Search:

Type: Posts; User: nguoi gia

Page 1 of 29 1 2 3 4

Search: Search took 0.97 seconds.

 1. Replies
  365
  Views
  19,439

  Thomas Edison thử nghiệm thành công bóng đèn điện...

  Thomas Edison thử nghiệm thành công bóng đèn điện có dây tóc ở trong

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n %C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Cách nay đúng 139 năm, Thomas...
 2. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 418 năm, khởi đầu triều đại Mạc Phủ...

  Cách nay đúng 418 năm, khởi đầu triều đại Mạc Phủ Tokugawa ở Nhật

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 21 tháng 10, 1600
  • 1600 –...
 3. Replies
  365
  Views
  19,439

  Phân định LĂNH HẢI Ở VỊNH BẮC VIÊT: ngày 25,...

  Phân định LĂNH HẢI Ở VỊNH BẮC VIÊT: ngày 25, tháng 12, năm 2000
  ...
 4. Replies
  365
  Views
  19,439

  Nghị định thư CẮM MỐC BIÊN GIỚI VIỆT-HOA: ngày...

  Nghị định thư CẮM MỐC BIÊN GIỚI VIỆT-HOA: ngày 18, tháng 11, năm 2009
  ...
 5. Tôi nhớ có đọc được tin về những bất lợi cho Mỹ...

  Tôi nhớ có đọc được tin về những bất lợi cho Mỹ trong vấn đề giảm thiểu khí thải Carbonic. Hoa kỳ bị bắt buộc giảm thiểu, trong khi Tàu đỏ được quyền gia tăng (Tương tự như 15 năm ân huệ để chuyển...
 6. Replies
  365
  Views
  19,439

  Quán lư biên giới Việt-Hoa (ngày 18, tháng 11,...

  Quán lư biên giới Việt-Hoa (ngày 18, tháng 11, năm 2009)

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Hiep-dinh-quy-che-quan-ly-bien-gioi-tren-dat-lien-giua-Viet-Nam-Trung-Hoa-114878.aspx...
 7. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay 131 năm, Pháp lập ra Liên bang Đông...

  Cách nay 131 năm, Pháp lập ra Liên bang Đông Dương

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 17 tháng 10, 1887
  • 1887 – Liên bang Đông Dương...
 8. Replies
  365
  Views
  19,439

  Hiệp Ước Biên Giới Việt – Hoa Ngày 30-12-1999 ...

  Hiệp Ước Biên Giới Việt – Hoa Ngày 30-12-1999

  https://ongvove.wordpress.com/2010/05/09/hiệp-ước-bien-giới-việt-hoa-1999/...
 9. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 69 năm, xứ Tripura hợp nhất với Ấn...

  Cách nay đúng 69 năm, xứ Tripura hợp nhất với Ấn Độ

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 15 tháng 10, 1949
  • 1949 – Hiệp định Hợp nhất...
 10. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 54 năm, Leonid Brezhnev Trở thành...

  Cách nay đúng 54 năm, Leonid Brezhnev Trở thành bí thừ của đảng cộng sản Liên Xô

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 14 tháng 10, 1964...
 11. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 226 năm, lễ đật viên đá đầu tiên...

  Cách nay đúng 226 năm, lễ đật viên đá đầu tiên được tổ chức để xây dựng toà Bạch Ốc ở Mỹ.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a
  Ngày 13 tháng 10, 1792...
 12. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 87 năm, tượng chúa cứu thế được xây...

  Cách nay đúng 87 năm, tượng chúa cứu thế được xây dựng tại Rio de Janeiro của Ba Tây

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a
  Ngày 12 tháng 10, 1931
  • 1931 –...
 13. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 56 năm, Giáo hoàng Gioan XXIII...

  Cách nay đúng 56 năm, Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập công đồng đại kết

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 11 tháng 10, 1962
  • 1962...
 14. Replies
  365
  Views
  19,439

  Biên giới Việt-Hoa (bài chót) ...

  Biên giới Việt-Hoa (bài chót)

  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/bien-gioi-viet-hoabai-chot-anh-1-ai-nam.html

  https://i.postimg.cc/FsG7rFqp/12.03.2010-_MTL1.jpg
  Ảnh 1: Ải Nam Quan đầu...
 15. Replies
  365
  Views
  19,439

  Sự thật về Thác Bản Giốc (2) ...

  Sự thật về Thác Bản Giốc (2)


  http://vietsciences.free.fr/vietnam/sudia/suthatthacbangioc.htm

  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/su-that-ve-thac-ban-gioc-2.html
  (Phải cắt bớt gần ½ để chỉ...
 16. Replies
  365
  Views
  19,439

  Sự thật về Thác Bản Giốc (1) Vietsciences- ...

  Sự thật về Thác Bản Giốc (1)

  Vietsciences- Mai Thái Lĩnh 16/02/2012

  http://vietsciences.free.fr/vietnam/sudia/suthatthacbangioc.htm...
 17. Replies
  365
  Views
  19,439

  Tôi chỉ là người rinh bài của hai tác giả: bs...

  Tôi chỉ là người rinh bài của hai tác giả: bs Trần Đại Sỹ, và Mai Thái Lĩnh về đây. Theo toàn bài, th́ nên hiểu là CSVN. Tôi cũng dị ứng với tên Trung quốc, nên gọi là Trung Hoa. Họ cỏ ở giữa nước...
 18. Replies
  365
  Views
  19,439

  Ải Nam Quan 4 (hết) ...

  Ải Nam Quan 4 (hết)

  http://www.talawas.org/?p=17256
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/ai-nam-quan-4-het-httpwww.html

  MAI THÁI LĨNH – ẢI NAM QUAN TRONG HIỆN TẠI (4)
  15/03/2010 | 11:30 sáng...
 19. Replies
  365
  Views
  19,439

  Ải Nam Quan 3 http://www.talawas.org/?p=17241...

  Ải Nam Quan 3

  http://www.talawas.org/?p=17241
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/ai-nam-quan-3-httpwww.html

  MAI THÁI LĨNH – ẢI NAM QUAN TRONG HIỆN TẠI (3)
  14/03/2010 | 11:30 sáng | 1 phản...
 20. Replies
  365
  Views
  19,439

  Ải Nam Quan 2 http://www.talawas.org/?p=17222...

  Ải Nam Quan 2

  http://www.talawas.org/?p=17222
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/ai-nam-quan-2-httpwww.html

  MAI THÁI LĨNH – ẢI NAM QUAN TRONG HIỆN TẠI (2)
  13/03/2010 | 11:30 sáng | 6 phản...
 21. Replies
  365
  Views
  19,439

  Ải Nam Quan 1 http://www.talawas.org/?p=17208...

  Ải Nam Quan 1
  http://www.talawas.org/?p=17208
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/10/ai-nam-quan-1-httpwww.html

  MAI THÁI LĨNH – ẢI NAM QUAN TRONG HIỆN TẠI (1)
  12/03/2010 | 11:30 sáng | 4 phản hồi...
 22. Replies
  365
  Views
  19,439

  Cách nay đúng 38 năm, người Đức ăn mừng đất nước...

  Cách nay đúng 38 năm, người Đức ăn mừng đất nước thống nhất

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ng%C3%A0y_n%C3%A0y_n%C4%83m_x%C6%B0a/Th%C3%A1ng_10
  Ngày 03 tháng 10, 1990
  • 1990 – Năm bang...
 23. Replies
  365
  Views
  19,439

  Biên giới Việt-Hoa ...

  Biên giới Việt-Hoa

  https://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Vietnam_border
  http://bienphongvietnam.vn/van-ban-phap-luat/van-kien-phap-ly-dieu-uoc-quoc-te/182-vankine06.html...
 24. Replies
  365
  Views
  19,439

  Giáo-sư TRẦN ĐẠI-SỸ (IFA) phần 5 (hết) ...

  Giáo-sư TRẦN ĐẠI-SỸ (IFA) phần 5 (hết)

  http://www.mevietnam.org/lanhtho-lanhhai/tds/tds-dieutran-e.html
  (Xin quư vị giữ lại bài viết này trong máy. Đề pḥng bản văn bị xoá.)
  ...
 25. Replies
  365
  Views
  19,439

  Giáo-sư TRẦN ĐẠI-SỸ (IFA) phần 4 ...

  Giáo-sư TRẦN ĐẠI-SỸ (IFA) phần 4

  http://www.mevietnam.org/lanhtho-lanhhai/tds/tds-dieutran-d.html
  (Xin quư vị giữ lại bài viết này trong máy. Đề pḥng bản văn bị xoá.)
  ...
Results 1 to 25 of 705
Page 1 of 29 1 2 3 4