Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 31 to 35 of 35

Thread: Vững Mạnh Cộng Đồng VN Hải Ngoại: Vạch Mặt Nằm Vùng

 1. #31
  Member
  Join Date
  20-04-2011
  Posts
  5,771
  Những Bóng Ma
  Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại

  Vân Anh

  Bài 3B  Phan Quang Tuệ!

  Trở lại chuyện ông Phan Quang Tuệ, th́ như chúng ta đă biết ông Tuệ là con của Bác sĩ Phan Quang Đán, ông Đán là một trong số người tham gia đảo chánh ở miền Nam vào thập niên 60’s. V́ can tội “đảo chánh” nên ông Đán có lần cũng bị điệu ra trước vành móng ngựa, bị tuyên án ông khóc như đứa trẻ lên 10. Sau này ông Bác sĩ Đán được cử làm phó Thủ tướng đặc trách về xă hội miền Nam thời bấy giờ. Nhưng rất tiếc là ông Đán đă không có tài về chính trị mà tham vọng th́ lại quá cao, nên việc làm của ông bị thất bại v́ làm không được việc. Ngày nay có lẽ ông Tuệ đă không học được bài học cũ của Bố ḿnh, nên ông đă cả tin người “bạn hiền” Đỗ Thái Nhiên, ông lại đi vào vết xe cũ của ông Đán!, có thời hai bố con ông Tuệ đă không nh́n mặt nhau v́ lập trường chính trị khác nhau. Nay nếu cứ măi tiếp tục tin bạn th́ dĩ nhiên ông Tuệ cũng sẽ lănh lấy thất bại. V́ sao!, v́ ông Tuệ có thể là một luật sư giỏi, nhưng ông rất kém về chính trị. Đây cũng là một bài học cho các tên tự nhận ḿnh là “trí thức”, nhưng “trí thức” muốn làm “chính trị” phải là những Trí Thức Thật Sự và Tuyệt Thông Minh mới có thể làm chính trị được!.  Một điểm khác nửa là làm Thẩm Phán Liên Bang của Hoa Kỳ mà lại mang “tai tiếng” quá nhiều, th́ cũng có thể bị “giáng cấp” và cho về “hưu non” th́ cũng đúng thôi. Quá khứ chúng ta cũng đă thấy nhiều thẩm phán hay luật sư đă bị giáng chức và bị bỏ tù cũng chỉ v́ họ đă đi ra ngoài phạm vi nghiệp vụ của họ. Điều này cũng c̣n dễ hiểu. Nhưng có một điều không ai hiểu nổi là tại sao những người “thông minh” như: Đỗ Thái Nhiên, Nguyễn Cần, Nguyễn Văn Canh, Luật sư Phan Huy Đạt, Lê Tinh Thông, Nguyễn Ngọc Bích và hàng trăm “trí thức” khắp nơi đă chạy theo đóm điếu, nâng bi ủng hộ cho tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện!. Tại sao họ lại nâng bi, đóm điếu và theo đuôi Nguyễn Chí Thiện trong khi đó họ có thể hiểu rất rơ rằng Thiện chỉ là một tên ăn cắp và nói láo. Vậy ngày nay các ông có c̣n tin tưởng ở người “bạn đồng minh” nửa hay không?!  Hiện nay có thể nói chỉ có ba người duy nhất hiểu rơ xuất sứ của Nguyễn Chí Thiện không ai khác hơn là cựu Đại Tá Cộng sản Bùi Tín và “nhà văn” Cộng sản Vũ Thư Hiên và tên Cộng sản đội lốt quốc gia là Trần Nhu hiện cư ngụ tại vùng Monterey miền Bắc California Hoa Kỳ. Trước đây Vân Anh được một số đọc giả gởi cho một danh sách với đầy đủ với hàng ngh́n tên tuổi, chức vị trước và sau năm 1975 các vị tự nhận là “trí thức” đă đi theo ủng hộ tập đoàn Việt Gian ăn cắp Nguyễn Chí Thiện. Hiện nay nếu đọc giả chịu khó điểm lại các gương mặt “nổi danh” trong cộng đồng (nơi quư vị đang sinh sống), th́ hầu hết là các bộ mặt Vân Anh đă nói ở trên.  Thưa quư độc giả: Bọn tiểu nhân bất xứng th́ trong bất cứ thời điểm nào họ cũng chỉ là một bọn “giá áo túi cơm” vô tích sự cho đại cuộc phục hưng, phục hoạt đất nước Việt Nam bây giờ và sau này!. Mỹ, Âu Châu hay Cộng sản Nga; Tàu cũng không bao giờ sử dụng bọn “giá áo túi cơm” này để làm những việc lớn cho họ trong bất cứ giai đoạn nào. Họ chỉ sử dụng bọn này để làm những tṛ tiểu xảo trong một lúc nào đó. Sau khi xong việc rồi th́ số phận bọn này cũng bị vứt đi như miếng chanh đă vắt hết nước. Chúng ta cứ nh́n ngay cả những tên Mỹ Gian hay Tàu Gian; Nga Gian th́ sẽ thấy rơ như vậy.  Trước đây cũng có một vài bài viết được kư tên Phan Quang Tuệ. Nhưng một điểm ít có ai để ư là các bài viết trước đây của ông Tuệ đều viết bằng Anh ngữ và Đỗ Khoa Thái Anh là người đă “bỏ công” dịch ra Việt ngữ các bài viết này {(và ngay sau đó người ta đă nhận diện ra Đỗ Khoa Thái Anh đă có nhiều “liên hệ” với nhóm “đàn chim Việt”. Và Vân Anh có những nguồn tin cả quyết không sai rằng: “Đàn Chim Việt” cũng là một trong “những bóng ma trong mạng lưới nhện đỏ hải ngoại” này. Nhưng nay th́ “đàn chim Việt” cũng đă “bớt đỏ tí tí” (tí tí chứ không nhiều)}. Điểm này cũng cho chúng ta thấy rằng: ông Phan Quang Tuệ không thể cầm bút một ḿnh để viết theo suy tư của ḿnh bằng Việt ngữ được (nên phải viết bằng Anh ngữ). V́ ông Tuệ từ nhỏ khi c̣n ở Việt Nam ông giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Việt, ông xuất thân chính gốc từ trường Tây. Đây cũng là bằng chứng cho thấy “ngôn ngữ” (kiểu Vật Chủ) của Đỗ Thái Nhiên đă “họa” vào các bài viết Việt ngữ được kư tên Phan Quang Tuệ. Những người thân quen ông Tuệ như nhà báo Tú Gàn tức ông cựu thẩm phán sở thuế vụ Nguyễn Cần đều đồng ư rằng: “Phan Quang Tuệ không thể cầm bút viết những bài văn dài bằng Việt Ngữ được”.  Hơn nửa ông Tuệ không thể và không có thời gian để phản ứng một cách nhanh chóng khi có người viết bài đặt câu hỏi về lập trường “chính trị” của ông. Điều này đă rơ ràng hai năm là mười. Nhưng chúng ta cũng phải công b́nh mà suy xét, là số người thân quen với ông Thẩm Phán Phan Quang Tuệ cũng có xác định: “quá khứ và hiện tại đă chứng minh ông Tuệ không theo Cộng sản và chưa bao giờ ông Tuệ nghe hay tin theo Cộng sản”. Điều này hoàn toàn có thể đúng, v́ ông Tuệ cũng đă từng là thành viên trong “phong trào thanh niên cách mạng dân tộc Việt” tại vùng Washington DC. Nhưng nay v́ quá tin “bạn”’ nên ông Tuệ đă bị chính những người “bạn” của ông lường gạt, người “bạn” đó chính là ông Đỗ Thái Nhiên.  Ngày 1 tháng 8 vừa qua ông Phan Quang Tuệ cho đăng bài viết dựa theo ư Tổng thống Abraham Lincoln: “A House Divided Against Itself Cannot Stand” được dịch là: “Anh Em Xâu Xé, Nhà Tất Sụp”, để “nói phải” dùm cho báo Người Việt. Nhưng ông Tuệ quên một điều là bọn Việt Gian chúng Không Phải và Không Bao Giờ Là Anh Em với ông, mà chúng là một bọn tội phạm với một tội lớn nhất nếu tính từ trước năm 1945 cho đến nay. Chúng đă giết cũng như thủ tiêu hàng triệu người Việt Nam vô tội với sự “tiếp tay” của các tập đoàn thực dân ngoại quốc và tội của chúng lớn nhất là tội bán nước Việt cho ngoại bang. Như trên có nói bọn này chúng chưa bao giờ là người Quốc gia. Nên không ai có thể làm “anh, em” với chúng được cả. Bài viết của ông Thẩm phán Tuệ chung qui có 4 điểm chính là:  1) Cộng đồng đ̣i cho biết tên thật của Sơn Hào là vi phạm luật.

  2) Đ̣i đóng cửa tờ báo (Ngtười Việt) là cắt nguồn sống của bao gia đ́nh.

  3) Thành lập ủy ban chỉ đạo kiểm soát tư tưởng, lập ủy ban quy định những điều mọi người tị nạn phải tuân theo.

  4) Sau khi đóng cửa báo Người Việt rồi th́ đóng đến các tiệm nào?.

  Tóm lại bài viết của ông Tuệ cũng chỉ ḷng ṿng ở các chuyện không ra ǵ và các bài viết này đă bị nhiều người lên tiếng phản đối ông, nên xin dành quyền phán xét ở bạn đọc.  “Giáo sư” Bùi Văn Phú.

  Nói đến chuyện “ồn ào” của ông Tuệ cũng như báo người Việt vừa qua, th́ lại phải nói đến “giáo sư” (Gs) Bùi Văn Phú. Nên trong tháng vừa qua các báo c̣ mồi của bọn Việt Gian trong mạng lưới Nhện Đỏ hải ngoại, đều chúng khẩu đồng từ. Một “giáo sư Bùi Văn Phú”. Hai “Bùi Văn Phú giáo sư” (kể cả bọn Việt Gian nằm sâu trong hệ thống đài BBC tận bên trời Anh cũng trỏ ống đu đủ sang Mỹ thổi hộ cho “giáo sư” Phú). Nhân đây cũng tin cho độc giả biết là: ông Bùi Văn Phú chẳng có là giáo sư và ông Phú chưa bao giờ là giáo sư như bọn chúng tự “mặc áo lạy nhau”. Bùi Văn Phú trước đây được nhóm HO ở vùng San Francisco đề cử làm “hội trưởng hội HO vùng San Francisco”. Mỗi khi đi xin “fund” (phân) ở ṭa thị chính San Francisco, Phú đều dẫn theo con của chị Thủy Tiên (là hội trưởng hội phụ nữ San Francisco) để thông dịch dùm cho Phú. Vốn liếng “Anh ngữ” của Phú chỉ đủ đi chợ, th́ Phú dạy làm sao và dạy cho ai?. Mỗi ngày người ta đều thấy Bùi Văn Phú ghé quán cà phê nằm trên đường Geary góc đường Larkin để tán ngẫu cho đến trưa. Nhưng ... “vài năm qua thấm thoát có ra ǵ”, nay ông “Hội Trưởng hội HO Săng Phăng” (san Francisco) đă trở thành “giáo sư Bùi Văn Phú” mới hách!. Vậy hỏi nhỏ ông “giáo sư” Bùi Văn Phú; chứ “giáo sư” đang dạy trong trường đại học nào ở thành phố San Francisco? và nếu có dạy th́ xin “giáo sư” cho đọc giả biết “giáo sư” đang dạy về môn ǵ?, Và “giáo sư” Bùi Văn Phú tốt nghiệp ở trường nào, tốt nghiệp năm nào? về môn ǵ!?.  Bùi Văn Phú chỉ cần trả lời 1 câu trên trong các câu hỏi th́ người ta sẽ dễ dàng t́m ra Bùi Văn Phú là ai!. Và nếu là sự thật, th́ tên tuổi ông Phú phải có trong các trường đại học, nơi mà ông đă nhận chức “giáo sư”. Đúng là một lũ Vẹm ngu dốt. V́ Ngu Dốt nên chúng tưởng ai cũng ngu như chúng. Trong thời đại điện tử đi nhanh hơn đạn bắn này mà chúng vẫn c̣n muốn “dựng triều đ́nh mông muội giữa văn minh”. Các “đồng chí” đang “làm việc” ở tổng lănh sự tại San Francisco có lẽ không biết cách điều hành hệ thống t́nh báo văn hóa của ḿnh cũng nên, các “đồng chí” không nên để bọn ma giáo kiểu Bùi Văn Phú làm tṛ cười cho dân bản sứ măi được và ông Bùi Văn Phú nên trở về chuyện xin “fund” (phân) của thành phố “săng phăng”; để lo chuyện “hôn nhân; tang tế” th́ có lẽ hay nhất và đúng nhất. Ông Bùi văn Phú không đủ “trí khôn” để làm chính trị và nhất là chuyện chính trị ở Mỹ.  Hơn 37 năm qua; một số đông cán bộ t́nh báo văn hóa được tổng cục t́nh báo ở Việt Nam đưa ra hải ngoại (nhất là ở Hoa Kỳ). Người Mỹ họ ước lượng hiện nay (2012) con số cán bộ t́nh báo của Hà Nội đă và đang hoạt động riêng tại Hoa Kỳ đă lên trên con số 500 ngh́n (Năm Trăm Ngh́n. Và theo dự tính đến cuối năm 2012 qua năm 2013, th́ các “đại học” của Mỹ sẽ nhận thêm khoảng 150 ngh́n sinh viên được gởi đi từ Việt Nam. Tội nghiệp cho người dân nghèo Việt Nam, họ cứ bị bọn Việt Gian và Mỹ Gian lừa bịp; tưởng thật, nên họ cứ đem tiền bỏ vào túi của các trường “đại học” ở Mỹ và Âu Châu). Chúng đă được giới anh ninh của Mỹ “giúp đỡ” để ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, cũng như với sự thỏa thuận của nhiều phe nhóm tài phiệt ngoại quốc; trong âm mưu giúp cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản “lột xác” từ đỏ sang xanh, hầu che đậy tội ác của tập đoàn bán nước Cộng sản, cũng như trục lợi trên nỗi thống khổ của hơn 90 triệu người dân Việt hiền lành qua bàn tay tham lam, gian ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản bán nước.  Ngoại xâm và nội thù đă rắp tâm mưu đồ, toa rập bóc lột người dân Việt trong mấy mươi năm qua chưa đủ. Họ đă sống trên nỗi thống khổ của toàn dân Việt Nam bằng những mỹ từ “kinh tế, thương mại, cứu trợ, từ thiện, tôn giáo, phát triển, xây dựng ..v.v..” chưa đủ. Và cuối cùng là họ thiết lập hệ thống ngân hàng để giúp rửa tiền cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản hầu chia lời và chia lợi với chúng. Cho nên chuyện các “đồng chí” sang Mỹ hay Âu Châu để “buôn với bán” chỉ là chuyện không tưởng và cuối cùng rồi th́ tiền mất mà tật th́ con cháu của các “đồng chí” đă gởi sang đây, chúng cũng sẽ mang dùm cho ông bà; bố mẹ của chúng. Cứ chờ xem th́ biết!.  Tóm lại là bọn gian quốc tế đă dùng những mưu đồ bất chính, được khoát dưới nhiều lớp áo nói trên, nhưng điểm chính vẫn là giúp tập đoàn Việt Gian Cộng sản rửa tiền và chuyển ngân, số tài sản mà bọn Việt Gian đă chiếm đoạt của dân Việt trong gần 70 năm qua để làm của riêng cho gia đ́nh và con cháu chúng, không ai có thể biết chính xác con số là bao nhiêu. Người ta chỉ ước lượng cho đến thời điểm này tập đoàn Việt Gian Cộng sản đă chuyển ra nước ngoài (nhất là Mỹ và Âu Châu) hàng ngh́n tỷ đô la dưới dạng “kinh tế, thương mại, cứu trợ, từ thiện, tôn giáo, phát triển, xây dựng ..v.v..” nói trên. Nhưng sự thật th́ bọn gian ác chúng đă chia chác cho nhau, con cháu và các tập đoàn, các “công ty” của chúng nắm giữ. Như vậy khoảng 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại và hơn 90 triệu người dân Việt trong nước, chúng ta đă bị cả một tập đoàn lừa bịp theo kiểu quốc tế họ đă lừa bịp toàn dân Việt chúng ta trong mấy chục năm qua. Chúng ta không thể che mắt làm ngơ trước nỗi nhục và nỗi khổ của đồng bào ruột thịt của chúng ta trong nước đang đau đớn, quằn quại. Chúng ta phải nói, phải viết, phải bạch hóa, phải lên án các tập đoàn ngoại quốc đă v́ lợi nhuận mà bưng bít, che dấu tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản trong 67 năm qua.  Chúng ta là những nạn nhân trực tiếp của sự lừa bịp có tính quốc tế này, chính chúng ta; con cháu chúng ta có quyền tố cáo các tội ác này trước công luận thế giới bây giờ cũng như sau này. Chúng ta phải nói ra, chúng ta phải viết lại để cho con cháu chúng ta bây giờ và sau này hiểu rằng: trong một giai đoạn lịch sử Việt cận đại từ giữa đầu thế kỷ 20 (từ năm 1930) và đầu thế kỷ 21 toàn dân Việt Nam đă gian nan, gian khổ để chống lại các tập đoàn lừa bịp; Việt Gian bán nước. Đất nước Việt Nam bị tàn phá tang hoang, tan nát. Người dân Việt Nam khốn khổ, khốn cùng như ngày hôm nay; là hậu quả ngu dốt của tập đoàn Việt Gian và Cộng sản đă cấu kết với các tập đoàn gian thương quốc tế, để gây nên nỗi thống khổ này cho toàn dân Việt Nam. Tội ác phá nước này sẽ di hại đến nhiều thế hệ con cháu người Việt Nam chúng ta sau này. Cộng sản chúng đă tàn phá truyền thống văn hóa Việt, chúng đă hủy hoại cương thường đạo lư Việt, chúng phá nát truyền thống tinh thần Việt vốn có sức sống mănh liệt oai hùng trong hàng ngh́n năm qua. Chúng đă làm hoen ố Việt Hồn, Việt Tính, Việt T́nh, chúng cấu kết với các tập đoàn “kim dung tư bản” ngoại quốc đă và đang buôn xương bán máu người dân Việt Nam trong hơn mấy mươi năm qua, bên cạnh đó chúng ta cũng tri ân những người ngoại quốc đă cố gắng hết sức để giúp cho dân tộc cũng như đất nước Việt Nam có một cơ hội đứng lên. Với sự quyết tâm và quyết chí của toàn dân đất nước Việt Nam sẽ được phục hưng và phục hoạt. Và chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đổi mới sẽ xảy ra ở Việt Nam. V́ t́nh h́nh chính trị thế giới đang hỗn loạn; nên t́nh trạng này không thể kéo dài lâu hơn nửa. Không phải đến thời điểm này những thành phần Sĩ Phu Việt Nam trong nước và hải ngoại họ mới biết, mà họ đă lượng định và chờ đợi t́nh h́nh thế giới và vấn đề Việt Nam này đă lâu và rất lâu.  “…………………..

  Giờ hủy thể!

  Tôi mong măi một tiếng ǵ như tiếng ầm vang của bể

  Đồng bào tôi cũng mong như thế

  Tôi lắng nghe

  H́nh như tiếng đó đă bắt đầu

  Nhưng tôi hiểu rằng đó là tiếng của lịch sử dài lâu.

  Nên trời đêm dù thăm thẳm ng̣m sâu

  Dường như vô giới hạn ở trên đầu,

  Tôi vẫn nguyện cầu

  Vẫn sống, và tin

  B́nh minh tới, b́nh minh sẽ tới.

  Cờ vô đạo đương ngang trời phấp phới

  Tôi vẫn mơ chân lư tận xa vời

  Tới lùa tan ngàn vực tối trên đời

  Trong hào quang dữ dội hiển linh!

  Muôn ầm ầm chấn động trời thinh

  Báo hiệu b́nh minh sét nổ

  Ôi, ghê sợ cả một trời phẫn nộ

  Cả một trời đau khổ khôn lường

  Đă bao ngày nén xuống thảm thương

  Dưới tận đáy đồng lầy tủi hổ

  Sẽ trào dâng như sóng gầm thác đổ

  Bọn quỷ yêu (cộng sản) sẽ tới ngày tận số

  Xác lũ bây sẽ ngập đường ngập phố

  Máu lũ bây hoen ố cả nền trời

  Kèn tự do đắc thắng nơi nơi

  Khai mạc b́nh minh khôi phục cuộc đời.

  Ôi tôi sống và tôi chờ đợi

  Ngày triệu triệu trái tim bùng nổ tung trời!

  Đêm đồng lầy lơm bơm sương rơi

  Cú rúc, Trăng buồn

  Rười rượi ...”  (thơ Vô Đề - Đồng Lầy 1972)

  Vân Anh.

  Xin xem tiếp bài 4

  (*) “Người Quốc Gia Việt Nam Chân Chính” là người Không thỏa hiệp; Không nhân nhượng; Không xem tổ quốc Việt Nam như một món hàng để trao đổi. Những người tự nhận họ là người quốc gia, nhưng họ lại làm ngược lại các tiêu chuẩn trên đây th́ đó là những tên “Giả Quốc Gia”, hay có thể gọi chúng là những tên “quốc gia hoạt đầu”, không phải là Người Quốc Gia Chân Chính.  (**) “cụ Mác” tức Karl Heinrich Marx; Mác sinh ngày 5th May, 1818 tại Trier, Kingdom of Prussia, tức nước Đức, chết ngày 14th March, 1883 (thọ 64 tuổi). Marx đă cùng Friedrich Engels gây không biết bao nhiêu oan khổ cho thế giới này trong gần 100 năm qua. Hơn 200 triệu người chết oan uổng v́ cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản” kể từ ngày gọi là “cách mạng tháng 10 năm 1917” cho đến nay. Nhưng các tập đoàn tư bản Tây phương và Mỹ; v́ trục lợi được trên cái gọi là “chủ nghĩa cộng sản”; nên họ bất chấp mọi mất mác đau khổ của người khác, miễn sao họ có lợi và được lợi.

 2. #32
  Member vanthanhtrinh's Avatar
  Join Date
  28-01-2011
  Posts
  546

  Thôi đi.

  Quote Originally Posted by alamit View Post
  Những Bóng Ma
  Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại

  Vân Anh

  Hiện nay có thể nói chỉ có ba người duy nhất hiểu rơ xuất sứ của Nguyễn Chí Thiện không ai khác hơn là cựu Đại Tá Cộng sản Bùi Tín và “nhà văn” Cộng sản Vũ Thư Hiên và tên Cộng sản đội lốt quốc gia là Trần Nhu hiện cư ngụ tại vùng Monterey miền Bắc California Hoa Kỳ. Trước đây Vân Anh được một số đọc giả gởi cho một danh sách với đầy đủ với hàng ngh́n tên tuổi, chức vị trước và sau năm 1975 các vị tự nhận là “trí thức” đă đi theo ủng hộ tập đoàn Việt Gian ăn cắp Nguyễn Chí Thiện. Hiện nay nếu đọc giả chịu khó điểm lại các gương mặt “nổi danh” trong cộng đồng (nơi quư vị đang sinh sống), th́ hầu hết là các bộ mặt Vân Anh đă nói ở trên.
  Năm 1970 anh em tui có người làm thợ cưa ở đội 3,phân trại K1 Trại Phố Lu Lao cai.Tui cũng từng kéo cưa chung với anh Trần Nhu.Người Hải Pḥng,cao và ốm yếu nhưng đôi mắt to và sáng.Trần Quôc Định tức Hùng ,tác giả Thép đen và Lôi Hổ Lưu Nghĩa Lương đều có ở chung với Ông Nguyễn chí Thiện 1971-1972 ở trại 1 Phong Quang.Khi qua mới qua ông Thiện có mấy lần gặp gở anh em bạn tù xưa trong đó có lần gặp LM Nguyễn Viết Cường cũng là bạn tù trại Phong Quang.Thế th́ so với Bùi Tín và Vũ thư Hiên ai là người đáng tin hơn.Bạn tù hay các nhà bất đồng chính kiến với Chính phủ VN.Một điều khuyên VA là trong cuộc đời này, thế giới này c̣n có nhiều điều ḿnh chưa biết.Hoặc biết không chắc chắn lắm nên khoan hăy quả quyết.Hay em cũng là cây viết mướn cho bọn N 36 đây?Nhiều người trong số bạn tù của ông Thiện đă thuộc ḷng bài"Hoa địa Ngục"từ lâu lắm trước khi ông Thiện đươc ra tù kia đấy.
  À, có lẽ tui nhớ ra rồi.Văn phong này phải là của ông BK giả Kim Âu Hà văn Sơn.Chủ trang Chính nghĩa.com.Chưa hề ăn cơm lính.Bị ăn cơm tù và nhốt chung với anh em BK 15 năm mà chuyện chi cũng rành cùng với một đống danh hảo khác:Sơn Hà,Tinh Hoa,(Vân Anh?)...Nếu không nữa là một ông bạn nối khố của Kim Âu:Chưa hề ở với ông Thiện một ngày mà phán th́ cứ như là em ruôt vậy.
  Last edited by vanthanhtrinh; 11-11-2012 at 02:28 AM.

 3. #33
  Member
  Join Date
  20-04-2011
  Posts
  5,771
  Khiếu nại với Ủy Ban T́nh Báo QH Hoa Kỳ về Hà văn Sơn

  Van Tran

  Kính thưa quư độc giả,

  c/c nhóm “nhện Đỏ” Hà Văn Sơn


  Đúng như Van Tran dự đoán sau khi xem xong hầu hết các bài chính đă đăng trong website “chính” nghĩa, nhưng rất “ma giáo” của Hà Văn Sơn. Nhóm “nhện Đỏ” sau lưng Hà Văn Sơn đă để lộ khá nhiều tông tích của chúng. Điều này cho chúng ta thấy sự làm việc thiếu chỉ đạo của bọn t́nh báo hải ngoại đă đến lúc cáo chung rồi!.  Không có Mỹ và Tây phương th́ bọn Việt Gian Cộng sản đă chết từ khuya . Van Tran chưa muốn “đào sâu” về điểm này, v́ muốn để cho các nước gọi là: “siêu cường”, “văn minh” có một cơ hội chót để giải thích với các thế hệ con cháu của họ bây giờ và sau này. Chứ không phải họ “giải thích” cho chúng ta hay con cháu các thế hệ người Việt Nam và không ai có thể che dấu được Lịch Sử . Hoa Kỳ và các các nước “văn minh” nên hành xử cho đúng với Đạo Lư và Đạo Tâm của ḿnh. Nhưng đây là chuyện của Mỹ và phương Tây.  Bây giờ trở lại vấn đề của tên “hướng dẫn (đường) viên” Hà Văn Sơn (từ đây Van Tran và bạn đọc nên gọi Hà Văn Sơn là: “dẫn đường viên” - DĐV - cho khỏi rườm rà). Như bài trước Van Tran có “thách thức” Hà Văn Sơn cũng như mấy “con gà” nào đó trong nhóm “nhện Đỏ” sau lưng Hà Văn Sơn, nếu cho rằng Van Tran đặt chuyện để “bêu xấu” Hà Văn Sơn, th́ xin đưa ra bằng chứng nào chứng minh rằng: Hà Văn Sơn có “đi lính” cho Mỹ hoặc đi lính cho QLVNCH một ngày thôi (chỉ một ngày thôi), hoặc giả Hà Văn Sơn có đào tạo “training” về “binh nghiệp” (cũng chỉ một ngày thôi là đủ).  Đấu tranh th́ phải mở mắt ra cho thật lớn để nh́n kẻ thù cũng như “bạn, đồng minh” của ḿnh họ đang làm ǵ (nh́n kẻ thù mà không nh́n “bạn” th́ cũng có ngày nát xương v́ bạn), v́ quy luật và kinh nghiệm cho chúng ta bài học quư gía này. Hy vọng có dịp sẽ trở lại đề tài này sau .  Theo lời tự khai của Hà Văn Sơn được đăng trong website “chính nghĩa” do chính Hà Văn Sơn điều hành (làm chủ). Th́ Hà Văn Sơn sinh năm 1950 đến năm 1967 khi Hà Văn Sơn t́nh nguyện làm “Hướng Dẫn (đường) Viên” cho các nhân viên của Toà Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam, lúc đó Hà Văn Sơn chỉ mới được 17 tuổi (theo “tiêu chuẩn” th́ Hà Văn Sơn không đủ tuổi để đi lính ở bất cứ quốc gia nào). Đây có thể là một trong nhiều lư do để cho Hà Văn Sơn đă Khai Man với Quốc Hội (QH) Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 6 năm 1996 tại Washington DC.  Tính ra th́ Hà Văn Sơn đă “làm công” (dẫn đường) cho Ṭa Đại Sứ Mỹ chỉ vỏn vẹn được 3 ngày th́ y bị bắt. Khoảng năm 1992 Hà Văn Sơn đă khai với Ken Conboy một chuyên viên “t́m hiểu về chương tŕnh nhảy Bắc” (và nhảy toán) của Mỹ vào thời thập niên 60’s và 70’s ở Việt Nam như thế nào!. Khi Ken Conboy đến Việt Nam với sự có mặt của các Biệt kích như : Vũ Viết Tinh, Lê Văn Ngung (bạn đọc lưu ư là rất nhiều các Biệt Kích Nhảy Bắc này hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ). Ken Conboy hỏi th́ Hà Văn Sơn nói rằng: “tôi là thông dịch viên Lôi hổ, toán Arizona và toán trưởng (của Sơn) là Walter Bradley đă bị VC giết”. Nguyên văn câu trả lời Anh ngữ của Hà Văn Sơn: “My leader team is Walter Bradley, VC dead him”. Sau vài câu hỏi nữa th́ Ken Conboy với cặp mắt “nhà nghề”, Ken biết Hà Văn Sơn không phải là Lôi Hổ, Sơn lại không thể nào là “thông dịch viên” (Interpreter) được. V́ với khả năng Anh ngữ (như trên) của Hà Văn Sơn như vậy, th́ Hà Văn Sơn không thể nào làm thông dịch viên cho ṭa Đại Sứ Mỹ lúc mới 17 tuổi được. Điều này với Van Tran, th́ Van Tran có nhiều câu hỏi cho Ṭa Đại Sứ Mỹ hơn là Hà Văn Sơn, nhưng bây giờ chưa tiện nói ra .  Và vừa qua cũng có một vài Biệt Kích cho biết thêm rằng: “Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích và Sơn chưa bao giờ là Biệt Kích” (rơ ràng như vậy). Hà Văn Sơn bị bắt cùng thời gian với Lôi Hổ Nguyễn Văn Chiến. Lôi Hổ Chiến thuộc một đơn vị Lôi Hổ đóng tại Phú Bài, Nguyễn Văn Chiến bị bắt khi đi công tác ở Lào. Cả hai (2) nhóm này bị bắt và được gộp chung lại để đưa ra Bắc. Sau đó Hà Văn Sơn bị giam chung với các Biệt Kích nhảy Bắc như: Đặng Công Tŕnh (toán Scorpion), Đinh Văn Vượng (toán Hector) Nguyễn Công Thành (toán Dog), Mai Như Anh (toán Hector), lần lượt ở tù ở các trại Thanh Liệt, Phong Quang (Lào Cai), Quyết Tiến (trại Cổng Trời- Hà Giang) Tân Lập (Phú Thọ) ..v.v…  Như vậy qua một vài câu hỏi và trả lời, cùng một số lời “tự khai” của Hà Văn Sơn đă cho đăng lên trên website “chính nghĩa”, th́ chúng ta có thể đặt một số câu hỏi cho Hà Văn Sơn, cũng như yêu cầu các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ nên mở lại hồ sơ để điều tra về nhân vật Hà Văn Sơn. Ai đă từng sống ở Hoa Kỳ này lâu năm cũng đều hiểu xứ Mỹ này đă có nhiều trường hợp các vụ kiện tụng như: bảo lănh, di trú, tội phạm ..v.v.. đă được ṭa án phán quyết và hồ sơ đă được cho vào ngăn tủ khóa lại và xem như mọi việc đă xong. Nhưng sau đó v́ lư do ǵ đó các vụ án cũng được mở lại và đem ra điều tra lại, nhiều vụ “kiện” công tố đă t́m ra sự thật cũng như phạt tù những kẻ đă khai man hồ sơ với các cơ quan luật pháp Hoa Kỳ để thủ lợi. Vậy chúng ta có thể gởi thư về các cơ quan sau đây để họ có thể mở lại hồ sơ cũng như điều tra thêm, để t́m ra sự thực về sự hoạt động của tên Kim Âu Hà Văn Sơn (và mạng lưới “nhện Đỏ” của chúng). Các cơ quan đó là:  1- Ủy Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ. Nên yêu cầu Bộ Ngoại Giao mở hồ sơ lại v́ Hà Văn Sơn đă nhiều lần ra trước ủy ban này để điều trần, và Sơn có xác nhận với Thượng Nghị Sĩ Specter là: “I’m not a South Vietnamese Commando - Tôi không phải là lính Biệt Kích miền Nam Việt Nam.”. Vậy lư do ǵ Hà Văn Sơn vẫn được lănh tiền “bồi thường” như những người lính Biệt Kích miền Nam nhảy Bắc khác?.  2- Ủy Ban T́nh Báo Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. V́ QH Hoa Kỳ đă chi ra khoảng 20 triệu đô la để bồi thường cho một số lính Biệt Kích nhảy Bắc. Nhưng nhóm Hà Văn Sơn và Luật Sư đă “ăn huê hồng” từ đến 22% - 23% trong tổng số 20 triệu đô la. Trong khi Hồ sơ của QH Hoa Kỳ cho phép các Luật sư chỉ được ăn “huê hồng” là 10% mà thôi (“get [a] 10% commission on everything …”). Vậy đám Luật sư và Hà Văn Sơn phải ra toà để lời lời sự lạm dụng này.  3- Sở Di Trú (INS) hay Cơ Quan cảnh sát liên bang (FBI) Hoa Kỳ. Nên xem lại hồ sơ về nhân vật Hà Văn Sơn có phải là ““dẫn đường viên” (hay ai khác) được Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ “mướn” đi làm công việc “hướng dẫn” hay không?. V́ ai cũng biết sau năm 1975 Mỹ bỏ miền Nam cho Cộng sản, th́ tất cả hồ sơ của các cơ sở miền Nam cũng như các hồ sơ nằm trong toà Đại Sứ Mỹ họ đều “cố ư” để lại nguyên vẹn. Các tay t́nh báo của Hà Nội đă thừa sức đóng vai “dẫn đường viên” mà không ai có thể phát giác ít ra trong một thời gian rất dài. Ví dụ như vụ tên “thi sĩ” dỗm Nguyễn Chí Thiện th́ sau 15 năm sống ở Mỹ hắn mới bị lộ diện. Hơn nửa họ (Hà Nội) phải tùy theo vai tṛ để chọn tuổi (như Hà Văn Sơn).  4- Bộ Nội An Hoa Kỳ (Homeland Security). Hiện nay cũng nên cho nhân viên điều tra và giám sát nhóm “nhện đỏ” đang nằm sau lưng của Hà Văn Sơn gồm những loại nào để phân loại chúng. Nhóm t́nh báo này có thể có một số không nhỏ các “tay tổ” của đám “nhân dân sở” cũng không chừng. Sau thập niên 90’s người ta mới phát giác ra nhóm Quốc Dân Đảng Đài Loan có một số không nhỏ đă làm việc lại cho Hoa Lục nhiều năm. Điều này không biết Bộ Nội An Hoa Kỳ đă có kinh nghiệm ǵ về vấn đề này. Chúng ta nên nhớ cho là: Hà Văn Sơn đă nhiều lần tự nhận y là “Đảng Tử” của QDĐ (Van Tran hiện đang giữ cuộn audio từ mồm Hà Văn Sơn nói ra, Hà văn Sơn cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với cô Lan Chi như vậy). Vậy Ai đă nuôi và nhận Hà Văn Sơn làm “Đảng Tử”?.  Ngoài những màn đóng kịch quá dỗm của Hà Văn Sơn nói trên, trong tù Hà Văn Sơn đă từng đánh đập bạn tù khiến cho ít nhất một bạn tù của Hà Văn Sơn bị cùm (kiên giam) hoặc bỏ đói lạnh cho đến chết. Nhiều Biệt Kích trước đây đă cho rằng: phải tố cáo Hà Văn Sơn như vụ của Bùi Đ́nh Thi và cho rằng vụ Hà Văn Sơn là vụ Bùi Đ́nh Thi thứ 2.  Van Tran có đem vụ Bùi Đ́nh Thi và Hà Văn Sơn ra hỏi Luật sư riêng của ḿnh, th́ ông ta cho biết là: Đúng! Nếu có nhiều nhân chứng trong vụ Hà Văn Sơn hiện nay đang tố cáo. Nếu muốn th́ các người liên hệ có thể đi vào ṭa án nhỏ “Small Claims Court” (SCC) (mẫu đơn có sẳn không phải trả tiền), điền cái form scc-100 (nếu nhiều người cùng đứng chung form, th́ điền mẫu đơn scc-104 hay 104c) và chỉ trả 30 đô la (cho tất cả, nhớ là chỉ trả 30 đô la cho cô/anh thư kư giấy tờ mà thôi) và 10 đô la nữa cho ṭa án gởi thẳng Thư Bảo Đảm (certified mail) đến đ̣i Hà Văn Sơn phải ra ṭa. Các Biệt Kích (người kiện) có thể kiện Hà Văn Sơn ở bất cứ ṭa án nào nơi họ đang cư ngụ. (mà chỉ tốn trên dưới 40 đô la). Sau đó công tố viện (toà nhỏ) sẽ đưa sự vụ lên ṭa án cao hơn để điều tra về tội “tra tấn bạn đồng tù” như vụ Bùi Đ́nh Thi trước đây. Theo Van Tran được biết th́ có rất nhiều Biệt Kích muốn thấy Hà Văn Sơn ra ṭa, v́ tội hành hạ bạn đồng tù cho đến chết.  SC-100 Plaintiff's Claim and ORDER to Go to Small Claims Court

  ...http://www.spitalaw.com/61505item16sc100.pdf

  SC-104 PROOF OF SERVICE (Small Claims)

  File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
  Plaintiff's Claim and ORDER to Go to Small Claims Court (form SC-100) ... form SC-104A, Attachment to Form SC-104: Proof of Mailing After Substituted

  Nhóm Hà Văn Sơn c̣n được giao một công tác đặt biệt quan trọng cho “đảng” nửa là: “đi t́m đối tác” cho các phái đoàn Việt Gian Cộng sản từ trong nước đi sang nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Không biết các “đối tác này là “đối tác ǵ”, và chúng đă “rửa tiền” được bao nhiêu tỷ tiền xương máu của người dân Việt khốn khổ trong nước Việt Nam rồi. Mới đây một số báo chí trong nước đă tố cáo chỉ vài “đảng viên cao cấp” của “đảng” riêng trong năm 2010 chúng đă rửa sang HongKong hơn 16 tỷ đô la (đô la không phải tiền Hồ). Chúng chuyển sang Thụy Sĩ hơn 100 tấn vàng (làm nữ trang mang từ Việt Nam sang Thụy Sĩ và sau đó chúng nấu chảy ra để đúc lại vàng khối bên Thụy Sĩ). Nhân dân Việt Nam chúng tôi cảnh cáo những người lănh đạo Thụy Sĩ và HongKong hiện nay là quư vị sẽ không bao giờ có thể dấu nhẹm được chuyện “rửa tiền và vàng” này đâu. V́ đây là Xương và Máu của Đất Nước và Nhân DânViệt Nam chúng tôi, và Chúng Tôi Sẽ Có Cách Đ̣i Lại sau này.  Trong khoảng 2 năm qua hay là bắt đầu từ cuối năm 2008. Nếu theo dơi và hiểu về “địa lư”, th́ quư vị sẽ thấy chỉ riêng ở Mỹ (riêng Mỹ thôi chưa nói đến nước Pháp vừa cháy tiêu cái điện Elysse (Elysée) đại diện cho văn hoá nước Pháp đă bay theo khói) thôi. Từ các cơn lốc đă “vặn” găy các cây cổ thụ hàng trăm tuổi ở vườn “National Park” ở tiểu bang New York, đến các vụ chim “cánh đỏ” đang bay bổng nhiên rơi xuống chết từ Arkansas chạy sang đến Tennessee khoảng 450 miles dài. Gần đây cá chết trắng vùng vịnh Nam California, Rùa biển và cá Nược (c̣n gọi là Ông Nược) tự nhiên chết đầy các vùng biển Mississippi, Lousiana, Alabama, cá mập hàng triệu con vào đầy bờ biển vùng Florida, cây cổ thụ và cây Christmas trước và bên hông Ṭa Bạch Ốc bị đánh găy ngang thân. Th́ đây là những hiện tượng ǵ đă báo cho chúng ta biết trước. Động đất và sóng thần đă và đang xảy ra và sẽ c̣n xảy ra nhiều nơi nửa trên thế giới. Nguyên tử, nước và lửa sẽ bao trùm địa cầu này. Những nước có 2 đầu là biển như Hoa Kỳ đă chuẩn ǵ rồi?!. Văn minh cơ giới đến lúc này sẽ không thể làm ǵ được trước các hiện tượng Thiên Nhiên và Siêu Nhiên này cả. Ai không tin cứ chờ xem!  Nước Mỹ và Tây phương là biểu tượng của Tự Do, B́nh Đẳng và Huynh Đệ, th́ Hoa Kỳ và phương Tây phải làm sao cho biểu tượng này măi sáng ngời. Bây giờ và nhiều đời sau nửa con cháu của chúng tôi và của cả quư vị phải nh́n vào đó như là một tấm gương sáng để đi theo lư tưởng trên. Nếu không làm được như vậy th́ tiếc lắm thay!.

  Van Tran

 4. #34
  Member
  Join Date
  20-04-2011
  Posts
  5,771
  LƯƠNG TÂM CỦA KẺ TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM

  Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất

  Cứ mỗi lần Hoàng Duy Hùng làm bậy bị đồng bào la ó, hắn lại đem Chúa Thánh Thần (v́ Hùng là người công giáo) và Mẹ Việt Nam (v́ Hùng tự nhận là người quốc gia yêu nước) ra làm chứng cho cái mà hắn gọi là lương tâm của hắn. Hắn tự hào rằng hắn luôn luôn làm theo tiếng nói của lương tâm ḿnh. Không biết đây là lần thứ mấy, Hùng nói: “Điều tôi muốn làm bây giờ là đúng lương tâm của ḿnh. Khi lương tâm ḿnh làm đúng, về nhà tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi ăn, ngủ ngon, không có ǵ lo lắng, sợ hăi. Điều tôi sợ nhất là làm sai lương tâm. Nên tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cầu xin ơn trên, thượng đế soi sáng cho tôi sự khôn ngoan, can đảm để làm đúng lương tâm, đừng làm trái. Nếu là người dân thường thấy con đường đối thoại nhiều chông gai, sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không bỏ cuộc v́ tôi có sức mạnh của lương tâm và của ơn trên. Tôi xin ơn trên, xin Mẹ Việt Nam giúp tôi có niềm tin, sức mạnh để làm đúng lương tâm soi sáng cho tôi đi hết con đường đó.” (trả lời phỏng vấn Etcetera, Viet Weekly)  Phàm là con người có lương tâm ngay thẳng th́ đều được người đời kính trọng và việc làm của họ có sai sót cũng ít khi bị chê trách nặng lời. V́ “nhân vô thập toàn” mà. Với Hoàng Duy Hùng, thấy hắn nói coi trọng vấn đề hành sử theo lương tâm, người viết đă cố công vô một số diễn đàn và cả Google nữa để t́m hiểu, tuyệt nhiên không thấy một ai khen, mà hầu như mọi người đều chê bai, công kích hắn. Có phải mọi người mang nặng thành kiến và quá bất công với hắn? Người đời bất công hay HDH tầm bậy? Người viết ṭ ṃ đi t́m hiểu xem, cái lương tâm của Hoàng Duy Hùng nó như thế nào.  1/ Hoàng Duy Hùng, với tư cách là lănh tụ PTQDVNHĐ, đă lén lút đi đêm bằng việc viết thư riêng cho Hồng Vinh, Ủy Viên Trung Ương Đảng CSVN qua sự tiết lộ công khai của ông Phạm Văn Thành trên Internet trong tháng 5/ 2005 vừa qua. Phần cá nhân tôi, với tư cách là Chủ tịch Ban Chấp Hành của VBVNHN, một tổ chức chống Cộng của Khối Nguời Việt Quốc Gia đương nhiên có bổn phận phải cảnh giác các hội viên Văn Bút về âm mưu đen tối của ông Hoàng Duy Hùng là việc làm chính đáng. Như vậy, việc ông Hoàng Duy Hùng, một nhân vật hoạt động Cộng Đồng (Public Figure) lại dùng văn thư từ Văn pḥng Luật sư của ḿnh để hù dọa tôi có phải là việc làm chính đáng hay không? (Phạm Quang Tŕnh: Thông Cáo Báo Chí V/v cảnh báo về âm mưu phá hoại Văn Bút VN Hải Ngoại)  Đó là lương tâm của một người tỵ nạn cầm bút như Hoàng Duy Hùng.  2/ Hoàng Duy Hùng viết: “Vài ngày trước khi tôi (HDH) bỏ chuyến công tác về Việt Nam, ông Kim gặp riêng tôi và nói: "Hùng em theo Anh hay theo ông Kư?" Tôi sửng sốt không hiểu ư của ông Kim. Ông Kim nói: "Anh cả (Hà thúc Kư) càng ngày già rồi lẩm cẩm, anh ấy ganh tức khi thấy báo chí nói về anh nhiều. Khi anh ấy lẫn, anh ấy nói nhiều chuyện bất lợi cho việc chung. Ở trên Ban Chấp Hành Trung Ương không làm việc được v́ sự lẩn thẩn này của anh Kư".... Tôi Nói "Nếu Anh Kư thật sự lẩm cẩm, tính phá nát đoàn thể v́ quyền lợi chung, v́ những anh em ở trong nước, em (tức HDH) sẵn sàng là người mà anh sai lên Maryland t́m cách hạ sát anh ấy (anh ấy là ông Hà Thúc Kư) hầu có thể bảo vệ sự đoàn kết và thống nhất của tổ chức." (VN Trong Trái Tim Tôi, p.97)  Đó là lương tâm của HDH đối với đảng trưởng đảng Đại Việt của hắn.  3/ HDH xâm nhập Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 4 năm 1992 bị Việt Cộng xộ khám 15 tháng. Tháng 7 năm 1993, hắn được tha về Mỹ. Trong vụ trả tự do này, bọn Việt Cộng c̣n trả lại cho hắn 3,400 dollars (tại sao VGCS tử tế với HDH đến thế?) Theo ông Hoàng Đức Khâm, chú ruột của HDH và là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Đại Việt th́ Hùng được Cộng sản tha v́ hắn đă thành thực khai báo tất cả. Có đến 320 đảng viên Đại Việt, đồng chí của Hùng bị bắt, người bị tra tấn đến chết, kẻ bị tù đầy với những bản án nặng nề từ 10, 25 và đến 35 năm!  Đó là lương tâm của HDH đối với các đồng chí Đại Việt của hắn.  4/ Về tiền bạc quyên góp được của đồng bào tỵ nạn, th́, theo lời thú nhân của đượng sự (HDH) trong một tài liệu chửi nhóm Nguyễn Hữu Chánh, số tiền đó chỉ khoảng 132 ngàn Đô.

  C̣n về tiền bạc "quyên góp" được của Việt Cộng? Dĩ nhiên, Hoàng Duy Hùng phải chối; không chối th́ cũng phải im lặng. Nhưng sự thật lại không chịu im lặng. Sự thật đă vang lên khắp năm châu, và ở lại như môt xác tín của cộng đồng người Việt năm châu. Chúng ta hăy nghe Phạm văn Thành - một đồng chí của Hoàng Duy Hùng tại San Jose ngày nào-lên tiếng trên mạng lưới Yahoo ngày 11 tháng 4/2007: "Tôi nói rơ rằng người đưa tâm chèque 100 ngàn là người làm việc cho hệ thống an ninh cộng sản. Qua trung gian người này, ông Hùng không chỉ nhận 100 ngàn mà c̣n dai dẳng măi cho đến nay. Tháng Tám, họ chuyển 100 ngàn, ông Hùng bỏ vào công băng của ông Hùng, ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Hùng lại nhận được thêm 200 ngàn. Sau này, tôi không rơ chi tiết là bao nhiêu, nhưng chính bà Đoan Trang c̣n xác nhận với tôi (2004) là mỗi tháng, nguồn tài trợ này vẫn chi cho ông Hùng khoảng 4 ngàn hàng tháng."

  Bây giớ, th́ sự thật đă sáng tỏ và chúng ta đă hiểu : tại sao Hoàng Duy Hùng phải hèn, phải lên radio chửi Nguời Quốc Gia, phải đi đón rước Lư thái Hùng khi tên này về Houston. Phải chăng Lư Thái Hùng của băng đảng Hoàng Cơ Minh đă nắm được bằng cớ về những số tiền mà Hoàng Duy Hùng đă "quyên góp" của Việt Cộng, và dùng bằng cớ đó như lưỡi gươm Damocles để sai khiến Hoàng Duy Hùng, như sai khiến kẻ tôi tớ? (theo cựu Nghị sĩ, Ls Nguyễn Văn Chức)  Nhận tiền của VGCS để chống VGCS, chỉ có HDH mới cao cơ đến thế, và cũng chỉ có HDH mới có thứ lương tâm quái đản này. Như vậy th́ hoặc là VGCS quá khù khờ và ngu dại, hoặc là HDH đă bị VGCS mua đứt. Quí bạn đọc xin muốn hiểu thế nào th́ hiểu.  5/ HDH trích tài liệu của FBI tố cáo Việt Tân (Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũ) rất nhiều tội ác như: dụ dỗ con nít gia nhập các tổ chức tội ác, dụ dỗ trẻ gái vào nghề buôn hương bán phấn, mua bán ma túy, hăm dọa và tống tiền, giết kư giả Đạm Phong và Lê Triết, buôn lậu vũ khí, toa rập với VGCS chuyển ma tuư vào Hoa Kỳ, kinh tài bất hợp pháp…(xin đọc tuyển tập Lột Mặt Nạ MTQGTNGPVN của HDH, p.143 – 145.) Tội nào cũng đại gian đại ác cả. HDH quả quyết xác nhận là tài liệu của FBI Hoa Kỳ cung cấp cho hắn.  HDH tố cáo VT là một tập đoàn mafia gian ác tưởng để trừ đi cho xă hội nhờ, ai ngờ bây giờ hắn lại chạy theo tập đoàn mafia gian ác này. Đó chính là lương tâm của một kẻ đă táng tận lương tâm.  6/ Hoàng duy Hùng viết: “Lênh đênh trên biển cả, chiều ngày 9-5 (năm 1975). Lá cờ vàng ba sọc đỏ phải hạ xuống... nước mắt rơi hồi nào không hay. Lúc đó không ai thấy, tôi qú xuống cầu nguyện cùng Chúa: Nếu Chúa muốn con làm một điều ǵ đó cho quê hương của con trong tương lai, xin Chúa cho con thấy một dấu lạ. Tôi ngước mắt lên nh́n bầu trời, và tôi thấy có ba tia sáng chớp nhanh giống như h́nh con chim bồ câu. Chính điềm lạ này đeo đuổi tâm trí tôi suốt 25 năm qua. Cũng chính điềm này lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải làm bổn phận con dân Việt Nam bằng mọi cách đấu tranh diệt chế độ tàn bạo Cộng sản." (Hồi kư “VN Trong Trái Tim Tôi, p.28)  Thiệt hay phịa đây? Nhưng vấn đề ở đây là HDH tự khắc cốt ghi tâm cái bổn phận cho ḿnh là phải tiêu diệt chế độ tàn bạo VGCS. Chuyện tiêu diệt CS lúc này xưa rồi và bất lợi. HDH bây giờ tiên phong đi hàng đầu bắt tay làm ăn với VGCS như hắn đang công khai cổ vơ. Thiên Chúa thật vô cùng thông tuệ và sâu sắc, Ngài biết rất rơ con người HDH ra sao, nên không tỏ cho hắn thấy dấu chỉ nào khác mà lại cho hắn thấy cái h́nh con chim bồ câu. Có phải Chúa muốn nhắc cho HDH, kẻ đang tu tŕ trong nhà Chúa câu châm ngôn VN để hắn nhớ: lúa thóc ở đâu, bồ câu đến đó. Kẻ đói khát quyền lợi và danh vọng sẽ t́m đến những nơi nào có danh vọng và quyền lợi. Chúa muốn nói: “Đời là thế đấy,” HDH ạ!  Dục vọng che lấp mất lương tâm của HDH nên hắn đă trở thành u mê tăm tối, không hiểu ra ư nghĩa của dấu chỉ mà Chúa đă dùng để cảnh giác hắn. Hắn lại ngu muội nói ra để tự tố cáo ḿnh.  C̣n nhiều và rất nhiều chứng cớ nữa cho thấy cái lương tâm của một con người đă bán rẻ lương tâm của ḿnh như thế nào. Nhưng thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Chuyện c̣n lại của vấn đề lương tâm của HDH là cái khía cạnh chính chung quanh vấn đề này: động lực nào đă khiến “người yêu nước,” “ông thầy ḍng” HDH đă phải bán rẻ cái lương tâm của hắn.  Cũng trong bài phỏng vấn của Việt Weekly, HDH trả lời: “Có người hỏi tôi “Hoàng Duy Hùng có theo CS không?” Tôi xin đáp: “Không. Hoàng Duy Hùng không theo CS.” Lại hỏi “Hoàng Duy Hùng có phải là người Quốc gia hay không?” Xin đáp “Hoàng Duy Hùng là người Quốc gia lúc nào cũng muốn Việt Nam có tự do, dân chủ. Nhưng Hoàng Duy Hùng có cái nh́n mới, phù hợp với thời đại, không đi theo con đường đấu tranh cũ.”  Thứ nhất, HDH nói đúng, hắn không phải là CS. V́, vào đảng CS buộc phải qua một thời gian dài thử thách, từ cảm t́nh đảng đến đoàn viên, rồi từ đoàn viên mới thành đảng viên được. Đặc tính của một đảng viên CS là phải tuyệt đối trung thành. Một người vô Đại Việt rồi phản lại Đại Việt, tố cáo Việt Tân rồi lại chạy theo VT như HDH th́ CS nào dám cho hắn gia nhập đảng? HDH không phải là CS: ĐÚNG, nhưng hắn là tên đầy tớ của VGCS.  Thứ hai, HDH có phải là người Quốc Gia như hắn tự nhận? Thưa không và trăm lần không. HDH nêu ra hai phương thức gọi là xu thế của tḥi đại mà hắn đắc ư nhất để giải quyết vấn đề VN là đối thoại với VGCS để t́m đồng thuận, và phát triển giao thương các bên đều có lợi (kể cả người VN tỵ nạn) hầu tiến tới tự do dân chủ cho đất nước. Đă là người Việt Quốc Gia th́ phải có hiểu biết và thấy được cái kinh nghiệm xương máu về vấn đề VN là, không có sự đồng thuận nào cao hơn và bảo đảm hơn là các Hiệp Ước Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973. Các văn kiện này được tất cả các bên VN đồng thuận, và được quốc tế kư bảo đảm. Thế mà VGCS thi hành ra sao không lẽ HDH không thấy? Một ḿnh HDH đi t́m đồng thuận với VGCS được sao? Hắn lấy ǵ để bảo đảm việc VGCS thi hành những điều chúng đă đồng thận với hắn? Một thân một ḿnh tên cỏ rác HDH mạnh hơn cả các cường quốc kư vào các Hiệp Ước quốc tế kia sao? Đừng bịp và cũng đừng ảo tưởng chứ HDH?  Về vấn đề giao thương để thay đổi chế độ, HDH nên dùng cái đầu của ḿnh mà suy nghĩ đi. Không lư một luật sư như HDH mà lại ngu dốt đến độ không thấy rằng khi người Mỹ muốn triệt hạ một chính quyền ngoại quốc chống Mỹ để thay vào đó một chính quyền khác thân Mỹ th́ biện pháp trước tiên người Mỹ áp dụng là cấm vận kinh tế? Hăy nh́n xem Mỹ đang làm ǵ với Iran và với Syria? Chống cộng bằng cách khuếch trương buôn bán với VGCS là tiêu diệt CS hay nuôi CS? HDH không hiểu hay cố t́nh không muốn hiểu? Thực tế không thể chối căi, và lư luận không thể bác bẻ được là muốn thắng địch th́ boycott và embargo địch là phương pháp phi quân sự xưa nay hữu hiệu nhất. Người Quốc Gia không thể không biết điều đó. Chỉ có HDH và những kẻ chủ trương giao du làm ăn với VGCS là những tên phản quốc mới không biết điều đó.  Thực ra HDH chỉ to mồm ngụy biên thôi, vấn đề hắn trở giọng chạy theo VGCS phát xuất từ một nguyên nhân khác. Điều này lại chính từ cửa miệng Hùng nói ra mặc dầu không bị ai tra khảo. Khôn ngoan như HDH nhưng bởi lưu manh và nói nhiều quá nên cái ǵ rồi cũng ḷi ra hết. Tây nó nói “Trop parler nuit” thật quá đúng. Hắn hớ hênh x́ ra với VW như sau: “Khi tôi trở lại Hoa Kỳ, tới phi trường LAX, tôi bị CIA chặn tôi, và cho tôi biết hiện nay chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đă có bang giao, nếu Hoàng Duy Hùng tiếp tục con đường đấu tranh bạo động, tôi sẽ bị Hoa Kỳ truy tố tội đ̣i lật đổ một chính quyền có bang giao với Hoa Kỳ. Họ c̣n nói thêm, có thể tôi sẽ bị bắt v́ tội buôn thuốc phiện lậu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ hay một vài lư do nào khác, lúc đó danh dự của tôi sẽ tiêu tan. Theo theo là vụ 911 xảy ra, từ đó, tôi bỏ hẳn ư định con đường khủng bố bạo động.”  Và hắn nêu ra nhiều nhân vật để bào chữa: “Sự kiện thứ nhất đó là khi mà Ông Vang Pao bị chính quyền Hoa Kỳ bắt và truy tố v́ tội chuyển vũ khí để lật đổ Lào Cộng, tôi đă t́m hiểu rất rơ đàng trong biết rằng chính ông Vang Pao đă có những cuộc nói chuyện bên Thụy Sĩ với Cộng Sàn Pathet Lào do Hoa Kỳ làm áp lực nhưng rồi khi về với ánh nh́n của những người đấu tranh chưa hiểu thời cuộc, họ lại làm áp lực ngược lại Ông Vang Pao. Hoa Kỳ đă đưa ra rất nhiều tín hiệu nói nếu Ông Vang Pao không đổi chính sách, v́ Hoa Kỳ đă có bang giao với Cộng Sản Lào, th́ Ông Vang Pao sẽ phải lănh hậu quả. Hoa Kỳ không thể dung túng những lưc lượng, những người đấu tranh mà chủ trương lật đổ một nhà nước mà Hoa Kỳ có bang giao.

  “Người thứ hai là Ông Yasseth Schlun, là một người Kampuchia, ông có về Nam Vang năm 2000 tổ chức biểu t́nh khoảng 200 người thôi. Ông qua lại Hoa Kỳ và Ông bị chính Hoa Kỳ bắt giam. Hoa kỳ c̣n ra một bản án của Liên Bang rất nặng là tù chung thân. Bản án tù chung thân ở đây không phải là do bên Kampuchia đ̣i, không phải do nước khác đ̣i, mà là do chính Hoa Kỳ.

  “Bản thân tôi, và tôi cũng biết rất nhiều người đấu tranh mà có đi về bên Đông Dương tức là về bên Thái Lan hoặc về Kampuchia, đă từng bị chận bắt tại phi trường do chính quyền Hoa Kỳ. Họ mời chúng tôi vô và họ nói rất rơ ràng là phải thay đổi sách lược. Nếu anh không thay đổi th́ các hậu quả anh phải chịu trách nhiệm. Tôi đă từng bị hai lần như vậy.”  Có chạy đi đàng trời th́ sự thật không thể chối căi được là HDH đấu tranh chỉ v́ tham vọng của bản thân chứ chẳng phải v́ quốc gia, dân tộc ǵ hết trơn hết trọi. V́ thế, khi bị đe dọa đến bản thân là HDH sẵn sàng bán thân chịu làm tôi đ̣i cho bất cứ một thế lực phản Dân Tộc nào. Sự thể rơ ràng như thế nên HDH đành phải trơ trẽn ngụy biện rằng: “Đối với tôi, đi đấu tranh thời đại này phải đặt nặng vấn đề “thành công” hơn “thành nhân.” Điều này khác hẳn với nhân cách và truyền thống VN ta, sĩ phu VN đấu tranh v́ quyền lợi của Dân Tộc th́ thành công là một hy vọng (hay mơ ước), nhưng thành nhân bao giờ cũng phải là điều khẳng định. Những vị anh hung dân tộc như Nguyễn Thái Học, Hồ Ngọc Cẩn v.v. khác phường giá áo túi cơm HDH và rất nhiều tên khác ở chỗ đó. Ngược lại, bọn VGCS từ thằng Hồ trở xuống, có đứa nào thích thành nhân đâu. Cả lũ chúng nó chỉ chủ trương thành công, dù phải xé bỏ những hiệp ước quốc tế mà chúng đă kư kết, dù phải làm khổ lụy và giết hại đồng bào, thậm chí cho dù phải bán cả núi sông, biển đảo của Tổ Quốc cho ngoại bang. HDH đang đi theo con đường chủ ở sự thành công như bọn VGCS. Điều kiện căn bản của cái chủ trương phi nhân tính này là phải chối bỏ lương tâm để hành động. Điều kiện này th́ HDH vốn đă có sẵn.  Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất
  http://hon-viet.co.uk/DuyenLangHaTie...anLuongTam.htm

 5. #35
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  274

  Có bao giờ các anh chị chống Cộng trên internet và bị VC hăm doạ?

  Xin chào các anh chị trên diễn đàn,

  Từ năm 2006 tôi thường vào internet và viết comments nói lên những sự thật đầy gian dối của Việt cộng và Trung cộng. Những comments của tôi viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Và tôi chưa bao giờ bị VC hay Trung cộng gởi lời hăm doạ tính mạng của tôi hay người thân trong gia đ́nh, nhưng VC và Trung cộng có dùng 1 số thủ đoạn khác đối với tôi.

  Mới đây tôi có 1 người quen tên V. đă từng posted comments chống cộng trên internet. Sau đó V. bị VC hăm doạ sẽ giết cả gia đ́nh của V. (V. sống tại USA hơn 20 năm, và chuyện bị hăm doạ là qua internet, xảy ra tại USA cách đây vài năm)

  Xin hỏi là có anh chị nào chống Cộng trên internet đă bị VC hăm doạ hay chưa?. Xin chia sẽ kinh nghiệm. Chân thành cám ơn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 21-03-2012, 11:07 AM
 2. Replies: 17
  Last Post: 14-12-2011, 05:44 AM
 3. Replies: 2
  Last Post: 23-11-2011, 11:29 AM
 4. Những Tên Việt Cộng Nằm Vùng
  By Tu_Nhan_Dan_ in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-04-2011, 10:44 AM
 5. Replies: 2
  Last Post: 14-01-2011, 04:29 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •