Bắc Triều Tiên lại sắp bắn thử Hỏa Tiễn
http://sankei.jp.msn.com/world/news/...4130004-n1.htmTheo link trên th́ ngày 26 hăng Digital Globe đă công bố những h́nh ảnh do Vệ Tinh Mỹ chụp đuợc tại Bắc Triều Tiên ,tại khu gọi là " Tây Hải Vệ Tinh Phát Xạ trường " ở Bắc Tây Bộ Bắc Triều Tiên có những hoạt động nhôn nhịp khác thường mà người ta phân tích rằng sẽ có một vụ bắn Hỏa Tiễn nội trong ṿng 3 tuần sắp tới .
Theo hăng này chung quanh khu xạ trường có nhiều xe vận tải và người đang vận chuyển nhiều thùng nguyên liệu lớn .Hỏa tiễn là loại Đạn Đạo Trường Cự Ly cùng loại với hỏa tiễn đă bắn lên hồi tháng 4 năm nay .
Tháng 4 năm nay hoả tiễn Đạn Đạo Trường Cự Lỵ có 3 tầng đă bắn lên không trung và thất bại ngay lập tức ,lần này vệ tinh dự định phóng lên sẽ xử dụng hỏa tiễn cùng loại với lần trước.