Lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua hơn 4000 năm, cha ông ta đă bao lần đánh bại âm mưu xâm lăng của giặc phương Bắc, giữ ǵn từng tấc đất bờ cơi quê hương. Lịch sử đă chứng minh thời nào tổ tiên của chúng ta cũng kiên cường bảo vệ giang sơn dù có phải hy sinh mạng sống, nằm gai nếm mật. Những tấm gương hy sinh lẫm liệt, những câu nói của các anh hùng dân tộc c̣n vang vọng nhắc nhở con cháu luôn đề pḥng giặc Tàu Phương Bắc. Nhưng từ ngày có đảng Cộng Sản Việt Nam đến nay, Cộng Sản Việt Nam đă đặt quyền lợi của đảng Cộng Sản lên trên quyền lợi tổ quốc, nên CSVN đă lần lượt dâng biển, hiến đất cho Trung Cộng.

1. CSVN đă âm thầm để Trung Cộng xâm lấn biên giới: Những ngày đầu thành lập đảng CSVN, CSVN đă đặt bản doanh tại các căn cứ dọc theo biên giới Trung Việt. V́ muốn được sự che chở và giúp đỡ của Trung Cộng, đảng CSVN đă nh́n nhận rằng những phần lănh thổ đó thuộc về Trung Quốc. Sau này Trung Cộng chiếm luôn nhưng v́ những món nợ to lớn và sâu dày nên đảng CSVN không có một phản ứng nào.

2. CSVN đă công khai bán đứng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng qua Công Hàm 1958: Ngày 4/9/1958 Trung Cộng tuyên bố phần lănh hải của Trung Cộng là 12 hải lư. Ngày 14/09/1958 Phạm Văn Đồng với danh nghĩa Thủ Tướng chính phủ nước VNDCCH đă kư Công Hàm tán thành tuyên bố của Trung Cộng. Theo Công Hàm này th́ đảng CSVN chấp nhận lănh hải Việt Nam bị mất vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lư. Vùng biển bị mất này chứa nhiều mỏ dầu khí và tài nguyên hải sản vô tận đă nuôi sống dân tộc ta tự bao đời.

3. CSVN đă im lặng khi Trung Cộng tấn công Hoàng Sa tháng 1/1974: Ngày 17 tháng 1 năm 1974 khi Hải Quân VNCH, chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng trên đảo Hoàng Sa, th́ CSVN giữ thái độ im lặng đồng t́nh với sự xâm lăng của Trung Cộng.

4. CSVN đă im lặng, cúi đầu, bưng bít tin tức khi Trung Cộng xâm lăng Trường Sa năm 1988. Ngày 14 tháng 3 năm 1988 Trung Cộng đă tấn công đảo Trường Sa của Việt Nam và bắn giết 64 bộ đội giữ đảo, nhưng CSVN đă cúi đầu im lặng không có một phản ứng nào.

5. CSVN đă lén lút kư Hiệp Ước biên giới Việt-Trung, cắt xén đất cho Trung Cộng: Ngày 30 tháng 12 năm1999 CSVN đă kư Hiệp Ước Biên Giới với Trung Cộng. Theo Hiệp Ước này th́ CSVN nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, trong đó có Ải Nam Quan. Ngày 28 tháng 1 năm 2002 Lê Công Phụng, Thứ Trưởng Ngoại Giao của CSVN trả lời phỏng vấn đă xác nhận “Mục Nam Quan nay thuộc về Trung Quốc”.

6. CSVN đă lén lút kư hiệp định phân định lănh hải Vịnh Bắc Việt, nhường biển cho Trung Cộng: Ngày 25/12/2000 Trần Đức Lương chủ tịch nhà nước CHXHCNVN đă kư Hiệp Định phân chia lănh hải trên Vịnh Bắc Bộ. Theo Hiệp Ước này th́ Việt Nam nhượng cho Trung Cộng 21,000 cây số vuông biển trong Vịnh Bắc Việt. Hiệp Ước này hết sức bất công v́ hải phận cũng như thềm lục địa của Việt Nam bị thu hẹp rất nhiều, trái với những tiêu chuẩn của Ṭa Án Quốc Tế. Không những thế, Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá kư kết cũng trong năm 2000 c̣n qui định Vùng Đánh Cá Chung, cho phép ngư phủ Trung Cộng được vào đánh bắt cá trong hải phận vốn đă bị thu hẹp của VN, nhượng thêm nguồn lợi thiên nhiên của đất nước cho Trung Cộng!

Ngày 30 tháng 6 năm 2004, Đảng CSVN đă kư thêm "Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ", xác định một lần nữa việc cắt biển Việt Nam dâng cho Trung Cộng!

7. CSVN đă nhắm mắt làm ngơ trước việc Trung Cộng tàn sát ngư dân Việt Nam: Trong những năm vừa qua, Hải Quân Trung Cộng đă nhiều lần bắn giết ngư phủ Việt Nam, nhưng đảng CSVN vẫn làm ngơ và không có một hành động nào để bênh vực cho quyền lợi của ngư dân Việt Nam. Đây là sự khiếp nhược của một nhà cầm quyền hèn yếu. Hèn với giặc nhưng ác với dân.

8. CSVN đă cho người Tàu thuê rừng ở 10 tỉnh phía bắc giáp với Trung Cộng và đă cho Trung Cộng khai thác quặng mỏ trên vùng Tây Nguyên. Thực tế những khu quặng mỏ, những khu rừng thượng nguồn, những đồn điền cây công nghệ người Tàu sang thuê mướn với giá rẻ mạt là những căn cứ quân sự của người Tàu trên đất nước Việt Nam trong kế hoạch đồng hóa và khống chế an ninh ở vùng biên giới và cao nguyên. Đó là chưa kể việc tàn phá môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn, sẽ ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe của dân chúng sống ở những vùng hạ nguồn.

9. CSVN đă bán đất cho Tàu xây cất những thành phố Tàu. Những đô thị Tàu đang mọc lên nhan nhản khắp nơi từ Bắc chí Nam. Những phố Tàu này do người Tàu làm chủ và điều hành theo luật lệ Tàu. Phố Tàu trưng bảng hiệu tiếng Tàu, sống phong tục Tàu, nói tiếng Tàu, học trường Tàu, buôn bán hàng Tàu. Các phố Tàu thực sự là những thành phố của người Tàu nằm trong lănh thổ VN. CSVN c̣n cho người Tàu tự do nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần chiếu khán và giấy tờ tùy thân.

10. CSVN đă nhắm mắt để cho hàng hóa Tàu tràn ngập Việt Nam. Một cách Trung Cộng xâm lăng VN hữu hiệu nhất là tiêu diệt nền kinh tế VN. V́ tham nhũng, thối nát và ngu muội CSVN đă để hàng hóa Tàu đổ vào VN qua cửa khẩu không phải đóng thuế. Hàng hóa Tàu rẻ hơn hàng sản xuất tại VN rất nhiều. Công nghệ VN đang chết dần. Dân VN ngày nay dùng toàn hàng hóa Tàu, xem phim Tàu , bắt chước sống theo phong hóa Tàu, sẽ bị Tàu đồng hóa lúc nào mà không biết.

Công Hàm bán nước của thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng kư dâng 2 ḥn đảo Hoàng Sa - Trường Sa cho Trung Cộng vào năm 1958


Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy! Đảng CSVN đă phản quốc, phản bội dân tộc Việt Nam. Nguy cơ mất nước về tay Trung Cộng đă hiển hiện trước mắt, v́ tập đoàn CSVN đă và đang từng bước bán đất, nhượng biển, bán tài nguyên của Tổ Quốc cho kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc!

Người Việt Nam dù sống ở bất cứ nơi đâu cũng có bổn phận phải bảo vệ Tổ Quốc. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nhận định rằng ngày nào tập đoàn CSVN c̣n cai trị đất nước ngày đó c̣n có nguy cơ mất nước. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu mạnh mẽ tố cáo và lên án những tội ác bán nước của CSVN, nhất quyết tiếp tục góp phần vào công cuộc đấu tranh dẹp bỏ chế độ thối nát bán nước, hại dân của tập đoàn CSVN, đ̣i lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam và góp phần vào công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cơi, quê hương tổ quốc Việt nam.

Sydney ngày 14 tháng 9 năm 2011
TM/BCH/CĐNVTD/NSW
Nguyễn Văn Thanh
Chủ Tịch

* Source: http://tiengnoitudodanchu.org/module...icle&sid=10014
----------------------------------------------
* Ghi chú: Hai số điện thoại miễn phí gọi từ Việt Nam để thông tin & chia sẻ với đài Á Châu Tự Do (RFA) Ở Hà Nội: 0438 012 314 .
Cư ngụ tại Sài G̣n: 0838 012 314


* Source: http://www.rfa.org/vietnamese