Xin chào các bạn, tôi tên Hồ Thành Sương ,

Tôi đang cần t́m gấp một sĩ quan VNCH. Ông ấy có tên là Lê Văn Tước (hoặc Trước, tôi không chắc), là sĩ quan và có bán thuốc tây tại tiệm thuốc (nếu tôi...