+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: THỈNH NGUYỆN THƯ

 1. #1
  Member
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  212

  THỈNH NGUYỆN THƯ

  THỈNH NGUYỆN THƯ

  Yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Các Nước Thành Viên đă kư trong Hiệp Định Paris 1973 tái hợp Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam nhằm trả lại Sự Thật Lịch Sử và Công Bằng cho Quân, Dân Việt Nam Cộng Ḥa và Hoa Kỳ

  Ngày 7 Tháng 1 Năm 2012

  Kính Gởi : - Ông BAN KI-MOON Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc
  - Chính Phủ Các Nước HOA KỲ, PHÁP, ANH, NGA, CANADA, HUNGARY, BALAN và INDONESIA,
  Chúng tôi kư tên dưới đây là những Quân, Dân, Cán, Chính của Nước Việt Nam Cộng Ḥa hiện đang c̣n sống tại Việt Nam hoặc đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp Thế Giới và những người yêu mến đất nước Việt Nam Cộng Ḥa, trân trọng gởi lời thỉnh cầu nầy đến Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc và Chính Phủ các Nước đă kư kết trong Hiệp Định Paris 1973 ngoại trừ Cộng Ḥa Nhân dân Trung hoa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (Đă đổi tên Nước) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cọng Ḥa Miền Nam Việt Nam (Đă không c̣n nữa).
  - Xét rằng biến cố 30/4/1975 là thời điểm mà Cộng Sản Hà Nội đă dùng vũ lực, leo thang chiến tranh, để cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Ḥa. Đó là một chiến thắng gian lận, v́ Cộng Sản Hà Nội đă hoàn toàn vi phạm Hiệp Định Paris mà chính họ đă kư kết trước đó vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, và Định Ước Quốc Tế về Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 năm 1973, trong những tài liệu đó họ đă cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lănh thổ của Nước Việt Nam Cọng Ḥa, cam kết chấm dứt chiến tranh, tái lập ḥa b́nh để tiến tới một cuộc tổng tuyển cử công bằng tự do dưới sự giám sát của quốc tế. (Điều 9 và Điều 15/ HĐParis)
  - Xét rằng sau khi xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa. Cộng Sản Hà Nội đă bắt bớ, cầm tù, đày ải và sát hại hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH, th́ đó là một tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng chống nhân loại hoàn toàn trái với công pháp quốc tế cũng như hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cần biết là Việt Nam Cọng Ḥa trước năm 1975 cũng là một hội viên kỷ thuật, một quan sát viên của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
  - Xét rằng sau ngày Cộng Sản Hà Nội xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa, tính cho đến nay họ vẩn thi hành một chính sách vô cùng dă man, phi nhân bản đối với những người không kịp vượt thoát ra khỏi Nước: Đó là chính sách lùa dân lên vùng kinh tế mới, hay cưởng bách thi hành nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ quân sự để cướp đoạt nhà cửa, đất đai ruộng vườn và tài sản, đồng thời cô lập trả thù, gây khó khăn tới mức độ cùng quẫn, đối với hàng trăm ngàn thương phế binh, cô nhi quả phụ tử sĩ Việt Nam Cọng Ḥa cũng như thân nhân và gia đ́nh của họ.
  - Xét rằng trong 35 năm qua, Cộng Sản Hà Nội vẫn không ngừng dùng bạo lực sắt máu để đàn áp, hành hạ, tra tấn, đánh đập, thậm chí bỏ tù, thủ tiêu quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Ḥa c̣n đối với những người bất đồng chính kiến lên tiếng v́ tự do dân chủ nhân quyền, v́ tự do tôn giáo đều bị Cộng Sản Hà Nội lập tức khủng bố cô lập, đặt ra ngoài ṿng pháp luật và thẳng tay triệt hạ khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi lánh nạn, hàng trăm ngàn người khác đă bị Cộng sản Hà Nội bắt bỏ tù giam giữ đày đọa, hoặc giết chết, rất nhiều người bị tử nạn trên đường biển, đường bộ. Đó là chưa nói đến chính sách xuất cảng bóc lột người lao động, kỷ nghệ t́nh dục trẻ em, bao che tội ác, buôn lậu và tham nhũng …v..v…
  - Xét rằng hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như thềm lục địa của NướcViệt Nam Cộng Ḥa được nới rộng đến 350 hải lư, từ vĩ tuyến 17 trở xuống là thuộc chủ quyền của Nước Việt Nam Cộng Ḥa, điều nầy đă được minh thị rơ ràng trong văn bản Hiệp Định Geneve 1954 và đồng thời cũng được bảo đảm sự toàn vẹn lănh thổ qua Hiệp Định Paris 1973. Do đó việc Chính Phủ Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa dùng vũ lực để xâm chiếm hải đảo và biển của Nước Việt Nam Cộng Ḥa là hoàn toàn vi phạm.
  - Xét rằng Việt Nam Cộng Ḥa vẩn c̣n tồn tại và hiện hữu đại diện bởi một Chính Phủ VNCH Ngoài Lănh Thổ.
  Bởi các nhận định nêu trên.
  Chúng tôi, là những quân, dân, cán, chính của Nước Việt Nam Cộng Ḥa từ trong Nước, ngoài Nước. Trân trọng thỉnh cầu Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc cũng như Chính Phủ các Nước Thành Viên liên hệ trong Hiệp Định Paris 1973. Hảy v́ công lư và lương tâm nhân loại. Hảy v́ danh dự và trách nhiệm trong việc tham gia kư kết Hiệp Định Paris 1973.
  - Thứ Nhất : Yêu cầu Liên Hiệp Quốc lên tiếng can thiệp với các Nước hiện đang tranh chấp về ảnh hưỡng hay chủ quyền trên biển đông cũng như hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của VNCH phải ngưng ngay mọi hành động xâm phạm vào chủ quyền của Nước Việt Nam Cộng Ḥa dựa trên căn bản Hiệp Định Geneve 1954 và Paris 1973.
  - Thứ Hai : Yêu cầu các Nước thành viên tham gia kư kết trong Hiệp Định Paris 1973 dựa trên điều 7 b hảy đồng thuận việc tái hợp hiệp định Paris trong một Hội Nghị Quốc Tế Về Việt Nam để giải quyết tất cả mọi vi phạm.
  - Thứ Ba : Yêu cầu Chính phủ Cọng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hậu than của Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa hảy tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam bằng cách tổ chức hoặc không gây trở ngại để nhân dân Miền Nam tổ chức bầu cử thể hiện chính trị của ḿnh, dựa trên diều 9 và 15 của Hiệp Định Paris 1973.
  - Thứ Tư : Trong tinh thần hiếu ḥa và nhân bản. Chính Phủ Việt Nam Cọng Ḥa có thể chấp nhận một giải pháp dung ḥa để tránh mọi xung đột đổ máu đó là : Toàn bộ Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam sẽ đặt dưới sự điều hành, giám sát và bảo vệ ḥa b́nh của Liên Hiệp Quốc trong thời hạn ít nhất là 2 năm, trước khi tiến tới một cuộc Tổng Tuyển Cử tự do công bằng để cho nhân dân 2 miền Nam, Bắc tự quyết định chọn lấy một thể chế chính trị trên đất nước Việt Nam cũng như chọn người lănh đạo điều hành Chính Phủ từ địa phương tới trung ương. Dựa trên điều 9 và điều 15 của Hiệp Định Paris 1973 về quyền tự quyết và thống nhất đất nước.
  - Thứ Năm: Trong mọi trường hợp, nếu Cộng Sản Hà Nội và Cộng Sản Trung Hoa vẫn bất hợp tác, cố t́nh xé bỏ Hiệp Định, xem thường Liên Hiệp Quốc và Các Nước Thành Viên đă tham gia kư kết trong Hiệp Định Paris 1973. Chúng tôi, quân, dân, cán, chính VNCH từ trong Nước, ngoài Nước tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới tự do về cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng tôi dưới mọi h́nh thức, nhằm giải phóng quê hương đă bị Cộng Sản Hà Nội và Trung Cộng xâm lăng một cách trắng trợn.
  Đồng Kư Tên
  QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH VIỆT NAM CỘNG H̉A
  (Ghi Chú) Để tham gia kư tên trong Bản Thỉnh Nguyện Thư nầy . xin bấm vào đây : http://vietnamconghoa.com/ bấm vào chử Tiếng Việt và bấm vào nơi kư tên. Có thể ghi cả gia đ́nh trong cùng một địa chỉ. Sau khi Kư tên sẻ không c̣n thấy tên hay địa chỉ của quư vị trong Thỉnh Nguyện Thư nữa. Nếu được sự phổ biến và tiếp tay của quư vị th́ quư hóa lắm.
  Mọi liên lạc xin gọi về VNCH Foundation 714-305-9025
  E-mail : vnchf@yahoo.com

 2. #2
  Member
  Join Date
  15-11-2011
  Posts
  4

  Thỉnh nguyện thư ....

  gởi thỉnh nguyện thư này lấy danh nghĩa ǵ cá nhân hay tập thể
  hội đoàn nào ....? vậy là qúa thiển cận ,thứ yếu,nếu như nhân danh là một chính phủ lưu vong,có tầm cỡ được uy tín với các
  chính trị gia Thế giới chấp nhận cũng c̣n khó khăn huống chi với danh nghĩa cá nhân ,vô danh tiểu tốt ai họ thèm đọc mà thỉnh nguyện thư cho phí thời giờ .....
  xin đừng làm những chuyện vô bổ ,hăy đi vào thiết thực khác hơn,người thực nói việc thực đây không phải là công kích đâu nhé BBT lại không cho đăng ...chẳng qua chúng ta phải nh́n vào thực tế ,rơ ràng để nhận thức đúng sai đừng v́ mù quáng
  mà nhầm lẫn tai hại,lại đánh mất đi những ǵ quư báu mà hiếm
  khi thấy lại đấy,cá nhân tôi thích ai chỉ dạy bảo nếu tôi sai ,tôi sẵn sàng biết phục thiện,biết sai,biết sửa có như vậy mới học
  được cái hay của xă hội,c̣n cố chấp,bảo thủ th́ làm sao biết
  được những cái ǵ mới,cái ǵ hiện đại có như vậy mới là người
  hiểu biết ,sai sẽ sửa lại,phát huy những cái tốt đó mới là con người mong lắm thay ai đă nhận thức được những tinh tuư của
  thế hệ này.chúc bạn nh́n rơ hơn.

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. THƯ MỜI Tham dự ĐÊM THẮP NẾN và KƯ THỈNH NGUYỆN THƯ CHO LƯ TỐNG
  By Bùi Phước Thới in forum Thông Báo Cộng Đồng
  Replies: 1
  Last Post: 03-06-2012, 04:14 AM
 2. Replies: 27
  Last Post: 13-04-2012, 04:58 PM
 3. Replies: 4
  Last Post: 11-02-2011, 12:06 PM
 4. Replies: 2
  Last Post: 08-02-2011, 01:30 AM
 5. Replies: 3
  Last Post: 29-09-2010, 05:05 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •