Search:

Type: Posts; User: Ngô Dân

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Mueller report.

  Trang 182, kết luận:
  " CONCLUSION
  Because we determined not to make a traditional prosecutorial judgment, we did not draw
  ultimate conclusions about the President's conduct. The evidence we...
 2. Mueller report.

  Hay xem tóm tắt report ở đây:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mueller_Report
 3. Mueller report.

  Báo cáo của Mueller: https://www.justice.gov/storage/report.pdf. Quí vị xem phần kết luận của báo cáo xem có kết tội được không.
 4. Kim Clement prophesying about Donald Trump in 2007

  https://www.youtube.com/watch?v=eFfFtq1fljY
 5. The Spirit of God.

  Kim Clement, một nhạc sĩ, ông ta trở thành nhà truyền đạo sau một chuyến tŕnh diễn nhạc ở Israel, vào năm 2014 nói là linh hồn của Chúa nhập vào ông ta tiên tri về sự đắc cử của Trump, về Obama, về...
 6. Ma, Quỷ và Linh hồn.

  https://www.youtube.com/watch?v=8JTpeoIZeAk
 7. Ma, Quỷ và Linh hồn.

  Thường người ta không tin có ma quỷ và các linh hồn cho tới khi người ta chứng kiến trước mắt, gia đ́nh tôi có người đă bị một số các linh hồn nhập vào khi đang ở trong chùa, đặc điểm của những người...
Results 1 to 7 of 7