Search:

Type: Posts; User: Bùi Phước Thới

Page 1 of 13 1 2 3 4

Search: Search took 0.00 seconds; generated 12 minute(s) ago.

 1. THƯ MỜI: Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống TRẦN VĂN HƯƠNG của KH/CTNCT Bắc CA

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA . .
  ...
 2. THƯ MỜI: Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của KH/CTNCT Bắc CA

  966

  KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNHH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
  Associaltion of former Vietnamese Political Prissoners (AFVPP)
  PO.Box 731344, San Jose, CA 95173
  .’ /
  THƯ MỜI
  Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố...
 3. DANH SÁCH HỘI ĐOÀN CÓ ĐẠI DIỆN DỰ HỢP

  II/- Tiếp theo Hoàng Thưởng giới thiệu thành phần tham dự:
  - Đọc Thư Phạm Hữu Sơn và VHT không dự họp v́ bận đi công tác Nam Cali. Nhưng ủng hộ buổi họp
  - NC Khanh hứa bàn giao giấy phép cho BĐDCĐ...
 4. TÂM THƯ của Uỷ Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Băc CA

  Tâm Thư

  của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Bắc California  Kính gửi

  - Qúy vị lănh đạo tôn giáo
 5. THƯ MỜI: Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của KH/CTNCT Bắc CA

  Phg954

  KHU-HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNHH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
  Associaltion of former Vietnamese Political Prissoners (AFVPP)
  PO.Box 731344, San Jose, CA 95173
  .’ /
  THƯ MỜI
  Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố...
 6. THƯ MỜI: Tham Dự Buổi Họp V̀ CỘNG ĐỒNG tại Bắc CA

  phg923

  THƯ MỜI

  Kính Gởi: Quư Đại Diện Tổ Chức, Hội Đoàn,
  Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
  Quư cơ quan truyền thông báo chí,
  Quư Đồng Hương Tị Nạn Cộng Sản
  ...
 7. THƯ MỜI: Tham Dự Họp Mặt Noel và Tất Niên 2018 của KH/CTNCT Bắc CA

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA P.O.Box 731`344,...
 8. THƯ MỜI: Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của Khu Hội Cựu TNCT/Bắc CA

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  Địa chỉ: PO Box 731344. San Jose CA 95173

  THƯ MỜI Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM ...
 9. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 113, 70

  Phg820
  -------------oo0oo--------------  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 113, 70  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu...
 10. THÔNG BÁO KHẨN: Lời Mời Gọi Biểu T́nhh trước Tổng Lănh Sự VC tại San Francisco

  THÔNG BÁO KHẨN
  KÊU GỌI BIỂU T̀NH TRƯỚC TỔNG LĂNH SỰ VIỆT CỘNG TẠI SAN FRANCISCO.

  Kính gửi:

  Toàn thể quư đồng hương,Hội Đoàn,Tổ chức tại Miền Bắc California.

  Kính thưa quư...
 11. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 109, 66

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 109, 66


  San Jose Chong Cong


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân...
 12. CÁO LỖI: Về phần cuối THƯ MỜI của KH/CTNCT BCL

  V́ lư do kỹ thuật, Viết lại cho đúng như sau:

  Điện thoại liên lạc:
  Trần Đắc: (408)204-9522 ...
 13. THƯ MỜI Tham Dự Chương Tŕnh Văn Nghệ Chào Mừng Ngày Quân Lực VNCH của Khu Hội CTNCT Bắc CA

  (Phg782)

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  THƯ MỜI
  THAM DỰ CHƯƠNG TR̀NH VĂN...
 14. ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH tai Bắc Ca.

  (Phg791)

  Đại Lễ Tưởng Niệm QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ Và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH,

  THƯ MỜI


  Kính thưa quư Niên Trưởng , quư Chiến hữu và quư đồng hương Tị Nan CS vùng Bắc Cali.
  ...
 15. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 107,

  (Phg788)

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 107


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 16. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 106, 63.

  Phg780

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 106  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 17. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 105

  Phg778

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 105

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 18. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 104

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1804231433.shtml
  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 104
 19. Bài tham khảo: QUỐC HẬN Thứ 43 (Tác Giả: Vi Anh)

  Phg759

  Quốc Hận Thứ 43
  Vi Anh
  Đă bắt đầu vào tháng Tư, năm 2018. Thế là bắt đầu thêm một Quốc Hận, Quốc Hận thứ 43, kể từ 30 tháng 4 năm 1975. Quốc Hận là Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời...
 20. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 103

  (Phg767)
  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 103


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 21. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 102

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 102
  San Jose Chong Cong


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp...
 22. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 101

  Phg749

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 101

  [/B][/B]
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục...
 23. THU MỜI THAM DỰ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 04 năm 2018, tại San Jose, của CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc Ca

  THƯ MỜI
  THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 NĂM 2018

  Kính gửi :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ...
 24. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 100

  XIN CÁO LỖI:

  Title và 2 tựa đề đă viết sai, xin sửa lại cho đúng là:

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến tuần lễ thứ 100, -Bùi Phước Thới-
 25. THÔNG BÁO của Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  (Phg736)
  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA

  THÔNG BÁO
  Trích yếu: V/v di dời trụ sở Khu Hội về vị trí mới

  Kính thưa Quư Niên Trưởng, Quư Hội Đoàn/ Quân Dân Cán Chính VNCH
  Kính thưa...
Results 1 to 25 of 302
Page 1 of 13 1 2 3 4