Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456
Results 51 to 57 of 57

Thread: Bi Tập Dấu Chn Hoang

 1. #51
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  40  Bi xướng:

  Qu xưa

  Gh lại chốn năm xưa
  Rời xa đ mấy ma
  Sau vườn vi khm trc
  Trước ng mấy hng dừa
  Vắng vẻ khng lời gọi
  Đu hiu chẳng tiếng đa
  Sao nghe lng quặn thắt
  Nước mắt chợt như mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 1:

  Qu xưa

  Về thăm lại chốn xưa
  Cch biệt đ bao ma
  Mi l bn bờ rạch
  Cầu tre dưới rặng dừa
  Ngy thơ ưa nghịch ngợm
  Thuở b thch n đa
  Hạ đến ngồi chơi dế
  Thu về chạy tắm mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 2:

  Qu xưa

  Về thăm lại phố xưa
  Cch trở mấy thu ma
  Chốn nọ vi cnh nhn
  Nơi kia mấy liếp dừa
  Sau vườn ưa chạy giỡn
  Trước ng thch chơi đa
  Xuống ruộng m tm c
  Ra đồng lc đổ mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 3:

  Qu xưa

  Tết đến nhớ qu xưa
  Đo mai nở đn ma
  Nh nh đun bnh tt
  Xm xm nấu xi dừa
  Rộn r cu cầu chc
  Rm ran tiếng cợt đa
  Ngy xun trời chớm lạnh
  Lất phất một cơn mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 4:

  Qu xưa

  Xun về nhớ Tết xưa
  Ấm p tiết giao ma
  Đi chị ăn đu đủ
  Mời anh uống nước dừa
  Người ga lun hạnh phc
  Trẻ nhỏ mi vui đa
  Tấn lộc tiền như nước
  Cầu ho thuận gi mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 5:

  Qu xưa

  Nhớ lại thuở xa xưa
  Xun về lc gi ma
  Đầu lng gom nhnh trc
  Cuối xm lụm cnh dừa
  Nhm lửa thi ca ht
  Quay quần kể chuyện đa
  Hn huyn bn chc Tết
  Thức trắng một đm mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 6:

  Qu xưa

  Đất khch nhớ xun xưa
  Lao xao gi trở ma
  Ba lm cu đối tết
  Mẹ quết bnh phồng dừa
  Trước ng người cho hỏi
  Trong sn trẻ nghịch đa
  By giờ xa kỷ niệm
  Thổn thức lệ sa mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 7:

  Qu xưa

  Ngẫm lại chuyện ngy xưa
  Đo mai nở đng ma
  Ba nho khun kẹo mức
  Mẹ nặn bnh nhn dừa
  Cuối xm người cười giỡn
  Đầu thn trẻ gọi đa
  Xun về vui đn Tết
  Mặc kệ dưới trời mưa

  Dấu Chn Hoang 2. #52
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  40  Bi xướng:

  Qu xưa

  Gh lại chốn năm xưa
  Rời xa đ mấy ma
  Sau vườn vi khm trc
  Trước ng mấy hng dừa
  Vắng vẻ khng lời gọi
  Đu hiu chẳng tiếng đa
  Sao nghe lng quặn thắt
  Nước mắt chợt như mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 1:

  Qu xưa

  Về thăm lại chốn xưa
  Cch biệt đ bao ma
  Mi l bn bờ rạch
  Cầu tre dưới rặng dừa
  Ngy thơ ưa nghịch ngợm
  Thuở b thch n đa
  Hạ đến ngồi chơi dế
  Thu về chạy tắm mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 2:

  Qu xưa

  Về thăm lại phố xưa
  Cch trở mấy thu ma
  Chốn nọ vi cnh nhn
  Nơi kia mấy liếp dừa
  Sau vườn ưa chạy giỡn
  Trước ng thch chơi đa
  Xuống ruộng m tm c
  Ra đồng lc đổ mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 3:

  Qu xưa

  Tết đến nhớ qu xưa
  Đo mai nở đn ma
  Nh nh đun bnh tt
  Xm xm nấu xi dừa
  Rộn r cu cầu chc
  Rm ran tiếng cợt đa
  Ngy xun trời chớm lạnh
  Lất phất một cơn mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 4:

  Qu xưa

  Xun về nhớ Tết xưa
  Ấm p tiết giao ma
  Đi chị ăn đu đủ
  Mời anh uống nước dừa
  Người ga lun hạnh phc
  Trẻ nhỏ mi vui đa
  Tấn lộc tiền như nước
  Cầu ho thuận gi mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 5:

  Qu xưa

  Nhớ lại thuở xa xưa
  Xun về lc gi ma
  Đầu lng gom nhnh trc
  Cuối xm lụm cnh dừa
  Nhm lửa thi ca ht
  Quay quần kể chuyện đa
  Hn huyn bn chc Tết
  Thức trắng một đm mưa

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 6:

  Qu xưa

  Đất khch nhớ xun xưa
  Lao xao gi trở ma
  Ba lm cu đối tết
  Mẹ quết bnh phồng dừa
  Trước ng người cho hỏi
  Trong sn trẻ nghịch đa
  By giờ xa kỷ niệm
  Thổn thức lệ sa mưa

  Hong Thứ Lang  Bi họa 7:

  Qu xưa

  Ngẫm lại chuyện ngy xưa
  Đo mai nở đng ma
  Ba nho khun kẹo mức
  Mẹ nặn bnh nhn dừa
  Cuối xm người cười giỡn
  Đầu thn trẻ gọi đa
  Xun về vui đn Tết
  Mặc kệ dưới trời mưa

  Dấu Chn Hoang


  Bi họa 8

  Ng xưa

  Tm đu được ng xưa
  Xa vắng đ nhiều ma
  Mi l kề sn gạch
  Vườn cy cạnh cội dừa
  Tru về cng so lượn
  Trẻ chạy quyện cu đa
  Xm ni giờ hoang lạnh
  Buồn lng ht dưới mưa

  Yn H


  Bi họa 9:

  Qu xưa

  Nghe rằng chuyện tch xưa
  Lc gi lạnh sang ma
  Khắp xm treo cu đối
  Cng lng kết l dừa
  Đầu thn dng chn đẩy
  Cuối phố lấy tay đa
  Dựng cột thờ tin tổ
  Cầu ơn thuận nắng mưa

  Dấu Chn Hoang 3. #53
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  40
  Nhớ Qu

  Tơ lng một mối vương
  Chất chứa vạn đm trường
  Ni cch người xa xứ
  Sng ngăn kẻ viễn phương
  Ngy đm mơ cố quận
  Sớm tối mộng qu hương
  Ước nguyện mai sau sẽ
  Đi thăm khắp nẻo đường

  Dấu Chn Hoang

 4. #54
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Posts
  266
  Quote Originally Posted by Dấu Chn Hoang View Post
  Nhớ Qu

  Tơ lng một mối vương
  Chất chứa vạn đm trường
  Ni cch người xa xứ
  Sng ngăn kẻ viễn phương
  Ngy đm mơ cố quận
  Sớm tối mộng qu hương
  Ước nguyện mai sau sẽ
  Đi thăm khắp nẻo đường

  Dấu Chn Hoang

  Họa vần:

  Nhớ Qu

  Đất khch nỗi buồn vương
  Hồi qu giấc mộng trường
  Tm tnh người viễn xứ
  Nhật k kẻ tha phương
  Nt mực sầu vong quốc
  Vần thơ vọng cố hương
  H về mơ xm cũ
  Phượng vĩ rợp ven đường

  Hong Thứ Lang


 5. #55
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  40  Bi xướng:

  Nhớ Qu

  Tơ lng một mối vương
  Chất chứa vạn đm trường
  Ni cch người xa xứ
  Sng ngăn kẻ viễn phương
  Ngy đm mơ cố quận
  Sớm tối mộng qu hương
  Ước nguyện mai sau sẽ
  Đi thăm khắp nẻo đường

  Dấu Chn Hoang


  Bi họa 1.
  (họa vần)

  Nhớ Qu

  Đất khch nỗi buồn vương
  Hồi qu giấc mộng trường
  Tm tnh người viễn xứ
  Nhật k kẻ tha phương
  Nt mực sầu vong quốc
  Vần thơ vọng cố hương
  H về mơ xm cũ
  Phượng vĩ rợp ven đường

  Hong Thứ Lang


  Bi họa 2.
  (họa vần)

  Nhớ Qu

  Qu nh nỗi vấn vương
  Thức trắng suốt canh trường
  Bến đợi người trăm hướng
  Đ chờ khch thập phương
  Trăng gầy treo suối bạc
  Gi lạnh nhạt thềm hương
  Ng mộng chn chn bước
  Hoa mơ rũ bụi đường

  Dấu Chn Hoang 6. #56
  Member
  Join Date
  10-08-2010
  Posts
  266  Bi xướng:

  Nhớ Qu

  Tơ lng một mối vương
  Chất chứa vạn đm trường
  Ni cch người xa xứ
  Sng ngăn kẻ viễn phương
  Ngy đm mơ cố quận
  Sớm tối mộng qu hương
  Ước nguyện mai sau sẽ
  Đi thăm khắp nẻo đường

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 1:
  (họa vần)


  Nhớ Qu

  Đất khch nỗi buồn vương
  Hồi qu giấc mộng trường
  Tm tnh người viễn xứ
  Nhật k kẻ tha phương
  Nt mực sầu vong quốc
  Vần thơ vọng cố hương
  H về mơ xm cũ
  Phượng vĩ rợp ven đường

  Hong Thứ Lang  Bi họa 2:
  (họa vần)


  Nhớ Qu

  Qu nh nỗi vấn vương
  Thức trắng suốt canh trường
  Bến đợi người trăm hướng
  Đ chờ khch thập phương
  Trăng gầy treo suối bạc
  Gi lạnh nhạt thềm hương
  Ng mộng chn chn bước
  Hoa mơ rũ bụi đường

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 3:
  (mượn vần)


  Nhớ Qu

  Nhớ nước lệ sầu vương
  Xa qu luống đoạn trường
  Lng xưa chia vạn nẻo
  Xm cũ cch mun phương
  Tết đến cầu trời phật
  Xun về thắp nn hương
  Thnh tm quỳ khấn nguyện
  Chc sức khỏe song đường

  Hong Thứ Lang


 7. #57
  Member
  Join Date
  13-08-2010
  Posts
  40  Bi xướng:

  Nhớ Qu

  Tơ lng một mối vương
  Chất chứa vạn đm trường
  Ni cch người xa xứ
  Sng ngăn kẻ viễn phương
  Ngy đm mơ cố quận
  Sớm tối mộng qu hương
  Ước nguyện mai sau sẽ
  Đi thăm khắp nẻo đường

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 1:
  (họa vần)


  Nhớ Qu

  Đất khch nỗi buồn vương
  Hồi qu giấc mộng trường
  Tm tnh người viễn xứ
  Nhật k kẻ tha phương
  Nt mực sầu vong quốc
  Vần thơ vọng cố hương
  H về mơ xm cũ
  Phượng vĩ rợp ven đường

  Hong Thứ Lang  Bi họa 2:
  (họa vần)


  Nhớ Qu

  Qu nh nỗi vấn vương
  Thức trắng suốt canh trường
  Bến đợi người trăm hướng
  Đ chờ khch thập phương
  Trăng gầy treo suối bạc
  Gi lạnh nhạt thềm hương
  Ng mộng chn chn bước
  Hoa mơ rũ bụi đường

  Dấu Chn Hoang  Bi họa 3:
  (mượn vần)


  Nhớ Qu

  Nhớ nước lệ sầu vương
  Xa qu luống đoạn trường
  Lng xưa chia vạn nẻo
  Xm cũ cch mun phương
  Tết đến cầu trời phật
  Xun về thắp nn hương
  Thnh tm quỳ khấn nguyện
  Chc sức khỏe song đường

  Hong Thứ Lang


  Bi họa 4:
  (mượn vần)


  Nhớ Qu

  Nỗi nhớ vẫn cn vương
  Bng khung trạnh mi trường
  Chia tay người mỗi ngả
  Tạm biệt kẻ đa phương
  Ng vắng mờ canh mộng
  Đường im bặt gi hương
  Ghi đầy trang nhật k
  Phượng vĩ rũ bn đường

  Dấu Chn Hoang


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 13
  Last Post: 30-10-2011, 08:15 PM
 2. Phong chn phước cho cố Gio hong John Paul II
  By chon_chen in forum Tin Việt Nam
  Replies: 3
  Last Post: 05-05-2011, 07:04 AM
 3. Hong hậu Ty Ban Nha chăm sc gấu trc.
  By nghiep in forum Thế Giới Đ Đy
  Replies: 0
  Last Post: 15-11-2010, 06:32 AM
 4. Thơ Đấu tranh-Hong Nhật Thơ -Cats Bụi đọc
  By VongNgayXanh in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 18-10-2010, 06:10 PM
 5. Con đường Đấu Tranh-Hong Nhật Thơ-Ct Bụi đọc
  By VongNgayXanh in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 30-09-2010, 04:59 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •