thân hào nhân sĩ, đồng...
 22. BẢN TUYÊN CÁO (ENGLISH TRANSLATION)

  Sunday, May 14, 2017 5:47 PM


  PROCLAMATION
  Today at 1:30 PM on Saturday May 13, 2017 at the Vietnamese American Community Center, 2072 Lucretia Ave, San Jose, the Vietnamese American Coalitions...
 23. TUYÊN CÁO của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALIFORNIA
  111 E. Gíh Rd., San Jose, CA 95112


  BẢN TUYÊN CÁO


  Hôm nay ngày Thứ Bảy 13 tháng 5 năm 2017...
 24. THƯ MỜI Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 Hàng Năm của CĐ Người Việt QG Bắc Ca.

  Phg380


  THƯ MỜI
  THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 HÀNG NĂM

  Kính gửi...
 25. THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH 30 THÁNG 04 HÀNG NĂM của Khu Hội

  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS
  KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
  111...
Results 1 to 25 of 265
Page 1 of 11 1 2 3 4