Một lời cảm ơn ban Điều hành.. và giới thiệu cùng Bạn đọc....

Trước hết, nmq xin cảm ơn ban Điều hành đă chuyển thư mục này về cùng chung với các chuyện dài như ; nghe chuyện Hà nội.. Saigon thuở ấy..

Nay xin giới thiệu đến quí Bạn đẻ quí Bạn được đọc suốt chuỗi thời gian từ 1943 cho đến hiện nay là Chợ nhỏ Saigon.. niềm nhớ... Tuy rằng đôi khi có nhắc nhở chuyện xa xưa... banj đọc đôi khi cũng có thể cảm nhận được một khoảnh khắc nào đó mà chính bạn đọc cũng đă trải qua trong chuỗi ngày quá khứ... khi c̣n ở quê nhà...

Doi lời tự giới thiệu.. nmq cảm ơn trước ./. nmq