LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH
CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO


Chúa ơi, ngày Chúa Giáng Sinh
Là ngày thánh hóa của t́nh yêu thương
Giục người thế giới bốn phương
Ăn năn, sám hối, hiền lương sửa ḿnh
Mở ḷng nhân ái, công minh
Để cùng vui sống ḥa b́nh với nhau
Đem t́nh nhân loại nhiệm màu
Xoá đi những nỗi biển dâu đoạn trường
Cho mai, cuối cuộc vô thường
Hồn dù cực lạc, thiên đường, thảnh thơi


Thế mà thương quá, Chúa ơi!
Bến mê kia vẫn bao người trầm luân
Chân c̣n vấp giữa đường trần
Mà không nh́n lại bản thân để rồi ...
Đem dây tự trói lấy đời
Bằng ḷng hiểm ác, bằng lời điêu ngoa
Bằng tâm rắn rết, gian tà
Phản dân phản nước rồi loa miệng cười!


Khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi
Nhân lành xin đổi thói đời đảo điên
Kẻo khi quả báo nhăn tiền
Đời kia thêm nữa muộn phiền, đớn đau
Và khi lià mảnh địa cầu
Hồn không thoát khỏi ngục sâu tự đào!
Vinh danh Chúa Cả trên cao
Con, người ngoại đạo tin vào Hồng Ân


Ngô Minh Hằng

Nhận từ tác giả qua email