PHẢI TỈNH NGỘ SỚM
Lê Văn Ấn


Những ngày gần đây, kể cả những ngày mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ báo cáo về các nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo, Việt Cộng vẫn đàn áp tôn giáo, đàn áp các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Sự kiện này làm cho nhiều người thất vọng, nhưng gia tăng đàn áp dân chúng chỉ là "hạ sách", v́ càng đàn áp sự phẫn uất càng lớn, áp lực buộc dân chúng phải đứng lên càng mạnh, nồi "súp de" càng mau nổ tung, trước sau ǵ cũng chết nếu không biết "tự chết để sống". Nói cách khác là Việt Cộng phải cấp tốc trả lại cho dân những ǵ của dân, đó là nhân quyền và dân quyền. Sở dĩ dân chúng Việt Nam hôm nay trong cũng như ngoài nước cùng chống Việt Cộng, và ngày càng chống Cộng mạnh hơn là Việt Cộng nghĩ, chỉ v́ Việt Cộng độc tài đảng trị, bóp nghẹt tự do dân chủ, bóc lột, nhất là làm tay sai cho Trung Cộng để Trung Cộng dần dà đoạt lấy đất nước Việt Nam. Do đó, nếu một khi Việt Cộng giao lại cho dân chúng quyền tự quyết, những ǵ thuộc về dân, chắc chắn dân chúng không tiếp tục chống Việt Cộng. Điều đó ai cũng hiểu, con nít cũng hiểu, Việt Cộng cũng hiểu v́ những "định lư" đó đă được chứng minh: đảng Cộng Sản các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi v.v… đảng Cộng Sản ở đó đă bị giải tán, nhưng hầu như không một đảng viên nào bị thiệt hại.

Tại sao Việt Cộng không trả lại quyền tự quyết cho dân chúng mà ngày càng đàn áp, ngày càng tàn bạo hơn đối với dân chúng? V́ Việt Cộng chưa có ḷng tin ở dân chúng, chúng suy bụng ta ra bụng người, v́ từ khi đảng Cộng Sản được Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, cái "tinh hoa" của đảng này là sự nghi ngờ, "giết lầm hơn tha lầm" đă là "nếp sống cách mạng" của Việt Cộng, do đó, làm sao chúng dám "thử thời vận" một phen? Không dám thử thời vận th́ chỉ c̣n áp dụng HA SÁCH là đàn áp, mà càng đàn áp th́ sự chống đối càng mănh liệt cho đến khi kẻ bị đàn áp đủ sức "dứt sữa" kẻ thù mới thôi.

Có thể bọn chóp bu Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng Cộng Sản c̣n tin vào thủ đoạn gian xảo của chúng. Gian xảo là sở trường của Việt Cộng, bao nhiêu tội lỗi th́ những tên công an, những kẻ côn đồ đứng mũi chịu sào, vay "nợ máu" của dân chúng, c̣n chúng th́ chỉ việc cho vợ con đếm tiền để rồi đem rửa tiền chỗ này, chỗ nọ đến khi có biến th́ chúng cao chạy xa bay trước để cho thuộc hạ hứng chịu tất cả thiệt hại. Nếu hàng ngũ công an và côn đồn suy nghĩ kỹ, chúng sẽ thấy khẩu hiệu "c̣n Đảng, c̣n ta" là một khẩu hiệu thâm độc của Đảng. Nếu "c̣n Đảng, c̣n ta" đúng th́ khi "hết Đảng" tức là ta phải chết, ăn ít mà tội nhiều. Nhưng toàn Đảng phải nhớ một điều, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. "Chạy trời không khỏi nắng."

Đảng Cộng Sản sẽ "đẻ ra" những khó khăn để như con đà điểu để mặc cho thời thế ra sao th́ ra, đến đâu hay đến đó, v́ bây giờ quyền bính, bạo lực Đảng đang c̣n nắm trong tay mà dân chúng c̣n chống đối, một mai buông quyền lực, nắm dao đằng lưỡi dân chúng chắc sẽ tiêu diệt Đảng viên chứ không dễ dầu ǵ buông tha. – Tội trạng bán nước buôn dân từ Hồ Chí Minh cho đến nay, biết bao nhiêu "nợ máu với nhân dân" làm sao tin tưởng được kẻ gây ra tội ác lại được b́nh yên? Đang lúc mỗi ngày huê lợi cứ thu vào đều đều, "đếm đến mỏi tay", bây giờ buông quyền lực, thất thu 100% làm sao dứt bỏ cho đành? Làm sao chấp nhận cho những osin, những kẻ hầu hạ, nghèo đói lại bỗng dưng ngang hàng với ḿnh? Đó là những "lư do" hay duyên cớ mà Việt Cộng do dự không dám can đăm nh́n vào thực tế để dứt khoát chọn cho ḿnh một con đường sống.

Nhưng Việt Cộng quên một điều, nếu không trao trả quyền tự quyết cho dân chúng th́ dân chúng ngày càng chống đối và cuộc cách mạng chắc chắn sẽ bùng nổ và cuộc bùng nỗ mỗi ngày một gần, gần cho đến nỗi chỉ tính bằng ngày, bằng tháng chứ không c̣n tính năm nữa, dù Hoa Kỳ có bật đèn xanh hay không, Cái đèn xanh trong trường hợp này là sự chịu đựng của con người có giới hạn, "cùng tắc biến", dù có phải chết, v́ hiện nay Việt Cộng đă dồn người dân trong nước đến bước đường cùng. Cũng v́ vậy mà có nhiều người nghĩ rằng một số nào đó trong Đảng chủ trương đẩy dân chúng đến đường cùng để dân đứng lên lật đổ Việt Cộng mà Trung Cộng không trách cứ VC được, những kẻ này cũng có thể là "tay sai của đế quốc Mỹ", v́ Mỹ luôn mồm đ̣i VC phải nới lỏng nhân quyền? Nếu đó là sự thực th́ ngày dân chúng đứng lên không c̣n bao xa nữa. Bọn chóp bu Việt Cộng nên "khẩn trương" tính lại nước cờ trước khi không c̣n thời gian nữa.

Ngoài cái lo sợ "đưa dao cho dân chém", Việt Cộng c̣n sợ "người anh em ruột thị xă hội chủ nghĩa Trung Cộng" sẽ không buông tha cho sự phản phúc, v́ từ lớp tới lớp, từ thời Hồ Chí Minh c̣n làm trùm cho tới bây giờ, Việt Cộng đă t́nh nguyện làm nô lệ Trung Cộng, nô lệ cho đến nỗi bắt chước từng bước đi của người anh Trung Hoa vĩ đại, nay trả quyền cho dân chúng là đi ngược lại 180 độ với chủ nghĩa Cộng Sản làm sao Trung Cộng để yên mà không khui ra những ǵ xấu xa, tội lỗi, bỉ ổi đê hèn, nhất là những văn bản đă kư kết, sợ rằng một khi vừa có ư nghĩ trao trả quyền hạn lại cho dân chúng th́ Trung Cộng đă tung tất cả "bí mật bỉ ổi" của đảng viên rồi. Đừng sợ "khâu" này, v́ Trung Cộng cũng đă từng tung công hàm ngày 14.9.1958 để đốt Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng rồi, có đốt thêm nữa th́ "cũng rứa", Đảng cần nhớ "thà mất ḷng anh (Trung Cộng), đặng bụng chồng (dân chúng Việt Nam). Điều tối kỵ là nếu Việt Nam thắng lợi trong việc trao quyền cho dân chúng Việt Nam, dân Hoa Lục cũng nhân v́ sự ấy mà "đốt tiêu" Đảng Trung Cộng th́ Trung Cộng làm sao sống? Miến Điện đă làm cái điều "phản phúc" đó mà Trung Cộng vẫn trơ mắt ếch nh́n chứ không làm ǵ được. Đă có người "lội nước đi trước" rồi, Việt Cộng c̣n sợ chi? Chậm chân là chết đó, nước đă đến trôn rồi.

Điều quan trọng hiện nay mà Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng phải mở mắt ra thực lớn để quan sát và nhận định: dựa lưng vào Trung Cộng có bảo đảm sẽ "muôn năm trường trị" Việt Nam không? Cha con Việt Cộng hăy mở mắt ra mà nh́n những nơi mà Trung Cộng đă tốn rất nhiều công sức, tiền của để gầy dựng thanh thế, bành trướng thế lực, nhất là để bảo đăm nhập nội nguyên liệu và nhiên liệu, hiện nay ra sao? Những nước dân chúng nổi lên chống đối, lật đổ độc tài đảng trị đều là những nước mà Trung Cộng đang vuốt ve mua chuộc, đă lần lượt lọt vào tay nhân dân. Ai cũng nói, kể cả Nga Sô và Trung Cộng đều cho rằng những cuộc gọi là "cách mạng" đó đều do Hoa Kỳ xúi dục. Nói cách khác, chính Trung Cộng cũng nh́n nhận những nơi nào trước kia Trung Cộng có ảnh hưởng th́ hầu hết đều đă hoặc sẽ lọt vào tay Mỹ. Nếu phải dựa, th́ Việt Cộng phải chọn chọn ai mà dựa đây?

Cái đắng cay nhất cho Trung Cộng hiện nay là các nước chung quanh đều đă hoặc t́m cách nhanh chóng kết hợp với Hoa Kỳ, hoặc kư những hiệp định, hiệp ước để dựa vào Hoa Kỳ, thậm chí được Hoa Kỳ bảo vệ khi bị Trung Cộng xâm lăng hay ức hiếp, chỉ c̣n Việt Cộng. Sự kiện này giúp cho VC nhận thấy Trung Cộng có phải là nơi nương tựa vững chắc cho Việt Cộng hay không?

Có nhiều người đặt câu hỏi, các nước ở Trung Đông và Phi Châu một khi đứng lên chống độc tài, độc đảng hoặc cá nhân đều thành công, tại sao Hoa Kỳ không khuyến khích dân chúng Việt Nam cũng biểu t́nh, cũng đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam? Có phải đảng Cộng Sản Việt Nam "đẻ bọc điều" nên đă nhiều lần Hoa Kỳ có cơ hội "tiêu diệt" Việt Cộng mà không làm, đă không làm lại c̣n giúp đỡ Việt Cộng đứng vững là đằng khác, phen này Hoa Kỳ c̣n cho cái "bọc điều" đó khai hoa nở nhụy b́nh yên hay không? Có thể nào Việt Cộng tin tưởng số phận "đẻ bọc điều" của chúng mà yên tâm đàn áp dân chúng Việt Nam như hôm nay không? Tại sao Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm nay vẫn không đưa Việt Cộng vào danh sách CPC dù VC là quán quân trong việc đàn áp tôn giáo so với những nước bị Hoa Kỳ đưa vào bản phong thần? Có phải đây là một cách o bế VC hay khuyến khích dân chúng Việt Nam nổi dậy chống lại Việt Cộng kiểu "con giun xéo lắm cũng oằn" mà Hoa Kỳ vẫn ở vị thế đứng ngoài, vô can chứ không như ở các nước có cách mạng Hoa Lài, Cách Mạng Mùa Xuân … để Trung Cộng và Việt Cộng có dịp trách cứ được Hoa Kỳ? Về vấn đề này có 2 sự kiện rất đáng ngạc nhiên, một là Bộ Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ, Hilary Clinton trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua đă "yêu cầu được gặp Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư Đảng CSVN", một việc làm khác thường v́ đối với "văn minh nhân loại" th́ Tổng Bí Thư, chủ nhân ông một đảng, dù là đảng cầm quyền, nhất là cầm quyền tàn bạo, độc tài th́ thường những nhà ngoại giao "văn minh" phải tránh. Sự kiện thứ hai là Thứ Trưởng Bộ Quốc Pḥng Việt Cộng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, một kẻ khét tiếng là tên nô lệ của Trung Cộng một cách công khai, lại "công du Hoa Kỳ" tới 10 ngày!!! Có phải đây là 2 củ cà rốt mà Hoa Kỳ đă đưa ra cho Đảng Cộng Sản Việt Nam? Nếu vậy, một khi củ cà rốt không được áp ứng th́ cây gậy có dịp múa may là điều phải có. Việt Cộng phải nghĩ cho kỹ điều này.

Một điều chót mà Việt Cộng ỷ y là dân Việt Nam không thể nào đứng dậy chống lại chúng. Phương pháp đàn áp của Việt Cộng hữu hiệu, không thể sơ sót, do đó chúng sẽ vững như bàn thạch. Đây là một sự sai lầm không thể chấp nhận được. "Con giun xéo lắm cũng oằn", con chó là vật trung thành với chủ hạng nhất, nhưng khi dồn chúng đến đường cùng, chúng cũng cắn trả chủ để thoát mong thoát hiểm, huống ǵ cả một dân tộc, một dân tộc có một quá khứ đấu tranh rất oai hùng, một ư chí chống xâm lăng gần như bẫm sinh. Chính nhờ lợi dụng được yếu tố này mà Hồ Chí Minh đă phỉnh gạt để mang lại thắng lợi cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời đă mang lại tang thương cho đất nước mấy chục năm qua. Trong quá khứ đă có quá nhiều người liều chết tự thiêu, có nhiều người chấp nhận tù đày, rủi ro để đứng lên "đáp lời sống núi". Số người "đáp lời sông núi" ngày càng nhiều. Số người này càng gia tăng phi mă khi càng ngày, VC càng tỏ ra quá hèn nhát trước quân thù Phương Bắc tức là Trung Cộng. Đây là hành động như mũi dao đâm vào trái tim của dân tộc Việt Nam.

Vấn đề dân tộc đứng lên đáp lời sông núi là CHÂN LƯ không thể tranh căi, bàn luận.

Vấn đề Phong Trào Cộng Sản đă và đang tan rả v́ đi ngược lại và là tội ác đối với nhân loại.

Vấn đề tranh chấp Biển Đông không sớm th́ muộn cũng sẽ bùng nổ.

Bọn bành trướng Bắc Kinh phải bị thế giới lên án và tiêu diệt như những chế độ bạo quyền, bành trướng trong lịch sử nhân loại.

Việt gian Cộng Sản muốn sống phải sớm tỉnh ngộ và trở về với dân tộc. Đó là con đường độc nhất mà đảng viên CS muốn sống c̣n phải đi.

Lê Văn Ấn

https://tudo4vn.wordpress.com/2012/08/17/15145/