[SIZE=6]Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử[/SIZE]
[SIZE=4]Tiếng Mẹ gọi từ ngàn năm lịch sử:[/SIZE]
[SIZE=4]" Trổi dậy con giặc dày xéo non sông [/SIZE]

[SIZE=4]Thúc giục con bừng lửa cháy trong ḷng[/SIZE]
[SIZE=4]Cơn quốc biến phải liều ḿnh cứu nước[/SIZE]

[SIZE=4]Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến[/SIZE]
[SIZE=4]Đứng lên con v́ tổ quốc hưng vong[/SIZE]
[SIZE=4]Đứng lên con làm rạng giống Lạc Hồng[/SIZE]
[SIZE=4]Việt Nam hỡi ơi hồn thiêng bất diệt,[/SIZE]

[SIZE=4]Thức dậy con giặc tràn sang chém giết[/SIZE]
[SIZE=4]Vạn sinh linh quặn oại với đau thương[/SIZE]
[SIZE=4]Tĩnh đi con một giấc ngủ miên trường[/SIZE]
[SIZE=4]Hăy trổi dậy lao ḿnh ra phía trước[/SIZE]
[SIZE=4][/SIZE]
[SIZE=4]Ta liều thác quyết đền ơn đất nước[/SIZE]
[SIZE=4]Trước gian nan xin hăy ngẩng cao đầu[/SIZE]
[SIZE=4]Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu[/SIZE]
[SIZE=4]Ta thà chết không cúi đầu khuất phục[/SIZE]

[SIZE=4]Da ngựa bọc thây hỏi ai vinh ai nhục[/SIZE]
[SIZE=4]Quốc phá gia vong hào kiệt ở đâu ?[/SIZE]
[SIZE=4]Hỡi sỉ phu sao bỏ ngỏ tuyến đầu[/SIZE]
[SIZE=4]Cơn quốc nạn tủi nhục nào hơn nữa[/SIZE]


[SIZE=4]Tiếng kêu Mẹ như một lời khấn hứa[/SIZE]
[SIZE=4]Đứng lên con tổ quốc đợi chờ ta[/SIZE]
[SIZE=4]Góp bàn tay thề cứu lấy sơn Hà[/SIZE]
[SIZE=4]Để dân chủ nở hoa hồn dân tộc[/SIZE]

[SIZE=4]Rồi đến lúc nước nhà qua tang tóc[/SIZE]
[SIZE=4]Con được nằm trong đất mẹ bao la[/SIZE]
[SIZE=4]Mẹ ôm con trong suối lệ chan ḥa[/SIZE]
[SIZE=4]Lời nhắn nhủ này quốc gia là trọng[/SIZE]

[SIZE=4]Quê hương ta đó một thời vang bóng[/SIZE]
[SIZE=4]Ḥn ngọc viễn đông rạng rở góc trời[/SIZE]
[SIZE=4]Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi[/SIZE]
[SIZE=4]Mẹ ơi mẹ mẹ muôn đời phải sống[/SIZE]
[SIZE=4]Lê Chân [/SIZE]