+ Reply to Thread
Page 7 of 7 FirstFirst ... 34567
Results 61 to 67 of 67

Thread: QLVNCH/SƯ ĐOÀN BỘ BINH 4 VÙNG CHIẾN THUẬT & CÁC TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ

 1. #61
  Member
  Join Date
  20-04-2011
  Posts
  5,771


  SU DOAN 5 BO BINH  Nguyên là Sư đoàn 3 Dă chiến của Đại tá Ẉng A Sáng chiêu tập từ miền Bắc di cư vào (1954), tham dự trận Đồng Xoài (6/1965), trấn giữ An Lộc (4/1972), tái chiếm An Điền, căn cứ 82 và Rạch Bắp, tỉnh Hậu Nghĩa, tăng cường pḥng thủ Phước Long (12/1974), tan hàng tại Lai Khê, B́nh Dương (30/4/1975).

  Bộ Tư lệnh SD 5 BB đóng tại căn cứ Lai Khê, B́nh Dương, chịu trách nhiệm Tiểu khu B́nh Dương, B́nh Long, Phước Long, Phước B́nh. SD 5 BB thường có một trung đoàn ở Lai Khê làm trừ bị, một trung đoàn ở Phú Giáo và một trung đoàn ở thị xă Phước Long. Ngoài bản doanh chính tại căn cứ Lai Khê, SD 5 BB c̣n có một Bộ Tư lệnh Hành quân tại An Lộc, B́nh Long.

  Trong suốt 20 năm chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam phần, SD 5 BB đă tham dự nhiều cuộc hành quân quy mô và đă lập nhiều chiến công lớn. Riêng trong cuộc chiến mùa Hè 1972, dưới quyền chỉ huy của Đại tá Lê Văn Hưng, SD 5 BB đă cùng với các đơn vị tăng viện giữ vững An Lộc trong hơn hai tháng kể từ ngày 4 tháng 4/1972.

  Tháng 6/1973, SD 5 BB cố giải tỏa quốc lộ 13 giữa Chơn Thành và Bầu Bàng với TRD 7 BB từ Chơn Thành đánh xuống và TRD 8 BB từ Bầu Bàng đánh lên nhưng thất bại. Vào tháng 11/1973, Đại tá Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh phó Sư đoàn, thay thế Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch ở chức vụ Tư lệnh Sư đoàn.

  Sau khi CSBV tấn công đánh chiếm Phước Long vào tháng 1/1975, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ đă tái phối trí lực lượng SD 5 BB để giữ cụm pḥng tuyến Chơn Thành. Đến giữa tháng 4/1975, quận Chơn Thành bị bỏ ngỏ, căn cứ Lai Khê trở thành tuyến đầu trong khu vực. Ngày 28 tháng 4/1975, Chuẩn tướng Vỹ chỉ thị cho Đại tá Trần Văn Thoàn, Tư lệnh phó SD 5 BB, chỉ huy Bộ Tư lệnh nhẹ Sư đoàn cùng với TRD 8 BB và Chi đoàn 3/1 Thiết kỵ di chuyển về Phú Lợi. Vào lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 4/1975, các đơn vị của SD 5 BB được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 là chuẩn bị rút bỏ Lai Khê, di chuyển về phía nam để tái phối trí. Tối 29 tháng 4, lực lượng pḥng thủ tại Phú Giáo di tản.

  Khi nghe xong lệnh bắt buông súng đầu hàng trên đài phát thanh của tân Tổng thống Dương Văn Minh ngày 30 tháng 4/1975, tại Bộ Tư lệnh SD 5 BB ở Lai Khê, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ triệu tập một phiên họp bất thường, thật ngắn ngủi, để giải thích cho anh em binh sĩ rơ lệnh bàn giao. Sau đó ông tự sát bằng chính khẩu súng chỉ huy của ḿnh.


  Đơn vị trực thuộc

  CD 8
  CD 9
  DD 5 TS
  PB SD 5 BB
  TD 1 KB
  TD 5 CB
  TRD 7 BB
  TRD 8 BB
  TRD 9 BB
  . . .

  Chỉ huy

  10/1961 Đại tá Nguyễn Đức Thắng
  1962 Đại tá Nguyễn Văn Thiệu
  5/1964 Chuẩn tướng Cao Hảo Hớn
  10/1964 Chuẩn tướng Trần Thanh Phong
  7/1965 Đại tá Phạm Quốc Thuần
  8/1969 Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu
  6/1971 Đại tá Lê Văn Hưng
  9/1972 Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch
  11/1973 Đại tá Lê Nguyên Vỹ


  Chiến trường tham dự

  ● Biệt khu 32 Chiến thuật (1964)
  ● Biệt khu Chiến thuật (1964)
  ● Quân khu 3 (4/1972)
  ● An Lộc (4/1972)
  ● B́nh Dương (6/1974)


  Tiểu sử Đơn vị trưởng

  ● Trung tướng Nguyễn Đức Thắng
  Đại tá Trưởng pḥng 3 Bộ Tổng Tham mưu (1962), thăng cấp Chuẩn tướng (8/1964), Thiếu tướng (11/1965), Tổng ủy viên (ngang hàng Tổng trưởng) Xây dựng Nông thôn (6/1966 ...
  ● Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu
  Đại tá giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hành quân thay Trung tướng Dương Văn Minh (1961), sau khi Bộ Tư lệnh Hành quân giải tán được trao ...
  ● Trung tướng Cao Hảo Hớn
  Đại tá Tư lệnh SD 21 BB thay Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn (11/1963), thăng Chuẩn tướng (5/1964), giữ chức vụ Tư lệnh Biệt khu 24 Chiến thuật (1965), thăng ...
  ● Thiếu tướng Trần Thanh Phong
  Đại tá Tư lệnh SD 1 BB kiêm Tư lệnh Biệt khu 11 Chiến thuật (3/11/1963), Tư lệnh SD 5 BB kiêm Tư lệnh Biệt khu 32 Chiến thuật (17/10/1964), ...
  ● Trung tướng Phạm Quốc Thuần
  Chỉ huy trưởng trường Bộ binh Thủ Đức (8/1969), sau kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu VNCH trong Ủy ban Quân sự Hai bên cho đến tháng ...
  ● Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu
  Trung tá Tham mưu trưởng SD 1 BB (6/1963), Đại tá Tham mưu trưởng QD 2-QK 2 (12/1963), giữ chức Tư lệnh SD 22 BB hai lần (1964 và 1966), ...
  ● Chuẩn tướng Lê Văn Hưng
  Chỉ huy TRD 31 BB lập nhiều chiến tích tại chiến trường Hậu Giang (1968). Sau thời gian này, ông đă được thăng cấp Đại tá và giữ chức Tư ...
  ● Chuẩn tướng Trần Quốc Lịch
  Thăng Đại tá (1971), thăng Chuẩn tướng (11/1972).

  Tháng 3/1972, LD 2 ND của Đại tá Lịch được phân nhiệm án ngữ chận địch dọc theo cụm tuyến pḥng thủ ...
  ● Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ
  Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, một vị tướng thanh liêm, anh em họ với Trung tướng Lê Nguyên Khang, xuất thân là sĩ quan binh chủng Nhảy dù (Đại úy ...

  Được biết...
  ● Bùi Dzinh - Tư lệnh phó SD 5 BB (1961)
  ● Lương Chi - Đại úy Đại đội trưởng Đại đội 5 Cơ giới của SD 5 BB (1963)
  ● Lộ Công Danh - Đại úy Trưởng pḥng 3 SD 5 BB (1963)
  ● Vũ Ngọc Tuấn - Tham mưu trưởng SD 5 BB (1965-1966)
  ● Ngô Lê Tuệ - Tư lệnh phó SD 5 BB (1971)
  ● Bùi Đức Điềm - Phụ tá Tư lệnh SD 5 BB đặc trách Hành quân (1972)
  ● An Lộc - Ngày 13 tháng 6/1972, Quân đoàn 3 đưa hai trung đoàn thuộc SD 18 BB đến hoán đổi cho SD 5 BB đă mệt mỏi, cần dưỡng quân và bổ sung quân số
  ● Đào Đức Chỉnh - Trung tá Tham mưu trưởng SD 5 BB (1/1974)
  ● LUC LUONG 3 XUNG KICH - Yểm trợ cho SD 5 BB phản công chiếm lại An Điền, căn cứ 82 và Rạch Bắp (8/1974)
  ● Nguyễn Mạnh Tường - Thăng cấp Đại tá được thuyên chuyển về làm Tư lệnh phó Phụ tá Hành quân SD 5 BB (8/1974)
  ● DAI DOI 5 TRINH SAT - Đại đội Trinh sát của SD 5 BB, tham dự hành quân giải tỏa căn cứ 82 Rinet, B́nh Dương (9/1974)
  ● Từ Vấn - Tham mưu trưởng SD 5 BB (12/1974)
  ● Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng pḥng 1 SD 5 BB (1975)
  ● Trần Văn Thoàn - Tư lệnh phó SD 5 BB (1975)
  ● Nguyễn Tấn Văn - Tham mưu phó Chiến tranh Chính trị SD 5 BB (1975)
  ● Nguyễn Văn Khách - Trưởng pḥng 3 SD 5 BB (1975)
  ● B́nh Dương - Tháng 4/1975, tại khu vực trách nhiệm của SD 5 BB, Cộng quân gia tăng áp lực tại Phú Giáo, nằm về phía đông bắc tỉnh B́nh Dương, và Tân Uyên
  ● Phạm Tường Chinh - Tham mưu trưởng SD 5 BB, tuẫn tiết tháng 4/1975
  ● B́nh Dương - Chiều ngày 29 tháng 4/1975, các đơn vị thuộc SD 5 BB được lệnh chuẩn bị rút khỏi Lai Khê và Phú Giáo
  ● TRUNG DOAN 8 BO BINH - Tan hàng (30/4/1975, xem SD 5 BB)
  ● TRUNG DOAN 7 BO BINH - Tan hàng (30/4/1975, xem SD 5 BB)
  ● THIET DOAN 1 KY BINH - Tan hàng (30/4/1975, xem SD 5 BB)
  ● TRUNG DOAN 9 BO BINH - Tan hàng (30/4/1975

 2. #62
  Member
  Join Date
  20-04-2011
  Posts
  5,771

  SU DOAN 5 BO BINH
  BIET KHU 32/CT


  Đơn vị tham chiến
  ● 1964 SD 5 BB
  Nguyễn Văn Thiệu


  ● 1964 - Biệt khu 32/CT bao gồm 3 tỉnh B́nh Dương, B́nh Long và Phước Long, là vùng trách nhiệm của SD 5 BB.
  Biệt khu 32 Chiến thuật
  ● Thiếu tướng Trần Thanh Phong
  Tư lệnh SD 5 BB kiêm Tư lệnh Biệt khu 32 Chiến thuật (17/10/1964)

 3. #63
  Minhlong1971
  Khách

  Muốn minh-xác địa-điểm hoạt-động của TĐ 68, 69 BĐQ năm 1972-1973

  Tôi được Cựu Thiếu-tá Trần Công Đài, Quận-trưởng kiêm Chi-Khu-trưởng Minh Long, Quăng Ngăi (1971-1973) và năm 1974 đổi về làm Quận-trưởng kiêm Chi-khu-trưởng Đức-Phổ, cho biết : TĐ 68 BĐQ do Thiếu-tá Trần Ngăi làm TĐT, ở Minh Long (1971, 1972). Và h́nh như tôi được nghe nói đầu năm 1973 th́ cả quận Ba-Tơ bị mất, và TĐ 69 BĐQ ở đây + TĐ 60 BĐQ tăng-cường đều bị thiệt-hại nặng. Cả 2 Tiểu Đoàn Trưởng, Thiếu-tá Sĩ (TĐ 69) và Thiếu-tá Lương Bá Duân (TĐ 60) cùng hy-sinh. Tiểu-đoàn 70 BĐQ tại Gia-Vực cũng thiệt-hại nặng, Gia-Vực bị mất, Tiểu-Đoàn-Trưởng là Đ/Úy Trần Nghĩa cũng hy-sinh. Khoảng tháng 4/1974, quận Minh Long bị Việt Cộng đánh chiếm, quận-trưởng là Thiếu-tá Cẩn hy-sinh.

 4. #64
  Member
  Join Date
  15-09-2017
  Posts
  2
  Quote Originally Posted by alamit View Post

  SƯ ĐOÀN 3 BB QLVNCH
  VUNG TAU ● 4/1975  ● Thiếu tá Trần Khoa Tràng
  Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Khoá sinh của trường Truyền tin Vũng Tàu hy sinh trong khi chỉ huy đơn vị tử thủ ở núi Lớn (30/4/1975)
  Con chào các Ông/Bà và Cô Chú Bác, con nhỏ tuổi nên cho phép con được xưng hô như vậy.
  Con đang rất muốn t́m hiểu thông tin về trận tử thủ tại Núi Lớn Vũng Tàu, nơi ông Thiếu tá Trần Khoa Tràng của binh chủng Truyền tin hy sinh. Ông Bà Cô Chú Bác có thông tin, hoặc biết người nào con có thể liên hệ, xin hướng dẫn con.

  Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và kính chúc mọi người B́nh an, Khoẻ mạnh và nhiều Niềm vui.

 5. #65
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Bồ Câu View Post
  Con chào các Ông/Bà và Cô Chú Bác, con nhỏ tuổi nên cho phép con được xưng hô như vậy.
  Con đang rất muốn t́m hiểu thông tin về trận tử thủ tại Núi Lớn Vũng Tàu, nơi ông Thiếu tá Trần Khoa Tràng của binh chủng Truyền tin hy sinh. Ông Bà Cô Chú Bác có thông tin, hoặc biết người nào con có thể liên hệ, xin hướng dẫn con.

  Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và kính chúc mọi người B́nh an, Khoẻ mạnh và nhiều Niềm vui.
  Xin chào con Bồ Câu !

  Chắc con c̣n ở trong nước CHXHCN- VN nên con mới hỏi như vậy .

  A) Nếu con có cùng 1 gịng máu với cố Thiếu tá Trần Khoa Tràng hay có cùng 1 gịng máu những anh lính trong tiểu đoàn mà Thiếu tá Tràng chỉ huy, th́ chú đây giở nón thán phục ḍng họ nhà con có một khí thế can cường.. đúng theo nghĩa ḍng máu Quang Trung hay Hai Bà Trưng .

  B) Nếu con khg có cùng 1 gịng máu với cố Thiếu tá Trần Khoa Tràng hay những binh sĩ dưới tay Thiếu tá Tràng chỉ huy mà con muốn biết "thông tin về trận tử thủ tại Núi Lớn Vũng Tàu" th́ hơi khó, v́ sao ?

  V́ khi xài chử "tử thủ" là có nghĩa 99.99 % tiểu đoàn đó đả hy sinh một cách hiên ngang hết rồi, ngoại trừ kẻ chiến thắng trong trận "tử thủ" này c̣n sống sót lại ngày nay mới đủ sức cung cấp thông tin trận đánh đó cho con biết mà thôi .


  Đă goi là "tử thủ" th́ làm sao sống sót lại đuợc đây !

  Cho dù có số may mắn sống sót trong trận tử thủ đó đi nữa cũng vướn ṿng tù tội của tụi CS Bắc Việt thôi con ơi .

  Thà con làm tù binh trong chế độ Washington DC, tướng tá của con c̣n có thể có dạng mập ù tṛn vo, hay như mấy anh Mỹ đen ở trong tù Mỹ có tướng "vai u thịt bắp" đó....  (con có để ư những tù nhân bên trên có ai có tướng tá như hồ chi minh khg ? Khg , anh nào nah nấy cũng vai u thịt bắp thôi ..)

  chớ con mà xui xẽo ở tù của tụi CS Hanoi cai trị rồi.... th́ chỉ có chết dần chết ṃn tiếp con ơiii..làm sao đủ sức sống tới ngày hôm nay mà kể lại thông tin cuộc chiến tử thủ đó cho con nghe chứ... phải hong con !

 6. #66
  Member
  Join Date
  15-09-2017
  Posts
  2
  Con cảm ơn chú Dân Say đă trả lời con. Vậy là chú có biết Ông Trần Khoa Tràng.

  Khi Ông mất, gia đ́nh không ai biết chuyện ǵ đă xảy ra với Ông. Có lẽ người lính chiến đấu không phải lúc nào cũng về nhà kể hết cho vợ con biết, nhất là khi t́nh h́nh cấp bách, biến động lớn. Và những người con khi đó c̣n quá nhỏ lại bị những biến cố của đất nước cuốn theo nên cũng không biết ǵ nhiều để có thể kể cho các cháu, di ảnh di vật ǵ cũng chẳng c̣n.

  Nay nhờ Internet nên con mong muốn t́m lại những đồng đội xưa, những người đă cùng sát cánh bên Ông ở những ngày tháng đó. Con vẫn thấy tên của Thiếu tá Trần Khoa Tràng được nhắc đến, con vẫn thấy có những người nhớ đến Ông, nên con tin là sẽ t́m được. H́nh như chú cũng biết về Ông Trần Khoa Tràng?

  Con cũng xin lỗi v́ đă dùng chữ "tử thủ", con chỉ chép lại từ này v́ những trang đăng tin tử trận của Ông, họ nói Ông hy sinh khi "tử thủ" ở Núi Lớn.

  Nếu chú biết thêm thông tin hay người lính Truyền Tin nào, xin cho con địa chỉ liên lạc. Cảm ơn chú nhiều.

 7. #67
  dân say
  Khách
  Quote Originally Posted by Bồ Câu View Post
  Con cảm ơn chú Dân Say đă trả lời con. Vậy là chú có biết Ông Trần Khoa Tràng.

  Khi Ông mất, gia đ́nh không ai biết chuyện ǵ đă xảy ra với Ông. Có lẽ người lính chiến đấu không phải lúc nào cũng về nhà kể hết cho vợ con biết, nhất là khi t́nh h́nh cấp bách, biến động lớn. Và những người con khi đó c̣n quá nhỏ lại bị những biến cố của đất nước cuốn theo nên cũng không biết ǵ nhiều để có thể kể cho các cháu, di ảnh di vật ǵ cũng chẳng c̣n.

  Nay nhờ Internet nên con mong muốn t́m lại những đồng đội xưa, những người đă cùng sát cánh bên Ông ở những ngày tháng đó. Con vẫn thấy tên của Thiếu tá Trần Khoa Tràng được nhắc đến, con vẫn thấy có những người nhớ đến Ông, nên con tin là sẽ t́m được. H́nh như chú cũng biết về Ông Trần Khoa Tràng?

  Con cũng xin lỗi v́ đă dùng chữ "tử thủ", con chỉ chép lại từ này v́ những trang đăng tin tử trận của Ông, họ nói Ông hy sinh khi "tử thủ" ở Núi Lớn.

  Nếu chú biết thêm thông tin hay người lính Truyền Tin nào, xin cho con địa chỉ liên lạc. Cảm ơn chú nhiều.
  HI BC!

  CHú chỉ nói vậy với con thôi! chớ thật t́nh cũng khg biết ông Trần Khoa Tràng hay bà con ǵ với ổng, nhưng đọc theo tài liệu alamit đưa ra nói hy sinh để tử thủ th́ chú thán phục cái tinh thần ở giữa giờ tuyệt vọng c̣n giử được khí thế của 1 vị quân nhân sẳn sàng chết v́ quốc gia ḿnh phục vụ. (Đúng theo Motto :TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM )

  Tính theo thời gian , những đồng đội xưa của ông TKT c̣n sống sót đến ngày nay, tuổi ít ra cũng từ 65 trở lên , cháu nên vào thử facebook hay những trang web nói về QLVNCH xem sao?

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 41
  Last Post: 17-03-2013, 12:27 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-12-2012, 02:59 AM
 3. Replies: 5
  Last Post: 12-04-2012, 02:14 PM
 4. Replies: 3
  Last Post: 01-08-2011, 07:33 AM
 5. PHẬT NGỌC HOÀ B̀NH - PHẬT TỬ BẤT B̀NH.
  By Hoang Le in forum Tin Cộng Đồng
  Replies: 7
  Last Post: 18-10-2010, 02:40 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •