Search:

Type: Posts; User: nguoi gia

Page 1 of 41 1 2 3 4

Search: Search took 0.02 seconds.

 1. Replies
  660
  Views
  61,462

  Du sinh Trung Cộng và du sinh Việt Nam ...

  Du sinh Trung Cộng và du sinh Việt Nam

  https://dongsongcu.wordpress.com/2018/12/05/goc-nhin-cua-nguoi-linh-cu-du-sinh-trung-cong-va-du-sinh-viet-nam/...
 2. Replies
  660
  Views
  61,462

  "ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI B̀NH DƯƠNG TỰ DO & RỘNG MỞ" ...

  "ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI B̀NH DƯƠNG TỰ DO & RỘNG MỞ"

  http://bacaytruc.com/index.php/4101-n-d-d-ng-thai-binh-d-ng-t-do-r-ng-m-do-la-ph-i-tai-t-c-hi-p-d-nh-ba-le-1973-tac-gi-tr-n-hung...
 3. Replies
  660
  Views
  61,462

  Chiến lược bí mật của Trung Cộng...

  Chiến lược bí mật của Trung Cộng
  https://tiengthongreo.blogspot.com/2019/04/chien-luoc-bi-mat-cua-trung-cong-e-thay.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/chien-luoc-bi-mat-cua-trung-cong.html...
 4. Replies
  660
  Views
  61,462

  Làm thế nào để mua đứt một quốc gia? ...

  Làm thế nào để mua đứt một quốc gia?

  https://tiengthongreo.blogspot.com/2018/12/lam-nao-e-mua-ut-mot-quoc-gia.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/lam-nao-e-mua-ut-mot-quoc-gia.html
  Bài quá...
 5. Replies
  660
  Views
  61,462

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (4/4)...

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (4/4)
  http://nghiencuuquocte.org/2018/07/10/trung-quoc-dang-gam-nham-chau-au-ra-sao-p4/...
 6. Replies
  660
  Views
  61,462

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (3/4) ...

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (3/4)

  http://nghiencuuquocte.org/2018/07/05/trung-quoc-dang-gam-nham-chau-au-ra-sao-p3/...
 7. Replies
  660
  Views
  61,462

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (2/4) ...

  Trung Quốc đang gặm nhấm châu Âu ra sao? (2/4)

  http://nghiencuuquocte.org/2018/07/02/trung-quoc-dang-gam-nham-chau-au-ra-sao-p2/...
 8. Replies
  660
  Views
  61,462

  Châu Âu đang là mồi ngon của ai? (1/4) ...

  Châu Âu đang là mồi ngon của ai? (1/4)

  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2019/05/chau-au-ang-la-moi-ngon-cua-ai.html...
 9. Replies
  660
  Views
  61,462

  Chửi bọn bán nước ...

  Chửi bọn bán nước

  http://www.nongnghiephaingoai.com/2018/09/18/chui-bon-ban-nuoc-ls-le-duy-san/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/chui-bon-ban-nuoc-httpwww.html

  Chửi bọn bán nước...
 10. Replies
  660
  Views
  61,462

  Đi buôn ...

  Đi buôn

  https://dongsongcu.wordpress.com/2018/07/23/di-buon/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/i-buon-httpsdongsongcu.html

  Đi buôn
  Posted on July 23, 2018 by dongsongcu...
 11. Replies
  660
  Views
  61,462

  Cuộc xâm lược và tàn phá Việt Nam không cần vượt...

  Cuộc xâm lược và tàn phá Việt Nam không cần vượt biên giới của Trung Cộng

  https://dongsongcu.wordpress.com/2016/07/31/cuoc-xam-luoc-va-tan-pha-viet-nam-khong-can-vuot-bien-gioi-cua-trung-cong/...
 12. Replies
  660
  Views
  61,462

  Ba cựu Chiến Binh “homeless” ...

  Ba cựu Chiến Binh “homeless”

  https://thanggianhome.wordpress.com/2013/12/11/ba-cuu-chien-binh-homeless/ https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/ba-cuu-chien-binh-homeless.html

  Ba cựu Chiến Binh...
 13. Replies
  660
  Views
  61,462

  Nguyễn Thị Di Tản ...

  Nguyễn Thị Di Tản

  http://sinhhoatdoisong.blogspot.com/2015/08/chuyen-mot-nguoi-mang-ten-nguyen-thi-di.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/nguyen-thi-di-tan-httpsinhhoatdoisong.html
  ...
 14. Replies
  660
  Views
  61,462

  MỘT BÀI PHÂN TÍCH từ một cây bút HÀ NỘI ...

  MỘT BÀI PHÂN TÍCH từ một cây bút HÀ NỘI

  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2013/08/mot-bai-phan-tich-tu-mot-cay-but-ha-noi.html...
 15. Replies
  660
  Views
  61,462

  PENTAGON PAPERS...

  PENTAGON PAPERS
  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2016/07/tai-sao-mot-nuoc-co-that-nhieu-vang-ma.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/pentagon-papers-httpcatbuicarolineth.html

  PENTAGON...
 16. Replies
  660
  Views
  61,462

  Thế hệ Millennial Baby Boomer X Y Z là ǵ? ...

  Thế hệ Millennial Baby Boomer X Y Z là ǵ?

  https://www.truyen-thong.org/the-he-millennial-baby-boomer-x-y-z-la-gi/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/08/the-he-millennial-baby-boomer-x-y-z.html...
 17. Bé lũ tay sai "Đánh cho LX, TQ" đă được Tàu đỏ...

  Bé lũ tay sai "Đánh cho LX, TQ" đă được Tàu đỏ dựng lên qua tên gián điệp Hồ quang. Chính hắn đă dạo diễn tṛ Tàu đỏ tuyên bố HS, TS là của Tàu. HCM đă CHỈ THI PVĐ kư công hàm 1958 công nhận tuyên bố...
 18. Replies
  660
  Views
  61,462

  Du lịch hay di dân trá hình?...

  Du lịch hay di dân trá hình?
  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2017/12/du-lich-hay-di-dan-tra-hinh.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/du-lich-hay-di-dan-tra-hinh.html
  Bài quá dài,...
 19. Replies
  660
  Views
  61,462

  Toàn cầu hóa là ǵ?...

  Toàn cầu hóa là ǵ?
  https://www.truyen-thong.org/toan-cau-hoa/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/toan-cau-hoa-la-gi-httpswww.html
  Bài quá dài, phái cắt bớt nhiều chỗ. Xin coi từ 2 đường dẫn...
 20. Replies
  660
  Views
  61,462

  Bức ảnh Nhiệm Mầu trong chiến tranh Việt...

  Bức ảnh Nhiệm Mầu trong chiến tranh Việt Nam
  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2015/09/buc-anh-nhiem-mau-trong-chien-tranh.html...
 21. Replies
  660
  Views
  61,462

  Chuyện của một thời...

  Chuyện của một thời
  https://thanggianhome.wordpress.com/2014/04/29/chuyen-cua-mot-thoi/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/chuyen-cua-mot-thoi-httpsthanggianhome.html

  Chuyện của một thời...
 22. Replies
  660
  Views
  61,462

  Cuộn phim buồn...

  Cuộn phim buồn
  https://dongsongcu.wordpress.com/2018/07/25/cuon-phim-buon/
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/cuon-phim-buon-httpsdongsongcu.html

  Cuộn phim buồn
  Posted on July 25, 2018 by...
 23. Replies
  660
  Views
  61,462

  Nước Việt Nam, địa điểm du lịch của Trung...

  Nước Việt Nam, địa điểm du lịch của Trung Cộng hay Việt Nam đang bị Trung Cộng hoá?

  http://catbuicarolineth.blogspot.com/2018/04/nuoc-viet-nam-ia-iem-du-lich-cua-trung.html...
 24. Replies
  660
  Views
  61,462

  V́ sao người Việt lại bỏ xứ ra đi? ...

  V́ sao người Việt lại bỏ xứ ra đi?

  http://hoangsaparacels.blogspot.com/2017/01/vi-sao-nguoi-viet-lai-bo-xu-ra-i.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/vi-sao-nguoi-viet-lai-bo-xu-ra-i.html
  ...
 25. Replies
  660
  Views
  61,462

  Cậu bé sống sót trong vụ bảy Lốp ...

  Cậu bé sống sót trong vụ bảy Lốp

  http://hoangsaparacels.blogspot.com/2019/06/cau-be-song-sot-trong-vu-bay-lop-tan.html
  https://nuocnha.blogspot.com/2019/07/cau-be-song-sot-trong-vu-bay-lop.html
  ...
Results 1 to 25 of 1015
Page 1 of 41 1 2 3 4