Kính thưa quư Anh Chị,

Nhờ quư Anh Chị giúp đỡ- Chúng tôi cần liên lạc với Anh Nguyễn Bá Đạt, cựu tù cải tạo của VGCS,
cựu phó tỉnh trưởng VNCH, cựu sinh viên HVQGHC, cựu học sinh Vơ Tánh NhaTrang;
định cư ở London ,UK.

Xin liên lạc với Khánh ở Paris ( phone: 0033 1 6932 0580, email: knguyenkim @ hotmail . com)
hoặc cựu TrTá Lê Quyền ở California ( email : quyenle1934 @ sbcglobal . net) có tin khẩn.

Xin đa tạ,Tél. (33) 1 6932 0580 / (33) 6 1251 6647
e-mail : knguyenkim @ hotmail . com