SBS Radio phỏng vấn Linh Mục, Nguyễn Duy Tân nói về "viễn tượng" Việt Nam tại Úc ▼
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/...-canh-viet-nam

SBS Audio: LS. Trần Kiều Ngọc và kế hoạch cho năm 2018

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/...h-cho-nam-2018

Nhẹ nhàng nhưng quả quyết, trong cuộc tṛ chuyện đầu năm với SBS, Trần Kiều Ngọc khẳng định sẽ không bao giờ có sự thoả hiệp với những kẻ mà từ lịch sử và truyền thống đến công trạng đều được xây dựng nên bằng dối trá và lật lọng. Cộng sản theo cô không thể dung dưỡng và không có chỗ trong tương lai Việt Nam.

Luật sư Trần Kiều Ngọc - Chủ tịch Phong trào Giới trẻ v́ Nhân Quyền, nơi tổ chức rất thành công Đại Hội Việt Nam Con Đường Nhân Bản tại Sydney vào 9/2017 - sẽ cùng với Linh Mục Nguyễn Duy Tân từ Giáo xứ Thọ Ḥa ở Xuân Lộc Đồng Nai, Việt Nam, có các buổi nói chuyện với đồng hương tại bốn thủ phủ trên các tiểu bang về hiện trạng Việt Nam trong chủ đề "Con Đường Nào Cho Việt Nam".

Cô cho biết năm 2018 sẽ là một năm rất đặc biệt, và phong trào của cô sẽ tập trung thời gian và sức lực để tạo những phương thức hữu hiệu hơn trong việc kết nối giới trẻ từ mọi nơi hướng về nhân quyền cho Việt nam và đặc biệt là giới trẻ trong nước.

Luật Sư Trần Kiều Ngọc từng gặp rất nhiều chỉ trích với tuyên bố của cô về "Chống cái ác chứ không chống Cộng".

Khi được hỏi về vấn đề này th́ cô nhă nhặn cho biết "sẽ không bao giờ có sự thỏa hiệp với Cộng sản".

Tuy nhiên để trả lời cặn kẽ vấn đề này th́ cô nói buổi hội thảo “Con Đường Nào Cho Việt Nam” cùng với Cha Nguyễn Duy Tân tại các thủ phủ sẽ là nơi để cô có thể trao đổi thắng thăn tất cả những thắc mắc cùng với các đồng hương.

Mời quư ví vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung.

Chương tŕnh hội thảo “Con Đường Nào Cho Việt Nam” của linh mục Nguyễn Duy Tân tại Úc sẽ được tổ chức ở bốn thành phố với lịch tŕnh như sau:

Brisbane: thứ Bảy, 6/1/18, 2-5pm, tại Trung tâm TSHCĐ, 2709, Ipswich Road, Dara.

Sydney: Chúa Nhật, 7/1/18, 4-7pm, tại Trung tâm SHCĐ, 6-8 Bibbys Pl, Bonnyrigg.

Adelaide: thứ Sáu, 12/1/18, 7-10pm, tại Trung tâm TSHCĐ, 62 Athol st, Athol Park.

Melbourne: thứ Bảy, 13/1/18, 4-7pm tại French Baguette Cafe, 177 Barkly St, Footscray.

SOURCE: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/...h-cho-nam-2018