Đồng Bào Ơi!Ta Về Đây-Thơ:Lê Chân-Nhạc:Nguyễn Văn Thành