Search:

Type: Posts; User: nguoi gia

Page 1 of 59 1 2 3 4

Search: Search took 0.01 seconds; generated 32 minute(s) ago.

 1. Replies
  158
  Views
  19,646

  Công nghệ giám sát nhà tù của Huawei xuất khẩu ra...

  Công nghệ giám sát nhà tù của Huawei xuất khẩu ra toàn cầu

  https://www.ntdvn.com/trung-quoc/cong-nghe-giam-sat-nha-tu-cua-huawei-xuat-khau-ra-toan-cau-52467.html...
 2. Replies
  158
  Views
  19,646

  Chính quyền Trung Hoa thu thập thông tin về tṛng...

  Chính quyền Trung Hoa thu thập thông tin về tṛng mắt của tất cả người dân, kể cả trẻ em

  http://vietmania.blogspot.com/2020/02/chinh-quyen-trung-quoc-thu-thap-thong.html...
 3. Replies
  158
  Views
  19,646

  Hoa thao túng truyền thông thế giới như thế nào?...

  Hoa thao túng truyền thông thế giới như thế nào?

  http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/xahoi/trungquocthaotungtruyenthong.htm...
 4. Replies
  30
  Views
  3,190

  Xin đơn cử một Video của nhóm ủng hộ TT...

  Xin đơn cử một Video của nhóm ủng hộ TT Trump của Ngụy Vũ.
  Anh này chủ trương chỉ mang cờ Mỹ mà không có cờ vàng.

  Anh ta đã tổ chức được 5 kỳ rally for Trump; và sẽ tổ...
 5. Replies
  158
  Views
  19,646

  Ông William Barr tiết lộ nội t́nh Hollywood và...

  Ông William Barr tiết lộ nội t́nh Hollywood và Disney quỳ gối trước ĐCSTC

  https://vietmania.blogspot.com/2020/07/ong-william-barr-tiet-lo-noi-tinh.html...
 6. Replies
  158
  Views
  19,646

  KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC ...

  KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC

  http://vietmania.blogspot.com/2019/10/khuon-vang-thuoc-ngoc-nguoi-xua-day-tam.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/khuon-vang-thu-oc-ngoc-httpvietmania.html
  ...
 7. Replies
  158
  Views
  19,646

  Palestine sẽ được lập quốc gia. Họ sẽ được...

  Palestine sẽ được lập quốc gia. Họ sẽ được hỗ trợ tiền bạc.. Trong quá khứ họ nhất định không công nhận Do thái được quyền tồn tại.
  Dân Do thái đã bị dồn tới chân...
 8. Replies
  158
  Views
  19,646

  Cám ơn t/v Ba Búa đã hỏi thăm. Tôi không có...

  Cám ơn t/v Ba Búa đã hỏi thăm. Tôi không có tin gì mới về bà Nguyễn thị Kim Ngân..
  Rất tiếc.
  À anh có coi những video của "King Channel" của Ngụy Vũ chưa? Ngày nào cũng có...
 9. Replies
  158
  Views
  19,646

  Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào ...

  Đại hội đảng “nhà người ta” diễn ra như thế nào

  https://www.luatkhoa.org/2020/08/dai-hoi-dang-nha-nguoi-ta-dien-ra-nhu-the-nao/...
 10. Replies
  158
  Views
  19,646

  Dù là đảng viên hay không, người dân đang phải...

  Dù là đảng viên hay không, người dân đang phải trả hàng ngh́n tỷ đồng cho các Đại Hội Đảng
  ...
 11. Replies
  158
  Views
  19,646

  V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án? ...

  V́ sao các chính quyền độc tài vẫn cần ṭa án?

  https://www.luatkhoa.org/2020/09/vi-sao-cac-chinh-quyen-doc-tai-van-can-toa-an/...
 12. Replies
  158
  Views
  19,646

  Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất để...

  Khi dân chủ không c̣n là con đường duy nhất để trở nên thịnh vượng

  https://www.luatkhoa.org/2019/03/khi-dan-chu-khong-con-la-con-duong-duy-nhat-de-tro-nen-thinh-vuong/...
 13. Replies
  158
  Views
  19,646

  TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ. ...

  TRỜI CAO CÓ MẮT ... TÔI TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ.

  http://baodong00.blogspot.com/2020/08/troi-cao-co-mat-toi-tin-co-thuong-e.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/tr-oi-cao-c-o-m-at.html
  Bài quà...
 14. Replies
  158
  Views
  19,646

  Bí mật nhà nước...

  Bí mật nhà nước
  http://baodong00.blogspot.com/2019/06/bi-mat-nha-nuoc-nguyen-thi-co-may.html
  https://nuoc#nha.blogspot.com/2020/09/bi-mat-nha-nuoc-httpbaodong00.html


  Bí mật nhà nước...
 15. Replies
  158
  Views
  19,646

  NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM ...

  NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM

  https://vietmania.blogspot.com/2020/07/nguoi-tu-tram-nam-toai-khanh-trich.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/ngu-oi-tu-tram-nam-httpsvietmania.html

  THURSDAY, JULY 23,...
 16. Replies
  158
  Views
  19,646

  D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN KHÚC ...

  D̉NG DƯƠNG-TỬ UẨN KHÚC

  https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/05/19/dong-duong-tu-uan-khuc-soi-ngoc/
  https://nuocnha.blogspot.com/2020/09/dong-duong-t-u-uan-kh-uc.html
  Bài quà dài (gấp...
 17. Replies
  158
  Views
  19,646

  NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH ...

  NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH

  https://baovecovang2012.wordpress.com/2020/08/01/nuoc-my-dai-loan-co-ke-hoach-dien-dan-trai-chieu/...
 18. Replies
  158
  Views
  19,646

  TRẬN ĐÓI NĂM ẤT DẬU: 19/8/1945 ...

  TRẬN ĐÓI NĂM ẤT DẬU: 19/8/1945

  http://baodong00.blogspot.com/2020/08/tran-oi-nam-at-dau-gs-pham-cao-duong.html#more...
 19. Replies
  158
  Views
  19,646

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin ( 8/8): Phần lớn các loài xuất hiện ở cùng một thời điểm
  ...
 20. Replies
  158
  Views
  19,646

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (7/8): Trái đất tṛn, nhưng thuyết về tổ tiên chung th́ sai
  ...
 21. Replies
  158
  Views
  19,646

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (6/8): Mô h́nh “cây phả hệ” không đúng
  ...
 22. Replies
  158
  Views
  19,646

  điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (5/8): Không có những dạng sống “trung gian" giữa các loài
  ...
 23. Replies
  158
  Views
  19,646

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (4/8): “Chọn lọc tự nhiên” không thuyết phục
  ...
 24. Replies
  158
  Views
  19,646

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin...

  Những điểm sơ hở trong thuyết tiến hoá của Darwin (3/8): Lư thuyết Darwin sẽ sụp đổ hoàn toàn?
  ...
 25. Replies
  158
  Views
  19,646

  Kính gởi Ban Quản Tṛi, Xin vui lòng coi...

  Kính gởi Ban Quản Tṛi,
  Xin vui lòng coi lại trang "edit" của tôi.
  Tôi không còn những "option" như: Bold, redo, color, ...
  Xin làm ơn giúp tôi có lại chúng.
  Đa tạ
Results 1 to 25 of 1462
Page 1 of 59 1 2 3 4