Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
Tiếng Mẹ gọi từ ngàn năm lịch sử:
" Trổi dậy con giặc dày xéo non sông

Thúc giục con bừng lửa cháy trong ḷng
Cơn quốc biến phải liều ḿnh cứu nước

Cơn quốc biến hô vang lời quyết chiến
Đứng lên con v́ tổ quốc hưng vong
Đứng lên con làm rạng giống Lạc Hồng
Việt Nam hỡi ơi hồn thiêng bất diệt,

Thức dậy con giặc tràn sang chém giết
Vạn sinh linh quặn oại với đau thương
Tĩnh đi con một giấc ngủ miên trường
Hăy trổi dậy lao ḿnh ra phía trước

Ta liều thác quyết đền ơn đất nước
Trước gian nan xin hăy ngẩng cao đầu
Nay nước nhà đang gặp cảnh bể dâu
Ta thà chết không cúi đầu khuất phục

Da ngựa bọc thây hỏi ai vinh ai nhục
Quốc phá gia vong hào kiệt ở đâu ?
Hỡi sỉ phu sao bỏ ngỏ tuyến đầu
Cơn quốc nạn tủi nhục nào hơn nữa


Tiếng kêu Mẹ như một lời khấn hứa
Đứng lên con tổ quốc đợi chờ ta
Góp bàn tay thề cứu lấy sơn Hà
Để dân chủ nở hoa hồn dân tộc

Rồi đến lúc nước nhà qua tang tóc
Con được nằm trong đất mẹ bao la
Mẹ ôm con trong suối lệ chan ḥa
Lời nhắn nhủ này quốc gia là trọng

Quê hương ta đó một thời vang bóng
Ḥn ngọc viễn đông rạng rở góc trời
Nay giặc về gây tang tóc nơi nơi
Mẹ ơi mẹ mẹ muôn đời phải sống
Lê Chân