VNPT chặn TGNV,mấy hôm trước thì vào được vì T đang ở VN,tôi có thể kiểm chứng