Mấy anh CAM vào đây mà học này .


Hutterites là một h́nh thái xả hội của công xă nhân dân mà Cộng Sản hay đề cập và ước mơ xây dựng xă hội loài người theo phương thức tổ chức này . Nhưng cái khác giửa Hutterites và Cộng Sản là Cộng Sản vô thần th́ dùng phương thức bạo lực và lừa dối để ép buộc người ta phải theo khuôn khổ và lối sống này . C̣n Hutterites th́ là người ta tự nguyện sống chung với nhau theo h́nh thức này với chung một niềm tin vào Thiên Chúa .
Họ có gốc Đức- Áo theo giáo phái Anabaptist ( tạm dịch là Tái Thanh Tẩy ) .

Trong đó , họ làm chung, ăn chung , tiền bạc xài chung ,.. h́nh thái tổ chức y như các nông trang tập thể của Nga thời trước 1990 . Họ hơi giống các cộng đồng giáo phái khác như Amish và Mennonites . Họ tự nguyện sống chung với nhau . Họ bầu cử dân chủ trong cộng đồng của họ .

Đứng đầu là Mục Sư và Bí thư . Kế đó là Phụ Tá cho Mục Sư . Về phương diện pháp lư th́ Mục Sư cũng là chủ tịch của nông trang . Bí thư được coi như là Quản Lư hay Giám Đốc của nông trang tập thể . Người Phụ Tá cho Mục Sư th́ chịu trách nhiệm về mặt tế lể trong nhà thờ và cũng là giáo sư trong trường học của cộng đồng . Lănh đạo có thể bị truất phế nếu họ làm sai điều ǵ đó và tổ chức của họ cũng có cả một Hội Đồng Giám mục (Bishop Council ) để giám sát công việc của hàng ngũ lănh đạo . Đàn bà và con nít không được đi bầu .
Mổi gia đ́nh có nhà riêng , nhưng đi ăn th́ ăn chung . Đàn ông ngồi riêng, đàn bà ngồi riêng .
Tổng cộng dân số trên tất cả các nông trang tập thể họ có khoảng 42000 người . Họ có tổng sản lượng trị giá khoảng 10 triệu trị giá đất đai và 10 triệu trị giá nhà cửa , thiết bị máy móc .

Trang phục th́ hoàn toàn không chưng diện xe xua .

Trước kia họ không dùng TV, Radio, CD, máy hát,... Điện thoại th́ dùng chung .
Ngày nay th́ mổi gia đ́nh được phép có computer và internet . Thanh niên bắt đầu có cell phone.