Khi mấy em cầm cái passport 1-SVPK đi du học tại Mỹ, nên ráng học cho thành tài rồi 1 là về xứ cuội nguồn củaḿnh làm công dân tốt như Đề đốc Yamamoto sau khi học thành tài tại Harvard Univ rồi về lại xu71 Nhật phục vụ đó..

Hai là t́m cách ở lại xứ American dream mà đem tài năng ḿnh phục vụ cho chú Sam, vậy thôi .

Trong lúc học hành, các em đừng có ba xí ba tú ba cái chuyện chính trị nhé..

V́ các em mà giở tṛ ba xí ba tú th́ các bạn du học của các em sẽ có thể chưởi thẳng vào mặt các em đó...

Họ cầm passport đến USA đi du học khg có quá khứ lich sử cha ông chú bác họ qúinh giặc đuổi lính Mỹ chạy khỏi xứ họ.

Theo logic họ đến xứ USA du học là chuyện tự nhiên như cá lội dưới nước rồi ..

Đàng này mấy cháu cầm cái passport 1-SVPK đi du học tại USA là sao ? Trong khi cha chú các cháu có một lịch sử đánh cho tụi lính chú Sam chạy tuột quần... lại vát đầu đi học ba cái thứ từ đám dân chạy tuột quần này à..

Tụi chệt cộng (chưa có sử đánh lính Yankee chạy tuột quần) , tụi Nam Hàn, tụi Nhật, tụi Singapore, tụi Thái , tụi Mă lai , tụi Nam Dương , tụi Ấn độ đến USA đi du học là chuyện tự nhiên .. V́ Sữ xứ sở của tụi nó chả có sự kiện đánh quân đội Mỹ dọt cả.

Tụi nó đến USA tầm Sư học đạo cũng là chuyện b́nh thường thôi mà. ..

Đằng này cha chú mấy cháu có Sử lừng danh thiên hạ đánh cho tụi Chú Sam dọt đó.. lại vát đầu vào đi du học theo bài bản tụi chú Sam dạy sổ sao ! Coi nó weird ǵ đâu đó ..

Chính v́ cái chổ weird này mấy cháu nên ngậm câm mà học hành vớt cái bằng cấp của tụi nó mới là thượng sách, trước tụi đi du học từ các xứ khác nhé.