Search:

Type: Posts; User: Bùi Phước Thới

Page 1 of 12 1 2 3 4

Search: Search took 0.79 seconds.

 1. THƯ MỜI: Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của Khu Hội Cựu TNCT/Bắc CA

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  Địa chỉ: PO Box 731344. San Jose CA 95173

  THƯ MỜI Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM ...
 2. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 113, 70

  Phg820
  -------------oo0oo--------------  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 113, 70  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu...
 3. THÔNG BÁO KHẨN: Lời Mời Gọi Biểu T́nhh trước Tổng Lănh Sự VC tại San Francisco

  THÔNG BÁO KHẨN
  KÊU GỌI BIỂU T̀NH TRƯỚC TỔNG LĂNH SỰ VIỆT CỘNG TẠI SAN FRANCISCO.

  Kính gửi:

  Toàn thể quư đồng hương,Hội Đoàn,Tổ chức tại Miền Bắc California.

  Kính thưa quư...
 4. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 109, 66

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 109, 66


  San Jose Chong Cong


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân...
 5. CÁO LỖI: Về phần cuối THƯ MỜI của KH/CTNCT BCL

  V́ lư do kỹ thuật, Viết lại cho đúng như sau:

  Điện thoại liên lạc:
  Trần Đắc: (408)204-9522 ...
 6. THƯ MỜI Tham Dự Chương Tŕnh Văn Nghệ Chào Mừng Ngày Quân Lực VNCH của Khu Hội CTNCT Bắc CA

  (Phg782)

  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  THƯ MỜI
  THAM DỰ CHƯƠNG TR̀NH VĂN...
 7. ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH tai Bắc Ca.

  (Phg791)

  Đại Lễ Tưởng Niệm QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ Và 6 QUỐC GIA ĐỒNG MINH,

  THƯ MỜI


  Kính thưa quư Niên Trưởng , quư Chiến hữu và quư đồng hương Tị Nan CS vùng Bắc Cali.
  ...
 8. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 107,

  (Phg788)

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 107


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 9. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 106, 63.

  Phg780

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 106  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 10. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 105

  Phg778

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 105

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 11. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 104

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1804231433.shtml
  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 104
 12. Bài tham khảo: QUỐC HẬN Thứ 43 (Tác Giả: Vi Anh)

  Phg759

  Quốc Hận Thứ 43
  Vi Anh
  Đă bắt đầu vào tháng Tư, năm 2018. Thế là bắt đầu thêm một Quốc Hận, Quốc Hận thứ 43, kể từ 30 tháng 4 năm 1975. Quốc Hận là Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời...
 13. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 103

  (Phg767)
  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 103


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 14. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 102

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 102
  San Jose Chong Cong


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp...
 15. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 101

  Phg749

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 101

  [/B][/B]
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục...
 16. THU MỜI THAM DỰ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 04 năm 2018, tại San Jose, của CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc Ca

  THƯ MỜI
  THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 NĂM 2018

  Kính gửi :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ...
 17. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 100

  XIN CÁO LỖI:

  Title và 2 tựa đề đă viết sai, xin sửa lại cho đúng là:

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến tuần lễ thứ 100, -Bùi Phước Thới-
 18. THÔNG BÁO của Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  (Phg736)
  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA

  THÔNG BÁO
  Trích yếu: V/v di dời trụ sở Khu Hội về vị trí mới

  Kính thưa Quư Niên Trưởng, Quư Hội Đoàn/ Quân Dân Cán Chính VNCH
  Kính thưa...
 19. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 98

  Phg729

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 98

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 20. Ư KIẾN VỀ BẦU CỬ của CĐ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC Ca

  Re: Fw: Ý kiến về bầu cử của CĐNVQG cùa Bắc Cali
  Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
  Thân gửi các anh chị em,
  Tôi đă nghe, xem qua 2 buổi phỏng vấn ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh...
 21. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 95

  (Phg977)

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 95

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 22. THƯ MỜI DỰ TẾT HỌP MĂT của KHU HỘI CTNCT BẮC CALIFORNIA

  KHU HỘI CỰU TNCT BẮC CALIFORNIA (Phg701)
  THƯ MỜI
  Kính gửi
  - Qúy vị lănh đạo tinh thần các Tôn giáo
  - Quư Niên Trưởng, Qúy Thành Viên hội đoàn Quân Dân Cán...
 23. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 93

  Phg695

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 93

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 24. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 91

  Phg682

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 91
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu t́nh...
 25. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 90

  Phg681

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến
  tuần lễ thứ 90

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  -...
Results 1 to 25 of 295
Page 1 of 12 1 2 3 4