Search:

Type: Posts; User: Bùi Phước Thới

Page 1 of 12 1 2 3 4

Search: Search took 0.98 seconds.

 1. Bài tham khảo: QUỐC HẬN Thứ 43 (Tác Giả: Vi Anh)

  Phg759

  Quốc Hận Thứ 43
  Vi Anh
  Đă bắt đầu vào tháng Tư, năm 2018. Thế là bắt đầu thêm một Quốc Hận, Quốc Hận thứ 43, kể từ 30 tháng 4 năm 1975. Quốc Hận là Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời...
 2. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 103

  (Phg767)
  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 103


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến...
 3. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 102

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 102
  San Jose Chong Cong


  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp...
 4. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 101

  Phg749

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 101

  [/B][/B]
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục...
 5. THU MỜI THAM DỰ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 04 năm 2018, tại San Jose, của CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc Ca

  THƯ MỜI
  THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 NĂM 2018

  Kính gửi :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ...
 6. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 100

  XIN CÁO LỖI:

  Title và 2 tựa đề đă viết sai, xin sửa lại cho đúng là:

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến tuần lễ thứ 100, -Bùi Phước Thới-
 7. THÔNG BÁO của Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  (Phg736)
  KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA

  THÔNG BÁO
  Trích yếu: V/v di dời trụ sở Khu Hội về vị trí mới

  Kính thưa Quư Niên Trưởng, Quư Hội Đoàn/ Quân Dân Cán Chính VNCH
  Kính thưa...
 8. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 98

  Phg729

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 98

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 9. Ư KIẾN VỀ BẦU CỬ của CĐ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC Ca

  Re: Fw: Ý kiến về bầu cử của CĐNVQG cùa Bắc Cali
  Wednesday, March 14, 2018 11:02 AM
  Thân gửi các anh chị em,
  Tôi đă nghe, xem qua 2 buổi phỏng vấn ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh...
 10. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 95

  (Phg977)

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 95

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 11. THƯ MỜI DỰ TẾT HỌP MĂT của KHU HỘI CTNCT BẮC CALIFORNIA

  KHU HỘI CỰU TNCT BẮC CALIFORNIA (Phg701)
  THƯ MỜI
  Kính gửi
  - Qúy vị lănh đạo tinh thần các Tôn giáo
  - Quư Niên Trưởng, Qúy Thành Viên hội đoàn Quân Dân Cán...
 12. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 93

  Phg695

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 93

  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu...
 13. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 91

  Phg682

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 91
  Trân trọng kính mời quư đồng hương c̣n thiết tha bảo vệ bờ cơi và yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tiếp tục đến biểu t́nh...
 14. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 90

  Phg681

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến
  tuần lễ thứ 90

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  -...
 15. Cáo lỗii: chỉnh lại cho đúng (BPT)

  Vào link đúng mới xem được h́nh ảnh tuần qua:

  http://vietlist.u/SUB_congdong/congdong1801031612.shtml - VIETLIST.US
 16. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 88

  Phg674

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 88

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  - Để thắp...
 17. San Jose,: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 87

  Phg672

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1712242038.shtml

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 87


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  -...
 18. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 86

  Phg646

  San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 86

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để Biểu T́nh đồng hành với đồng bào trong nước.
  - Để thắp...
 19. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 85

  Phg642


  http://vietlist.us/SUB_ CongDong/congdong1712111759. shtml  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 85
  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng...
 20. San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83

  VIETLIST.US  Phg631

  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 83


  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
 21. San Jose: THƯ MỜI Tham Dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền tại Việt Nam, năm 2017

  Phg629

  San Jose, November 25th, 2017.

  Thư Mời
  Tham dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền Tại Việt Nam, năm 2017.

  Trân trong kính mời tất cả QUƯ VỊ trong email list đến dự Lễ Khai...
 22. THƯ MỜI Tham Dự Tất Niên Năm 2017 củ Khu Hội CTNCT Bắc Ca

  Phg623

  KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS OF NORTHERN CALIFORNIA
  ...
 23. San Jose, Paris: Kính mời Biểu T́nh & Thắp Nến Tuần Lễ Thứ 82

  http://vietlist.us/SUB_CongDong/congdong1711202234.shtml


  San Jose, Paris: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 82

  Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

  - Để...
 24. Nhận Xét và Ư Kiến của Huỳnh Phong, Ban Giám Sát CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, tại Buổi Hội Thảo

  Phg607
  Nội dung HUỲNH PHONG phát biểu ư kiến đề nghị tại cuộc Hội Thảo do BS Trần Công Luyện tổ chức ngày 12 tháng 11/2017:

  Tôi dự Buổi Họp Cộng Đồng nầy là buổi họp thứ ba:
  Trong Buổi Họp, mọi...
 25. THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California

  Ref. Thu moi
  Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


  From:
  "Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net>

  THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN T̀NH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC...
Results 1 to 25 of 284
Page 1 of 12 1 2 3 4