+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17

Thread: NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945 : BƯỚC ĐẦU LỪA ĐẢO CỦA HỒ CHÍ MINH, GÂY ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY GIẶC TÀU HÔM NAY ._

 1. #1
  Member Tigon's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  22,449

  NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945 : BƯỚC ĐẦU LỪA ĐẢO CỦA HỒ CHÍ MINH, GÂY ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY GIẶC TÀU HÔM NAY ._


  A- NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945 : BƯỚC ĐẦU LỪA ĐẢO CỦA HỒ CHÍ MINH, GÂY ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY GIẶC TÀU HÔM NAY Mường Giang )

  B- 2 THÁNG 9 NĂM 1045 : NGÀY QUỐC NẠN ĐỘC TÀI ( Trần Gia Phụng )

  * NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1945 : BƯỚC ĐẦU LỪA ĐẢO CỦA HỒ CHÍ MINH, GÂY ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY GIẶC TÀU HÔM NAY

  Tính từ thời các Tổ Hùng dựng nước Văn Lang tới nay, dân tộc Việt đă trăi qua hơn mấy ngàn năm lịch sử.

  Đó là một dân tộc anh hùng bất khuất, phi thường hiên ngang..nên dù có sống trong hoàn cảnh nào chăng nữa vẫn không bao giờ chịu qú lụy, đầu hàng kẻ thù.

  V́ vậy hôm nay chúng ta mới hănh diện có được những anh hùng liệt nữ Bà Trưng, Bà Triệu, Lữ Gia, Trần B́nh Trọng, Nguyễn Biểu, Trương Định, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Ung Chiếm, Bùi Hàng, Phạm Hồng Thái,Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Phan Bội Châu..và không biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh khác, đă hy sinh trong cuộc chiến chống giặc Tàu, Pháp và đế quốc cộng sản..

  Từ trong 1000 nô lệ giặc phương Bắc, tối tăm ô nhục, dân tộc Việt đă gánh chịu không biết bao nhiêu điêu linh đói lạnh, đọa đày áp bức, lên rừng kiếm ngà voi, xuống biển ṃ ngọc trai, làm tôi mọi cho bọn thái thú vơ vét mang về Tàu.

  Hơn bao giờ hết, VN ngày nay đang trong cơn đại họa mất nước và diệt vong như các nước Măn Châu, Tây Tạng, Hồi Cương, Miêu Tộc..v́ Hồ Chí Minh và tập đoàn lănh đạo đảng Cộng Sản VN, ngay khi cướp được chính quyền ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày nay cưởng đoạt được cả nước, đă lừa đảo cả dân tộc Việt qua bao thế hệ.

  V́ chúng chính là tay sai của Tàu nên đă bán nước cho giặc một cách công khai..kể luôn hành động chó săn bỉ ổi, là xua công an ngăn cấm, khủng bố, bách hại và hăm dọa toàn dân cả nước khi đồng bào đứng dậy biểu t́nh chống giặc Tàu xâm lược cướp chiếm lảnh thổ của ta, cũng như phá vở ảc mộng nô lệ đồng hóa, áp bức bốc lột, dă man tàn độc của giặc Tàu, đang lăm le cùm gông xiềng xích vào cổ của dân tộc Việt như 1000 năm trước, qua bàn tay thái thú bản xứ là ngụy quyền cộng sản VN.


  Nhà Hậu Lư thời vua Lư Nhân Tôn, năm 1075 Đại Tướng Lư Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân sang đánh Tống tại Khâm, Liêm và Ung Châu với mục đích làm suy yếu cuộc tấn công Đại Việt của giặc Tàu.

  Năm 1077, để trả thù Quách Quỳ xua 30 vạn quân tấn công nước ta nhưng đă bị Lư Thường Kiệt ngăn chận tại pḥng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu).

  Tại đây Ông đă đọc một bài thơ tứ tuyệt có tựa đề “ Nam Quốc Sơn Hà “ để cổ vơ tinh thần chiến đấu của tướng sĩ :

  “ Sông núi Nước Nam vua Nam ở,

  Rành rành định phân tại sách trời

  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ?

  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời ! “


  Nghe được bài thơ, ba quân mới an ḷng và cố thủ, bên kia sông giặc hoang mang hết lương cuối cùng bị quân Đại Việt đánh đuổi chạy về Tàu.


  Theo nhận xét của các sử gia, th́ bài thơ trên với nội dung xác quyết sự tồn tại của nước Nam là một nước độc lập với chủ quyền, lănh thổ riêng biệt. Đồng thời cũng cảnh cáo giặc một cách đanh thép quyết liệt, là chúng sẽ bị đánh bại nếu có dă tâm xâm lấn Đại Việt.

  Tuy bài thơ chỉ có bốn câu đơn giản nhưng ư thơ lại minh bạch hùng hồn, được coi như là chân lư nền tản của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của Đại Việt, từ khi nước ta được Ngô Vương Quyền giải ách nô lệ giặc Tàu vào năm 939 sau Tây Lịch (STL).


  Năm 1406, lấy cớ Hồ Quư Ly cướp ngôi nhà Trần, giặc Minh ồ ạt xâm lăng nước ta. Nhà Hồ bị diệt vong v́ mât ḷng dân, đất nước lại đắm ch́m trong nô lệ. Giặc Minh tàn ác dă man, bốc lột đầy đọa đồng bào.

  Để Hán hóa dân tộc Việt, giặc Minh phá huỷ tất cả nền văn hiến Đại Việt được xây dựng qua hai triều đại Lư Trần, tịch thu hết những sách vở của ta đem về nước, quyết tâm biến nước ta thành một quận huyện, đem văn hóa Tống Nho vào thay thế tư tưởng Việt, biến người Việt thành nô dịch của Tàu từ ấy đến nay vẫn không thay đổi.


  Mưới năm kháng chiến chống giặc Minh, măi tới năm Đinh Mùi (1428), B́nh Định Vương Lê Lợi mới đánh đuổi giặc Tàu chạy về phương Bắc. Cũng chính vào thời điểm đó, Nguyễn Trăi thay thế quân dân Đại Việt viết “ B́nh Ngô đại cáo “ dài 345 câu, được các sử gia coi đó là “ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Lần Thứ 2 “ của Đại Việt.


  Nguyễn Trăi viết :

  “ việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

  quân điếu phạt trước lo trừ bạo

  nướng con đen trên ngọn lửa hung tàn

  vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

  dối trời, lừa dân, đủ muôn ngh́n kế

  gây binh kết oán, trăi hai mươi năm

  bại nhân nghĩa nát cả đất trời

  nặng thuế khóa, sạch không đầm núi

  người bị ép xuống biển, dùng lưng ṃ ngọc

  ngán thay cá mập thuồng luồng

  ...nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng “


  Từ ba cuộc chống Nguyên Mông cứu nước (1254, 1285, 1287) của quân dân nhà Trần, đến mười năm kháng chiến của B́nh Đinh Vương Lê Lợi và Nghĩa Quân Lam Sơn từ năm 1406 chống giặc Minh xâm lược nước ta.

  Chiến thắng được kẻ thù qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên, đều nhờ vào sức mạnh của Toàn Dân và sự Đoàn Kết của Quân Dân cả nước.

  Tóm lại, qua Bản Tuyên Ngôn Độc Lập lần thứ 2 của Đại Việt, Nguyễn Trăi ngoài việc nói lên tư tưởng nhân bản, vốn được đánh giá là đỉnh cao của xă hội VN vào thế kỷ XV, ông c̣n nói đến sự mâu thuẩn của “ đại nghĩa và hung tàn “ :

  “ Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn

  Lấy Trí Nhân Để Thay Cường Bạo ..”


  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đính (Hà Nội), Hồ Chí Minh trong vai tṛ Chủ Tịch, có đọc một bài diễn văn mà đảng gọi đó là “ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập “trong đó có nêu ra khẩu hiệu “ Độc Lập Hay là Chết ! “ .

  Sự linh ứng của lời phát biểu trên, từ cửa miệng của một tên Đại Phản Quốc Hồ Chí Minh, ngày nay đă trở thành sự thực “ VN không bao giờ có Độc Lập, nên đất nước và dân tộc chúng ta ngày nay phải Chết ! Đó là một chân lư “ .

  Ngoài ra từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 tới nay, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản, đă lă có lần nào đoàn kết được dân tộc ? hay tất cả chỉ dựa vào súng đạn, bạo lực và sự lừa dối để bắt ép mọi người tuân phục.


  Tại Đông Kinh ngày 16-8-1945, Nhật Hoàng đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện. Tin trên được công bố, làm cho người Việt khắp ba kỳ hân hoan phấn khởi.

  Ai cũng ngỡ, thế là từ đây đất nước sẽ thoát khỏi vũng bùn ô uế của hơn 80 năm bị thực dân Pháp chà đạp đô hộ. Việt Nam sẽ ngẩn mặt nh́n trời cao đất rộng, như cha ông ta một thời ngang dọc khắp trời Đông Nam Á.

  Nhưng than ôi, đó chỉ là mộng mị trăng sao, v́ vận mệnh của các dân tộc nhược tiểu, thời nào cũng do bọn thực dân da trắng da vàng quyết định. Có thoát được hay không đều do sự khôn ngoan, tài trí và ḷng ái quốc của cấp lănh đạo.


  Ấn Độ, Miến Điện, Mă Lai, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân lúc đó may mắn, v́ người Anh và Mỹ khôn ngoan, nên theo thời cho các nước trên độc lập.

  Riêng Đông Dương, dù Pháp đă bị Nhật hất chân từ tháng 3-1945 nhưng ḷng tham của thực dân không dời đổi, nhất là với De Gaulle, lúc đó đang lănh đạo chính phủ lâm thời Pháp, cộng với dă tâm của Hồ Chí Minh và cọng đảng đệ tam quốc tế muốn có chiến tranh với Pháp, để lănh đạo tranh quyền, khiến cho non sông Hồng Lạc, tưởng rằng được ḥa b́nh hạnh phúc, lại biến thành chiến trường lửa máu, huynh đệ tương tàn, rước giặc về dầy mă tổ, gây hận thù suốt 30 năm, cho tới nay vẫn c̣n nguyên vẹn.

  ( C̣n tiếp...)
  Last edited by Tigon; 02-09-2011 at 09:27 PM.

 2. #2
  Member Tigon's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  22,449
  Để giải giới quân Nhật tại Đông Dương, các nước thắng trận quyết định giao cho quân Anh-Ấn và Trung Hoa quốc gia, trách nhiệm hai bên làn ranh vĩ tuyến 16. VN lúc đó do Quốc trưởng Bảo Đại cầm đầu với nội các của chính phủ Trần Trọng Kim.


  Nhưng Bảo Đại trước sau cũng chỉ là một người tầm thường nói không ai nghe. C̣n chính phủ quốc gia lại loạn xà ngầu v́ thành viên đa số là bọn khoa bảng học ở bên Tây về, hám danh chỉ biết có tư lợi và cá nhân.

  Rốt cục, quyền lực quốc gia bị tan vở, thủ tướng Trần Trọng Kim phải từ chức, cả nước như rắn không đầu, đă tạo nên “ cơ hội ngàn vàng “ cho Việt Cộng, trong tay có vài ba chục khẩu súng dễ dàng cướp giựt chính quyền.

  Sự mai mỉa nhất của lịch sử VN cứ quanh đi quẩn lại trùng hợp, như năm 1945, trong lúc Hồ Chí Minh và bộ hạ đang bù đầu tính kế chuẩn bị “ tổng khởi nghĩa “ tận khu rừng già Tân Trào, Kim Lộng, th́ tại Hà Nội các đảng viên CS Nguyễn Quyết, Nguyễn Khang.. với vài ba chục súng, dao găm, mă tấu, hù ép Nguyễn Xuân Chữ giao chính quyền. T́nh trạng cướp giựt này lại lan tới Huế, Phan Thiết và Nam Kỳ.

  Tóm lại chỉ không đầy hai tuần lễ, lá cờ “ máu đỏ sao vàng “ được sao chép từ lá cờ mẹ tại Nga-Tàu và cái tên Hồ Chí Minh lạ hoắt, mới bắt đầu được thấy nhắc trong dư luận quần chúng thời bấy giờ.

  Theo sử liệu, th́ đúng 2 giờ chiều ngày 2-9-1945, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Ất Dậu, lễ kư kết đầu hàng của Nhật đă diễn ra trên soái hạm Missouri ngoài khơi Đông Kinh, th́ cũng là lúc Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất hiện, cùng với đám bộ hạ trên khán đài tại Hà Nội.

  Cũng qua câu chuyện này, báo chí VC trước đây đă đưa ra nhiều t́nh tiết quảng cáo đầy mâu thuẩn về thời gian đầu tiên Hồ có mặt tại VN.

  Mới đây theo báo đảng, th́ sau 30 năm bôn ba ở hải ngoại, năm 1940 lúc đó Hồ đang ở Tĩnh Tây (Trung quốc), cùng với Phạm văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, Đặng văn Cáp.. quyết định dời về hang Pắc Pó trong tỉnh Cao Bằng,ngay tại cột mốc số 108 biên giới Việt-Trung.

  Ngày 6-2-1941, Hồ phân công cho Đồng và Giáp ở lại Tĩnh Tâm, c̣n những người khác như Phùng chí Kiên, Lê Quảng Ba,Hoàng văn Hoan, Thế Am, Đặng văn Cáp.. từ Nậm Quang về ở trong hang Pắc Pó.


  Năm 1941, Hồ Chí Minh chưa đặt chân trong nội địa VN mà chỉ sống quanh quẩn tại biên giới, trong địa phận Quảng Tây (Trung quốc). Pắc Pó gồm có hai hang ngoài và trong, theo sử liệu Hồ ở hang trong, do trên ngày nay c̣n thấy h́nh và tên núi Các-Mác, suối Lê-Nin..

  Pắc Pó nằm cách thị xă Cao Bằng chừng 40 km.

  Riêng Bộ Đội Cọng sản, được thành lập ngày 22-12-1944 tại rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên B́nh, tỉnh Cao Bằng, với tên gọi lúc đầu là “ Đội tuyên truyền giải phóng quân “, vỏn vẹn chỉ có 34 người là Trần văn Kỳ (tức Hoàng Sâm-Đội trương), Dương Mạc Thạch (Xích Thằng-Chính trị viên), Ngô Quốc B́nh (Hoàng văn Thái-t́nh báo), Lâm Cẩm Như (LâmKính), Lộc văn Lùng, Hoàng Thịnh, Đàm quốc Chủng, Đức Cường, Bế văn Sắt, Luân Mông, Phúc Thơ, Nguyễn văn Kiểm, Ma văn Phiêu, Chu văn Đế, Bế văn Vạn, Nông văn Bê, Hồng Cô, Nguyễn văn Phán, Đặng Dần Quư, Hoàng căn Nhung, Trung Đắc, Dương Đại Long, La Thanh và Ngọc Trinh. Tất cả do Vơ Nguyên Giáp chỉ huy.

  Khai mạc buổi lễ cướp chính quyền, Hồ Chí Minh mượn nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và bản tuyên ngôn nhân quyền của Pháp năm 1791, để làm tài liệu phát biểu, cùng với những lời dao to buá lớn, khích động nhân tâm và sau rốt là rủ nhau đi đập phá các pho tượng Paul Bert, Jean Dupuis.. tại các công viên khắp thành phố Hà Nội.. như báo trước cảnh núi xương sông máu sắp tới, trong đó hầu hết là của những người yêu nước và nạn nhân chiến cuộc.

  Tất cả đều làm vật lót đường để Hồ Chí Minh cùng một thiểu số bộ hạ thân tín trong đảng cọng sản, toàn thắng vinh quang.


  Sau khi theo chân quân Anh-Ấn vào Sài G̣n, cưỡng chiếm Nam va Trung Phần, đồng thời được Hồ Chí Minh cho nhập đất Bắc, thực dân Pháp và cọng sản “ đồng diễn một màn kich “ qua cái gọi là “ chin năm kháng chiến “, thực chất là không cần thiết nếu lúc đó không có sự hiện hữu của Việt Cộng.

  Ngày 9-12-1946, ngay khi cuộc chiến bùng nổ, tờ Le Monde của Pháp đă viết :’ tất cả hai phía đă châm lửa vào ḷ thuốc súng . Nếu VN là tia lửa, th́ địa ngục khổ đau là do guồng máy chính quyền Pháp lúc đó. Tóm lại trách nhiệm đều do hai phía “.

  Cái nh́n đó phải chăng là tiếng nấc nghẹn ngào của chúng ta hôm nay, trước những sự thật điếng hồn của lịch sử, càng lúc càng bi phanh phui ra ánh sáng.

  Ai cũng biết De Gaulle là tên đại thực dân của thế kỷ XX, thay v́ vừa thoát được ách nô lệ của Đức, người Pháp sẽ thức tĩnh, xét lai những quả báo vừa mang. Nhưng qua quyền lănh đạo chính phủ lâm thời nước Pháp lúc đó, De Gaulle đă vội nuôi ảo vọng tái chiếm lại cái thuộc địa giàu có béo bở nhất trong khối Liên Hiệp Pháp lúc bấy giờ.


  Dù không ăn nhập ǵ tới việc giải giới quân viễn chinh Nhật tại bán đảo Đông Dương, nhưng qua sự phản bội của chính phủ Anh và Thống chế Tưởng Giới Thạch, đă giúp Pháp quay về VN một cách chính thức.

  Để thực hiện cuộc cưỡng chiếm VN lần thứ hai (1945-1954), De Gaulle đă vội bổ ngay đô đốc Thierry d’Argenlieu làm Cao Uỷ Đông Dương, để khôi phục lại chủ quyền nước Pháp tại đây. Điều này đă gây nên nhiều sự bàn căi tại thủ đô Ba Lê, kể cả viên phụ tá của Cao Uỷ Đông Dương là tướng Leclere de Hautelocque , cũng gọi đó là một hành động điên rồ.

  Rồi cơ hội hiếm có giúp cho phe thực dân đạt được ư nguyện, khi t́nh h́nh nước Pháp đầy xáo trộn, phải thay đổi liên tiếp bốn lần thủ tướng như DE Gaulle, Félix Gouin, Georges Bidault và Léon Blum, đă tạo nên một khoảng trống quyền lực, để phe chủ chiến tự do tự tác mà không bị ngăn cản.


  Tại Hà Nội, hai đại bịp Hồ Chí Minh và Sainteny đem vận mệnh của đất nước và dân tộc VN ra chiếu bạc tranh hùng.

  Điều này ngày nay đă được chứng minh bằng một bức điện mật, do Sainteny viết ngày 8-12-1946, được lưu trữ trong văn khố Pháp, vừa cho giải mă. Theo đó, “ Pháp để cho Hồ Chí Minh phát động lệnh tổng khởi nghỉa, có như vậy Hồ và Đảng cọng sản mới danh chánh ngôn thuận, đứng lên lănh đạo đất nước qua Mặt Trận Việt Minh. Có như vậy, thực dân Pháp mới biện minh lư do tại sao lại có chiến tranh tại VN, trong lúc cả thế giới đang cổ xuư phong trào giải phóng các dân tộc nhược tiểu bị áp bức.

  Như thế, rơ ràng qua hai áp lực, quốc dân VN không c̣n sự lựa chọn nào khác hơn, lúc đó là phải đứng chung với Việt Cộng, do chúng lèo lái, để đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nưôc của ḿnh “.

  Trong tác phẩm ‘ Nền đệ tứ cộng ḥa’ xuất bản năm 1959, sử gia Pháp là Jacques Fauvet, gọi chiến tranh Đông Dương 1946-1954 được đề ra do bọn lănh đạo ngu dốt, không phân minh và đầy lừa đảo. Nó có thể tránh được, nếu hai phía thực ḷng.

  Rốt cục đă cướp đi hằng vạn mạng sống con người và tạo cơ hội để Hồ Chí Minh đem chủ thuyết và cùm xích Mác-Lê-Mao về dầy xéo đất nước và dân tộc ḿnh, tới nay vẫn không ngoi lên khỏi vũng bùn ô uế của cái gọi là thiên đàng xă nghĩa, đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong và làm nô lệ cho giặc Tàu.


  Nhưng có một điều dù muốn hay không muốn nh́n nhận, đó là trùm cọng sản đệ tam quốc tế, qua cái tên cuối cùng ‘ HỒ CHÍ MINH’ thật sự đă thao túng một phần lịch sử VN cận đại, trong hơn nửa thế kỷ.

  Đây là một nhân vật ảo, mà măi tới ngày cướp chính quyền tại Hà Nội, người ta mới thấy qua nhân dạng của một người đàn ông trạc ngũ tuần gầy g̣ bé nhỏ, phát âm trọ trẹ giọng Thanh Nghệ, mặc đại trào theo kiểu Mao Xếch Sáng, bốn túi, thế thôi.


  Từ năm 1983, hai sữ gia VN cận đại là tiến sĩ Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu đă may mắn khai quật được trong nấm mộ thời gian, tại kho lưu trữ hồ sơ mật Pháp, ba lá thư viết tay của Nguyễn Tất Thành, viết sau khi tới Pháp vào năm 1911.

  Tất cả viết bằng chữ Pháp, hai lá xin được nhập học E’cole Coloniale (Trường thuộc địa), lá thứ ba xin chính quyền thực dân can thiệp, hồi chức cho bố.

  Tăt cả đều viết vào tháng 9-1911 với hộ tịch rơ ràng. Qua nội dung ta biết Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Sinh Côn, sinh năm 1892 tại Kim Liên, Nghệ An. Con ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Huy.


  Thư viết với tâm nguyện “ Muốn được hữu dụng cho nước Pháp, để khai hóa người Việt “. Tất cả nội dung ba lá thư được công bố, đă làm sụp đổ hoàn toàn HUYỀN THOẠI xuất dương cứu nước của “ BÁC “ mà mấy chục năm qua, tai người Việt cả nước bị đau khổ v́ bị nhồi nhét liên tục. Xui thêm “ BÁC “ c̣n bị tố cáo là không phải là TRAI TRINH như đảng nói, v́ có nhiều vợ con rơi rớt khắp nơi, trong đó chính Nông Đức Mạnh cũng là con NGƯỜI.

  Góp phần xác quyết lư lịch các tên Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành rồi Hồ Chí Minh cũng chỉ một người, c̣n có bức điện số 1229 do chính Hồ viết ngày 9-11-1950 gởi cho Uy Ban Nhân Dân xă Kim Liên, phân ưu cái chết của người Anh ruột kế là Nguyễn Tất Đạt hay Nguyễn Sinh Khiêm, mất tại làng nhà vào ngày 15-10-1950. Trong thư c̣n nhắc tới bà chi cả là Nguyễn Thị Thanh, có ra Hà Nội thăm Hồ vào cuối năm 1946.


  Đứng trên phương diện sử quan, chúng ta hôm nay giống như người kể lại những chuyện xưa tích cũ, cho người đời sau biết, cho nên không hề thêm bớt hoặc mao tôn cương, theo kiểu viết sử của xă nghĩa thời trung cổ, chỉ biết nhắm mắt ca tụng lănh tụ, mà không sợ người đọc mỉa mai khinh ói.

  Huống chi trên con đường đi t́m tung tích thật của ‘ bác hồ’, vô vàn kính yêu, sống măi trong quần, chúng ta, đă có hằng núi tài liệu sách vở, đâu ai dám thêm bớt hay tự kể chuyện NGƯỜI như Trần Dân Tiên đă làm hay ngay trong cửa miệng của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Việt Thường, Trần Độ, Nguyễn văn Trấn..

  Tóm lại cuộc đời Hồ quả thật không biết đâu mà ṃ.

  Đă thế c̣n dinh líu tới nhiều nhân vật lịch sử như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Trương Gia Mô, Hồ Tá Bang và con cháu Nguyễn Thông ở Phan Thiết.

  Nhưng nay th́ tất cả lịch sử bi thảm đẫm máu của đệ tam cọng sản quốc tế, do Hồ mang từ Nga-Tàu về đàn áp và gây khổ đau cho đất nước VN, đă lộ nguyên h́nh dưới ánh sáng mặt trời, từ năm 1930-2011 và chẳng biết chừng nào mới chấm dứt và chấm dứt như thế nào khi “ CSVN công khai tuyên bố theo Tàu “ qua miệng Nguyễn Chí Vịnh, cho dù Đại Họa Mất Nước VN về tay giặc Tàu đang xăy ra trên quê hương Hồng Lạc.

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh từ hang Pắc Pó về Hà Nội, thực hiện Bước Đầu Lừa Đảo “ Bán Nước và Bán Dân Tộc Việt “ cho giặc Tàu. Giấc mộng “ Măi Quốc Cầu Vinh “ của tên đại phản quốc tới ngày nay, coi như sắp hoàn thành trong ảo giác.

  Gọi là giấc mộng bởi v́ người VN bây giờ không phải là những con bù nh́n chỉ biết cúi đầu nhận “ chỉ đạo “ của những con vẹt, qua cái gọi “ ủy ban nhân dân “.

  Họ cũng không c̣n sợ bị bắt bớ, tù đầy, bị thủ tiêu hay trù dập của công an, cán bộ v́ “ bộ mặt bán nước “ của đảng đă làm thức tỉnh ḷng yêu nước của mọi người, qua điển h́nh Hai Tháng Xuống Đường Biểu T́nh Chống Giặc Cướp Trung Cộng, tại Hà Nội, Sài G̣n và Hải Ngoại.


  Ngày tàn của đế quốc đỏ Trung Cộng sắp tới trước sự thù ghét khinh bỉ và xa lánh của nhân loại. Ngày chết của bọn bạo chúa, độc tài, tham ác và bán nước đang diễn ra dồn dập khắp Châu Phi và Trung Công. Sau khi Libye cáo chung, kế tiếp sẽ là Sirya và CSVN. Chạy đâu cũng không khỏi nắng.


  “ Độc Lập hay là Chết ! “. Đó là một Chân Lư nên toàn dân Việt trong và ngoài nước đang liều chết, chống lại kẻ Nội Thù Bán Nước là Việt Cộng, dành quyền Chống Xâm Lăng Trung Cộng, để được Quyền Làm Người, Làm Chủ Thực Sự Đất Nước riêng của ḿnh .

  Vui mừng biết bao khi nh́n thấy thế hệ cha anh của chúng tôi, hôm nay đă có Thế Hệ Con Em cả nước, đứng dậy ngẩng mặt Nối Tiếp “ Sự Nghiệp Cứu Nước “ của Tổ Tiên ngày trước, không hổ danh là Con Lạc Cháu Hồng. Chết vinh hơn sống nhục, sống để mang tiếng là Việt Gian bán nước, th́ sống để làm ǵ ?  Từ Xóm Cồn Hạ Uy Di

  Cuối tháng 8 -2011

  Mường Giang

  (lính già 143 – kbc 4424)
  Last edited by Tigon; 02-09-2011 at 05:13 PM.

 3. #3
  Member Tigon's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  22,449

  2-9: Ngày quốc nạn độc tài_

  Trần Gia Phụng

  Chế độ Cộng Sản Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ ngày 2-9-1945. Ngày nầy đánh dấu sự khởi đầu quốc nạn độc tài đảng trị toàn trị trên đất nước chúng ta cho đến ngày nay.

  1.- Chủ trương độc quyền cai trị

  Ngày 2-9-1945, đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) và Mặt trận Việt Minh (VM), một tổ chức ngoại vi của đảng CSĐD, cướp chính quyền.

  Lúc đó, đảng CSĐD chỉ có khoảng 5,000 đảng viên. (Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam đe 1940 à 1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 182.)

  Những người nầy thuộc ba nhóm chính:

  (1) Nhóm theo Hồ Chí Minh từ khi c̣n hoạt động ở Trung Quốc.

  (2) Nhóm trong nước từ thời Trần Phú và trước đó.

  (3) Nhóm từ Liên Xô đi thẳng về miền Nam.

  Tuy nhiên cả ba nhóm đều thuộc đảng CSĐD, dưới sự chỉ huy của Ủy ban Trung ương đảng CSĐD, và nằm trong hệ thống CSQT do Liên Xô lănh đạo.

  Đảng CSĐD và Mặt trận VM thành công là nhờ lúc đó quân đội Nhật Bản đầu hàng Đồng minh ngày 14-8-1945, hạ vơ khí, và hoàn toàn không chiến đấu; trong khi chính phủ Trần Trọng Kim không có bộ Quốc pḥng, không có quân đội để bảo vệ trật tự, an ninh.

  Do đó, bộ đội VM một ḿnh thao túng, cướp chính quyền và công bố thành lập chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (VNDCCH) ngày 2-9-1945.

  Ngày 11-9-1945, tức chỉ gần 10 ngày sau khi chính phủ VNDCCH ra mắt, hội nghị Trung ương đảng CSĐD tại Hà Nội đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền điều khiển mặt trận VM, và một ḿnh thực hiện cách mạng. (Philippe Devillers, sđd. tr. 143.)

  Đảng CSĐD nắm độc quyền mặt trận VM. Mặt trận VM đang nắm chính quyền, cai trị đất nước.

  Như thế có nghĩa là đảng CSĐD độc quyền cai trị đất nước.


  Do chủ trương độc tôn quyền lực, VMCS thực hiện hai kế hoạch:

  Thứ nhất tiêu diệt tất cả những thành phần đối lập, theo chủ nghĩa dân tộc.

  Thứ hai, thương thuyết với các thế lực nước ngoài (Trung Quốc và Pháp) nhằm duy tŕ quyền lực.

  Kế hoạch tiêu diệt thành phần đối lập được VM gọi là “giết tiềm lực”. Chỉ những ai chịu sự điều động của VM, th́ được tồn tại. C̣n những ai có năng lực nhưng không hợp tác với VM, dầu không chống đối VM, cũng bị VM tiêu diệt để loại bỏ những khả năng tiềm ẩn, có thể bất lợi về sau cho VM.

  Cho đến nay chưa có thống kê đầy đủ tổng cộng số người bị VM sát hại v́ lư do chính trị và tôn giáo từ cấp cao nhất ở trung ương và các thành phố lớn, đến cấp thấp ở các làng xă trên toàn quốc, trong giai đoạn từ khi VM nắm quyền năm 1945.

  Con số phỏng chừng không dưới một trăm ngàn người trên toàn quốc trong cuộc giết tiềm lực của VM. Con số xem ra lớn lao, nhưng tính trung b́nh từng tỉnh hoặc thành phố, nhân lên tổng số tỉnh trên toàn quốc th́ sẽ thấy rơ. Xin chú ư thêm rằng những người bị VM giết đa số là nhân tài của đất nước, có thể nguy hiểm cho cộng sản, nên mới bị cộng sản giết.

  2.- Bước đầu thi hành độc tài

  Việt Minh nắm hết ngay tất cả những phương tiện truyền thông, đài phát thanh, các nhà máy in, các cơ sở sản xuất giấy và buôn bán giấy. Báo Cứu Quốc của mặt trận VM trước đây phát hành bí mật, nay ra công khai từ ngày 24-8-1945.

  Báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận của nhà nước VM, xuất bản số đầu ngày 5-12-1945. Việt Minh thành lập ban chỉ đạo báo chí và văn sĩ, huấn luyện cán bộ tuyên truyền cho chế độ để hướng dẫn quần chúng.

  Ngay khi vừa được thành lập, tuy chưa có quốc hội để quyết định, chính phủ VNDCCH đặt thủ đô tại Hà Nội.

  Ngày 5-9-1945, bộ trưởng Nội vụ Vơ Nguyên Giáp kư văn thư quy định quốc kỳ là “Cờ đỏ sao vàng”, vốn là cờ của mặt trận Việt Minh, và bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao là quốc ca.

  Lúc đó, quốc kỳ của CSVN có ngôi sao vàng ở giữa mập đầy, chứ không thon và sắc cạnh như về sau. Cờ nầy phỏng theo cờ của các đảng CSTH và Liên Xô.

  Theo tài liệu của CSVN, quốc kỳ và quốc ca của nhà nước VM đă được quyết định tại Đại hội đại biểu quốc dân ngày 16-8-1945 ở Tân Trào. (Bộ Quốc Pḥng, Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004, tr. 911.)

  Về hành chánh, VM ban hành sắc lệnh ngày 5-9-1945 dẹp bỏ toàn bộ hệ thống quan lại cũ ở thành thị cũng như hào lư ở nông thôn, và lập ra những Uỷ ban nhân dân trên toàn quốc theo các cấp xă, huyện, tỉnh, bộ (kỳ). Uỷ ban nầy gồm những cán bộ VM và những người thân VM, trong đó đa số chưa thông thạo công việc hành chánh.

  Nghị định ngày 8-9-1945 quy định tổ chức phổ thông đầu phiếu trong ṿng hai tháng để bầu cử Quốc dân đại biểu đại hội (Quốc hội lập hiến). Tất cả công dân trên 18 tuổi đều được ứng cử và bầu cử, không phân biệt giới tính (nam, nữ), sắc tộc.

  Tuy nói là hai tháng, nhưng VMCS t́m cách tŕ hoăn bầu cử. Măi đến khi các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam sau thế chiến thứ hai, đ̣i hỏi quyết liệt, quốc hội lập hiến mới được bầu ngày 6-1-1946.

  Do sự chỉ định và áp đặt của VM, đa số đại biểu VM và thân VM đắc cử. Chỉ có một thiểu số nhân vật các đảng phái được đưa vào quốc hội.

  Cựu hoàng Bảo Đại cho biết sau khi ra Hà Nội, ông bị đưa đi “nghỉ mát” ở Thanh Hóa. Việt Minh cho người đến mời ông ứng cử. Ông không tranh cử, nhưng lạ lùng là ông vẫn được đắc cử ở Thanh Hóa với số phiếu là 92% cử tri đi bầu. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, California: Nguyễn Phước tộc xuất bản, 1990, tt. 221-222.)

  Quốc hội soạn xong bản hiến pháp và thông qua ngày 9-11-1946, gồm “Lời nói đầu”, 7 chương và 70 điều.

  Lúc đó, các lănh tụ đối lập với VM bị khủng bố đă rút lui hay bỏ qua Trung Quốc, không c̣n ai đối lập với VM. V́ vậy, Hiến pháp chưa được chính phủ ban hành, th́ ngày 14-11-1946 quốc hội gồm đa số đại biểu VM c̣n lại, tuyên bố đ́nh chỉ thi hành hiến pháp vừa thông qua. (Đoàn Thêm, Hai mươi năm qua, 1945-1964, Sài G̣n: 1965, California: Nxb Xuân Thu tái bản, không đề năm, tr. 28.)

  Trong chế độ cộng sản đảng trị, nhà nước VM chỉ là cánh tay nối dài của đảng CS và chỉ tuân theo những nghị quyết của đảng bộ cộng sản, thường được gọi là đảng ủy các cấp, từ trung ương xuống địa phương, chứ không theo luật pháp quy định.


  Nghị quyết là quyết định của một nhóm người (tức các đảng bộ VM) đưa ra trong một hội nghị, theo từng hoàn cảnh, chủ quan chính trị và quyền lợi của nhóm người đó. V́ vậy, để độc tôn quyền lực, nhà nước VM không cần đến hiến pháp nhằm tránh bị hiến pháp ràng buộc.

  Ngày 11-9-1945, Hồ Chí Minh gởi thông báo cho các tỉnh trên toàn quốc, chỉ dẫn cách thức tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh. Mỗi ủy ban tỉnh gồm có từ 5 đến 7 người: chủ tịch, phó chủ tịch, thư kư, và 4 ủy viên (chính trị, kinh tế, quân sự, xă hội).

  Ủy viên chính trị có nhiệm vụ thành lập ṭa án nhân dân trừng trị những kẻ phạm tội, trái luật, do thám, Việt gian, tuyên truyền và huấn luyện chính trị cho nhân dân. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, sđd. tt. 21-23.)

  Việt gian là từ ngữ xuất hiện từ năm 1945 mà VM dùng để chỉ những người không đồng chánh kiến với VM, theo các đảng phái khác, hay cộng tác với người Pháp hoặc người Nhật (VM gọi là tay sai). Việt Minh muốn hăm hại ai, th́ chỉ cần chụp mũ Việt Gian là bắt giết. Trong khi đó, Hồ Chí Minh và VM cộng tác và làm tay sai cho Liên Xô và Cộng sản Trung Quốc th́ sao?

  Về danh xưng các đơn vị hành chánh, ngày 14-9-1945, VM lấy tên danh nhân hay tên cán bộ cộng sản đặt tên các địa phương, thay thế tên cũ. Đại khái tên các thành phố và tỉnh thành như sau: Thành phố Hoàng Diệu (Hà Nội); Nguyễn Trăi (Hà Đông); Đề Thám (Bắc Giang); Lư Thường Kiệt (Bắc Ninh); Ngô Duy Phường (Thái B́nh); Tán Thuật (Hưng Yên); Trần Hưng Đạo (Nam Định); Hoa Lư (Ninh B́nh); Trưng Trắc (Phúc Yên); Nguyễn Thái Học (Vĩnh Yên); Đội Cấn (Thái Nguyên); Ngô Quyền (Sơn Tây); Tô Hiệu (Hải Pḥng); Phạm Ngũ Lăo (Hải Dương); Thái Phiên (Đà Nẵng); Trần Cao Vân (Quảng Nam); Lê Trung Đ́nh (Quảng Ngăi); Cao Thắng (Phú Yên); Nguyễn Huệ (Quy Nhơn) …

  Tuy nhiên, người Việt không có thói quen dùng tên người để đặt tên thành phố theo kiểu Tây phương, nên ngày 9-10-1945, Hội đồng chính phủ quyết định các địa phương đều phải lấy lại tên cũ.

  Trong thời gian nầy, chính phủ VM chia nước thành 14 khu, vừa có tính chất hành chính, vừa có tính chất quân sự, và dùng con số để đặt tên các khu. Bắc Bộ có 7 khu (1, 2, 3, 10, 11, 12, 14). Trung Bộ có 4 khu (4, 5, 6, 15). Nam Bộ có 3 khu (7, 8, 9). Số thứ tự các khu về sau sẽ được điều chỉnh.

  Điều đáng nói thêm là để thi hành chủ trương độc tài đảng trị, đảng CS và VM áp dụng chính sách “giáo dục phục vụ nhân dân” hay “giáo dục phục vụ chính trị”.

  Đó là nền giáo dục nhằm mục đích trên lư thuyết là phục vụ nhân dân, phục vụ công nhân lao động, nhưng trên thực tế là phục vụ chính trị, tức phục vụ chế độ do đảng CSĐD lănh đạo.

  Chính sách nầy do thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn nhập cảng từ Liên Xô. Có người cho rằng chính sách nầy ở Liên Xô do bộ trưởng Liên Xô là Kalenikov (?) đưa ra. Nguyễn Khánh Toàn có tên Nga là Minin, đă ṭng học tại Học viện Thợ thuyền Đông phương (Université des Travailleurs d’Orient) ở Moscow (Liên Xô) từ năm 1928 đến năm 1931.

  Trong nền giáo dục nầy, chương tŕnh học tập cho học sinh theo đúng lập trường đảng CSĐD, nhất là các môn nhân văn (quốc văn, sử địa, công dân hay chính trị).

  Chỉ những người có thẩm quyền trong đảng mới được soạn sách giáo khoa và sách giáo khoa được xem là pháp lệnh, không giáo viên nào được giảng dạy ra ngoài sách giáo khoa. Giáo viên, học sinh đều phải “hồng” hơn “chuyên”, tức phải mang tính đảng hơn là khả năng chuyên môn.

  Với một nền giáo dục như thế, CSVN chỉ đào tạo được những người biết vâng lời hơn là biết suy nghĩ. Cộng sản chỉ cần như thế để ap đặt chế độc độc tài toàn trị. Tuy nhiên, chính đó là nguyên nhân suy thoái của Việt Nam ngày nay.

  Chỉ sơ lược như trên, rơ ràng ngày 2-9 chẳng có ǵ vui mừng để gọi là “quốc khánh”, mà là ngày mở đầu cho quốc nạn và quốc nhục độc tài đảng trị và toàn trị của dân chúng Việt Nam.

  (Toronto, 30-8-2011)

  © Trần Gia Phụng

  © Đàn Chim Việt

 4. #4
  Member
  Join Date
  16-08-2010
  Posts
  89

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945

  Thế mà có ông tiến sĩ luôn tung hô nhờ Hồ mà VN được độc lập...
  Nhờ bộ đội của Hồ đuổi 2 Đế Quốc sừng sỏ chạy dài khỏi VN, để sau 1975, ông ta được có cảm giác 'Những tiếng gỏ cửa ban đêm...'
  Quay đi, ngoảnh lại, h́nh như những kẻ học cao, đầu óc thường 'có vấn đề'. Mới đây nhất là các ông trí thức gởi kiến nghị...Nhờ vậy mà người tỵ nạn chân chính đở bị ś rết sau một ngày làm việc mệt nhọc.

 5. #5
  Member Tigon's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  22,449

  NGÀY 2 THÁNG 9, NGÀY "ĐỘC LẬP", HAY LÀ NGÀY ĐẠI HỌA CHO DÂN TỘC

  CS Hà Nội đă tổ chức kỷ niệm ngày 2/9, đượïc họ coi như ngày " Độc Lập ", truóc sự lănh đạm của dân Việt, v́ đối với dân Việt ngày 2/9 là ngày đại họa, bởi những lư do sau đây :


  1)- Đó là ngày " Đuổi hổ cửa trước, rồi dẫn báo vào cửa sau"

  Trên thực tế, VN đă độc lập rồi, truóc ngày 2/9, quân đội Nhật đă đảo chính quân đội Pháp, rồi trao trả độc lập cho Bảo Đại, chính qquyền Trần trọng Kim được thành lập, bao gồm phần lớn là trí thức của Việt Nam lúc bấy giờ. Lợi dụng t́nh thế Nhật bị hai trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagashaki ; Chính phủ Hoàng Gia Nhật đầu hàng Đồng Minh ; quân đội Nhật ở Đông Dương như rắn mất đầu ; thêm vào đó, lợi dụng cuộc biểu t́nh của công chức Hà Nội đ̣i tăng luong ; CSVN đă lái cuộc biểu t́nh này thành cuộc cướp chính quyền vào ngày 19/8. Tiếp theo đó, ngày 2/9, Hồ chí Minh tuyên bố " độc lập ".

  Ngay dù cho đó là ngày dộc lập, đánh đuổi thực dân Pháp ; nhưng ngày đó cũng là ngày " Đuổi hổ cửa truóc, rồi dẫn báo vào cửa sau ", v́ đó là ngày Hồ chí Minh và đảng CSVN chính thức đưa nước Việt Nam vào gông cùm Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, biến Việt Nam thành chư hầu của Đế quốc CS Nga-Tàu, vô t́nh hay cố y,ù biến nuóc Việt thành băi chiến trụng của cuộc tranh hùng quốc tế tư bản-cộng sản, dân Việt thành nạn nhân, suốt từ năm 1945 đến 1975, mà hậu quả c̣n tai hại cho tới ngày hôm nay.


  2)-Ngày 2/9 c̣n là ngày dẫn đến nội chiến triền miên cho dân Việt

  Thật vậy, ngày 2/9 là ngày Hồ chí Minh và đảng CSVN chính thức chấp nhận và áp dụng lư thuyết Mác Lê chủ truong đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử.

  Đấu tranh giai cấp và bạo động lịch sử là một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu cha, vợ tố chồâng, v́ ở trong gia đ́nh, con bất măn cha, vợ chồng khác giai cấp là chuyẹân thụng, lại thêm việc CS chủ trương khơi dậy những bản năng thấp hèn, ghen ghét, đố kị nơi con ngụi ; nên đi đếân cảnh tố cáo lẫn nhau là tất nhiên.

  CS chỉ thấy mặt xấu của gia đ́nh, mặt xâu của tôn giáo, chủ trương băi bỏ gia đ́nh, băi bỏ tôn giáo ; nhưng không biết rằng gia dấnh là nền tảng của xă hội, là thước đo, là hàng rào dâạo lư của quốc gia.

  Từ việc vô t́nh hay cố ư biến Việt Nam thành chiến trụng của cuộc tranh hùng quốc tế tư bản-cộng sản, biến dân Việt thành đội lính đánh thuê quốc tế ; CSVN, khi nhập cảng lư thuyết Mác Lê, đă biến dân Việt thành nạn nhân của chính ḿnh, từ gia đ́nh qua cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, ngoài xă hội qua cảnh giai cấp này đấu tố giai cấp nọ, tới mức độ quốc gia, khi CS gửi quân vào quấy phá miền Nam, rồi chiếm luôn để thực hiện chủ nghĩa cộng sản.

  Thậm tệ hơn nữa là CSVN sau khi chiếm miền Nam, c̣n gửi quân sang xâm chiếm Căm Bốt, rồi lăm le đánh Thái Lan, để làm " Chiến sĩ tiên phong xă hội chủ nghĩa ", làm tay sai cho mộng bành truóng của Đế Quốc Liên Sô.


  Ngày hôm nay " Thành tŕ xă hội chủ nghĩa Liên so và Đông âu " đă sụp đổ, thế mà CSVN vẫn chưa sáng mắt. Cả thế giới thấy lư thuyết Mác Lê là sai lầm, thế mà CSVN vẫn nhắm mắt làm ngơ, hiến pháp hiện hành của CSVN vẫn ngang nhiên cho rằng lư thuyết Mác Lê chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, độc khuynh, độc đảng vẫn là nền tảng của chế độ, như dâiều 4 qui định.

  Là chiến trụng, là nạn nhân của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản, của cuộc nội chiến, đân Việt, nuóc Việt phải sống một thời đại đau thuong chưa từng có trong lịch sử của ḿnh.

  Các nước Đông Âu và nước Nga đă lật qua trang sử đau thuong nhất của họ là trang sử CS vào những năm cuối của thập niên 80. Dân Việt chúng ta ở quốc nội cũng như ở hải ngoại hăy cố gắng lật qua trang sử đau thuong nhất của ḿnh là trang sử CS, để xây dựng một xă hội đa khuynh, đa đảng, tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, ngơ hầu bắt kịp đà tiến bộ của nhân loại.

  Trực Ngôn Chu chi Nam

  Chú thích:

  Xuyên qua bài ngắn gọn trên đây, tác giả đă phơi bày một sự thật lịch sử:”CSVN đă cướp chính quyền, đổi trắng thay đen, trong khi nước Việt Nam đă có được độc lập”. Sự thật, ở Việt Nam trong năm 1945, cũng như ở Nga trong năm 1917, không hề có đấu tranh giai cấp, và cũng không có nhờ đấu tranh giai cấp mà đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền.

  Trong quyển sách của một sử gia người Pháp có mặt tại Nga trong Thế Chiến Thứ Nhất, có tựa đề Nga Hoàng (Les Princes de Romano), ông cho biết nước Nga trong t́nh trạng thất trận, các chi trong hoàng tộc muốn truất phế Nicolas II nên gây xáo trộn chính trị. Nhân cơ hội đó, Lê-nin về nước nhảy lên con tàu chống đối từ nhiều mặt, nhưng lại không có lănh đạo, giống như Lê-nin đă chớp lấy cơ hội mà dẫn dắt con tàu thực hiện mộng ước của ḿnh, áp đặt chế độ Cộng Sản trên nhân dân Nga, chứ chẳng hề có “đấu tranh giai cấp”.

  Như tác giả đă tŕnh bày, “đấu tranh giai cấp” chỉ là sách động dân chúng theo đảng, dẹp tan trật tự xă hội đang thời hầu lập nên một trật tự mới theo thiên đàng cộng sản.

  Nhưng rồi, người dân Nga và cả các nước Đông Âu đều thức tỉnh, nhận chân cái bánh vẽ mà cộng sản từ lâu khéo tô điểm không phải là hạnh phúc toàn dân, mà là phân chia đồng đều sự nghèo khổ trong nhân dân. Nên họ đă anh dũng đứng lên làm lại lịch sử.


  Từ ngày đă mang cái đảng quái gở Cộng Sản vào Việt Nam, Hồ Chí Minh đă đặt nhân dân Việt Nam vào gông cùm nô lệ cho cộng sản quốc tế, làm tay sai đắc lực cho chúng để sát hại nhân dân ta bằng nhiều mặt.

  Nội bộ th́ đấu tố làm tan rả gia đ́nh, là nền tảng dân tộc đă có từ lâu, hầu biến thanh niên theo con đường do chúng lănh đạo, rời bỏ tôn ti trật tự gia đ́nh. Đấu tố những kẻ ăn nên làm ra, cho đó là do bóc lột mà có, để ngang nhiên cướp của nhân dân lấy làm tài sản riêng cho đảng hầu phục vụ đắc lực ngoại bang.

  Chẳng những thế, đảng Cộng Sản không nề hà giết tróc dă mang, kéo dài cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa người Việt và người Việt. “Dẫn rắn cắn gà nha”ø là việc cộng sản đă làm.

  Và cũng v́ sự liên hệ gắn bó “anh em xă hội chủ nghĩa” mà đảng cộng sản không nề hà ǵ mà không cắt đất hiến dâng Trung Cộng để đổi lấy sự bao che của đảng cộng sản Tàu mà ngồi yên vị lănh đạo Việt Nam.


  Những ǵ đảng cộng sản Việt Nam đă làm cho đất nước Việt Nam, thật là Trời không dung, Đất không tha.

  Nguồn : Phú Sĩ Blog

 6. #6
  Member Tigon's Avatar
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  22,449

  Hai tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Của Dân Tộc ?

  Việt Nam Độc Lập

  Ngày 9/3/1945, người Pháp đă bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương. Vua Bảo Đại cho ban hành Tuyên Ngôn Độc Lập, tuyên bố hủy bỏ các ḥa ước đă kư với Pháp. Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.
  Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập.

  Trong ḥan cảnh Việt Nam lúc ấy, chính phủ ông Trần trọng Kim vừa lo thu hồi độc lập, vừa lo nạn đói, lo cải cách xă hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến pháp, lo xây dựng một quốc gia dân chủ và giầu mạnh.

  Vua Bảo Đại và chính phủ Trần trọng Kim đại diện chính danh và hợp pháp cho Việt Nam Độc Lập Tự Do. Những người cộng sản lại chủ trương dùng bạo lực nổi dậy cướp chính quyền. Trong t́nh ḥa hợp dân tộc, ít nhất năm lần chính phủ Trần Trọng Kim đă tiếp xúc với đại diện Việt Minh mời hợp tác xây dựng đất nước nhưng không thành.

  Bằng Đầu Súng Cộng Sản Cướp Chính Quyền

  Thế Chiến thứ Hai chấm dứt, đến lượt người Nhật đầu hàng Đồng Minh. Ngày 17/8/1945, một cuộc biểu t́nh do chính phủ Trần trọng Kim tổ chức đă bị Việt Minh lợi dụng giương cờ đỏ sao vàng dùng bạo lực để cướp diễn đàn. Thượng tướng quân đội Cộng sản Hoàng Cầm kể lại như sau: “… Theo hiệu lệnh đă quy định, ba đội viên tuyên truyền xung phong xông lên, chĩa súng dồn "ban tổ chức" vào một góc, lập tức một đội viên tự vệ của chúng tôi tiến nhanh tới chân kỳ đài vung lưỡi dao bén sắc chém đứt dây lá cờ "quẻ ly" của chính quyền bù nh́n do Nhật dựng lên …”

  Ngày 19/8/1945, Việt Minh tổ chức biểu t́nh cứơp chính quyền. Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, một nhà cách mạng chống Pháp, chủ tịch của Ủy Ban Giám Đốc Chính Trị Miền Bắc, đại diện cho chính quyền Hà Nội lúc bấy giờ đă diễn tả hành động cướp chính quyền của cộng sản như sau :“… sau những lời vẫn có vẻ thân mật nhưng không đi đến một quan điểm chung, thanh niên đă vào nói chuyện tôi hôm trước, tiến tới chiả một ngọn súng lục vào mổ y sĩ và nói :

  Trong đại sự, phải gát bỏ t́nh nghĩa riêng tây, tôi yêu cầu ông mở cưả …” Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết ông đă chỉ tay vào khẩu súng và nói: “Ông không cần phải giơ súng ra. Tôi không sợ bị đe dọa, nhưng tôi buồn cho tương lai nước nhà.”Nỗi buồn cho tương lai nước nhà đến ngay sau đó, ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đ́nh Hà Nội, Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất hiện giữa công chúng xác nhận họ đă cướp được chính quyền. Lại một lần nữa (sau Vua Bảo Đại), Hồ Chí Minh “Tuyên Ngôn Độc Lập” và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

  Toàn bản Tuyên Ngôn không đá động ǵ đến đảng cộng sản, đến chủ nghiă xă hội hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng thực chất Hồ chí Minh là một lănh đạo Quốc Tế Cộng Sản. C̣n đảng Cộng sản Việt Nam là do Quốc Tế Cộng Sản thành lập và là một chi bộ của đảng Cộng sản Quốc Tế.

  Từ đó đảng cộng sản tiếp tục sử dụng đầu súng để chiếm miền Bắc, chiếm miền Nam và trấn áp người dân nhằm nắm giữ quyền hành.

  Hồ chí Minh chết đúng vào ngày 2/9/1969. Bởi thế 2/9 hằng năm nên lấy làm ngày để chúng ta suy xét tội ác mà Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đă phạm với Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam.

  Sáu mươi sáu năm cầm quyền

  Chỉ ít lâu sau ngày cướp được chính quyền, Hồ chí Minh bắt tay với người Pháp tiêu diệt mọi thành phần, mọi tầng lớp không theo cộng sản.

  Hồ chí Minh và đảng Cộng sản từng bước đưa Việt Nam vào khuôn khổ của Quốc Tế Cộng Sản.

  Khi th́ họ theo Nga, lúc họ lại theo Tàu. Vốn do ngọai bang thành lập, sau sáu mươi sáu năm đảng cộng sản cầm quyền, Việt Nam đă trở thành một thuộc quốc của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.

  V́ thuộc Quốc Tế Cộng Sản, đảng cộng sản Việt Nam phải theo lệnh Nga Tầu tiến hành đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, cải tạo tư sản,… gây bao tang thương đổ vỡ cho dân tộc Việt Nam. Đến nay Cương Lĩnh Đảng Cộng Sản và Hiến Pháp của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vẫn đề cao đấu tranh giai cấp. Trên thực tế đảng Cộng sản tạo ra một xă hội đầy phân hóa quyền lực chính trị, phân hóa thành phần giai cấp, phân hóa giầu nghèo… một xă hội mang đầy mầm mống bạo lọan.

  Để tiếp tục nắm giữ quyền hành đảng Cộng sản chỉ c̣n một cách duy nhất là xây dựng một guồng máy công an sẵn sàng xuống tay trấn áp nhân dân. Các tin tức về việc công an đánh chết người càng ngày càng phản ảnh một xă hội cuối thời cộng sản. Sống trong một xă hội như thế ngày 2 tháng 9 sắp tới bạn có vui không ?

  Chiến Tranh Chiến Tranh


  Các tiết lộ lịch sử gần đây xác nhận đảng Cộng sản theo lệnh Nga Tàu năm 1954 đă kư với Pháp hiệp định Geneve, chia đôi đất nước.

  Sau đó họ lại sử dụng súng đạn do Nga Tàu, xé bỏ các hiệp định quốc tế Genève và Paris, xua quân cưỡng chiếm miền Nam. Họ chém giết dân lành vô tội đưa cả nước vào nhà tù cộng sản.

  Chỉ riêng Tết Mậu Thân đảng Cộng sản đă tạo ra cảnh màn trời chiếu đất cho hằng triệu người, hằng trăm ngàn người chết hay bị thương, trong đó có hằng ngàn người đă bị cộng sản chôn sống. Sau chiến tranh cả nửa triệu người đă chết trong tù hay trên đường t́m tự do.

  Thế mà đến nay đảng Cộng sản vẫn xem ngày 30/4 là ngày chiến thắng, nhờ công lao của “Bác và Đảng” miền Nam được giải phóng khỏi tay “Mỹ Ngụy”.

  Và v́ thế đảng Cộng sản có ṭan quyền “chính danh” cai trị Việt Nam. Bạn ơi, bạn có vui không khi chiến tranh đă chấm dứt trên 36 năm mà vết thương chiến tranh vẫn chưa được nhà cầm quyền cộng sản hàn gắn ? C̣n chế độ cộng sản vết thương nội chiến sẽ vẫn c̣n rỉ máu.
  Để có được súng đạn giải phóng miền Nam, Phạm văn Đồng đă kư Công Hàm 1958 hứa hẹn khi chiếm được miền Nam sẽ trao Ḥang Sa - Trường Sa – Biển Đông cho Trung cộng.

  Đây là cái cớ để Trung cộng mang quân xâm lấn hải đảo hải phận Việt Nam. Bạn có vui không khi một phần đất nước đang trong tay quân thù xâm lược ?

  Lịch sử đảng Cộng sản gắn liền với chiến tranh. Từ 1945-89, để ḥan thành nhiệm vụ quốc tế, đảng Cộng sản đă đưa đất nước vào 4 cuộc chiến gây bao tang thương, chết chót, hận thù. Hai cuộc chiến với Cam Bốt và Trung Cộng chỉ v́ là tranh chấp nội bộ quốc tế cộng sản. Bạn có vui không khi gia đ́nh Việt Nam nào cũng có tử sỹ, thương binh sau 66 năm cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam ?

  Nhắc đến Trung cộng lại nhớ ngay đến t́nh nghĩa “môi hở răng lạnh” của hai đảng Cộng sản Trung Việt. Năm 1989, Khối cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ. Mất chỗ dựa Tây Phương đảng Cộng sản vội vàng quay về hàng phục “kẻ thù truyền kiếp” của Việt Nam. Để chiều ḷng ngọai bang, đảng Cộng sản đă kư các Hiệp định về biên giới 1999 và 2000.

  Theo đó, Việt Nam mất phần lớn thác Bản Giốc, mất Ải Nam Quan, hằng ngàn cây số vuông (tương đương với 1 tỉnh rộng trung b́nh của Việt Nam) và hằng chục ngàn cây số vuông vùng Vịnh Bắc Bộ đă đựơc đảng Cộng sản hiến dâng cho Tàu. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ cha ông chúng ta để đất biển lọt vào tay giặc.

  Thế mà đảng Cộng sản vẫn tiếp tục mua vui trong ngày 2 tháng 9 hằng năm.
  Vài trăm năm về trước các Vua triều Nguyễn thường xuyên mang quân ra tuần tra Ḥang Sa Trường Sa để xác định lănh thổ lănh hải Việt Nam. Chế độ “Phong Kiến” nhận ra tầm chiến lược của Biển Đông.

  Trong khi ấy những người cầm quyền cộng sản đến cả tư tưởng c̣n lệ thuộc Nga Tàu th́ nói ǵ một tầm nh́n, một chiến lược, một viễn kiến cho dân tộc. Bạn có vui không khi họ vẫn tiếp tục cầm quyền !!!

  Rồi lại Chiến Tranh


  Một lần nữa Việt Nam lại bị Bắc Phương đe dọa “dạy cho một bài học thứ hai”. Điều cần nói ở đây là hai đảng Cộng sản Trung – Việt đều đeo đuổi Mô h́nh phát triển, một mặt th́ lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và nhân lực quốc gia để tăng trưởng kinh tế, mặt khác thẳng tay đàn áp các đ̣i hỏi thay đổi chính trị.

  Mô h́nh này đang bộc lộ những hậu quả vô cùng nghiêm trọng: môi trường thiên nhiên bị tàn phá, đất nước kiệt quệ tài nguyên, lao động kém năng suất, chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng mở rộng, tham nhũng trở thành quốc nạn, đàn áp chính trị càng ngày càng lộ liễu, … Thất bại trong việc điều hành quốc gia sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản cả Việt lẫn Tàu.

  Qua Biên bản Hội Nghị Bộ Chính Trị ngày 30-7-1962 bàn về công tác kiểm tra kế họach năm 1963, Hồ chí Minh cho biết: “Từ ngày ḥa b́nh lập lại năm nào cũng thấy có thuận lợi, có khó khăn và năm nào cũng không đạt kế hoạch.

  T́nh h́nh mỗi ngày một căng thẳng. Ta phải tính cách nào, nếu cần có thể phải giảm bớt một phần xây dựng để giải quyết vấn đề ăn và mặc cho quần chúng được tốt hơn nữa, đừng để cho t́nh h́nh đời sống căng thẳng quá.” (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 8, trang 272) Sự thất bại kinh tế là do miền Bắc đă áp dụng Mô h́nh kinh tế Kế Họach Hoá của Liên Sô. Một miền Bắc nghèo đói cả tinh thần lẫn vật chất lại được tuyên truyền là để tập trung giải phóng miền Nam.

  Chiến tranh Bắc Nam chỉ là cái cớ để đảng Cộng sản che dấu thất bại về mặt kinh tế và cũng là để nhận viện trợ từ Khối Cộng Sản.

  Biết đâu lịch sử sẽ được lập lại. Chiến tranh Trung Việt lần tới cũng là cái cớ để nhà cầm quyền Cộng sản đương thời Nguyễn Tấn Dũng che dấu thất bại về kinh tế.

  Ngày 2 tháng 9 năm nay nếu vui là gián tiếp tiếp tay với bạo quyền đưa đất nước vào cuộc chiến vô lương.

  Chẳng Mấy Người Vui


  Nói về kinh tế gia đ́nh đa số dân ta đang vật lộn với miếng cơm manh áo, đầu hàng trước nạn lạm phát phi mă, cuộc sống mỗi ngày một khổ hơn. Ngược lại thiểu số tư bản đỏ th́ sống trên nhung lụa, phung phí tài sản cướp được của nhân dân. 2/9 năm nay bạn chung vui với tập đ̣an tư bản đỏ hay chia sẻ nỗi khổ với quần chúng nhân dân.

  V́ vật lộn với miếng ăn người dân không c̣n thời giờ để quan tâm đến một xă hội Việt Nam suy đồi văn hóa, bế tắc giáo dục, luật pháp bất công, tham nhũng tràn lan, cuộc sống bấp bênh; thế hệ trẻ mất niềm tin vào tương lai. Nói đến thế hệ trẻ xin nhắc các bạn, nhà cầm quyền cộng sản hiện nay đang tận khai tài nguyên quốc gia, thực chất là họ đang ăn cướp tài sản. Tài sản mà lẽ ra chúng ta và con em chúng ta được hưởng. Đảng Cộng sản c̣n vay nợ thế giới hằng trăm tỷ Mỹ Kim.

  Rồi chúng ta và con em chúng ta sẽ phải trả cho cái nợ truyền kiếp, nợ để cho cộng sản cướp chính quyền. Hai tháng Chín năm nay mong rằng mỗi người chúng ta sẽ dành những giờ phút có được suy ngẫm để t́m cách giành lại chủ quyền dân tộc.

  Bạn thấy chăng cứ gần ngày 2/9 là đảng Cộng sản ra tay bắt bớ, khủng bố, sách nhiễu... những người đấu tranh cho dân chủ.

  Linh mục Nguyễn văn Lư, ông Trương văn Sương, ông Lư Văn Bảy, nhiều thanh niên công giáo giáo xứ Vinh … vừa bị bắt. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao một đảng với 3 triệu đảng viên lại không dám cạnh tranh một cách công bằng với rất ít những người đấu tranh cho tự do và dân chủ. V́ họ sợ. Khi họ càng bắt bớ lại càng lộ rơ nỗi sợ hăi. Một tổ chức cướp quyền và nắm quyền bằng họng súng là một tổ chức luôn sống trong sợ hăi
  .
  Thế bạn có nghĩ rằng Tập đ̣an Tư Bản Đỏ Nguyễn Tấn Dũng sẽ vui mừng kỷ niệm ngày họ cướp được chính quyền hay không ?

  Mười một cuộc biểu tình chống Trung cộng tại Hà Nội đă làm họ mất ăn mất ngủ, thoi thóp sợ sẽ đến ngày, ngày mà họ phải trả lại mọi quyền lợi và quyền lực họ đă cướp được của nhân dân.

  Bạn thấy đó cả một guồng máy tuyên truyền, báo chí, đài phát thanh, đài truyền h́nh, đă phải phổ biến cái Thông Báo không số, không người chịu trách nhiệm, vi hiến và nhất là lại dám xem thường người biểu t́nh đă bị “…thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đă và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn…”. Thực tế là suốt 11 cuộc biểu t́nh đảng Cộng sản đă không t́m ra được bất cứ kẻ thù nào mà lại chỉ nhận ra một sự thật hết sức phũ phàng.

  Sự thật là không ít đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam tham dự các cuộc biểu t́nh. Có những vị đă từng hy sinh xương máu để bảo vệ lănh thổ quê hương, chống giặc Tàu xâm lược. Không ít người là trí thức từng là “think tank” của đảng Cộng sản Việt Nam.

  Lại cũng có không ít những người xuất thân từ các gia đ́nh xưa đă dấn thân cho lư tưởng cộng sản để ngày nay phải sống trong một xă hội tư bản lỗi thời và rường rú “người bóc lột người”.

  Họ đều không thể chấp nhận được sự hèn yếu của tập đ̣an Nguyễn Tấn Dũng, họ không thể ngồi im làm ngơ để đất nước cha ông để lại mất dần vào tay quân Tàu xâm lược.

  Có nguồn tin cho biết các chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhận được một văn bản “MẬT” từ Ban Tuyên giáo trung ương, ghi ngày 26/8/2011, để định hướng ḷng yêu nước của các đảng viên, những người đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” quay về với dân tộc từ bỏ bọn Việt gian cộng sản bán nước.

  Văn bản này vẫn tiếp tục cố t́nh dấu diếm các chuyện mọi người đă biết cả như Công Hàm Bán Nước 1958. Văn Bản định hướng đảng viên phải cúi đầu không th́ đàn anh Trung cộng sẽ dạy thêm một bài học.

  Văn bản cũng hướng “ḷng yêu nước” trong khuôn khổ của “Đảng”. Yêu nước là yêu xă hội chủ nghĩa. Yêu nước kiểu Uỷ Viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Ta và Trung Quốc cần ḥa b́nh, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xă hội.”

  Đảng Cộng sản sợ nhất là các cuộc biểu t́nh sẽ lại vẫn tiếp tục và lại xẩy ra đúng ngày 2/9/2011 kỷ niệm ngày cộng sản cướp chính quyền.

  Viết đến đây mới thấy, thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, người dân vẫn chưa mất cái quyền biểu lộ ḷng yêu nước. Chỉ có đảng Cộng sản mới sợ hăi người dân biểu lộ ḷng yêu nước.

  Ngày 27/8/2011 vừa qua những khuôn mặt lớn của Hà Nội gồm Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành Phố Hà Nội Đào Văn B́nh, Chánh văn pḥng Ủy Ban Nguyễn Thịnh Thành, đă phải xuống nước tiếp kiến những người biểu t́nh. Những người đă được họ gán ghép là bị “thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đă và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn...”

  Anh Nguyễn văn Phương c̣n được công an “năn nỉ” anh đừng biểu t́nh vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Thấy rơ những người cộng sản đang bế tắc và phải dùng kế hoăn binh. Rơ nhá 2 tháng năm nay họ chẳng ăn ngon ngủ yên họ sẽ chẳng vui chút nào.

  Bắc Kinh cũng Sợ Người Biểu t́nh Việt Nam
  Có phải chỉ nhà cầm quyền Hà Nội sợ hăi người biểu t́nh ? Thưa không ngay cả nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thế. Có khác là họ sợ hăi bóng dáng của con diều hâu Hợp Chủng Quốc.

  Chả thế mà tờ Thế giới Tân văn trong số ra gần đây đă đăng bài viết tựa đề 'Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam'. Lẽ đương nhiên bài viết dệt ra h́nh tượng sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

  Bài báo c̣n cho rằng cuộc biểu tình "thực ra là chống chính phủ (Việt Nam), chứ không phải chống Trung Quốc".

  Người biểu t́nh có chống ai đi nữa nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đều lo sợ. V́ hai đảng như môi với răng. Môi hở th́ răng lạnh. Cộng sản Việt sụp th́ cộng sản Tàu cũng mất đi một đi cô em nhỏ ngoan ngoăn và tuyệt đối trung thành. Vả lại mất em rồi anh sống với ai ?

  Óai oăm thay khi đàn anh Trung cộng lên tiếng rồi cô em cộng sản Việt Nam nghe theo bắt bớ người biểu t́nh th́ dư luận lại càng tin tưởng “cô em đă bán thân nay đang bán nước”.
  Trên là chỉ nói nhưng điểm chung cho ṭan dân tộc.

  Một chế độ độc tài đảng trị, xây dựng bằng bạo lực th́ mỗi cá nhân chúng ta đều chịu đựng những bất công riêng. Người th́ bị cướp nhà. Người th́ bị cướp đất. Người th́ bị ức hiếp bị xử oan…

  Mỗi chúng ta lại có những nỗi buồn riêng do chế độ cộng sản gây ra. Tóm lại ngày 2/9/2011 năm nay sẽ không có mấy người vui.

  Hai Tháng Chín Ngày Quốc Nhục

  Bạn ơi, ngày 2/9 lẽ ra phải được xem là ngày Quốc Nhục: nhục nghèo nàn và lạc hậu, nhục xă hội phân ly, nhục văn hoá suy đồi, nhục giáo dục xuống cấp, nhục tham nhũng ḥanh hành, nhục nợ ngọai nhân …

  Nhưng cái nhục lớn nhất vẫn là cái nhục mất nước, nhục mất độc lập, nhục mất tự do.
  Muốn mất đi cái nhục chung không cách ǵ hơn cùng kết liên đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, giành lại độc lập, tự do dân chủ cho dân tộc.

  Ngày ṭan dân đứng dậy sẽ là ngày Quốc Khánh ngày vui chung của ṭan đất nước, ṭan dân tộc.

  Nguyễn Quang Duy
  Melbourne, Úc Đại Lợi
  29/8/2011

 7. #7
  Member Trungthuc5's Avatar
  Join Date
  23-07-2011
  Posts
  1,353
  Mấy ông tự xưng là chính trị gia, b́nh luận gia ở VN cũng như ở Hải Ngoại từ xưa đến giờ đoán sai tùm lum.

  -Chiếm nước nào cũng phải đặt trên chuyện lợi hại, cho dù nước đó có tham vọng chính trị hoặc kinh tế hay không.

  Vậy TQ muốn chiếm VN để làm cái ǵ, có lợi ǵ không ?
  -Tôi chẳng thấy TQ có lợi ǵ cả. Do đó tôi nghĩ TQ chẳng bao giờ đánh chiếm VN.

  *Nhưng TQ sẽ tấn công chiếm toàn bộ các hải đảo ở Trường Sa, v́ nơi đây có nhiều tài nguyên biển và dầu khí.

  Chuyện chống chuyện TQ vẽ bản đồ xâm lấn cả vùng biển Dong Nam Á (lưỡi trâu) đáng lẽ CSVN phải đem vấn đề này ra quốc tế, và phản đối mănh liệt mới phải, nhưng lănh đạo CSVN lại im ru.

  Như vậy người Việt chúng ta đáng lẽ phải chống nhà nước CSVN mới đúng là chuyện phải làm.

  Chứ tự nhiên ở HN, SGN mà cầm cờ chống TQ th́ có vẻ là chuyện thiếu tŕnh độ hiểu biết, chỉ làm cho nhân viên sứ quán TQ ở Hà Nội cười dân VN ngu mà thôi.

 8. #8
  Member
  Join Date
  17-06-2011
  Posts
  1,526

  Khẩu khí sạo của Lê Duẩn

  .......

  Mao không hỏi thẳng về Việt Nam, nhưng gián tiếp hỏi tôi:

  “Đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đă chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?”
  Tôi nói: “Đúng“.
  Ông ta hỏi: “Có phải cũng chính người của đồng chí đă đánh bại quân Thanh?”
  Tôi nói: “Đúng“.
  Ông ta nói: “Và quân Minh nữa, phải không?”
  Hiểu ư của Mao, tôi nói: “Đúng, và cả các ông nữa. Chúng tôi đánh các ông luôn. Các ông có biết điều đó không?”


  ............Phải vậy hông? Le Duẩn vừa nói xong câu này th́ Mao côm mồm luôn và quay ra xúc miệng chắc ??? chỉ được cái bôcc' phét .

 9. #9
  Member Trungthuc5's Avatar
  Join Date
  23-07-2011
  Posts
  1,353
  Ở Sài G̣n, Hà Nội cầm cờ chống trung cộng mà c̣n bị đám chó săn đạp vào mặt v́ cái tội phá hoại trật tự an ninh, c̣n chống chính quyền csvn để lănh cái cái án 79/88 hả anh "bạn"? cười dân VN ngu cho đă đi anh "bạn", bọn csvn mà cho dân "ngu" VN ở SG/HN biểu t́nh dài dài, th́ cái bọn chệt cộng hết cười liền, hay cười méo xệch ngay
  .

  -Những người chống TQ bị đạp vào mặt, số khác bị bắt rồi được thả về chỉ v́ họ là đảng viên (anh Đức là đảng viên) và là người Bắc, chứ ở SGN th́ cũng đă bị đi tù rồi.

  Như vậy chống TQ hoặc chống nhà nước cũng đều bị đi tù như nhau thôi.

  *C̣n nếu sợ th́ cứ nằm nhà là yên thân, rồi chờ ngày chết v́ tai nạn giao thông và bệnh tật.

  Nếu tôi ở VN một trong 2 cách để tôi chọn: Chế bom hoặc đi bộ qua Thái Lan, hoặc vào rừng.

  Chắc chắn tôi không bao giờ tham gia chống TQ.

 10. #10
  Member
  Join Date
  25-03-2011
  Posts
  1,253
  Quote Originally Posted by Trungthuc5 View Post
  .

  -Những người chống TQ bị đạp vào mặt, số khác bị bắt rồi được thả về chỉ v́ họ là đảng viên (anh Đức là đảng viên) và là người Bắc, chứ ở SGN th́ cũng đă bị đi tù rồi.

  Như vậy chống TQ hoặc chống nhà nước cũng đều bị đi tù như nhau thôi.

  *C̣n nếu sợ th́ cứ nằm nhà là yên thân, rồi chờ ngày chết v́ tai nạn giao thông và bệnh tật.

  Nếu tôi ở VN một trong 2 cách để tôi chọn: Chế bom hoặc đi bộ qua Thái Lan, hoặc vào rừng.

  Chắc chắn tôi không bao giờ tham gia chống TQ.
  Vấn đề là phần lớn dân VN (nghèo và ít học) quen sống cực khổ, do ít học nên dễ bị dụ dỗ. Họ không thấy nhu cầu cần thay đổi. Đói lây lất họ cũng chịu được v́ quen rồi.

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 27
  Last Post: 13-04-2012, 04:58 PM
 2. Replies: 188
  Last Post: 30-03-2012, 01:31 AM
 3. Replies: 0
  Last Post: 07-09-2011, 12:34 PM
 4. Replies: 5
  Last Post: 27-02-2011, 07:34 AM
 5. Replies: 3
  Last Post: 04-02-2011, 03:38 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •