Minh có quen anh Bàng, hiện lâu rồi ko liên lạc được, có ai biết anh ấy không?
Trần Phi Bàng- Trước học trường DHDL Văn Lang khoa CNTT