Cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành và Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2011-2013 tổ chức ngày Chủ Nhật 28 tháng 8 năm 2011, tại sáu địa điểm đầu phiếu nơi có đông người Việt cư ngụ như: Springvale, Richmond, Footsctray, Sunshine, Broadmeadows, Resevoir, với kết quả như sau:

Liên Danh Phục Vụ do ông Nguyễn Văn Bon đứng tên thụ ủy đă đạt được 98% phiếu bầu tín nhiệm, 1.1% phiếu bầu bất tín nhiệm và 0.9% phiếu bầu bất hợp lệ.


Tân Ban Chấp Hành bao gồm các thành viên:

- Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Bon

- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Cô Vũ Phương Uyên

- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Trần Đại Quốc

- Phó Chủ Tịch Kế Hoạch & Tài Chánh: Cô Nguyễn Phượng Vỹ

- Tổng Thư Kư: Cô Bùi Nữ Ngọc Anh

- Thủ Quỹ: Cô Kim Sunhi

Danh sách đắc cử Tân Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát CĐNV TD / Vic nhiệm kỳ 2011-2013 do các Hội Đoàn, Đoàn Thể bầu ra gồm có:

1) Chủ Tịch: Bà Lê Thị Bích Thủy

2) Phó Chủ Tịch: Ông Nguyễn Đức Vĩnh

3) Thư Kư: Ông Lê Đ́nh Anh

4) Thành Viên: Ông Lữ Kim Huy

5) Thành Viên: Ông Huỳnh Phú Lẫm

6) Thành Viên: Ông Lư Ngọc Cương

7) Thành Viên: Ông Nguyễn Đức Minh

8) Thành Viên: Ông Nguyễn Lương Năng

9) Thành Viên: Ông Hồng Ngọc Yến

10)Thành Viên: Ông Hoàng Phương

11)Thành Viên Dự Khuyết: Ông Vũ Đ́nh Nhuần

12)Thành Viên Dự Khuyết Bà Vũ Thanh Vân

Mọi chi tiết hoặc thắc mắc về kết quả bầu cử xin vui ḷng liên lạc Trưởng Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử: Ông Nguyễn Thế Thái: 0416 023 250

Melbourne ngày 28 tháng 8 năm 2011

T.M. Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử

Trưởng Ban

Nguyễn Thế Thái

* Source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/1364-1364
----------------------------------------------

* Ghi chú: Hai số điện thoại miễn phí gọi từ Việt Nam để thông tin & chia sẻ với đài Á Châu Tự Do (RFA) Ở Hà Nội: 0438 012 314 .
Cư ngụ tại Sài G̣n: 0838 012 314


* Source: http://www.rfa.org/vietnamese