Search:

Type: Posts; User: Bi Phước Thới

Page 1 of 11 1 2 3 4

Search: Search took 1.46 seconds.

 1. THƯ MờI Tham Dự LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG của KHU HỘI Cựu TNCT

  KHU-HỘI CỰU T NHN CHNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ĐIỆN THOẠI : 408-334-6101
  HỘP THƠ MỚI PO.BOX : 731344 -SAN JOSE, CA. 95173
  ...
 2. San Jose, Paris: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 90

  Phg681

  San Jose, Paris: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến
  tuần lễ thứ 90

  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh đồng hnh với đồng bo trong nước.
  -...
 3. THƯ MỜI LỄ GIỖ CỐ TỒNG THỐNG TRẦN VẦN HƯNG của Khu Hội Cựu Tù NHân Chnh Trị Bắc CL

  KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ĐIỆN THOI : 408-334-6101
  HỘP TH MỚI PO.BOX : 731344 - SAN JOSE, CA. 95173
  ...
 4. Co lỗii: chỉnh lại cho đng (BPT)

  Vo link đng mới xem được hnh ảnh tuần qua:

  http://vietlist.u/SUB_congdong/congdong1801031612.shtml - VIETLIST.US
 5. San Jose, Paris: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 88

  Phg674

  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 88

  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh đồng hnh với đồng bo trong nước.
  - ể thắp...
 6. San Jose,: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 87

  Phg672

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1712242038.shtml

  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 87


  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  -...
 7. San Jose, Paris: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 86

  Phg646

  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 86

  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh đồng hnh với đồng bo trong nước.
  - ể thắp...
 8. San Jose, Paris: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 85

  Phg642


  http://vietlist.us/SUB_ CongDong/congdong1712111759. shtml  San Jose, Paris: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 85
  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng...
 9. San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 83

  VIETLIST.US  Phg631

  San Jose, Paris: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 83


  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:
 10. San Jose: THƯ MỜI Tham Dự Lễ Khai Mạc Ngy Tuyệt Thực cho Nhn Quyền tại Việt Nam, năm 2017

  Phg629

  San Jose, November 25th, 2017.

  Thư Mời
  Tham dự Lễ Khai Mạc Ngy Tuyệt Thực cho Nhn Quyền Tại Việt Nam, năm 2017.

  Trn trong knh mời tất cả QU VỊ trong email list đến dự Lễ Khai...
 11. THƯ MỜI Tham Dự Tất Nin Năm 2017 củ Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  Phg623

  KHU-HỘI CỰU T NHN CHNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS OF NORTHERN CALIFORNIA
  ...
 12. San Jose, Paris: Knh mời Biểu Tnh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 82

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1711202234.shtml


  San Jose, Paris: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 82

  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể...
 13. Nhận Xt v Kiến của Huỳnh Phong, Ban Gim St CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, tại Buổi Hội Thảo

  Phg607
  Nội dung HUỲNH PHONG pht biểu kiến đề nghị tại cuộc Hội Thảo do BS Trần Cng Luyện tổ chức ngy 12 thng 11/2017:

  Ti dự Buổi Họp Cộng Đồng nầy l buổi họp thứ ba:
  Trong Buổi Họp, mọi...
 14. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về Tnh Hnh CĐ/NVTN Chnh Trị Bắc California

  Ref. Thu moi
  Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


  From:
  "Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net>

  THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN TNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHNH TRỊ TẠI BẮC...
 15. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu tnh lần thứ 80 của Nhm Anh Em Thiện Ch San Jose

  San Jose, Paris: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 80  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh & Thắp Nến đồng hnh với đồng bo trong nước. ...
 16. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu tnh lần thứ 76 của Nhm Anh Em Thiện Ch San Jose

  Phg557

  Knh thưa qu vị!
  Tại Quốc nội LM Nguyễn văn L đ gửi Tm thư vạch trần những m mưu bn nước v cướp nước của bọn Cộng sản v ku gọi ton Quốc Dn Việt đứng ln chống bọn Tầu...
 17. THU MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NG ĐNH DIỆM của Khu Hội CTNCT/San Jose, Bắc Ca

  KHU HỘI CỰU T NHN CHNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONER OF NORTHERN CALIFORNIA ...
 18. San Jose: THƯ MỜI biểu tnh, thắp nến lần thứ 74

  Phg543
  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 74

  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh & Thắp Nến đồng hnh với đồng bo trong nước.

  -...
 19. San Jose: Kinh mời tiếp tục biểu tnh lần thứ 73 của Nhm Anh Em Thiện Ch San Jose

  Phg533

  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 73


  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh & Thắp Nến đồng hnh với đồng bo trong nước. ...
 20. THNG BO của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Hợp nhất Bắc California

  Phg529

  THNG BO
  Knh gửi ton thể Qu Hội Đon Qun Dn Cn Chnh Việt Nam Cộng Ho Bắc California
  Qua buổi họp ngy 26 thng 8 năm 2017, Cộng Đồng Việt Nam đ thnh lập Ủy Ban để tổ chức bầu...
 21. San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 72

  Phg527

  San Jose: Knh mời Biểu tnh & Thắp nến tuần lễ thứ 72
  Trn trọng knh mời qu đồng hương tiếp tục đến với chng ti:

  - ể Biểu Tnh & Thắp Nến đồng hnh với đồng bo trong nước.

  -...
 22. ĐỀ NGHỊ mở lại mục ủng hộ Diễn Đn

  Thưa Qu Vị trong BĐH/Diễn Đn,
  Thời gian di đ qua, Diễn Đn đ gip nhiều cho sinh hoạt CĐ/Hải Ngoại.
  Cho nn, c nhiều người muốn ủng h ti chnh cho Diễn Đn.
  Đề nghị mở lại mục ủng hộ...
 23. THƯ MỜI Tham dự Hội Thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhứt của Ủy Ban Vận Động HN/CĐ

  (Phg489)

  THƯ MỜI

  Tham dự hội thảo về tổ chức Ban Đại Diện Cộng Đồng Hợp Nhất

  Knh Gửi:

  -Qy vị lnh đạo tinh thần cc tn gio.
  - Qy tổ chức đon thể.
 24. THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN BO HIẾU của Khu Hội Cựu T Nhn CT Bắc California

  Khu Hội Cựu T Nhn ChnhTrị Bắc California
  111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112


  THƯ MỜI

  Knh gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 25. TM THƯ Số 2 của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

  Phg467
  TM THƯ Số 2

  của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng
  VMD Mail Box 201, 2647 Senter Rd., San...
Results 1 to 25 of 273
Page 1 of 11 1 2 3 4