Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 40

Thread: CHÂN LƯ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ PHẪN NỘ HỒI GIÁO

 1. #21
  Member Son Ha's Avatar
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  518

  "Dĩ tu thân vi bổn"

  Tôi hoàn toàn đồng ư với bác Vân Nương. V́ tất cả mọi sự, muôn vật đều do Thượng Đế Tạo dựng và biến Hóa ra. Do đó không có ǵ là thừa hay thiếu mà chỉ có đủ nên có nghĩa là Đúng với kế hoạch và công tŕnh của Đấng Tạo Hóa. V́ vậy nếu ai tin vào thuyết luân hồi th́ sẽ hiểu chuyện đồng tính cũng như t́nh trạng nghèo khổ hay bất cứ t́nh cảnh nào của bất cứ người nào ở kiếp này chính là do nghiệp quả báo ứng của người đó đă gây ra ở tiền kiếp. Cho nên con người không thể giải quyết những vấn đề SIÊU NHIÊN như tâm lư và tâm linh bằng những giải pháp không TỰ NHIÊN như hợp thức hóa việc phá thai hay việc hôn nhân đồng tính như một số quốc gia đă làm, th́ quả là "nghịch thiên giả vong" thôi !!!

  V́ vậy tôi thiết tưởng mỗi người nên tự hỏi và t́m câu trả lời với ư nghĩa thích hợp nhất cho riêng ḿnh qua những biến cố xảy ra cho ḿnh hay trước mắt ḿnh. Như những biến cố thiên tai địa ách kinh khủng hiện nay đă xảy ra khắp nơi trên trái đất này và mới đây ở New York với cái superstorm có tên Sandy đă gây ra không biết bao cảnh màn trời chiếu đất cho dân chúng ở vùng Đông nước Mỹ, có ư nghĩa ǵ không hay chẳng qua chỉ là một chuyện tự nhiên do thời tiết ? Theo thiển ư tôi, chắc chắn không chỉ và cũng không hẳn là hiện tượng hâm nóng trái đất do sinh hoạt của con người gây ra. V́ tất cả mọi sự việc xảy ra cho ḿnh mỗi ngày đều mang một ư nghĩa thông điệp như một lời cảnh báo với mật mă bằng dấu chỉ. Điều quan trọng là ḿnh có biết giải mă để hiểu được thông điệp đó với dấu chỉ hay không. V́ vậy muốn giải mă được thông điệp từ trời cho ḿnh th́ có mỗi một điều mà mọi người như một phải làm, đó là cần phải lấy việc tu sửa ḿnh (tu thân) làm gốc. V́ vậy tổ tiên đă có câu để đời để dạy cho con cháu là : “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhứt thị giai dĩ tu thân vi bổn”(ĐH). V́ có tu thân kiếp này th́ mới trả được cái nghiệp quả báo ứng ở tiền kiếp, tức là để cho ḿnh mới có thể tiến hóa thuận thiên hầu quy về với Cội Nguồn, chính là Thượng Đế vậy.


  “Nhưng có mấy đứa thức giác? Nó vẫn c̣n sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất mà không lo tu. Cha bảo lo tu, ḅn phước đức, đừng ḅn vàng, ḅn cái ǵ người ta không lấy được, nó không nghe chỉ lo ḅn những thứ mà người ta lấy được, th́ có lúc vẫn phải phủi tay.

  Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ! Phải t́m về hạnh phúc thật, tức là siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sanh đang ngụp lặn.

  Trước đây, các con mải mê cầu danh, cầu lợi. Kêu xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mấy đứa nghe? Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này Cha xả dùm nó. Nó nói mắc bận làm ăn, bận lo việc nọ việc kia, không có giờ tu, nên màn này, Cha cho mọi việc đều bế tắc. Muốn cầu danh cũng không được, cầu lợi cũng không được, để nó lo cầu Đạo.

  Màn này đứa nào nh́n thấy cảnh cồn dâu hóa bể mà thức giác lo tu, là linh tánh nó c̣n.

  Đứa nào nh́n cảnh này mà ủ rũ rầu buồn, chỉ biết ngồi sợ mất của, chỉ biết lo tiếc của, c̣n oán trách Trời Đất mà chưa chịu thức giác lo tu, để giải bớt nghiệp chướng, giải bớt khổ nạn là linh tánh đứa đó đă mờ !

  Rồi đây, của cải hao hớt, dân nghèo đi, là dịp để dân thức giác lo tu tiến. Nó đă có dịp thấy ôm vàng khổ với vàng, ôm nhà khổ với nhà, ôm tiền khổ với tiền, vậy mà vẫn chưa bừng tỉnh. Nếu nó c̣n mê, lo mất của, th́ sẽ có lúc thấy chính sinh mạng của nó cũng không giữ được, chứ đừng nói của cải của nó !

  Thật vậy, rồi đây cơ chết chóc sẽ rất lớn, để các con thấy thân mạng của chính ḿnh c̣n giữ chưa được, đừng nói của cải thế gian !

  Giờ đây, biết bao nhiêu người đang đói khổ lầm than, đang chịu cảnh lụt lội, đói khổ, không nơi nương tựa v́ thiên tai địa ách, v́ loạn lạc, chiến tranh. Điều này, Cha đă nói trước một, hai niên nay, Cha đă kêu gọi các con chớ bám víu, chớ thiết tha của cải vật chất thế gian, phải gấp rút lo tu để giải bớt khổ nạn.

  Thử hỏi trong cơn nước lửa, lúc đối diện với nguy cơ sống chết, các con chắc ǵ giữ được nhà cửa, của cải nữa không? Tới lúc nào đó, thân ḿnh c̣n chưa cứu được, đừng nói của cải của ḿnh !” (KTC)
  Last edited by Son Ha; 08-11-2012 at 01:01 PM.

 2. #22
  Member
  Join Date
  02-03-2011
  Posts
  1,064

  GIA ĐINH LÀ ĐƠN VỊ NHỎ NHẤT TRONG XÃ HỘI

  Quote Originally Posted by Son Ha View Post
  Tôi hoàn toàn đồng ư với bác Vân Nương. V́ tất cả mọi sự, muôn vật đều do Thượng Đế Tạo dựng và biến Hóa ra. Do đó không có ǵ là thừa hay thiếu mà chỉ có đủ nên có nghĩa là Đúng với kế hoạch và công tŕnh của Đấng Tạo Hóa. V́ vậy nếu ai tin vào thuyết luân hồi th́ sẽ hiểu chuyện đồng tính cũng như t́nh trạng nghèo khổ hay bất cứ t́nh cảnh nào của bất cứ người nào ở kiếp này chính là do nghiệp quả báo ứng của người đó đă gây ra ở tiền kiếp. Cho nên con người không thể giải quyết những vấn đề SIÊU NHIÊN như tâm lư và tâm linh bằng những giải pháp không TỰ NHIÊN như hợp thức hóa việc phá thai hay việc hôn nhân đồng tính như một số quốc gia đă làm, th́ quả là "nghịch thiên giả vong" thôi !!!

  V́ vậy tôi thiết tưởng mỗi người nên tự hỏi và t́m câu trả lời với ư nghĩa thích hợp nhất cho riêng ḿnh qua những biến cố xảy ra cho ḿnh hay trước mắt ḿnh. Như những biến cố thiên tai địa ách kinh khủng hiện nay đă xảy ra khắp nơi trên trái đất này và mới đây ở New York với cái superstorm có tên Sandy đă gây ra không biết bao cảnh màn trời chiếu đất cho dân chúng ở vùng Đông nước Mỹ, có ư nghĩa ǵ không hay chẳng qua chỉ là một chuyện tự nhiên do thời tiết ? Theo thiển ư tôi, chắc chắn không chỉ và cũng không hẳn là hiện tượng hâm nóng trái đất do sinh hoạt của con người gây ra. V́ tất cả mọi sự việc xảy ra cho ḿnh mỗi ngày đều mang một ư nghĩa thông điệp như một lời cảnh báo với mật mă bằng dấu chỉ. Điều quan trọng là ḿnh có biết giải mă để hiểu được thông điệp đó với dấu chỉ hay không. V́ vậy muốn giải mă được thông điệp từ trời cho ḿnh th́ có mỗi một điều mà mọi người như một phải làm, đó là cần phải lấy việc tu sửa ḿnh (tu thân) làm gốc. V́ vậy tổ tiên đă có câu để đời để dạy cho con cháu là : “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhơn, nhứt thị giai dĩ tu thân vi bổn”(ĐH). V́ có tu thân kiếp này th́ mới trả được cái nghiệp quả báo ứng ở tiền kiếp, tức là để cho ḿnh mới có thể tiến hóa thuận thiên hầu quy về với Cội Nguồn, chính là Thượng Đế vậy.


  “Nhưng có mấy đứa thức giác? Nó vẫn c̣n sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất mà không lo tu. Cha bảo lo tu, ḅn phước đức, đừng ḅn vàng, ḅn cái ǵ người ta không lấy được, nó không nghe chỉ lo ḅn những thứ mà người ta lấy được, th́ có lúc vẫn phải phủi tay.

  Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ! Phải t́m về hạnh phúc thật, tức là siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sanh đang ngụp lặn.

  Trước đây, các con mải mê cầu danh, cầu lợi. Kêu xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mấy đứa nghe? Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này Cha xả dùm nó. Nó nói mắc bận làm ăn, bận lo việc nọ việc kia, không có giờ tu, nên màn này, Cha cho mọi việc đều bế tắc. Muốn cầu danh cũng không được, cầu lợi cũng không được, để nó lo cầu Đạo.

  Màn này đứa nào nh́n thấy cảnh cồn dâu hóa bể mà thức giác lo tu, là linh tánh nó c̣n.

  Đứa nào nh́n cảnh này mà ủ rũ rầu buồn, chỉ biết ngồi sợ mất của, chỉ biết lo tiếc của, c̣n oán trách Trời Đất mà chưa chịu thức giác lo tu, để giải bớt nghiệp chướng, giải bớt khổ nạn là linh tánh đứa đó đă mờ !

  Rồi đây, của cải hao hớt, dân nghèo đi, là dịp để dân thức giác lo tu tiến. Nó đă có dịp thấy ôm vàng khổ với vàng, ôm nhà khổ với nhà, ôm tiền khổ với tiền, vậy mà vẫn chưa bừng tỉnh. Nếu nó c̣n mê, lo mất của, th́ sẽ có lúc thấy chính sinh mạng của nó cũng không giữ được, chứ đừng nói của cải của nó !

  Thật vậy, rồi đây cơ chết chóc sẽ rất lớn, để các con thấy thân mạng của chính ḿnh c̣n giữ chưa được, đừng nói của cải thế gian !

  Giờ đây, biết bao nhiêu người đang đói khổ lầm than, đang chịu cảnh lụt lội, đói khổ, không nơi nương tựa v́ thiên tai địa ách, v́ loạn lạc, chiến tranh. Điều này, Cha đă nói trước một, hai niên nay, Cha đă kêu gọi các con chớ bám víu, chớ thiết tha của cải vật chất thế gian, phải gấp rút lo tu để giải bớt khổ nạn.

  Thử hỏi trong cơn nước lửa, lúc đối diện với nguy cơ sống chết, các con chắc ǵ giữ được nhà cửa, của cải nữa không? Tới lúc nào đó, thân ḿnh c̣n chưa cứu được, đừng nói của cải của ḿnh !” (KTC)
  Cám ơn bác Sơn Hà. Quả đúng như thế.
  Cũng xin nói thêm là gia đình là đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, có gia đình mới tạo lên gia tộc qua nhiều đời, đời trước là tổ tiên ông ba cha me, đời sau là con cháu. Trong đó hôn thú là nghi lễ mà xã hội chính thức công nhận, mã cũng là ngày vui của đôi lứa, cuả họ hàng. Linh thiểng là thế ,mà đem làm "đồ chơi" vô thuỷ vô chung sao được.

 3. #23
  Member
  Join Date
  01-06-2011
  Location
  Travel around (English speaking countries only)
  Posts
  1,251
  Cụ Sơn Hà với bác Vân Nương hổng đồng ư với les cưới les and gay cưới gay, bi cưới bi th́ cứ hổng đồng ư. Nhưng mà hổng làm ǵ được đâu: Canada cho lâu rồi. Các nước khác sẽ noi theo. IVF cho les and les có baby để nuôi, gay and gay có thể đi xin trứng và surogate làm IVF. Sau này sẽ có con nít lớn lên trong gia đ́nh les and les và gia đ́nh gay and gay.

  Hi hi hi hổng ai làm ǵ được đâu. Sự tuần hoàn tự nhiên của xă hội con người. Đừng ngăn đừng cản. Đàn ông đàn bà đẻ con ra có nhiều khi mấy đứa con cũng đâu ra ǵ đâu?

  Quote Originally Posted by Vân Nương View Post
  Cám ơn bác Sơn Hà. Quả đúng như thế.
  Cũng xin nói thêm là gia đình là đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, có gia đình mới tạo lên gia tộc qua nhiều đời, đời trước là tổ tiên ông ba cha me, đời sau là con cháu. Trong đó hôn thú là nghi lễ mà xã hội chính thức công nhận, mã cũng là ngày vui của đôi lứa, cuả họ hàng. Linh thiểng là thế ,mà đem làm "đồ chơi" vô thuỷ vô chung sao được.

 4. #24
  Member Son Ha's Avatar
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  518

  Sự sa đọa là do con người đă đánh mất nhân tính !

  Quote Originally Posted by TonNuJacqueline View Post
  Cụ Sơn Hà với bác Vân Nương hổng đồng ư với les cưới les and gay cưới gay, bi cưới bi th́ cứ hổng đồng ư. Nhưng mà hổng làm ǵ được đâu: Canada cho lâu rồi. Các nước khác sẽ noi theo. IVF cho les and les có baby để nuôi, gay and gay có thể đi xin trứng và surogate làm IVF. Sau này sẽ có con nít lớn lên trong gia đ́nh les and les và gia đ́nh gay and gay.

  [B]Hi hi hi hổng ai làm ǵ được đâu. Sự tuần hoàn tự nhiên của xă hội con người. Đừng ngăn đừng cản. [/B]Đàn ông đàn bà đẻ con ra có nhiều khi mấy đứa con cũng đâu ra ǵ đâu?
  HaHaHa. Tự do là yếu tố căn bản để làm người, nên Trời cũng không thể ngăn cản ai được, th́ tôi nào có ư cản ai đâu mà J. lại bảo : “Đừng ngăn đừng cản”?

  J. có lẽ đă không hiểu ư của bác Vân Nương và tôi là chỉ muốn nói lên quy luật tự nhiên “độc âm bất sinh, duy dương bất thành” và nhắc lại lời khuyên dạy của tổ tiên là “nghịch thiên giả vong” mà thôi. C̣n ai muốn sống nghịch thiên là quyền tự do của họ.

  Tôi không nghĩ như J. “sự tuần hoàn tự nhiên (là) của xă hội con người” nhưng chính là sự sa đọa (déchéance/decline) mới là của xă hội con người ! Và sự sa đọa của xă hội chính là do con người đă đánh mất cái nhân tính (decadence), nên con người sống chỉ biết thỏa măn theo nhu cầu sinh lư (ăn, ngủ, đ…, ỉa) như ư ḿnh, th́ ḿnh không khác ǵ con vật !!!

 5. #25
  Member
  Join Date
  01-06-2011
  Location
  Travel around (English speaking countries only)
  Posts
  1,251
  Cụ ơi, cám ơn cụ trả lời. Nhưng khi Jackie nói sự tuần hoàn tự nhiên là Jackie muốn nói người ta càng ngày càng tolerate hơn những sự khác biệt. Chứ Jackie đâu có nói là nhà nhà người người thi nhau thành les thành gay.

  Thật ra mà nói, dân số hiện tại là vài tỷ người, gay les là một phần rất nhỏ, họ chẳng làm hại ǵ ai. Th́ cũng đừng nên ostracise họ.

  Ở Nam Đảo, Jackie tham gia cái campaign thêm gender boxes, là vầy nè: trong forms chỉ có boxes là male và female. Campaign này đ̣i phải là

  Male
  Female
  Les
  Gay
  Bi
  Other. Specify:

  :)

  Một lần nữa xin cảm cụ. Chúc cụ được dồi dào sức khoẻ.  Quote Originally Posted by Son Ha View Post
  HaHaHa. Tự do là yếu tố căn bản để làm người, nên Trời cũng không thể ngăn cản ai được, th́ tôi nào có ư cản ai đâu mà J. lại bảo : “Đừng ngăn đừng cản”?

  J. có lẽ đă không hiểu ư của bác Vân Nương và tôi là chỉ muốn nói lên quy luật tự nhiên “độc âm bất sinh, duy dương bất thành” và nhắc lại lời khuyên dạy của tổ tiên là “nghịch thiên giả vong” mà thôi. C̣n ai muốn sống nghịch thiên là quyền tự do của họ.

  Tôi không nghĩ như J. “sự tuần hoàn tự nhiên (là) của xă hội con người” nhưng chính là sự sa đọa (déchéance/decline) mới là của xă hội con người ! Và sự sa đọa của xă hội chính là do con người đă đánh mất cái nhân tính (decadence), nên con người sống chỉ biết thỏa măn theo nhu cầu sinh lư (ăn, ngủ, đ…, ỉa) như ư ḿnh, th́ ḿnh không khác ǵ con vật !!!

 6. #26
  Member Son Ha's Avatar
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  518

  "C̣n trong trường hợp lệch lạc tính dục họ sẽ nói rằng đó đơn giản là điều tự nhiên."

  "Nhiều người phạm tội trọng với một niềm tin rằng, nếu thật sự có Thiên Chúa th́ Ngài nhân từ. Và như thế họ tiếp tục phạm tội cho tới khi họ ngụy biện cho tội lỗi của chính họ, để rồi cuối cùng trong mắt họ tội lỗi chẳng để lại hậu quả ǵ.

  Họ sẽ nói rằng họ không có sự lựa chọn v́ tội lỗi họ phạm là điều cần thiết để đem lại lợi ích cho kẻ khác.

  Đối với tội sát nhân họ sẽ nói rằng là để trả thù cho cái chết của kẻ khác.

  Đối với tội mại dâm họ sẽ nói rằng điều đó giúp gia đ́nh họ có được thức ăn.

  Đối với tội phá thai, họ sẽ nói rằng điều này đem lại lợi ích cho cuộc sống của bà mẹ và làm cho cuộc sống của bà được trở nên dễ dàng hơn. C̣n trong trường hợp lệch lạc tính dục họ sẽ nói rằng đó đơn giản là điều tự nhiên.

  C̣n với trường hợp của những kẻ tham gia vào những thực hành nghi thức huyền bí, họ sẽ nói rằng đó chỉ là tṛ chơi vô tội vạ, tuy vậy họ lại tôn vinh con thú khi làm như thế.

  Khi họ khủng bố kẻ khác và hủy hoại không chỉ thanh danh của người ta, mà c̣n cả nghề nghiệp của người ta, th́ họ sẽ nói rằng đó là sự trừng phạt cần thiết v́ tội lỗi của kẻ khác.

  Khi họ hủy hoại tâm trí, linh hồn, hay thể xác người ta bằng sự độc tài chuyên chế, họ sẽ nói rằng v́ họ muốn tốt cho người ta.

  Khi họ cố tạo ra một Bí Tích trong Giáo hội của Cha bằng một sự xúc phạm kinh tởm, họ sẽ nói rằng đó là v́ quyền lợi như bao người khác của những cặp đôi đồng giới..

  Khi chúng hủy hoại từ bên trong Giáo hội của Cha, chúng sẽ nói rằng tất cả mọi tôn giáo đều b́nh đẳng. Chúng sẽ ngụy biện rằng chỉ có một Thiên Chúa nên chúng có thể tŕnh ra một tôn giáo vô thần.

  Những kẻ tội lỗi đó là những người mất linh hồn mà Cha nói tới."


  http://sudieptutroi.com/su-diep/khi-...doi-dong-tinh/

 7. #27
  Member Son Ha's Avatar
  Join Date
  11-08-2010
  Posts
  518

  "Hôn nhân đồng tính là một tội trọng."

  Giờ đây tội lỗi được tŕnh bày trên thế giới như là một điều tốt.

  Như Cha đă nói trước kia rằng thế giới đang đảo lộn.


  Điều tốt được tŕnh bày như là xấu xa và những người cố gắng sống theo lề luật của Thiên Chúa Cha th́ bị chế nhạo.


  Điều xấu cho dù các con có trang điểm lộng lẫy thế nào đi chăng nữa vẫn không thể biến thành một hành động tốt đẹp trong con mắt của Chúa Cha được.
  http://sudieptutroi.com/su-diep/hon-...mot-toi-trong/

 8. #28
  Lalan
  Khách
  Người mê tín công giáo khi gặp chuyện nguy hiểm như bệnh ung thư không chữa được , hoặc đi vượt biên bị tàu ch́m, họ không biết bám víu vào ai nên thường đọc kinh cầu nguyện cầu mong Chúa cứu giúp , mong sao cho tai qua nạn khỏi ,kéo thêm thời gian sống v́ không ai muốn chết ngoài ư muốn của ḿnh. Nhưng khi họ chết th́ gia đ́nh , thân nhân , bạn bè phân ưu "......được Chúa rước đi.. đả về với nước Chúa ... bla bla bla .." Oh my God ! , người chết đó cầu nguyện để sống chứ đâu có muốn về nước Chúa ?

  Người mê tín Phật giáo khi bị bệnh nan y hay sinh ra bệnh tật , hoặc nghèo đói th́ mấy ông sư cụ giăi thích tại kiếp trước thí chủ làm điều gian ác , cho vay cắt cổ , kiếp này phải trả nợ , và chịu h́nh phạt để kiếp sau đầu thai lên làm người tốt hơn . C̣n những người may mắn không bệnh tật , giàu sang ở kiếp này th́ sư cụ giăi thích vào tiền kiếp họ tu thân giúp người hoạn nạn nên kiếp này họ được may mắn . Adi đà Phật ! Có ai thấy và chứng minh sự hiện hửu của kiếp trước ? Cũng chỉ là 1 sự tưởng tượng của trí óc con người .

  Câu này không dính líu đến chính trị hay quốc cộng nhưng nó đúng và thực tế hơn là nước Chúa , Cơi Ta Bà .....

  Karl Marx : Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại

 9. #29
  Member
  Join Date
  20-09-2011
  Posts
  1,523
  Quote Originally Posted by Lalan View Post
  ....
  Câu này không dính líu đến chính trị hay quốc cộng nhưng nó đúng và thực tế hơn là nước Chúa , Cơi Ta Bà .....

  Karl Marx : Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại
  Lại "nói" sai bét nữa!
  (liên quan đến quốc cộng) chứ sao không. Người khác cộng (trong đó có người Việt quốc gia), đa số là "hữu thần".

  Karl Marx : Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại
  SilverBullet: Cộng sản là độc dược giết loài người

  Nói thêm: In a way, có thể nói Karl Marx là một kẻ sát nhân!
  (hoặc kẻ tiếp tay/ gián tiếp sát nhân = đưa vũ khí cho những kẻ sát nhân & diệt chủng : Stalin, Mao, Polpot, Hồ ly tinh...)

  Và Lalan là la là lá ... đa!:p

 10. #30
  Diêt VC
  Khách
  Quote Originally Posted by SilverBullet View Post
  Lại "nói" sai bét nữa!
  (liên quan đến quốc cộng) chứ sao không. Người khác cộng (trong đó có người Việt quốc gia), đa số là "hữu thần".

  Karl Marx : Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại
  SilverBullet: Cộng sản là độc dược giết loài người

  Nói thêm: In a way, có thể nói Karl Marx là một kẻ sát nhân!
  (hoặc kẻ tiếp tay/ gián tiếp sát nhân = đưa vũ khí cho những kẻ sát nhân & diệt chủng : Stalin, Mao, Polpot, Hồ ly tinh...)

  Và Lalan là la là lá ... đa!:p
  Chưa hết,tôi điền thêm câu thứ ba :

  Karl Marx : Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân loại
  SilverBullet: Cộng sản là độc dược giết loài người
  La Làng là cái ống phểu,dùng để chuyền nhận những điều ngu dốt vào năo trạng "óc chuột",và cho ra những thứ bẩn mắt,thối tai thiên hạ.


  khà khà .....:D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 4
  Last Post: 18-04-2012, 03:15 PM
 2. Replies: 2
  Last Post: 20-09-2011, 08:25 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 15-06-2011, 12:24 PM
 4. Replies: 3
  Last Post: 15-12-2010, 03:28 AM
 5. Replies: 0
  Last Post: 17-10-2010, 06:17 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •