THÔNG BÁO
về cuộc biểu t́nh ngày 14/9 tại San Francisco.


Kính thưa quư vị
Đại diện các Tổ chức Hội đoàn
Và quư đồng hương tại Bắc Cali

Thưa quư vị

Chưa bao giờ nguy cơ Tàu Cộng thôn tính đất nước Việt Nam hiện rơ như hiện nay !

Chưa bao giờ tiếng nói của những người yêu nước tại quốc nội dũng mănh cất cao, bất chấp bị bạo quyền Việt Cộng trù dập, tù đày như hiện nay !

Chưa bao giờ bộ mặt phản quốc, hại dân của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam bị lộ rơ như hiện nay mà cụ thể nhất là Công hàm bán nước cho Tàu Cộng do Hồ chí Minh chỉ thị Phạm văn Đồng kư ngày 14 tháng 9 năm 1958.

Đây là vết nhơ không thể tẩy xóa được của bọn đầu lănh Cộng Sản Việt Nam.

Để ghi nhớ cái ngày ô nhục này. Chúng tôi, Hội Ái Hữu H.O San Francisco phối hợp cùng một số tổ chức hội đoàn tại Bắc Cali đứng ra tổ chức cuộc biểu t́nh với các mục đích:

1. Lên án trước công luận thế giới : Việt Cộng và Trung Cộng là hai thủ phạm đă buôn dân, bán nước Việt Nam .

2. Hỗ trợ các cá nhân và lực lượng yêu nước tại quốc nội đang can trường vạch mặt bọn bá quyền Trung Cộng và bọn thái thú Việt Cộng.

3. Kêu gọi các lực lượng công an, quân đội hăy ngưng ngay việc đàn áp những người dân yêu nước mà hăy quay mũi súng vào kẻ thù chính của dân tộc là tập đoàn Việt Cộng và Trung Cộng.

Cuộc biểu t́nh sẽ được tổ chức vào lúc:

11 giờ sáng Thứ Tư 14/9/2011
Tại Tổng Lănh sự Việt Cộng, 1700 California St., San Francisco, USA.

Sau đó, chúng ta sẽ tuần hành tiến về Tổng Lănh sự Trung Cộng trên đường Geary, St.


Chúng tôi kêu gọi quư tổ chức hội đoàn và đồng hương xin hy sinh chút th́ giờ để tham dự thật đông đảo cuộc biểu t́nh này.

San Francisco, ngày 3/9/2011

TM Ban Tổ Chức,
Nguyễn Phú
Điện thoại : (415) 823-4559.