Page 11 of 13 FirstFirst ... 78910111213 LastLast
Results 101 to 110 of 124

Thread: Cờ đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc .

 1. #101
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  391

  Hà Nội 1950: Cờ vàng ba sọc đỏ ở Hà Nội và miền bắc thời Quốc Gia Việt Nam  Cờ vàng ba sọc đỏ đă từng tung bay ở cả ba miền Việt Nam trước 1954.
  Trong đoạn phim màu quư hiếm năm 1950 ở trên, người ngồi trong xe hơi màu đen có cờ vàng 3 sọc đỏ là quốc trưởng Bảo Đại thời Quốc Gia Việt Nam trong một buổi lễ tại Hà Nội.
  Có sự tham dự của các đồng bào VN: người Kinh, Mường, Tày và Hmong.
  Last edited by LeBachViet; 29-11-2018 at 06:23 AM.

 2. #102
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208

  International Marxist-Leninists Rojava
  https://www.facebook.com/rojavaml/
  Một trang Facebook có tên :" International Marxist-Leninists Rojava " (Những người theo chủ nghĩa Mác Lê Nin quốc tế cuả Xứ Rojava). Rojava là xứ ở phía Bắc cuả Syria. Logo của nhóm " Tàn quân " Cộng Sản này là một ngôi sao cạnh cong bầu trên nền đỏ - Y hệt như lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; rồi sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -
  Nhưng giữa ngôi sao vàng trong logo của nhóm tàn quân Cộng Sản này có hình búa liềm - Y hệt loại cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam từng dùng vào đầu thập niên 1930 " Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lănh đạo cách mạng, thời kỳ đầu trong các cuộc đấu tranh đă xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên h́nh búa liềm." (http://www.baotuyenquang.com.vn/chin...uoc-55958.html http://www.vietnhat.info/ai-tra-loi-...o-dieu-gi.aspx http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=247
  Như vậy là qúa rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ đều là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế theo chủ thuyết Mác Lê; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Long Live Communism And Freedom - Marxist Guerrilla
  https://www.facebook.com/Long-Live-C...8303640300541/
  Một trang Facebook của những cựu đảng viên Cộng Sản Croatia (Nam Tư cũ) có tên :" Chủ nghĩa Cộng Sản và tự do muôn năm - Du kích quân theo chủ nghĩa Mác -( Long Live Communism And Freedom - Marxist Guerrilla). " Cover photo " cuả trang này là một ngôi sao năm cánh trên nền đỏ; và có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao vàng. Hình này chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và vào đầu thập nhiên 1930. Đảng Cộng Sản Việt nam đã từng dùng loại cờ này cùng với hồng quân Trung Cộng trong các hoạt động tại biên giới Việt Trung.

  Đảng Lao động Cộng Sản của Cộng Hòa Dominican (Communist Party of Labor of the Dominican Republic. Tiếng Tây Ban Nha là :Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana. Viết tắt là PCT). Có cờ là nền đỏ sao vàng năm cánh với hình búa liềm trong ngôi sao . Tất nhiên đây là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế cho dù rằng đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã dùng loại cờ này.
  Mặt dù đảng PCT của Cộng Hoà dominican này dùng cờ là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình búa liềm. Nhưng cũng có đảng khác cũng cuả Cộng Hoà Dominican cũng mang tên tắt PCT nhưng là từ các chử hơi khác là : Partido Comunista De Los Trabajadores (Đảng công nhân cộng sản) lại dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh - Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam - nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao : (https://espressostalinist.com/2014/0...ican-republic/)

  Xin được nhắc lại : Ngôi sao vàng có chứa hình buá liềm trên nền đỏ mang tính chất Cộng Sản quốc tế theo chủ thuyết Mác Lê Nin này cũng được Hồng Quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ trong thời chiến tranh Quốc Cộng - Một loại cờ mà hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại gọi lầm là cờ Phúc Kiến.


  China Workers and Peasants Red Army First Army
  http://www.nipic.com/show/18597908.html
  Coi lại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả chiến khu Chinese Soviet State của hồng quân Trung Cộng được thành lập vào tháng 04/1927 . Sau thành quân kỳ cuả binh đoàn đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng . Được xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy Thu Thâu (Cuộc thu hoạch mùa thu - Autum Harvest uprising ) thất bại của Soviet Hunan (Sô Viết Hồ Nam) vào tháng 9/1927. Cờ này sau đó trở thành đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng (Cờ quân ủy).

  Bài viết trên trong một trang mạng cuả Trung Cộng nói về lịch sử cuả đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Đã cho thấy lá cờ nền đỏ sao vàng có cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm đen là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Sau khi nó được chọn làm quân kỳ cho binh đoàn đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong vụ nổi dậy (thất bại) cuả vụ thu hoạch mùa thu tháng 9 /1927 ( autumn harvest uprising of 1927). - .Một lá cờ mà hầu hết những thành viên chống cộng tại Hải Ngoại gọi lầm là cờ " Phúc Kiến ".
  Còn đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Không phải chỉ riêng hồng quân - chỉ được thiết kế sau đó vào tháng 04/1942 ( http://english.cpc.people.com.cn/206...1/8188029.html)
  Ngoài ra. Như đã trình bày tại các trang trước. Đã có những tài liệu cho thấy cho thấy cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả hồng quân Trung Cộng là đảng kỳ cuả hồng quân ; là qua các bài viết cuả Trung Cộng khi thuật lại cảnh trí đaị hội đảng lần thứ 9 của hồng quân Trung Cộng tại một lớp học của thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) . Khi mô tả lá cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm treo trên vách lớp học nơi tổ chức đại hội đảng cuả hồng quân đã ghi rõ là đảng kỳ (Party flag) (Glorious Gutian Conference Site http://www.chinafacttours.com/fujian...ence-site.html) .

  Xin coi thêm những hình ảnh đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Để chứng minh quân cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa đã từng dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng này trước khi nó được đảng Cộng Sản Việt Nam dùng tới.

  Hai công dân Hoa lục đang trình bày lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng trên đường phố Trung Hoa trong chuyến du lịch cuả họ.

 3. #103
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208

  The Communist Manifesto
  by Karl Marx and Friedrich Engels
  https://www.bertrand.pt/livro/o-mani...rl-marx/216406
  Cuốn sách " Bản tuyên ngôn Cộng Sản" cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Còn yếu tố Cộng Sản cuả cuốn sách này không phải là hình búa liềm ; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao - Y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh mà sau đó thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam -. Do đó. Nội hình bià cuả cuốn sách này đả khẳng định một điều rất chắc chắn là : Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh - Dù cạnh thẳng hay cạnh cong bầu - Cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong trang mạng của Cộng Sản Mã Lai mang tên " Công đoàn " (Tiếng Mã Lai là Kasbi )https://kasbi.or.id/ gồm những poster nền đỏ sao vàng với chử Kasbi. Hình trên là một poster cuả tổ chức Cộng Sản Kasbi cuả Mã Lai về ngày lễ lao Động cuả Cộng Sản quốc tế May Day (Mồng 1 tháng 5) với một ngôi sao vàng trên nền chử MAY DAY màu đỏ. Như vậy cái poster này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế - Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam-. Đã được nhóm Cộng Sản Mã Lai mang tên KASBI dùng làm biểu tượng riêng. Vì không có lý do gì mà cho rằng nhóm Cộng Sản Mã Lai Kasbi này lấy hình cờ của Cộng Sản Việt Nam làm logo cho nhóm của họ; và làm poster cho ngày công nhân quốc tế Cộng Sản May Day cho được.

  Xem thêm hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền (cái loa màu) đỏ được dùng trong poster cuả ngày lễ công nhân cuả Cộng Sản quốc tế May Day do nhóm Cộng Sản Mã lai KASBI dùng làm logo cho trang Facebook của họ ( Phía trên của poster có hàng chử tiếng Mă lai :" Hari Buruh International : Ngày lễ Lao Động Quốc Tế ). Điều này chứng tỏ một cách mạnh mẽ là - Cũng như búa liềm - Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.
  Tổ chức "Scottish Socialist Party" (Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Tô Cách Lan) với các chủ trương : Independence [Độc lập (khỏi Anh Quốc)]. Socialist [(Theo đường lối) chủ nghĩa xã hội]. Internationalism [(Theo đường lối của) chủ nghĩa quốc tế (Cộng Sản)]. Biểu tượng của tổ chức này là nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu y như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Nhưng không có lý do gì mà lý giải rằng một tổ chức đi theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Tô Cách Lan này mà lại lấy hình cờ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ cả. Lý do duy nhất để giải thích là nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả khối Xã hội Chủ nghĩa. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. .

  Logo cuả tổ chức "Scottish Socialist Party" (Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Tô Cách Lan) trên facebook. Với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu y hệt như quốc kỳ Cộng Sản thời kỳ đầu tiên. Cùng với 3 chử cái SSP là 3 chử viết tắt cuả Scottish Socialist Party.Tất nhiên; nền đỏ sao vàng của tổ chức này là một biểu tượng cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa, hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Cuốn sách mang tựa đề bằng tiếng Đức:"Worte des Vorsitzenden Gregor Gysi"(Những lời nói cuả chủ tịch Gregor Gysi). Nói về cuộc đời cuả một cựu lãnh tụ Đảng Xă hội Thống nhất của Đức. Là đảng viên của Đảng Cộng sản Dân chủ Chủ nghĩa Cộng sản. Một chính trị gia cuả đảng chính trị khuynh tả Die Linke. Vì viết về cuộc đời cuả một đảng viên Cộng Sản. Nên tác giả đã cho hình bià có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


  Lời của Tổng Thống nghèo nhất thế giới José Mujica
  https://www.jpc.de/jpcng/books/detai...a/hnum/8276785
  https://www.amazon.de/Worte-%C2%BB%C.../dp/3939816515
  Cuốn sách mang tựa đề bằng tiếng Đức:" Worte des »ärmsten Präsidenten der Welt" (Những lời nói của Tổng Thống nghèo nhất thế giới José Mujica). Nói về Tổng Thống José Mujica cuả Uruguay - Được mô tả là vị Tổng Thống nghèo nhất thế giới -.Trước khi tham chính; ông ta từng là một du kích Cộng Sản; và sau đó là đảng viên cuả một đảng phái khuynh tả Broad Front. Để mô tả một chính trị gia từng là du kích Cộng Sản; và rồi là một đảng viên cuả một đảng khuynh tả. Tác giả đã làm hình bià sách có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Tất nhiên nền đỏ sao vàng cuả sách này mang ý nghĩa là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Flag of the provisional government
  https://fotw.info/flags/al_antif.html
  Hình trên là cờ cuả Chính phủ tự trị lâm thời ( Provisional autonomous government ) do du kích quân Cộng Sản Albania lập ra năm 1943 để kháng chiến chống lại quân đội Đức Quốc Xã trong chiến tranh thế giới lần 2 thời gian 1941-1944. Lá cờ có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hình con chim ưng đen hai đầu là hình ảnh truyền thống cuả nước Albania. Vì hình con chim ưng đen 2 đầu được đặt nằm giữa lá cờ, Cho nên biểu tượng của Cộng Sản quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh được đặt trên góc cao cuả lá cờ. Như vậy; lại thêm một bằng chứng cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa cờ cuả lực lượng du kích Cộng Sản mang tên Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (The Popular Liberation Army.Tiếng Tây Ban Nha : El Ejército Popular de Liberación.Viết tắt là EPL) của Colombia. Tất nhiên; cờ nền đỏ sao vàng cuả lực lượng du kích này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Có giống y hệt như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam là không phải do bắt chước nhau. Cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là bà con họ hàng cùng ông tổ Cộng Sản Mác Lê Nin.

  Một trang mạng chơi game mang tên Roblox. Có trò chơi game mang tên :" Những du kích Cộng Sản Roblox" (Roblox Communist Guerrillas). Biểu tượng của nhóm du kích Cộng Sản trên mạng ảo này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ ; và phía trên là 3 chử cái RCG là viết tắt các chử Roblox Communist Guerrillas. Trong trang này có hàng chử :" Quân đồng minh :Là tất cả các nhóm trong Liên minh quân đội Liên Xô Roblox "(allys: every group in the Roblox Soviet United Armies Alliance). Như vậy, Chủ nhân cuả trò chơi game này là một cựu đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ" . Và " quân du kích Cộng Sản " trong trò chơi game trên mạng ảo này chắc chắn là du kích quân Liên Xô cũ. Không phải du kích cuả Cộng Sản Việt Nam dù rằng cờ cuả nhóm này y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Như vậy. Lại thêm một bằng cớ chắc chắn là cờ đỏ sao vàng từng là quân kỳ cuả hồng quân Liên Xô cũ. Sau đó; hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh cũng có đơn vị dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng này trước khi Hồ chí Minh/Hồ̉ Quang mang nó về Việt Nam để làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Và sau cùng cờ đỏ sao vàng trờ thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam.

 4. #104
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Trong trang twitter - Chắc chắn cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha vì viết toàn tiếng Bồ đào Nha-. Có một trang mang tên Manifesto Comunista (Tuyên Ngôn Cộng Sản). Logo chính của trang twitter cuả những cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam .Đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha thành lập từ 06/03/1921 - Chỉ có hơn 3 năm sau cái " Cách Mạng tháng 10 Nga " . Có lẽ vì hình buá liềm đã bị nhân dân thế giới và Bồ Đào Nha oán ghét. Cho nên trang mạng twitter cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha này chỉ dùng cờ đỏ sao vàng cuả Liên Hiệp Sinh Viên Cộng Sản [Union of Communist Students. Tiếng Bồ là Uniăo dos Estudantes Comunistas, Viết tắt là UEC (https://www.crwflags.com/fotw/flags/pt%7Dpcp.html)] - Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều này nói lên một cách chắc chắn là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì lẽ bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả 2 ông tỗ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels được phát hành vào năm 1948. Lúc đó chưa có một đảng Cộng Sản nào ra đời kể cả đảng Cộng Sản Việt Nam.


  https://shop.cuba-solidarity.org.uk/...lucion-cubana!
  Trong trang mạng Cuba Solidarity Campaign (Chiến dịch đoàn kết Cuba). Có rao bán một cái huy hiệu mang hàng chử Viva la Revolución Cubana (Cách mạng Cuba muôn năm). Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và chính giữa màu đỏ đó là một ngôi sao vàng năm cánh. Y hệt như cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng thật ra không có lý do gì mà những người Cộng Sản Cuba lại lấy cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam để làm huy hiệu tung hô cuộc "cách mạng" cuả họ được. Chẳng qua một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


  Viva la Revolution
  https://gamebanana.com/sprays/16108
  Một trò chơi game mang tên Viva la Revolution 2 ( Cách mạng 2 muôn năm). Có một hình cánh tay mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; nắm chặt và giơ cao. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc cuả các poster cuả Liên Xô cũ nói về sự " Cương quyết" cuả giai cấp công nhân (https://www.freepik.com/free-vector/...ter_803514.htm https://www.colourbox.com/vector/1-m...ector-32532940 https://depositphotos.com/206357914/...tor-label.html). Nhưng phía dưới cườm tay màu đỏ cuả cánh tay " Cộng Sản đỏ'' là một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; biểu tượng ngôi sao vàng rên nền đỏ cuả trò chơi game " Cách mạng (lần thứ 2) muôn năm " này là một biểu tượng cuả giai cấp công (Nông) Cộng Sản quốc tế - Cũng y như búa liềm vậy.

  Mario Roberto Santucho là một du kích quân Cộng Sản của Argentina Nam Mỹ Châu. Và đồng thời là người sáng lập ra đảng Công Nhân Cách Mạng (Tiếng Anh: Workers' Revolutionary Party. Tiếng Tây Ban Nha : Partido Revolucionario de los Trabajadores. Viết tắt là PRT ) cuả Argentina. Và là thủ lãnh cuả phong trào du kích Cộng Sản cuả Argentina. Ông ta bị giết vào năm 1976
  (https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Roberto_Santucho). Trong trang mạng cuả những cựu đảng viên Cộng Sản Argentina PRT page. Có hình một cái poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Biểu tượng Cộng Sản cuả poster trang này không phải là hình búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Trước ngôi sao vàng trên nền đỏ là một cái nền bản đồ cuả Nam Mỹ Châu màu đen mờ . Trong khu vực Nam Mỹ cuả cái bàn đồ đen mờ đó có 3 khuôn mặt cuả 3 lãnh tụ Cộng Sản :Mario Roberto Santucho; Che Guevara và Lê Nin.Trên cao là 3 chử cái PRT là viết tắt các chử Partido Revolucionario de los Trabajadores/ Đảng Công Nhân Cách Mạng (Argentina). Phía dưới poster là tên cuả Santucho.
  Cái poster cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Argentian đã nói lên một điều rất chắc chắn. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một bộ sách gồm những hình về cuộc Vaṇ Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng được rao bán với hình bìa sách màu đỏ của Cộng Sản quốc tế - Và đồng thời màu đỏ cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa - Với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Do đó chúng ta có thể xác định nền đỏ sao vàng được dùng biểu tượng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng 1933-1934.

  Các du khách đang thăm viếng khu vực trung tâm Xô-Viết cuả viện bảo tàng lịch sử (Cộng Sản Trung Hoa) nằm về phía Tây tỉnh Phúc Kiến. Đang nghe thuyết trình về cuộc " Cách mạng (Của đảng Cộng Sản)Trung Hoa " " Ngọn lửa cuả những ngôi sao. Bạn có thể chọc "tay" vào "ngôi sao" nguyên thủy".
  Phía góc xa cuả căn phòng này có " tượng " một ngọn lữa đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên đó. Điều này chứng tỏ đảng Cộng Sản Trung Hoa từ khởi đầu đã dùng hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ làm biểu tượng. Trước khi hình ảnh sao vàng trên nền đỏ xuất hiện tại Việt Nam.

  Trên trang mạng cuả những Cộng Sản El Salvador mang tên:" Cuộc cách mạng của du kích El Salvador" ( El Salvador Guerra Revolucionaria ). Có hình một lá cờ cuả " Đảng cách mạng của công nhân Trung Mỹ" ( Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos ) Viết tắt là PRTC. Cờ cuả đảng này mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa. có 4 chử cái PRTC nằm trong ngôi sao vàng. Chung quanh ngôi sao vàng là bánh răng cưa tượng trưng máy móc cuả giai cấp công nhân. Đảng du kích cộng sản Trung Mỹ này có hình cờ đỏ sao vàng không phải là bắt chước quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà giống nhau là do cùng bà con họ hàng trong khối Cộng Sản quốc tế. Cùng ông tổ Mác LêNin.

  Trên trang mạng cuả những người Cộng Sản du kích El Salvador. Trong phần mang tên :"Quân đội nhân dân cách mạng" [Tiếng Tây Ban Nha : Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)] Có một lá cờ cuả" Liên minh Nhân Dân 28 tháng Hai" ̣( Bandera De las Ligas Populares 28 De Febrero - Viết tắt là LP 28). Lá cờ cuả nhóm Cộng Sản du kích El Salvador có chủ trương đấu tranh trên mạng ảo internet này là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Và hai chử cái LP bên trái ngôi sao vàng; cùng con số 28 bên phải ngôi sao vàng. Nhóm du kích Cộng Sản đấu tranh trên mạng ảo này có lá cờ giống y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không phải do họ bắt chước. Mà cũng chẳng phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chẳng qua hai bên là bà con họ hàng với nhau trong hệ thống cộng sản quốc tế. Cùng ông tổ Mác Lênin nên giống y hệt nhau đó thôi

  Trong trang mạng cuả Đảng Cộng Sản El Salvador (Tiếng Tây Ban Nha: PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. Viết tắt là PCS ). Có một hình vẻ lớn với hàng chử phía trên: " Đảng Cộng Sản El Salvador vinh quang muôn năm " (VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR). Trong hình có 4 lá cờ đỏ. Lá cờ sau cùng chỉ mang một màu đỏ trơn cuả Cộng Sản quốc tế. Lá cờ đỏ thứ 3 có 3 chử cái PCS là các chử viết tắt cuả Đảng Cộng Sản El Salvador. Lá cờ đỏ đâù tiên mang hình buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn lá cờ đỏ thứ hai có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Mới nhìn thì cứ y như lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đi theo sau đảng kỳ búa liềm cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vậy. Nhưng thật ra Đảng Cộng Sản El Salvador hoàn toàn không cọ́ ý lấy đảng kỳ và quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm biểu tượng cho trang mạng cuả họ cả. Chẳng qua họ chỉ muốn tách riêng hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả đảng kỳ đảng Cộng Sản cuả họ mà thôi.

  Xin xem hình đảng kỳ của đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador phía dưới. Sẽ thấy rõ là poster phía trên đã tách rời hai hình búa liềm và sao vàng đang chung trong một logo ra làm 2 lá cờ riêng biệt
  Trong trang Facebook cuả Đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador ( Partido Comunista Salvadoreño).Đảng kỳ của họ có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng chung trong một hình không hề tách rời ra. Có một số đảng Cộng Sản trên thế giới cũng có biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng "đặc" cùng chung với nhau trên một nề̉n đỏ giống như vậy. Không như đảng kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam chỉ có hình búa liềm vàng duy nhất trên nền đỏ và công nhận đó là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì tách riêng làm quốc kỳ và vẫn còn cố gắng bưng bít nguồn gốc Cộng Sản quốc tế cuả nó và vẫn cứ che đậy cho lá cờ đỏ sao vàng này cái vỏ dân tộc.
  Last edited by Hiếu Thiện; 13-12-2018 at 12:03 PM.

 5. #105
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Trong trang chuyên bán áo sơ mi và áo thun in hình chống Cộng Sản (Anti Communist T-Shirts & Shirts). Có trình bày một cái áo thun có tên:" Có mùi Cộng Sản : (Smells Like Communism). Cái mùi đó từ một con lừa có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trên người con vật đần độn này có đủ hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là Búa liềm vàng và ngôi sao vàng. Như vậy; với hình ảnh chống Cộng này đã cho thấy cả buá liềm cũng như ngôi sao vàng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Trong một diễn đàn mà có một câu bằng tiếng Tây Ban Nha :" Chủ Tịch Gonzalo (của Peru) muôn năm (Que viva el Presidente Gonzalo)". Trên câu tung hô lãnh tụ Cộng Sản Peru này là 4 khuôn mặt cuả Marx; Lê Nin; Mao và Gonzalo. Chắc chắn đây là một diễn đàn cuả những người Cộng Sản Nam Mỹ. Bên cạnh 4 khuôn mặt cuả 4 lãnh tụ Cộng Sản đó là 3 lá cờ mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế xếp lên nhau. Cái lá cờ đâu tiên mang chử Front (Cờ của Mặt Trận) có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Lá cờ thứ hai mang hình búa liềm trên nền đỏ và có chử Army (Cờ quân đội- Quân kỳ). Lá cờ thứ ba có hình buá liềm và có cả ngôi sao vàng trên nền đỏ và có chử Party (Đảng Cộng Sản). Như vậy hình ảnh 3 loại cờ cuả đảng Cộng Sản Peru này đã nói lên một ý nghĩa : Cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ cũng là những biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.
  Trong một diễn đàn cuả Trung Cộng. Có trình bày một lá cờ cuả một binh đoàn hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Nền đỏ sao vàng (Trên góc cao) có lộng hình búa liềm.(Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thì ngôi sao vàng nằm chính giữa). 5 góc ngoài cuả lá cờ đỏ sao vàng này có 5 hình các lãnh tụ Cộng Sản : Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao. Điều đó chứng tỏ cờ đỏ sao vàng là một sản phẩm cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.

  Tượng đài gồm các lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng tại Trung Hoa ngày nay. Điều này chứng tỏ hồng quân Trung Cộng đã dùng loại cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này xuất hiện tại Việt Nam. Không như những luận điệu cuả các dư luận viên Cộng Sản Việt Nam hiện nay cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận lai lịch cờ mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng bằng luận điệu: " Cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chỉ có loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng)". Chỉ có một điều khác biệt là đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh và quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Sau này khi lập lại; đảng Cộng Sản Trung Hoa thường trình bày ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng, có lẽ để cho dễ vẽ và dễ cắt may hơn.

  Một số công dân tại Hoa Lục đang làm lễ tưởng niệm nhưng lính hồng quân Trung Cộng tử trận trong một trận đánh lớn với quân Quốc Dân Đảng Trung Hoa tại tỉnh Tứ Xuyên thời chiến tranh Quốc Cộng. Ngay cạnh hình là lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có cạnh cong bầu lộng hình búa liềm. Trong tài liệu nói về lịch sừ quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có xác nhận đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam có dùng loại cờ này. Đó là khi hồng quân Trung Cộng trong binh đoàn Hồng Thất Quân hoạt động tại biên giới Việt Trung cùng với một số quân cuả Cộng Sản Việt Nam dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Cộng Sản Trung Hoa Đặng Tiểu Bình (Một số công dân tại Hoa Lục đang làm lễ tưởng niệm nhưng lính hồng quân Trung Cộng tử trận trong một trận đánh lớn với quân Quốc Dân Đảng Trung Hoa tại tỉnh Tứ Xuyên thời chiến tranh Quốc Cộng. Ngay cạnh hình là lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng có cạnh cong bầu lộng hình búa liềm. Trong tài liệu nói về lịch sừ quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam có xác nhận đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam có dùng loại cờ này. Đó là khi hồng quân Trung Cộng trong binh đoàn Hồng Thất Quân hoạt động tại biên giới Việt Trung cùng với một số quân cuả Cộng Sản Việt Nam dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Cộng Sản Trung Hoa Đặng Tiểu Bình ( http://www.san.beck.org/21-4-ChinaCivilWar1927-37.html)

  Một cuốn sách tại Trung Hoa ngày nay nói về thời kỳ hoạt động của quân Cộng Sản Trung Hoa chưa khi chưa nắm được chính quyền. Với hình bìa là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Đồng thời cũng là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Nó chính là tổ tiên cuả cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu do Hồ chí Minh/Hồ Quang khi còn là Thiếu Tá trong Bát Lộ Quân cuả hồng quân Trung Cộng mang về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh- Sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam-.
  (Còn cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa là theo mẫu mã cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô theo lời nhắn nhủ cuả Trần Phú. Cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa giống y như cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng vì cũng đều xuất phát từ Liên Xô ra cả)

  Một trang mạng cuả Trung Cộng ngày hôm này trình bày 3 đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Đó là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những hình ảnh này. Đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Một loại cờ mà hầu hết các thành viên chống Cộng tại Hải ngoại gọi lầm là cờ " Phúc Kiến ".

  Tại viện bảo tàng cuả " Hồng Quân Công Nông Trung Hoa". Các đảng viên và cán bộ đảng Cộng Sản Trung Hoa đang đứng nghiêm chào lá đảng kỳ chính thức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay. Lá đảng kỳ có hình buá liềm này được chính thức dùng từ 28 tháng 4 năm 1942 (http://english.cpc.people.com.cn/206...1/8188029.html). Phía sau và bên trái hình là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Đồng thời là đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng - Được xử dụng từ năm 1927. Chính lá đảng kỳ đầu tiên này là tổ tiên cuả cờ mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước dùng.

  Một lá thơ tại Trung Hoa lục địa vào năm 1989 có in hình một cán bộ Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng với lá cờ tổ tiên cuả mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.

  Một số công dân tại Trung Hoa lục địa đang viếng thăm văn phòng cuả đạo quân thứ 13 cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Trên vách cuả địa điểm này còn treo lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - đồng thời là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng - nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm. Với những địa điểm lịch sử này. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất khó lòng mà chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc xuất phát từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng.

 6. #106
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Đảng Cộng Sản Mexico trình bày một poster. Phía trên cao có hàng chử :"Vô sản và Xă Hội Chủ Nghĩa" ( Tiếng Tây Ban Nha Proletaria Y El Socialismo). Phía dưới là hàng chử tiếng Anh :"Hội Nghị Quốc Gia thường lệ lần thứ 5 của đảng Cộng Sản Mexico". Hình của Poster này là hình vẽ lại tượng đài Công Nông cuả Liên Xô cũ (рабо́чий и колхо́зница) gồm có hình người công nhân cầm búa và một thiếu nữ nông dân câm liềm giơ cao. Nền cuả Poster có màu đỏ của Cộng Sản Quốc Tế và một phần lớn cuả ngôi sao vàng năm cánh. Nội cái poster cuả đảng Cộng Sản Mexico đã nói lên một ý nghĩa: Cũng như biểu tượng búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế.

  Một cuốn sách nói về Lê Nin có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế được " Phiên bản một trăm năm " (Tiếng Tây Ban Nha Edición Centenario). Tựa đề chính cuả sách là " Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn vượt trội cuả chủ nghĩa Tư Bản(Tiếng Tây Ban Nha El Imperialismo fase superior del Capitalismo) với tên Lê Nin là tác giả cuả cuốn sách đó. Và sau cùng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Hình trên là Logo cuả tổ chức Cộng Sản Argentina Mang tên :"Đảng Cách Mạng theo chủ nghĩa Mác Lê Nin" (Tiếng Tây Ban Nha Partido Revolucionario Marxista Leninista. Viết tắt là PRML ). Logo có nền đỏ sao vàng. Như vậy ; cũng như búa liềm; nền đỏ sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế.

  Một trang twitter cuả tổ chức mang tên Progressive Youth Organization (Tổ chức thanh niên tiến bộ) cuả thành phố Kansas viết tắt là PYOkc . Trong trang tổ chức này ủng hộ tổ chức Red Guards Kansas City ( Hồng Vệ Binh thành phố Kansas). Mà logo trong trang twitter của tổ chức Red Guards Kansas City này là cờ đỏ có hình búa liềm vàng của Cộng Sản quốc tế ( https://twitter.com/RedGuardsKC).
  Ngoài ra. Trong trang của tổ chức PYOkc này cũng liên kết với nhóm Red Guards Los Angeles ( Hồng Vệ Binh thành phố los Angeles) được ghi rỏ là theo chủ thuyết Mác Lê Nin Mao ( Marxismo-Leninismo-Maoismo) và cũng có logo là búa liềm vàng trên nền đỏ ( https://twitter.com/RedGuardsLA).
  Như vậy tổ chức Progressive Youth Organization PYOkc này đương nhiên là một tổ chức của " tàn quân " Cộng Sản.Và huy hiệu cuả nhóm " tàn quân " Cộng Sản lẽ loi này không phải là hình búa liềm như Red Guards Kansas City hay Red Guards Los Angeles mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.
  Như vậy ; cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế. Nó giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng chắc chắn không phải do bắt chước. Cũng chẳng phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà chẳng qua giống y hệt nhau vì cùng có họ hàng; bà con trong hệ thống Xã hội Chủ Nghĩa. Cùng một ông tổ Mác Lê-Nin


  Mặt trận chống Tư Bản Chủ Nghĩa và vì Xã Hội Chủ Nghĩa Argentina
  http://www.pctargentina.org/fas.htm
  Một tổ chức mang tên" Mặt trận chống Tư Bản Chủ Nghĩa và vì Xã Hội Chủ Nghĩa Argentina" (Tiếng Tây Ban Nha là Frente Anticapitalista y por el socialismo. Viết tắt là FAS). Dùng cờ đỏ sao vàng có cạnh cong bầu lộng hình búa liềm; y hệt như đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa. Cũng như giống y như loại cờ mà đảng Cộng Sản Việt Nam dùng thời kỳ đầu tiên vào đầu thập niên 1930.Thật ra không phải vì bắt chước; cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là do cùng đi theo đường lối Xã Hội Chũ Nghĩa. Cũng là bà con có họ hàng trong khối Cộng Sản Quốc Tế; có cùng ông tổ Mác Lê-Nin cho nên cờ rất giống nhau là do cùng dùng một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

  Một poster cuả một trường học tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha quang̉ cáo chương trình dạy học mang tên:" Tuổi trẻ đoàn kết trong chủ nghĩa Mác Lênin" ( Tiếng Tây Ban Nha La Juventud Unida En el Marxismo Leninismo) Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 (3-6 de diciembre ).Ở giữa poster có một cuốn sách mở ra và hai chử:"Tôi học" ( I Escuela). Cạnh cuốn sách là một ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả poster. Như vậy là qúa rõ ràng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả chủ thuyết Cộng Sản Mác Lê-Nin như biểu tượng búa liềm vậy.

  Môt tổ chức "tàn quân" Cộng Sản tại Mexico dùng cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế thay vì dùng búa liềm - Y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam - Đó là tổ chức mang tên :"Liên đoàn Công Nhân Giáo Dục"( Tiếng Tây Ban Nha : Unión de Trabajadores De La Educación. Viết t́t là UTE )

  Một tổ chức " Tàn quân" cuả Cộng Sản tại thành phố Castilla Tây Ban Nha mang tên : " Xây dựng Cộng Sản trở lại " ( Tiếng Tây Ban Nha : Reconstrucción comunista. Viết tắt là RC). Cớ nền cờ đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lộng hình búa liềm. Như vậy; không những là búa liềm; mà cả ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.


  Communist Party of Chile
  https://twitter.com/pcdechile
  Biểu tượng của Đảng Cộng Sản Chilê là một ngôi sao vàng trên nền đỏ và có hình búa liềm giữa ngôi sao. y như cờ cuả đảng Cộng Sản dùng vào đầu thập niên 1930. Như vậy; lại thêm một hình ảnh chứng minh không phải chỉ có buá liềm; mà cả một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Thêm một hình chứng minh Mao và hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng đã dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng ; trước khi loại cờ này được Cộng Sản Việt Nam dùng.

 7. #107
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Một lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được cắm tại một đ̣a đểm nào đó tại Hoa Lục hôm nay.

  Trong một trang mạng cuả Trung Cộng https://www.baidu.com/s?wd=%E5%86%9B...40osKeXpiB3NiI có đăng một số cờ cuả các đơn vị thời chiến tranh Quốc Cộng:Military flag picture ( 军旗图片_百度知道_百度图片). Có hình một hiệu kỳ cuả một đơn vị hồng quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng - Y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hiện nay - Có thêm một vòng tròn vàng quanh ngôi sao, và một bàn tay nắm chặt dơ cao - Đúng theo kiểu bàn tay " cương quyết " cuả giai cấp công nhân cuả Liên Xô cũ -. Bên phía cán cờ có hàng chử Hán :" Phục Ba Quân Bộ Binh Đệ 1 Tiểu Đoàn". Như vậy; có những đơn vị trong hồng quân Trung Cộng đã dùng quân kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh.

  Một tranh vẽ lại cảnh hồng quân Trung Cộng di chuyển đêm giai đoạn Vạn Lý Trường Chinh với lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu - Tổ tiên cờ mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước.

  Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. một số thanh niên nam nữ tại Hoa Lục mặt quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong hoạt cảnh "Re-take Long March" ( Làm lại cuộc Vạn Lý Trường Chinh ). Như thấy trong hình; nhóm thanh niên nam nữ này cầm lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh lộng hình búa liềm cuả hồng quân thời chiến tranh quốc cộng. Theo chú giải cuả tác giả. Đó chính là Đảng Kỳ (Party Flag) của hồng quân Trung Cộng. Hoàn toàn không phải là cờ " Phúc Kiến " như hầu hết các thành viên chống cộng tại hải ngoại ngộ nhận.

  Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay - Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Mặc quân phục hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng; cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn lý Trường Chinh nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh)

  Các hình trên là các thanh niên nam nữ tại Hoa Lục hôm nay - Theo sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Đi thăm viếng một di tích lịch sử cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Đó là nơi có cuộc nổi dậy (thất bại) vụ " Thu hoạch mùa thu" (Autum Harvest Uprising)- Nơi mà quân kỳ đầu tiên nên đỏ sao vàng cuả đạo binh đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng được dùng tới - Mà sau này trở thành đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa -Họ cầm đảng kỳ thời đó cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có lộng hình buá liềm. Với những hình ảnh hiện tại ngày hôm nay. đảng Cộng Sản Việt nam chắc chắn khó lòng chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh do Hồ Chí minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước có nguồn gốc từ đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng ( Vạn Lý Trường Chinh)

 8. #108
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  E Bay rao bán một cặp khuy măng sét cuả Liên Bang Xô Viết có nền đỏ sao vàng trên mỗi chiếc. Lại thêm một bằng chứng biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Đây là thủy tổ cuả cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do Tổng Bí Thư đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là Trần Phú được đào tạo từ Liên Xô. Khi về Việt Nam; Trần Phú đã nhắn nhủ với thuộc cấp :" Lá quốc kỳ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ sao vàng". Và cho dù là Lê Quang Xô hay Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nguyên nhân chính cũng do từ lời nhắn nhủ cuả Trần Phú rập khuôn từ một biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ.

  Trong một trang mạng rao bán những sản phẩm cuả Trung Cộng có tên Shanghai Tang (Hội trường Thượng Hải). Có rao bán một khuy Măng-Xét nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh- Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -. Nhưng được ghi chú rõ ràng đó là: " Quốc Kỳ China" (China's national flag). Như vậy. Điều này nói lên một ý nghĩa rõ ràng là - Cũng như búa liềm - Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cho đảng Cộng Sản nắm quyền; trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa - Khi nói lên ý nghĩa một nước Trung Hoa do đảng Cộng Sản cầm quyền; Trung Cộng đôi khi cũng chỉ đưa ra hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ là đủ; không nhất thiết phải là 5 ngôi sao - 1 lớn và 4 nhỏ trên nền đỏ-.Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Dưới sự tổ chức cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Một nhóm thanh niên nam nữ tại Hoa lục ngày hôm nay mặc quân phục cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Cầm lá đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay. Đứng chụp hình trước một bảo tàng viện cuả đệ tứ lộ quân cuả hồng quân Trung Cộng (Red Fourth Army). Hãy chú ý đến hai hình sơn trên tường hai bên cổng cuả bảo tàng viện phía sau nhóm người này. HAI HÌNH VẼ 2 NGƯỜI LÍNH HỒNG QUÂN CUẢ ĐẠO QUÂN THỨ 4 CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG DƯỚI LÁ QUÂN KỲ NỀN ĐỎ SAO VÀNG MÀ KHÔNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM TRONG NGÔI SAO - CÓ NGHĨA LÀ Y HỆT NHƯ CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH MÀ HỒ CHÍ MINH/HÔ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA VỀ NƯỚC-. Như vậy. cờ nền đỏ sao vàng nhưng không có búa liềm trong ngôi sao có thể là quân kỳ cuả một đơn vị nào đó cuả đạo quân thứ 4 cuả hông quân Trung Cộng.

  Một tượng đài tại Hoa Lục có những người lính cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với những chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó được Cộng Sản Việt Nam dùng tới.

  Những đảng viên Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay đang đứng trước một tấm bảng ghi các lời thề cuả đảng viên Cộng Sản để lập lài các lời thề cuả đảng viên. Phía bên phải cuả họ trên hòn đá là đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày hôm nay nền đỏ với hình buá liềm vàng trên góc cao. Tất cả đứng cạnh tượng đài lá đảng kỳ cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng - Đồng thời cũng là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa- nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao. đây là tổ tiên loại cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu mà Hồ chí Minh/Hồ Quang từ Trung Hoa mang về Việt Nam làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Một tượng đài tại Hoa Lục có hình đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Với (những) chứng tích lịch sử như thế này; thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi cờ đỏ sao vàng đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi nó có tại Việt Nam.

  Đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cùng quân kỳ cuả hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao trắng trong một hoạt cảnh ngày hôm nay diễn lại thời Vạn lý Trường Chinh tại Hoa Lục.

  Cờ đỏ sao vàng của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng được treo trong một văn phòng y tế tại Hoa Lục ngày hôm nay. Với những bằng chứng hiển nhiên như thế này. Cộng Sản Việt Nam khó có thể chối cãi cờ cuả mặt trận Việt Minh xuất phát từ một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh.


  Northern Anti-Japanese Alliance Army Flag Ancient
  http://www.xiaoshou.info/%E5%8F%A4%E...4%A7%E5%85%A8/
  Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu (ngôi sao được cắt may rất vụng) của lực lượng liên minh miền Bắc chống Nhật trong một bảo tàng viện cuả Trung Cộng hôm nay. Thêm một bằng chứng cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước là rập khuôn mẫu mã đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền.
  Last edited by Hiếu Thiện; 24-01-2019 at 12:23 PM.

 9. #109
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Dân Hoa Lục ngày hôm nay dựng lại hoạt cảnh hồng quân Trung Cộng dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng thời chưa nắm chính quyền. Thời gian mà Hồ chí Minh/Hồ Quang chưa mang loại cờ này về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh, rồi sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Một hoạt cảnh trên sân khấu ngoài trời hôm nay tại Hoa Lục diễn lại một toán hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh với đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu - Tổ tiên cờ mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng - Tổ tiên quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam- Vẫn được dùng lại trong những hoạt cảnh dựng lại thời Vạn Lý Trường Chinh tại Trung Cộng

  Những tượng đài đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu - Tổ tiên cuả cờ mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước-

  Để tìm cách chối bỏ quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam có nguồn gốc từ cờ hồng quân Trung Cộng . Có những Dư luận viên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định hồng quân Trung Cộng không hề có cờ nền đỏ sao vàng. Mà chỉ có loại cờ nền đỏ sao trắng (Quân Kỳ). Thì ngay trên những sách giáo khoa cho thiếu nhi cuả Trung Cộng ngày hôm nay vẫn có những chuyện tranh có hình lá cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng.

  Theo sự tổ chức của đảng Cộng Sản Trung Hoa.Một nhóm thiếu nhi trình bày đảng kỳ hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng - Tổ tiên cuả cờ mặt trận Việt Minh do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước. Duy chỉ cạnh ngôi sao vàng năm cánh thẳng chứ không cong bầu. Có lẽ ngày hôm nay họ làm lại ngôi sao cạnh thẳng cho dễ vẽ và cắt may hơn

 10. #110
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  208
  Một bức tranh vẽ cảnh một gia đình trong khu vực do hồng quân Trung Cộng kiểm soát có treo lá đảng kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Với rất nhiều tranh vẽ như vậy. Làm sao đảng Cộng Sản Việt Nam có thể chối cãi quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả chúng có nguồn gốc từ một lá cờ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thời chưa nắm chính quyền ?

  Logo hình tròn cuả Đoàn thanh niên Maoist (Maoist Youth Union) của xứ Basque (nằm về phía đông bắc của Tây Ban Nha). Có hình Mao trạch Đông trên nền đỏ sao vàng. Vòng trong có hàng chử:" Đoàn thanh niên Maoist" (Tiếng Tây Ban Nha Unión juventudes Maoístas). Vòng ngài bên trên là hàng chử :"Sống theo tư tưởng Mao Trạch Đông ( Tiếng Tây Ban Nha: Viva El Pensamiento Mao Tse-tung). Hàng ngoài phía dưới là hàng chử:" Kỷ niệm ngày mất của Mao Trạch Đông" (Tiếng Tây Ban Nha: Aniversario de la muerte de la Mao tse-tung).
  Như vậy. Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì không có lý do gì mà xứ Basque tại Châu Âu mà lấy hình cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam để vinh danh Mao trạch Đông cho được.
  Một bằng chứng chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Là trang bià cuốn sách mang tên :" Cuộc cách mạng tư tưởng từ Marx đến Mao (Revolutionary Thought From Marx to Mao). Hình bìa có lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Tượng trưng tiến trình tư tưởng từ Kark Marx đến Mao trạch Đông mà là lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng. Thì nhất định nó phải là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế.


  Independent and Revolutionary Workers Movement (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario)
  https://es.wikipedia.org/wiki/Movimi...Revolucionario
  https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MOIR.png
  https://www.crwflags.com/fotw/flags/co%7D3.html
  Một tổ chức chính trị khuynh tả cuả Colombia mang tên " Phong trào công nhân độc lập và cách mạng" (Tiếng Tây Ban Nha: Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Viết tắt là MOIR). Theo hệ tư tưởng Mao (Maoist). có biểu tượng nền đỏ sao vàng y như quốc kỳ cuả đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra; không có lý do gì mà cho rằng tổ chức Cộng Sản của quốc gia tại Nam Mỹ này bắt chước quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam. Chẳng qua nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Giống nhau không phải do trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có họ hàng; bà con trong hệ thống cộng sản quốc tế. Cùng ông tổ Mác Lê-Nin; và cùng ông bố Trung Cộng.
  Hai hình trên là logo cuả tổ chức " Tuổi trẻ yêu nước " ( Tiếng Tây Ban Nha: Juventud Patriótica. Viết tắt là JuPa) cuả Colombia Nam Mỹ. Cũng có nền mang màu đỏ cuả Cộng Sản Quốc Tế và ngôi sao vàng năm cánh . Có khi ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu y như quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Có khi là ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng như quốc kỳ sau này cuả Cộng Sản Việt Nam. Thật ra; không có lý do gì mà đảng Cộng Sản Colombia tại Nam Mỹ mà lại lấy hình quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho một tổ chức cuả họ. Chẳng qua nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh- Cạnh thẳng hay cong bầu - là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Có giống nhau không phải do ai bắt chước ai. Cũng không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà do vì là bà con; có họ hàng trong hệ thống Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế. Cùng ông tổ Mác Lê-Nin. Và nhất là cùng ông bố Trung Cộng.

  Lực lượng :"Cách Mạng Xây Dựng " ( Revolutionary Construction ) tại Áo phát động chiến dịch hổ trợ cái gọi là " Chiến tranh nhân dân " tại Ấn Độ theo đường lối cuả Mao (Maoist) trên tinh thần đàn kết quốc tế ( Cộng Sản). Với một poster nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh với hàng chử :"Ủng hộ chiến tranh quốc gia ở Ấn Độ đoàn kết quốc tế cao" (unterstützt den volkskrieg in indien hoch die international solidaritat). Lại thêm một bằng chứng cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng uả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì không có lý do gì mà đảng Cộng Sản Áo lại lấy mẫu quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm poster trong chiến dịch hỗ trợ cho du kích Cộng Sản tại Ấn Độ theo đường lối cuả Mao cho được


  FUNNY POLITICAL SWEATSHIRT COMMUNIST UNICORN
  https://scouttee.com/products/funny-...22677896724580
  Một trang mạng chuyên bán áo T-shirt https://scouttee.com/ Trong phần báo các áo thun len có in hình khôi hài có tính cách chính trị (FUNNY POLITICAL SWEATSHIRT ). Có rao bán một kiểu áo len thun có hình con (ngựa) cộng sản một sừng. Dù có 3 màu áo khác nhau. Nhưng con vật (Con ngưạ) Cộng Sản một sừng (COMMUNIST UNICORN) cũng chỉ có một màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản trên con vật một sừng này không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Công ty này nằm tại Hoa Kỳ. Không có lý do gì để lý giải nhân viên bán hàng tại Hoa Kỳ lại lấy màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam để để tạo ra một con vật mang tính cách Cộng Sản để châm biếm. Lý do duy nhất để giải thích vì nền đỏ sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Logo cuả đảng Cộng Sản Czechoslovakia nền đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm - Y hệt như cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam dùng đầu thập niên 1930 - Như vậy. Lại thêm một bằng chứng cho thấy không những chỉ có búa liềm; mà nền đỏ sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Thụy điển là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ có chứa hình búa liềm. Như vậy; lại thêm một bằng chứng là búa liềm hay ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Mua vàng ngân hàng... không được mang về
  By anlocdia in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-11-2011, 07:26 AM
 2. Replies: 4
  Last Post: 09-06-2011, 05:45 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •