Có hiệu lực từ ngày 10-08-2010

Điều 1: Mục đích diễn đàn

Diễn đàn Ư Dân là một diễn đàn thảo luận đa chiều về các vấn đề thời sự và lịch sử có liên quan đến Việt Nam, h́nh thành và tồn tại nhằm mục đích cung cấp thông tin trung thực đến người dân trong nước và làm trung tâm thông tin cho cộng đồng người Việt Nam ngoài nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh chung v́ tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam và chủ quyền, độc lập cho tổ quốc Việt Nam.

Diễn đàn Ư Dân không là đại diện và cũng không là tiếng nói của bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào.

Điều 2: Quan điểm

Thấy rơ chủ nghĩa Cộng Sản vô nhân tính, vô dân tộc tính và các biến tướng của nó là nguyên nhân của các thảm trạng đă và đang xảy ra cho dân tộc Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua, và là lực cản cho đất nước trên bước đường phát triển sắp tới, diễn đàn Ư Dân không ủng hộ các h́nh thức tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản và các thể chế độc đảng, toàn trị.

Điều 3: Nguyên tắc thảo luận

Diễn đàn Ư Dân thừa nhận và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của thành viên và bạn đọc trên cơ sở tôn trọng sự thật, trọng lư, tôn trọng người đọc và người đối thoại.

Điều 4: Thành viên

Thành viên diễn đàn Ư Dân là những người đồng ư tuân theo bản Nội Quy diễn đàn và tự nguyện ghi tên tham gia sinh hoạt dưới một tên nick tự chọn. Tên nick tự chọn phải lịch sự, không có ư đả kích, thóa mạ, giả mạo bất cứ cá nhân hoặc đoàn thể, tổ chức nào.

Điều 5: Cấu trúc, quản lư và điều hành

Diễn đàn Ư Dân được quản lư và điều hành bởi hai bộ phận chính: Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật. Chịu trách nhiệm quản lư và điều hành chung là Tổng Quản Trị diễn đàn.

Điều 6: Phương thức điều hành diễn đàn

Diễn đàn áp dụng một bảng điểm phạt được soạn thảo chi tiết dựa theo các điều lệ của bản Nội Quy này. Các bài viết vi phạm Nội Quy có thể bị xóa, sửa đổi. Thành viên đăng bài vi phạm có thể bị trừ điểm hoặc bị cấm truy cập diễn đàn.

Việc đánh giá bài viết được thực hiện bởi các điều hành viên. Tổng Quản Trị diễn đàn chịu trách nhiệm mời điều hành viên. Nhiệm kỳ của các điều hành viên là ba tháng, trừ khi được gia hạn theo đề nghị của Ban Điều Hành.

Thành viên có bài viết bị phạt có thể khiếu nại. Tổng Quản Trị và Ban Điều Hành có trách nhiệm xem xét lại các quyết định của điều hành viên sao cho quyền tự do ngôn luận của thành viên được tôn trọng, trật tự an toàn của diễn đàn được bảo đảm.

Điều 7: Vai tṛ và quyền hạn của điều hành viên

Điều hành viên là người giữ vai tṛ điều hợp, bảo đảm sự công bằng trong khi tranh luận. Khi điều hành, điều hành viên phải có thái độ trung dung, không được thiên vị, không được ép buộc người khác chính kiến, không được tự ư xóa bài, sửa bài, dời bài hoặc đóng chủ đề không theo quy định.

Trừ các trường hợp khẩn cấp, cần bảo mật thông tin cá nhân, cần bảo vệ diễn đàn, cần edit bài đầu tiên để chèn vào một thông báo quan trọng, hoặc nội dung bài viết thô tục, không một ai, kể cả Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật, được quyền xóa hoặc sửa đổi nội dung các bài viết của thành viên và bạn đọc.

Các quyết định đóng chủ đề phải có sự tham khảo ư kiến với Ban Điều Hành và được đa số điều hành viên có mặt đồng ư.

Trong trường hợp có sự không đồng thuận, quyết định của Tổng Quản Trị là quyết định cuối cùng.

Điều 8: Trách nhiệm về bài viết

Bài viết cậy đăng, tự viết hoặc tự trích đăng từ người khác phải tuân thủ theo các thông lệ quốc tế và luật pháp của nơi đặt servers của diễn đàn Ư Dân, cụ thể cho đến thời điểm tháng 8/2018 là luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Diễn đàn Ư Dân không chịu trách nhiệm về các bài viết đăng trên diễn đàn Ư Dân. Thành viên và người gửi bài chịu trách nhiệm hoàn toàn về các bài viết của ḿnh hoặc của người khác do bản thân ḿnh cậy đăng hoặc tự đăng lên.

Ư kiến, quan điểm thể hiện trong bài viết là của cá nhân tác giả và người trích đăng, không đại diện cho và không nhất thiết phải trùng hợp với ư kiến, quan điểm của diễn đàn Ư Dân hoặc của những người có trách nhiệm điều hành và quản lư diễn đàn.

Điều 9: Nội dung bài viết

Bài viết, bài trích đăng, bài cậy đăng không được:

- Đả kích cá nhân, mà chỉ có thể đả kích quan điểm, lập luận của người đối thoại.

- Miệt thị các nhà tu hành.

- Có nội dung tranh căi cá nhân, kể cả cá nhân các hội, nhóm, đoàn thể.

- Có nội dung hoặc h́nh ảnh thô tục, khiêu dâm, lơa thể.

- Chụp mũ vô căn cứ, sai sự thật hiển nhiên.

- Kỳ thị vùng miền, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, trong nước và ngoài nước.

- Đe dọa hoặc kêu gọi tấn công với mục đích gây thương tích, chết chóc nhằm vào một cá nhân cụ thể nào đó.

- Tiết lộ thông tin cá nhân của một hoặc nhiều người khi chưa có sự đồng ư của họ.

- Tiết lộ thông tin quan trọng của diễn đàn khi chưa có sự đồng ư của Tổng Quản Trị diễn đàn.

- Lập lại cùng một nội dung đă đăng nhiều lần trên diễn đàn.

- Đăng vào chủ đề hoặc chuyên mục không phù hợp.

- Đăng bằng ngoại ngữ.

- Quảng cáo thương mại.

Điều 10: H́nh thức tŕnh bày bài viết và chữ kư

- Bài viết chỉ nên dùng cỡ chữ mặc định, có dấu, không được dùng nhiều chữ in, nhiều dấu ba chấm, nhiều màu sắc, nhiều icons làm mất đi sự hài ḥa giữa các bài viết hoặc làm rối mắt, khó đọc.

- Bài viết không được dùng ngôn ngữ lập dị, viết tắt tên người, tên địa danh không phổ biến.

- Bài trích đăng phải ghi rơ tên tác giả, nguồn và link gốc, nếu có.

- Chữ kư chỉ được dùng các BB codes sau: Bold, Italic, Underline, Font và Alignment.

Điều 11: Sửa đổi điều lệ

Việc sửa đổi các điều lệ trong bản Nội Quy này phải được sự đồng ư của Tổng Quản Trị diễn đàn Ư Dân. Bản Nội Quy sửa đổi phải được thông báo rộng răi đến thành viên và bạn đọc.


Ngày 04 tháng 08 năm 2010

T/m diễn đàn Ư Dân

Tổng Quản Trị

NTD