Chào các bạn,

Tôi có người quen, một cựu chuẩn úy Biệt Động Quân, nhờ tôi gởi lời t́m một người bạn chiến hửu, "Mười Hai tức Hiệp", từng vượt trại tại Phước Long. H́nh như anh "Mười Hai tức Hiệp" đă hoặc đang sống tại Mass.

Nếu anh "Mười Hai tức Hiệp" đọc được lời nhắc t́m này, xin hăy liên lạc với Cindy.