Ngày 05- 07 - 2020.. trời về chiều chạng vạng OAT = + 28 oC... đàn con cháu vẫn phải đi làm.. chỉ c̣ sấp nhỏ và mấy bà già... chợt máy gọi...màn h́nh ..
-.. đáp lời các cháu và một số bạn đọc về tiếp nối của các thư mục;

....... Nghe chuyện Hà nội(1), .............tiếp theo là ";
.Sau bức mành mành tre (2).. đó là câu truyện tiếp nối sau khi tiếp quản Hà nội 10-10- 1954.

Quí Bạn đọc và các cháu có thể mở tiếp..thư mục này ngay bên dưới để đọc tiếp khoảng thời gian t ừ tháng 10- 1954 cho dến định cư ở miền Nam...chấm dứt là 30-04-1975
sau vô đến miền Nam là;
Saigon thuở ấy.. 3)....chuyện Saigon xưa và VNCH cho đến ngày chèo ghe 30-04-1975... vượt trùng dương............ kế tiếp là ;
Chợ nhỏ Saigon... (4)....ôn lại tích xưa và những điều c̣n nhớ..kể cả an cư lạc nghiệp nơi quê của Mẹ Kế

Chúc Quí bạn đọc t́m lại được chút hương xưa c̣n phảng phát trong danh lam thắng cảnh ../. kgb